Johanna Kallio

Johanna Kallio
Tampere University | UTA · Faculty of Education and Culture

Master of Arts in Education (Lifelong Learning)

About

7
Publications
104
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
0
Citations
Introduction
My main research interests are philosophy of education, theories of self, theories of emotion and feminist theories in education. I am currently working in EnAct – Researching Environmental Activism and Self-Cultivation research project funded by KONE Foundation 2020–2023. In my educational theoretic PhD research, I am developing the model of biophilic self-cultivation.

Publications

Publications (7)
Book
Full-text available
Maailman tärkein tehtävä on juhlakirja kasvatustieteen professori Veli-Matti Värrille hänen jäädessään eläkkeelle Tampereen yliopistosta. Teos koostuu kollegoiden, opiskelijoiden ja ystävien esseistä ja taiteesta, jotka on koottu yhteen Värrin elämäntyön kunnioittamiseksi. Kirja kommentoi Värrin kasvatusajattelun teemoja ja jatkaa niiden kehittelyä...
Article
Full-text available
Self-cultivation—taking pedagogical action to educate oneself—is an integral part of non-formal adult education. Ever since Greek antiquity, it has been a central ingredient in the western philosophical and educational tradition. However, we argue that the global challenges that have emerged in the present era of the ecological crisis call for a ne...
Article
Kuvaamme artikkelissa erään aktivistiryhmän toimintaa itsekasvatuksena. Ryhmän toiminta edustaa kaupungeissa kasvavaa neljättä sektoria. Ymmärrämme ’itsekasvatuksen’ filosofi Michel Foucault’n ajattelua hyödyntäen itsestä huolehtimisena, jossa ihminen muokkaa ja harjoittaa itseään uudenlaisten tietämisen ja olemisen muotojen tavoittamiseksi. Itseka...
Article
Full-text available
Tarkastelemme artikkelissa itsekasvatusta, eli omaehtoista, itseen kohdistuvaa kasvatustyötä aktivistisena pyrkimyksenä vastata aikamme ekokriiseihin ihmisen sisäisen muutoksen näkökulmasta. Itsekasvatus ymmärretään artikkelissa suomalaisen perinteen ja erityisesti kasvatusfilosofi Juho August (J. A.) Hollon (1885–1967) teoriaan perustuvana kasvatu...
Article
Filosofian kuningattaret ja Vapauden tuli rakentavat sellaista kuvaa totuudesta ja ihmisyydestä, jossa meidän kaikkien on tärkeää olla mukana. Ne tuovat esiin rakenteellisen sorron vuoksi omana aikanaan äänensä menettäneitä suuria ajattelijoita ja viisautta, jonka avulla me voimme oppia ja kasvaa. Tarvitsemme feministisiä yhdenvertaisuustavoitteita...
Article
Matkanteolla on monenlaisia päämääriä: seikkailu suuntautuu itselle uuteen ja tuntemattomaan, vaeltaminen tutustuttaa ihmisen metsään ja villiin luontoon sekä sen kiertokulkuun. Matka voi suuntautua kaukaisen sijasta lähelle, esimerkiksi syvemmälle puutarhan olemukseen ja sen hoidon saloihin. Matkanteko, toteutui se millä tavalla vain, on aina myös...