Jonas Sjöblom

Jonas Sjöblom
Tampere University | UTA · Faculty of Social Sciences

About

9
Publications
1,322
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
15
Citations
Citations since 2017
6 Research Items
15 Citations
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567

Publications

Publications (9)
Article
Full-text available
Artikkelimme tapaustutkimus tarkastelee, millaisia sosiaalisen kestävyyden käytäntöjä ruohonjuuritason toimijoilla on entiselle tehdasalueelle rakennettavan ekokaupunginosan kehittämisessä. Ruohonjuuritason toimijoilla on keskeinen rooli kaupunkien sosiaalisen kestävyyden vahvistamisessa. Nojaamme niin kutsuttuun tulkitsevaan näkökulmaan, jonka muk...
Article
Full-text available
Tutkin artikkelissa, millaisia kulttuurisia resursseja kaupunginosa-aktiiveilla on oman asuinalueensa täydennysrakentamisen suunnitteluun osallistumiseen. Tarkastelen kulttuurisia resursseja Pierre Bourdieun kulttuurisen pääoman käsitteestä johdettujen tapojen resurssien, symbolisten resurssien ja institutionaalisten resurssien kehysten avulla. Tap...
Article
Full-text available
We examine how urban planners in Helsinki work as intermediaries to “balance power” between actively participating citizens and more marginalised groups – citizens who do not traditionally participate – in online discussions about urban planning. We study the tensions planners experience while interacting with citizens in online environments, espec...
Article
Full-text available
This paper describes the formation of the planning issue ‘Nordic Superblock’ through the early planning phase of the Hiedanranta area in Tampere, Finland. The workshops with citizens and professionals as participants, held after a planning competition, were an important part of the area’s initial planning. The paper argues that the superblock issue...
Article
Full-text available
Voiko sosiaalisesti kestävää kaupunkia rakentaa hallinnosta, ja mikä on kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan merkitys kestävässä kaupungissa? Saatavilla: https://www.tuni.fi/alustalehti/2020/06/29/kohti-sosiaalisesti-kestavaa-kaupunkia/
Article
Full-text available
Tarkastelemme tässä artikkelissa, miten kaupunkisuunnittelijat kokevat sosiaalisen median verkkokeskustelut osana työtään. Tapaustutkimuksemme kohteena ovat Helsingin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkisuunnittelijat ja tutkimme heidän suhtautumistaan Facebookissa toimivaa Lisää kaupunkia Helsinkiin-ryhmää (LKH) kohtaan. Kysymme, miten kaupunkisu...
Research
Valtuustopontena alkunsa saaneen tutkimushankkeen keskeinen tutkimuskysymys on: Onko palvelusetelikäytännöillä sosiaalisesti eriarvoistavia vaikutuksia? Tässä raportissa ”eriarvoistavalla vaikutuksella” tarkoitetaan sellaisia palvelusetelijärjestelmään liittyviä ominaisuuksia, jotka asettavat asiakkaat keskenään erilaiseen asemaan palvelun saamisen...
Article
Helsingissä on voimistunut asukkaiden osallistumiseen ja itseohjautuvaan toimintaan perustuva kulttuuri. Mitä kokemuksia jäi käteen vuoden 2013 demokratiapilottihankkeista, joissa haettiin uusia käytäntöjä osallisuuteen ja vuorovaikutukseen? Saatavilla: https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/lahidemokratia-helsingissa-mita-tapahtui-demokratiapilottie...
Thesis
Tutkielma käsittelee verkostomaista nykyhallintoa ja lähidemokratiaa Helsingin itäisen kantakaupungin alueella Arabiassa. Alueen kaupunginosayhdistyksen Artova ry:n hanke Arabianranta, Toukola ja Vanhakaupunki demokraattisen päätöksenteon kasvualustana oli yksi kymmenestä demokratiapilotista Helsingin kaupungin alueellisen osallistumisen kokeilussa...

Network

Cited By