Kacper Lewikowski

Kacper Lewikowski
University of Life Sciences in Lublin · Faculty of Veterinary Medicine

About

6
Publications
327
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
2
Citations

Publications

Publications (6)
Chapter
Full-text available
Wzmożona potrzeba wykorzystania opinii biegłego lekarza weterynarii w postę- powaniach prowadzonych na potrzeby organów procesowych doprowadziła w ostatnich latach do znaczącego przyspieszenia ewolucji weterynarii sądowej [Cooper i Cooper 2008]. Weterynaria sądowa jako nauka stosowana zajmuje się między innymi identyfi- kacją związków przyczyno...
Chapter
Full-text available
One of the most frequently investigated and reviewed cases during the performance of duties by a veterinary expert are undoubtedly cases of animal gunshot wounds. Animals are increasingly becoming victims of both intentional and accidental shootings, as can be seen in the comparisons made in expert reports. Veterinary-legal opinions, including in s...
Chapter
Full-text available
Often, examining and providing opinions on cases during professional activities by a veterinary expert concerns sudden suffocation due to animal drowning. The veterinary-forensic determination of the undisputed cause, and thus the verification of the hypothesis or hypotheses regarding the death, is most often necessary to potentially exclude the...
Presentation
Full-text available
Dym papierosowy zawiera w swoim składzie 4000 zidentyfikowanych związków chemicznych o działaniu rakotwórczym i toksycznym, w tym metali ciężkich takich jak arsen (As), kadm (Cd), chrom (Cr), nikiel (Ni), ołów (Pb) i rtęć (Hg). Wiele z nich ulega gromadzeniu w tkankach i płynach ustrojowych powodując schorzenia nerek i wątroby, uszkodzenia układu n...
Chapter
Full-text available
Metalotioneiny od momentu wyizolowania w 1957 roku stanowiły temat licznych badań nad ich właściwościami dotyczącymi organizmu, a także korelacji z metalami ciężkimi i metaloidami. Obecność tych pierwiastków odgrywa istotną rolę w organiźmie, szczególnie w obrębie ważnych z punktu zdrowia zwierząt układu nerwowego i moczowo-płciowego. Zebrane w cią...
Presentation
Full-text available
Heavy metals are known for multiple harmful effects on animal health. Values of this particular metal are still rising in Europe, as well as among other parts of the world, what creates a query wheter it is dangerous to animals. This study had an aim to determine if concentration of mercury in Ciconia ciconia is hazardous to their system.

Network