Juha Koivisto

Juha Koivisto
Finnish Institute for Health and Welfare | THL · Department of Knowledge Management and Co-creation

Doctor of social sciences

About

110
Publications
7,648
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
306
Citations
Additional affiliations
April 2004 - present
Finnish Institute for Health and Welfare
Position
  • Project Manager

Publications

Publications (110)
Article
Full-text available
Background Although the COVID-19 pandemic has significantly boosted the implementation of digital services worldwide, it has become increasingly important to understand how these solutions are integrated into professionals’ routine work. Professionals who are using the services are key influencers in the success of implementations. To ensure succes...
Preprint
BACKGROUND Although the COVID-19 pandemic has significantly boosted the implementation of digital services worldwide, it has become increasingly important to understand how these solutions are integrated into professionals’ routine work. Professionals who are using the services are key influencers in the success of implementations. To ensure succes...
Technical Report
THL vastaa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutumisen kansallisesta seurannasta ja arvioinnista. Ohjelma toteutetaan vuosina 2020-2023. Ohjelmassa on mukana 23 alueellista hankekokonaisuutta. THL:n toteuttama seuranta ja arviointi on ns. kehittävää arviointia, jonka tarkoituksena on tukea alueilla tehtävää keh...
Poster
Full-text available
In Finland reforming health and social services is deemed necessary because of insufficient coordination of services, problems with availability of services, increasing costs and aging population. This paper outlines a preliminary, generic model for defining and developing service packages and chains in health and social care. It also analyzes the...
Technical Report
Full-text available
Huomisen terveyskeskus-valmennuksen tutkimuksellinen arviointi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttivat vuo-sina 2017-2019 Huomisen terveyskeskus-valmennuksen, jonka tavoitteena oli terveyskeskusten asiakkaiden asiakaskokemuksen sekä palvelun saatavuuden parantaminen. Sitra käynnisti valmen-nukse...
Technical Report
Full-text available
Monialaisia palveluja tarvitsevien tunnistami-sen ja ennakoinnin mallit-kartoittava kansainvälinen katsaus Julkaisussa tarkastellaan malleja, joiden avulla voidaan tunnistaa ja ennakoida haasteellisissa tilanteissa olevien ihmisten monialaisten palvelujen tarvetta. Eniten palvelutarvetta ja kustannuksia aiheuttivat muun muassa sydän-tai verisuonita...
Technical Report
Full-text available
Tämä työpaperi on monialaisia palveluja tarvitsevien tunnistamisen ja ennakoinnin malleja kartoittavan hankkeen (PAPATA-hanke) väliraportti, joka kokoaa yhteen hankkeen tuloksia. Väliraporttiin on koottu hankkeessa aiemmin syksyllä 2019 julkaistut sekä vielä julkaisemattomat tulokset. Hanke on Valtioneuvoston kanslian tutkimus- ja kehittämistoiminn...
Article
Full-text available
Introduction: This research in progress studies the enactment of integrated care in the system-wide social and health care reform suggested by the government of Finland. In the new model the responsibility for organising social and health care will be transferred from the municipalities to the eighteen new counties, while the service delivery will...
Article
Full-text available
Introduction: Since the early 2000s, Government policies in Finland have supported administrative and operative integration of health and social care to create larger authorities for organising services and to strengthen coordination of primary and specialised care, and social services. Nationally, the policies have led to attempts to reform the se...
Technical Report
Full-text available
Näkökulmia sosiaalisiin innovaatioihin ja niiden arviointiin Tässä katsauksessa tarkastellaan sosiaalisen innovaation käsitettä ja arviointikonsepteja. Katsaus tehtiin analysoimalla 15 erilaista sosiaalisen innovaation arviointikonseptia. Sosiaalinen innovaatio on käsite, josta ei vallitse yksimielisyyttä. Se määritellään tavallisimmin uudeksi ratk...
Article
Purpose This paper aims to increase the understanding of involvement and participation in the co-design of an outcome-based procurement. Design/methodology/approach First, it presents a relational model for performing co-design activities. Second, it examines how the model might be applied in performing an outcome-based procurement. Third, it pres...
Article
Full-text available
Koivisto, J 2018 Modular approach in managing and organising integrated care in the system-wide reform of social and health care in Finland. International Journal of Integrated Care, 18(S2): A195, pp. 1-8, DOI: dx.doi.org/10.5334/ijic.s2195 POSTER ABSTRACT Modular approach in managing and organising integrated care in the system-wide reform of soci...
Article
Full-text available
This article examines a systemic innovation model into which the relational approach of actor-network theory (ANT) has been incorporated. The article examines what the relational approach can contribute to the conceptualization of services and to the co-development and co-design activities of them. The article operates in the context of public welf...
Article
Full-text available
Asiakaslähtöisten sosiaalityön käytäntöjen kehittäminen edellyttää uudenlaista lähestymistapaa. Nykypäivänä sosiaalityö on entistä enemmän tietotyötä ja sen kohteet ovat muuttuneet monimuotoisemmiksi. Tarvitaan käytäntöjä, jotka vahvistavat asiakkaan osallisuutta. Sosiaalityön tietokäytäntöjen tarkastelu antaa uudenlaisen teoreettisen näkökulman so...
Article
Full-text available
This paper explores a systemic innovation model and its translation into public sector innovation practice in the welfare and health field. This systemic innovation model has been developed in the Innovillage project (2009-2013) and it has been incorporated into an open webbased development environment for enabling and enhancing collaborative innov...
Article
Full-text available
In this paper, a practical REA tool for studying and evaluating practices in the social and health field is introduced. The tool is based on the relational evaluation approach (REA) which studies practices as socio-material systems of action. They are typically developed for some purpose and they are constituted by human actors (clients, practition...
Article
Health technology assessment (HTA) is generally defined as a multidisciplinary research field that aims to produce objective knowledge for decision makers on the benefits, costs and harms of a technology.This paper describes an attempt to develop a systematic relational model for the evaluation of the patient aspects of health technologies, and in...
Article
Full-text available
The aim of this study was to develop and test a generic framework to enable international collaboration for producing and sharing results of health technology assessments (HTAs). Ten international teams constructed the HTA Core Model, dividing information contained in a comprehensive HTA into standardized pieces, the assessment elements. Each eleme...
Article
Full-text available
This article outlines a relational approach to evaluating organizational development activities. The paper analyzes organizational development activities as complicated, situated and “technically” mediated interactions between different actors. According to the relational evaluation the outcomes of development interventions are not reducible to any...
Article
This article first applies the yardstick developed by Bruno Latour for studying the ontological approaches used in the social studies of science to three mainstream approaches to effectiveness research in the social sphere: positivism, social constructivism and realistic evaluation. An alternative to the dualistic ontology of effectiveness research...

Network

Cited By