Jordi Casteleyn

Jordi Casteleyn
University of Antwerp | UA · Antwerp School of Education

About

29
Publications
16,420
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
247
Citations

Publications

Publications (29)
Article
Full-text available
Startende studenten worden in het hoger onderwijs geconfronteerd met academisch taalgebruik, iets waar velen nog maar weinig mee vertrouwd zijn. Aangezien academische taalvaardigheid een noodzakelijke voorwaarde is voor studiesucces, zetten instellingen hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland in op taalondersteuning voor studenten. In veel inste...
Book
Aan welke leeftijd je ook lesgeeft, iedereen heeft vroeg of laat een leerling met nood aan taalsteun in de klas. De nodige taalondersteuning voorzien is belangrijk voor elke taalleraar, maar ook leerkrachten van zaak- of praktijkvakken spelen hierin een cruciale rol. Taal in de klas vertaalt de beste wetenschappelijke inzichten naar zes handige bo...
Presentation
Full-text available
Als antwoord op de onheilstijdingen werd er begin dit jaar een Platform voor de neerlandistiek in het leven geroepen. Dit platform, dat neerlandici verenigt van UGent, KULeuven, VUB, UAntwerpen en de KANTL, organiseert op 11 oktober een studiedag neerlandistiek. Acht sprekers en acht referenten buigen zich over vragen als: 'Hoe is het nu echt met...
Presentation
Full-text available
We hebben allemaal zonder moeite onze moedertaal leren spreken, maar leren lezen is een onnatuurlijke opdracht die de nodige problemen kan opleveren. Daarnaast worden leerkrachten soms geconfronteerd met laaggeletterde meertalige leerlingen die op een latere leeftijd met basisonderwijs starten. Zij moeten én een nieuwe taal leren, én leren lezen en...
Article
Full-text available
Als op 1 september 2019 de nieuwe eindtermen voor de eerste graad geïntroduceerd worden, veranderen niet enkel de leerdoelen voor een hele generatie leerlingen, maar sluipt er ook een nieuw begrip in het taalonderwijs van Vlaanderen. Vanaf dan moet elke leerling bij het verlaten van de eerste graad voldoen aan de vereisten van ‘basisgeletterdheid’,...
Article
Full-text available
Terwijl onze samenleving taliger wordt, blijkt uit internationaal peilingsonderzoek dat het gemiddelde taalvaardigheidsniveau in Vlaanderen geleidelijk aan afneemt. Dit is mede toe te schrijven aan ontwikkelingen in ons begrijpend leesonderwijs die ertoe bijdragen dat een steeds groter wordende groep leerlingen leesachterstanden opbouwt die moeilij...
Article
Full-text available
Nederlandstalig abstract Scholen worden voortdurend geconfronteerd met nieuwe noden en uitdagingen waarop ze een antwoord moeten formuleren. In sommige gevallen kan het uitbouwen van een personeelsbeleid, waarin aanwezige competenties van leraren gericht ingezet en ontwikkeld worden, een oplossing zijn. Aan de succesvolle uitwerking en implementat...
Article
Full-text available
Public speaking occupies a central position in secondary education, and often teachers introduce improvisation training to improve this competence, but it is yet unclear if this teaching approach has a beneficial impact. In this respect, this paper addresses the following research question: Does an improvisation training that focuses on eye-contact...
Article
Full-text available
Students in secondary education often suffer from public speaking stress, but formal education does not provide any means to support the battle with this anxiety. This study aims at decreasing public speaking stress and increasing public speaking competence via an innovative intervention program that is rooted in the principles of improv(isational)...
Article
Full-text available
Reading appreciation sharply declines when students reach the age of 16-18 years, and this is especially true for the appreciation of reading poetry. Research however is unclear what determines this specific type of appreciation. This paper proposes a structural equation model to examine a number of variables: cognitive ability, knowledge of litera...
Poster
Full-text available
School teams experience varying needs depending on (1) new rules and laws that are imposed, (2) changing views on education, and (3) advantages linked with adopting good practices (Verbiest, 2011). School organizations must therefore possess a high capacity for innovation, which may be obtained through competence-oriented staff policy. This study i...
Book
Het lager onderwijs kent momenteel twee cruciale uitdagingen: de toenemende diversiteit binnen de leerlingenpopulatie en de overgang tussen het lager en secundair onderwijs. Dit boek toont aan dat een belangrijk antwoord op die uitdagingen ligt in een personeelsbeleid waarin de competenties van leraren gericht ingezet en ontwikkeld worden. Daarvoor...
Article
Full-text available
Instead of the traditional set of slides, the visual aids of a presentation can now be graphic organisers (concept maps, knowledge maps, mind maps) on an infinite canvas. Constructing graphic organisers has a beneficial impact on learning, but this topic has not been studied in the context of giving a presentation. The present study examined this i...
Article
Full-text available
There is abundant educational research indicating that graphic organisers (knowledge maps, concept maps, or mind maps) have a beneficial impact on learning, but hardly any research has examined this in the context of presentations. This study therefore investigated how graphic organisers – as delivered via presentation software – affect learning ou...
Article
Full-text available
Although many educators acknowledge the importance of the training of presentation skills, the time allocated to this in the curriculum is limited. Web 2.0 presentation tools such as slidecasting might provide a solution to this problem, because it brings the activity outside the classroom. Moreover, it incorporates the characteristics of a communi...
Article
Full-text available
Research has frequently demonstrated the positive impact of Web 2.0 tools on writing education in foreign-language classrooms. However there is limited research on the use of social media (e.g. Facebook) in teaching practices in general, and writing instruction in second-language teaching in particular. This paper presents an experiment to examine...
Article
Full-text available
The linear sequencing of PowerPoint slides does not always meet support from researchers; therefore presenting study material via graphic organizers on an infinite canvas seems to be an appealing alternative. This study explores the impact of these graphic organizers on learning in science classes in secondary education. An experiment was set up in...
Article
Full-text available
With regards to grammar instruction in mother tongue education, two approaches influence teacher beliefs: the traditional approach supporting explicit instruction and the communicative approach focusing on functional linguistic usage in communicative situations. However, the impact of these ‘teacher beliefs’ is still uncertain. We asked teachers (N...
Article
Full-text available
Conference Paper
Many educational theorists stress the importance of social aspects for effective learning. In “communities of practice” for instance, groups of practitioners might learn from each other and eventually constitute a shared identity. Web 2.0 provides an ideal opportunity for this. An example of such a Web 2.0 information technology is slidecasting, wh...
Article
Full-text available
Although social networking sites such as Facebook are increasingly being regarded as an interesting source of information, there are no specific techniques that adequately address the specific nature of social media. In our opinion, social networking sites display intentions of consumers and therefore techniques specifically designed to deal with t...
Article
According to ABET (Engineering Accreditation Commission), engineering programs are required to train the students 'to communicate effectively'. This echoes the increasingly heard call from companies to deliver students with excellent communication skills. Unfortunately, this does not provide an answer to two important questions. First, what is unde...
Article
Full-text available
Web 2.0 has boosted a new genre of online presentations, namely slidecasting, which can be described as podcasting by synchronizing PowerPoint and voice. It could be interesting to use this in language teaching classes, but limited research is available on its possible application in education. Its potential has already been demonstrated in Languag...

Network

Cited By