Joanna Rozynska

Joanna Rozynska
University of Warsaw | UW · Institute of Philosophy, Department of Ethics

PhD, MA(Phil), MA(Law), MA(Soc), MS(Bioethics)

About

50
Publications
21,754
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
114
Citations
Introduction
I am a trained bioethicist, philosopher, legal scholar, and sociologist. I'm a faculty member of the Faculty of Philosophy (Department of Ethics / Center for Bioethics & Biolaw) at the University of Warsaw, Poland. I'm also a Chair of the Bioethics Committee of the Polish Academy of Science, and a member of the UNESCO International Bioethics Committee. Currently my research focus on ethics/law of biomedical research involving human subjects, and on different problems of procreative ethics/law.

Publications

Publications (50)
Article
Full-text available
The paper reports results of the very first survey-based study on the prevalence, frequency and nature of ethical or other non-medical difficulties faced by Polish physicians in their everyday clinical practice. The study involved 521 physicians of various medical specialties, practicing mainly in inpatient healthcare. The study showed that the maj...
Article
Full-text available
In contrast to most publications on the ethics of paying research subjects, which start by identifying and analyzing major ethical concerns raised by the practice (in particular, risks of undue inducement and exploitation) and end with a set of—more or less well-justified—ethical recommendations for using payment schemes immune to these problems, t...
Article
Non-beneficial paediatric research is vital to improving paediatric healthcare. Nevertheless, it is also ethically controversial. By definition, subjects of such studies are unable to give consent and they are exposed to risks only for the benefit of others, without obtaining any clinical benefits which could compensate those risks. This raises eth...
Article
Full-text available
This paper targets an orphan topic in research ethics, namely the so called principle of the primacy of the human being, which states that the interests of the human subject should always take precedence over the interests of science and society. Although the principle occupies the central position in the majority of international ethical and legal...
Article
Full-text available
Clinical Ethics Consultations (CEC) are an important tool for physicians in solving difficult cases. They are extremely common in North America and to a lesser extent also present in Europe. However, there is little data on this practice in Poland. We present results of a survey of 521 physicians practising in Poland concerning their opinion on CEC...
Chapter
Full-text available
How risky can biomedical research be? On setting an upper limit of risk in non-beneficial research involving volunteers Abstract: One of the unmet challenges for risk-benefit assessment in biomedical research is whether there should be an upper limit of risk in non-beneficial studies involving competent and consenting participants, and if yes, how...
Chapter
Full-text available
Przerywanie ciąży, wiążące się z uśmierceniem płodu, jest bez wątpienia jednym z najbardziej kontrowersyjnych zabiegów medycznych. Procedura ta od lat wzbudza żywe spory i dyskusje o charakterze etycznym, religijnym, politycznym i prawnym . W dyskusjach tych ścierają się różne światopoglądy i stanowiska – od skrajnie tradycjonalistycznych, uznający...
Article
Full-text available
Patients have received experimental pharmaceuticals outside of clinical trials for decades. There are no industry-wide best practices, and many companies that have granted compassionate use, or ‘preapproval’, access to their investigational products have done so without fanfare and without divulging the process or grounds on which decisions were ma...
Article
Each year thousands of individuals enrol in clinical trials as healthy volunteers to earn money. Some of them pursue research participation as a full-time or at least a part-time job. They call themselves professional or semiprofessional guinea pigs. The practice of paying healthy volunteers raises numerous ethical concerns. Different payment model...
Article
Full-text available
The problem of therapeutic use of unauthorised (investigational) drugs, always controversial, over recent years has become a topic of a particularly heated public debate. Most often referred to as expanded access (EA) or compassionate use, such treatment is usually performed in patients with serious including life-threatening diseases who cannot be...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest krytyczna rekonstrukcja trzech warunków dopuszczalności prowadzenia badań biomedycznych bez potencjału terapeutycznego na osobach małoletnich: (1) wymogu konieczności przeprowadzenia badania z udziałem osób niezdolnych do wyrażenia zgody; (2) wymogu, aby badanie miało potencjał dostarczenia korzyści dla populacji, której przedst...
Article
Full-text available
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dalej u.z.l.) dzieli eksperymenty medyczny na dwa rodzaje: eksperymenty lecznicze i eksperymenty badawcze (art. 21). Zgodnie z treścią art. 21 ust. 2 u.z.l. „eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie przez lekarza nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych,...
Chapter
Full-text available
Choć zgoda uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego jest powszechnie akceptowanym standardem etyki i prawa badań na człowieku, „trzeba uczciwie przyznać, że w przypadku niektórych badań niemożliwie jest uzyskanie prawdziwie świadomej prospektywnej zgody”. Dotyczy to przede wszystkim badań biomedycznych z udziałem pacjentów znaj-dujących się w...
Poster
Full-text available
2016 AER Conference PRIM&R, Anaheim CA
Poster
Full-text available
International Association of Bioethics (IAB), Edinburgh, Scotland, 14-17 June 2016
Article
Badania opinii społecznej pokazują, że większość osób, które opowiadają się za legalizacją dobrowolnej eutanazji lub samobójstwa z pomocą lekarza, sprzeciwia się przyznaniu prawa do korzystania z tych świadczeń kompetentnym pacjentom z nieuleczalnymi chorobami psychicznymi, które czynią ich życia nieznośnym i – w ich własnej ocenie – niewartym kont...
Article
Full-text available
Praktyka badawcza w biomedycynie ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju bardziej bezpiecznych i skutecznych metod leczniczych. Praktyka ta ma więc ogromną wartość społeczną, jest jednak działalnością moralnie problematyczną, ponieważ jej realizacja wymaga narażania ludzi na ryzyko dla dobra innych – nauki, przyszłych pacjentów i społeczeństwa jako...
Article
Full-text available
Celem niniejszego artykułu jest krytyczne zrekonstruowanie podstawowych zasad oceny ryzyka i potencjalnych korzyści badania biomedycznego z udziałem człowieka, przy-jętych w standardach międzynarodowych. Szczególny nacisk położy będzie na różnice między regulacją dopuszczalnego ryzyka w badaniach bez tzw. potencjału terapeutycznego i badaniach, któ...
Article
Full-text available
A child's objection, refusal and dissent regarding participation in non-beneficial biomedical research must be respected, even when the parents or legal representatives have given their permission. There is, however, no consensus on the definition and criteria of a meaningful and valid child's objection. The aim of this article is to clarify this i...
Article
https://www.mp.pl/psychiatria/orzecznictwo-i-prawo/139370,racje-sumienia-a-inne-powody-odmowy-wykonania-swiadczenia-zdrowotnego-przez-lekarza
Poster
Full-text available
A child’s objection, refusal and dissent regarding participation in non-beneficial biomedical research must be respected, even when the parents or legal representatives have given their permission. There is, however, no international consensus on the definition and criteria of a valid child’s objection. Varying approaches by international standards...
Article
Reigning regulatory frameworks for biomedical research impose on researchers and research ethics committees an obligation to protect research participants from risks that are unnecessary, disproportionate to potential research benefits, and non-minimized. Where the research has no potential to produce results of direct benefit to the subjects and t...
Chapter
This entry analyzes the concept of autonomy and the content and scope of the principle of respect for autonomy in contemporary global bioethics. The first section presents historical and intellectual roots of the idea of autonomy. The second section provides basic conceptual clarifications: distinction between autonomy as capacity and autonomy as t...
Article
Full-text available
Struktura wyznaniowa europejskich krajów romańskich dynamicznie się zmienia, na-dal pozostaje jednak pod silnym wpływem Kościoła rzymskokatolickiego. Nic więc dziwnego, że również w tych krajach problem granic wolności sumienia przedstawicieli zawodów medycznych oraz ich prawa do odmowy wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z ich przekonaniam...
Article
Czy można skrzywdzić osobę powołując ją do istnienia we wrodzonej chorobie lub niepełnosprawności? To pytanie od lat jest przedmiotem sporów w literaturze etycznej i prawniczej. Standardowa koncepcja krzywdy kontrfaktycznej nie sprawdza się bowiem na gruncie wyborów prokreacyjnych, przede wszystkim ze względu na tzw. problem nie-istnienia oraz prob...
Article
Full-text available
Roszczenia z tytułu wrongful life wykształciły się w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku w amerykańskiej praktyce sądowej w związku z rozwojem diagnostyki prekoncepcyjnej i prenatalnej. Z czasem ze skargami odszkodowawczymi za „życie w szkodzie” zaczęła mierzyć się doktryna i sądy także innych krajów, w tym Niemiec, Francji i Wielk...
Article
Full-text available
Czy można skrzywdzić osobę powołując ją do istnienia we wrodzonej chorobie lub niepełno-sprawności? To pytanie od lat jest przedmiotem sporów w literaturze etycznej i prawniczej. Standardowa koncepcja krzywdy kontrfaktycznej nie sprawdza się bowiem na gruncie wyborów prokreacyjnych, przede wszystkim ze względu na tzw. problem nie-istnienia oraz pro...
Article
Według standardowej koncepcji krzywdy, inkorporującej test kontrfaktyczny, osoba B została skrzywdzona, jeśli na skutek działania x osoby A znalazła się w gorszej sytuacji niż ta, w której znajdowałaby się, gdyby osoba A nie zrealizowała tego działania. Zastosowanie tej koncepcji do wyborów prokreacyjnych napotyka jednak dwa poważne problemy teoret...
Book
Full-text available
Publikacja stanowi nowoczesny, kompleksowy przewodnik po bioetyce - nowej dziedzinie refleksji teoretycznej i praktyki społecznej zajmującej się etycznymi aspektami nauk biomedycznych w kontekście ich uwarunkowań społeczno-kulturowych, ekonomicznych i prawnych. W przygotowaniu opracowania udział wzięło trzydziestu wybitnych polskich filozofów, etyk...
Chapter
Full-text available
Poland has one of the most restrictive abortion laws in Europe, both on paper and in practice. Termination of pregnancy is legal, but only in limited circumstances, and, in practice, even women who meet all legally prescribed conditions, are often denied access to this medical procedure. Many different factors contribute to this situation: strong s...
Book
Full-text available
Publikacja w sposób interdyscyplinarny i kompleksowy omawia etyczne i prawne warunki dopuszczalności prowadzenia badan naukowych na człowieku w biomedycynie, w tym na ludzkim materiale biologicznym oraz ludzkich zarodkach. Książka umożliwia Czytelnikom zapoznanie się z fundamentalnymi problemami etycznymi, jakie rodzi dynamiczny rozwój nauk biomedy...
Article
Full-text available
ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA 4 (194), 2012 PL ISSN 0044 – 1619 Witold Rekowski, Alicja Przyłuska-Fiszer, Joanna Różyńska, Barbara Fijałkowska Katedra Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji i Bioetyki Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa Środowiskowe przyzwolenie na łamanie zasad dobrej praktyki badawczej w opinii społeczności akademickiej Do najpowa...
Article
Niektórzy filozofowie twierdzą, że można kogoś skrzywdzić albo wyświadczyć mu dobrodziejstwo (korzyść), powołując go do istnienia. Twierdzenie to opiera się na założeniu, że możliwe jest porównanie aktualnego poziomu dobrostanu osoby z poziomem dobrostanu, jaki osoba ta miałaby, gdyby nigdy nie zaistniała. Celem tej pracy jest zbadanie, czy możliwe...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest omówienie jednego z instrumentów ochrony interesów osób niezdolnych do wyrażenia zgody na udział w nieterapeutycznym badaniu biomedycznym, a mianowicie tzw. standardu minimalnego ryzyka. Rozpocznę od krótkiego przypomnienia regulacji polskich i międzynarodowych dotyczących dopuszczalności i warunków prowadzenia tego typu badań....
Article
Full-text available
Niektórzy filozofowie twierdzą, że można kogoś skrzywdzić albo wyświadczyć mu dobrodziejstwo (korzyść) powołując go do istnienia. Twierdzenie to opiera się na założeniu, że możliwe jest porównanie aktualnego poziomu dobrostanu osoby z poziomem dobrostanu, jaki osoba ta miałaby, gdyby nigdy nie zaistniała. Celem tej pracy jest zbadanie czy możliwe j...
Book
Full-text available
SPIS TREŚCI Podziękowania Słowo od autorów Wprowadzenie 1. Istota i rodzaje eksperymentów medycznych 2. Świadoma zgoda jako warunek dopuszczalności prowadzenia eksperymentów medycznych na ludziach 2.1. Świadoma zgoda jako wymóg etyczny 2.2. Świadoma zgoda jako przedmiot regulacji międzynarodowych i europejskich 2.3. Świadoma zgoda w prawie p...
Article
Full-text available
In this article, the question is discussed if and how Healthcare Ethics Committees (HECs) should be regulated. The paper consists of two parts. First, authors from eight EC member countries describe the status quo in their respective countries, and give reasons as to the form of regulation they consider most adequate. In the second part, the countr...
Article
Full-text available
Although Directive 2001/20/EC of the European Parliament and of Council of 4 April 2001 on the approximation of the laws regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use does not contain an exception for emerg...

Network

Cited By

Projects

Projects (4)
Archived project
https://www.fic.nih.gov/Grants/Search/Pages/Bioethics-2R25TW007085-05.aspx The Advanced Certificate Program in Research Ethics for Central and Eastern Europe offers graduate level, online and onsite courses that train clinicians, scientists, academics, lawyers and administrators to become research ethicists, advocates for human research subject protection and institutional and national leaders in their home countries. I
Archived project
The interventions for preventing obesity from Eastern and Western Europe will be compared from an ethical perspective.