Kadir Arslanboğa

Kadir Arslanboğa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | ÇOMÜ · İktisat Bölümü

About

19
Publications
3,301
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
12
Citations
Citations since 2016
10 Research Items
12 Citations
201620172018201920202021202201234567
201620172018201920202021202201234567
201620172018201920202021202201234567
201620172018201920202021202201234567

Publications

Publications (19)
Article
Full-text available
Osmanlı Devleti’nde vakıflar toplumsal hayatın temelini teşkil etmekteydiler. Vakıfların kurmuş olduğu müesseseler toplumun birçok ihtiyacını karşılamaktayken, vakıf ihya edenlere de topluma hizmet etme imkanı sağlamaktaydı. Vakıfların tescil sözleşmesi olan vakfiyeler ise kurumsal olarak vakfın mahiyetini ortaya koymaktadırlar. Bununla birlikte va...
Book
Full-text available
Osmanlı Devleti Vakıf Sistemi İstanbul Vakıfları Tahrir
Chapter
Full-text available
Osmanlı Devleti Vakıf Sistemi Temlikname
Chapter
Full-text available
Osmanlı Devleti Vakıf - Para Vakfı Mehmet Ali Paşa Prenses Zeynep Hanım Yusuf Kamil Paşa
Chapter
Full-text available
Osmanlı Devleti Vakıf Sistemi Şehit Ali Paşa
Article
Full-text available
Vakıflar mali, iktisadi ve sosyal alanlarda devlet ve toplum açısından önemli görevleri ifa etmektedirler. Dolayısıyla bu kurumların sosyal bilimler açısından birçok bilime yönelik unsurları bulunmaktadır. Bunlar içerisinden biri de vakıfların yönetim ve or-ganizasyon noktasında işletme tarihi açısından taşıdıkları hususiyettir. Yönetim kad-roların...
Article
Full-text available
This paper aims to reveal how operationally efficient the Ottoman Farms were by economically analyzing three Ottoman Farms from a historical perspective and to open up a new path for the unfolding of new data and similar studies in historical issues. The data used in our study was taken from the 2015 graduate thesis of Ertuğrul Çam, titled “19. Yüz...
Article
Full-text available
Hatice Turhan Sultan was haseki sultan of I. İbrahim and the mother of IV. Mehmed. She was one of those who held the sultana position for a long term in Ottoman history. Being generous and philanthropist as the nature of her temperament, Hatice Turhan completed the mosque construction in Eminönü which was founded by Safiye Sultan but left half fini...
Article
Full-text available
Özet Dârüssaâde Ağaları, Topkapı Sarayı'nda bulunan Harem dairesinin amiri ve idarecisiydiler. Padişaha çok yakın olmalarından dolayı siyasî ve idarî nüfuzları en üst seviyedeydi. İdarî ve siyasî açıdan oldukça yüksek pozisyona sahip olan Dârüssaâde Ağaları'na 1588 tarihinde Haremeyn Evkâfı Nazırlığı ek bir görev olarak tevcih edilmiştir. Böylelikl...
Book
Full-text available
Osmanlı Devleti Klasik Dönem Mali Sistemi İç Hazine
Article
Full-text available
Osmanlı Devleti bütçeleri modern bütçelere göre farklılık göstermelerine rağmen, bir yıl içerisinde devletin malî durumunu göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Söz konusu bütçeleri ise yevmiye defteri niteliğinde olan ruznamçe defterlerine dayanılarak hazırlanmaktaydı.1589-90 malî yılında Osmanlı Devleti merkezî hazinesinin gelir ve giderleri...

Network

Cited By