• Home
  • Jurgen van der Heijden
Jurgen van der Heijden

Jurgen van der Heijden
TNO, Dutch Organisation for Applied Scientific Research · Strategy and Policy Research

PhD

About

25
Publications
575
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
91
Citations
Citations since 2017
2 Research Items
67 Citations
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520

Publications

Publications (25)
Book
Full-text available
Integrated business cases: a more sustainable living environment and profit in one The 21st century brings major challenges: the weather is becoming more extreme, sea levels are rising, biodiversity is declining and the quality of life in our cities is under pressure. Governments, companies and citizens have great ambitions with which to meet thes...
Article
Full-text available
Dutch Abstract: Hoewel veel gemeenten een rol weggelegd zien voor energiecoöperaties, spelen deze nog een ondergeschikte rol in de energietransitie. Zij geven nu onvoldoende antwoord op de snelheid waarmee fossiele energie ons confronteert met problemen rond tekorten en uitstoot. Het coöperatieve pad draait om nieuwe vormen van samenwerking tussen...
Article
Although many Dutch municipalities foresee a role for local energy cooperatives, these still have a minor part in the energy transition. Now their answer to the rate at which fossil energy confronts us with problems of shortages and emissions is unsatisfactory. The cooperative path is about new forms of cooperation between volunteers, companies, go...
Article
Dutch version of this paper can be found at http://ssrn.com/abstract=2435297The combination of road and dike can save costs and, at the same time, generate new sources of revenue. The damming function of the dike does not need to be compromised as a result; in the Netherlands and elsewhere people have been building roads on dikes for centuries. Add...
Article
English version of this paper can be found at http://ssrn.com/abstract=2435295Dutch Abstract: de combinatie van weg en dijk bespaart kosten, en genereert tegelijkertijd nieuwe bronnen van inkomsten. Als gevolg hoeft de functie van waterkering geen extra risico te lopen; immers in Nederland en daarbuiten leggen mensen al eeuwen wegen op dijken. Meer...
Article
This paper starts with the practice of spatial development, and with legal practice, to come up with three reasons why a new environmental act is necessary. The Dutch legislature is working on that these years and in its commission we’ve been looking for change within environmental law. Our first step is to use the principles of law to move away fr...
Article
Dit paper begint met de praktijk van ruimtelijke ontwikkeling, en met de juridische praktijk, om te komen tot drie redenen waarom een nieuwe Wet Omgevingsrecht nodig is. De Nederlandse wetgever werkt daaraan en in zijn opdracht hebben wij meegezocht naar verandering binnen het omgevingsrecht. Onze eerste stap is om de rechtsbeginselen te gebruiken...
Article
Publieke beleidsbemiddeling bevindt zich te midden van vele andere manieren om met maatschappelijke controverses om te gaan. Sommige zijn weinig ingrijpend, zoals facilitation. Andere zijn ingrijpender, zoals rechtspraak. Elk van deze manieren heeft voor- en nadelen. Dit rapport stelt publieke beleidsbemiddeling centraal, als een lengtegraad waarop...
Article
Full-text available
This paper describes Interactive Business Case Approach (IBCA) in a participatory planning setting concerning multifunctional land use, as an instrument for climate adaptation strategies. Multifunctional land use is an solution to optimize the use of scare spatial resources, especially in densely populated areas such as the Netherlands. Multifuncti...
Article
Schiphol airport is in a constant struggle to service as many flights as possible within the boundaries of laws regulating noise and air pollution. Schiphol railway station gives some relief, because for certain distances Schiphol can offer trains instead of plains, decreasing the number of flights while maintaining its service level. ProRail, the...
Article
What really is it that process management brings to help people cooperate? That is what this article is about. Part 1 focuses on the state of the art, and part 2 on future expectations. In part 1 it will be argued that process management is about parties sharing responsibilities in order to enable one another to take chances together. This argument...
Article
Welke kansen liggen er om straks infrastructuur met voldoende kwaliteit beschikbaar te hebben? Hoe organiseer je dat? Dit boek is een zoektocht naar mogelijkheden om met infrastructuur waarde te creëren. Door meer professionele ketenintegratie en door bredere samenwerking. Tussen overheden en marktpartijen, maar ook tussen bijvoorbeeld verschillend...

Network

Cited By