Joan Van Horn

Joan Van Horn
de waag · research

PhD

About

63
Publications
38,690
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1,258
Citations

Publications

Publications (63)
Article
This study examined whether protective factors are unique or the opposite of risk factors and whether they have incremental validity in the prediction of general recidivism. Using a sample of 3306 Dutch forensic outpatients, this study was the first large-sample study ever performed on this topic. Results from exploratory factor analyses demonstrat...
Article
Full-text available
Het huidige onderzoek was drieledig: 1) Literatuuroverzicht van de effectiviteit van interventies gericht op het verminderen van gevolgen van NAH in forensische populaties en van risicofactoren voor NAH en behandelmogelijkheden, 2) Inzicht verkrijgen in de huidige kennis, en beperkingen daarin, over NAH bij behandelaars en hoe de behandeling wordt...
Article
Full-text available
In forensic mental health care, a risk management plan forms the transition between the assessment and the treatment phase. Research and practice have shown that clinicians often experience difficulties in the transition from assessment to risk management. Available methods often do not provide sufficient guidelines. The current narrative review ai...
Article
Full-text available
Although many studies have concluded that men and women engage in domestic violence at equal levels, existing studies have hardly focused on gender specific risk factors for domestic violence perpetration. Therefore, this study aimed to examine gender differences in criminogenic risk factors between Dutch male and female forensic outpatients who we...
Article
Samenvatting Ondanks veel aanwijzingen voor het positieve verband tussen seksuele gezondheid en algehele levenskwaliteit, blijkt het proactief ter sprake brengen van seksueel functioneren nog maar mondjesmaat voor te komen in de (geestelijke) gezondheidszorg (ggz). Dit onderzoek gaat na of dit ook het geval is binnen de specifieke setting van de am...
Research
Full-text available
De Waag investeert in innovatieve behandelmogelijkheden. Door innovatie komen we vooruit en kunnen we onze cliënten steeds effectievere zorg bieden. Daarom vond afgelopen jaar de innovatiechallenge plaats en is er een innovatiebudget beschikbaar waarmee diverse projecten gefinancierd kunnen worden. In dit onderzoeksbericht brengen we je op de hoogt...
Article
Full-text available
Background and Aims: The prevalence of acquired brain injury (ABI) in offender populations appears much higher than in the general population, being estimated at 50% compared to 12%, respectively. Taking into account ABI-related cognitive and social impairments or behavioral changes in forensic treatments might be relevant and may improve treatment...
Article
Full-text available
Background: Studies on cognitive behavioral therapy (CBT) for intimate partner violence (IPV) offenders show small to no effects on recidivism. IPV-offenders may not fully benefit from CBT due to insufficient transfer and generalization from therapy to real-life situations. During CBT, patients are taught to detect bodily signals indicative of arou...
Article
Full-text available
Risicotaxatie is een belangrijk onderdeel in de klinische en ambulante forensische zorg. De uitkomsten van de risicotaxatie leveren input voor het nemen van beslissingen over de duur en intensiteit van de behandeling, de inhoud van de behandeling en de responsiviteit. Het RNR (Risk Need Responsivity) model is een essentieel uitgangspunt voor risico...
Article
Full-text available
In opdracht van Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) werd de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, de convergente validiteit, de veranderbaarheid, de predictieve validiteit en de praktische bruikbaarheid van de Forensische Ambulante Risico Evaluatie (FARE) onderzocht. De data werden verzameld in de periode 1 maart 2017 tot 1 september 2019 en zijn afkomsti...
Article
Full-text available
Covering both individual and neuropsychological factors, the Forensic Symptom Inventory—Youth Version—Revised (FSI-YV-R) is the first broad spectrum questionnaire for adolescents in forensic care, measuring several deficits, such as executive dysfunctions, anger, and inadequate coping to enhance treatment goals and evaluate interventions. In this s...
Presentation
Full-text available
Infographic over de afdeling onderzoek van de Waag
Research
Full-text available
Wat weten we van de rol die ons brein speelt bij de ontwikkeling van gedragsproblemen? De aandacht gaat meestal uit naar de psychologische en sociologische verklaringsmodellen van gedrag. Gedragsproblemen kunnen echter ook ontstaan door het disfunctioneren van de hersenen, bijvoorbeeld door Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of door een combinatie...
Article
Full-text available
In opdracht en op verzoek van KFZ werd in dit project een aanzet geformuleerd voor een handreiking over de diagnostiek en de behandeling van problematisch middelengebruik in de ambulante forensische zorg. Ter voorbereiding en onderbouwing van een ‘science-based’ handreiking voor de diagnostiek en behandeling van volwassen ambulante forensische pati...
Article
Several meta-analyses have examined the Central Eight risk factors for reoffending in the general forensic population. To our knowledge, this is the first meta-analysis to focus exclusively on the predictive validity of risk factors for recidivism in forensic outpatients. A multilevel meta-analysis was conducted of studies in which static and dynam...
Article
Background: Cutbacks in clinical beds in regular and forensic psychiatry increase the burden on outpatient forensic care in The Netherlands. AIM: Since 2007, Dutch forensic (flexible) assertive community treatment (For(F)ACT) teams offer outpatient, intensive treatment to forensic clients with complex mental health issues. As the need for this for...
Article
Full-text available
Johnson argued that coercive control is crucial in explaining heterogeneity in intimate partner violence, with such violence being more frequent, less reciprocal, and more often male-to-female aggression when it serves to exercise control over the partner. We assessed 280 Dutch forensic outpatients who had recently engaged in intimate partner viole...
Preprint
Full-text available
Johnson (1995) argued that coercive control is crucial in explaining heterogeneity in intimate partner violence, with such violence being more frequent, less reciprocal, and more often male-to-female aggression when it serves to exercise control over the partner. We assessed 280 Dutch forensic outpatients who had recently engaged in intimate partne...
Article
Full-text available
Following the risk-need-responsivity (RNR) model, cognitive-behavioral therapy is considered most effective in reducing recidivism when based on dynamic risk factors. As studies have found differences of these factors across age, exploring this seems beneficial. The current study investigates the Central Eight (C8) risk factors across six age group...
Article
Full-text available
A dual diagnosis (substance related disorder combined with other clinical and/or personality disorders) is associated with a broad range of adverse outcomes, such as higher suicide risks and criminality. The present study is the first large-scale study aimed at comparing adult violent offenders with a Dual Diagnosis (DD-group, n=710)with other subg...
Research
Full-text available
Inleiding. Meebewegend met de trend naar een systeemgerichte aanpak van partnergeweld, wordt in de forensische behandelpraktijk rekening gehouden met de dynamiek tussen partners; bij aanmelding van een pleger wordt bij voorkeur de partner bij de behandeling betrokken. De psychische problematiek van plegers komt veelvuldig aan bod in de literatuur e...
Article
This article investigates the measurement and structural invariance of a newly developed self-report questionnaire, the Forensic Symptoms Inventory-Revised, aimed at measuring eight cognitive, emotional, and behavioral deficits (aggression, lack of social support, problematic substance use, lack of concentration, anger, poor self-regulation, impuls...
Article
Inadequate problem solving is associated with recidivism in sex offenders. However, the psychometric properties of two of the most widely used coping self-report questionnaires, the Social Problem-Solving Inventory-Revised and Coping Inventory for Stressful Situations, have not been established for outpatient sex offenders. Using structural equatio...
Article
Research shows that juvenile female offenders have a higher prevalence rate of sexual risk behaviors than girls from the general population and that similar factors underlie both SRBs and delinquent behavior. Contributing to findings derived from young female delinquent samples, this study examines the impact of risk factors on delinquent behaviors...
Article
Full-text available
Background: Risk assessment in outpatient forensic settings is becoming increasingly important. This is evident from the growing number of risk assessment instruments being used in outpatient forensic mental health in the Netherlands. Goal: To provide an overview of the risk assessment instruments being used in outpatient forensic settings and rela...
Article
Full-text available
background Risk assessment In outpatient forensic sellings is becoming increasingly important. This Is evident from the growing number of risk assessment instruments being used in outpatient forensic mental health in the Netherlands. aim To pfov.de an overview of the risk assessment instruments being used in outpatient forensic settings and related...
Article
Full-text available
Background: The client-therapist working alliance is a key contributor to effective adult psychotherapy. However, little is known about its role in family and systemic therapy. Moreover, few studies have assessed alliance longitudinally or have investigated how it interrelates with other process variables, such as therapist adherence (i.e. the ext...
Research
Full-text available
Voorspellers van recidive bij ambulant behandelde zeden-, (huiselijk)gewelds- en vermogensdelinquenten
Article
Full-text available
Arsonists are considered a type of violent offender by some and a distinct group of offenders by others. Assuming the latter could be beneficial to offer tailor-made psychotherapeutic treatment to these offenders. The present study investigated whether arsonists (n = 55) and violent offenders (n = 41) are differentiable regarding several demographi...
Article
Full-text available
Stop It Now! aims to prevent child sexual abuse using a free anonymous helpline. It provides information, advice, and guidance to anyone concerned about child sexual abuse. It targets people who have sexually abused children or who are worried that they might do so. This article presents findings from a pilot study on the operation and outcomes of...
Article
Full-text available
As language may be an important barrier for ethnic minority families to access health care, interpreters can be a valuable aid to reach these families. Little is known, however, about the effects of using interpreters in mental health care. The present study investigated whether the use of interpreters affected treatment outcomes of Multisystemic t...
Article
Full-text available
This meta-analysis, including six studies (13 effect sizes) and 164 adolescents, examined the effectiveness of individually oriented treatment (which means that the intervention contained at least an individual component, possibly in combination with group and/or family therapy) with CBT-elements for adolescents with severe aggression problems. A l...
Article
Full-text available
Responsive-Aggression Regulation Therapy (Re-ART) Outpatient is a cognitive behavioral-based intervention for adolescents and young adults (16-24 years) with severe aggressive behavioral problems. This pilot study (N = 26) examined the level of program integrity (PI; that is, the delivery of the intervention as it is originally intended) of Re-ART....
Article
Full-text available
This study examines the reliability and validity of the “Brief Irrational Thoughts Inventory” (BITI) in a sample of 256 justice-involved youths. The BITI is a questionnaire used to determine the nature and severity of irrational thoughts related to aggressive (externalizing), sub-assertive (internalizing), and distrust-related behavior in adolescen...
Article
Full-text available
This article describes a pre-test/post-test quasi-experimental study of the effectiveness of Responsive Aggression Regulation Therapy (Re-ART), a Dutch intervention for 16- to 21-year-old juveniles. Re-ART aims to decrease severe aggressive behavior using a cognitive behavioral approach combined with drama therapeutic and mindfulness techniques. Re...
Article
Full-text available
Aan het gebruik van tolken in de ggz worden gunstige en ongunstige invloeden toegeschreven. Om mogelijke interferentie te beperken, beveelt Multi Systeem Therapie (mst) Services een restrictie van 10 procent tolkengebruik per caseload aan. Dit vormde de aanleiding om te onderzoeken of jongeren in mst-gezinnen waarbij een tolk werd gebruikt (‘Alloch...
Article
Full-text available
Offenders with a dual diagnose (DD) are more likely than other offenders to repeat delinquent behavior. To investigate whether male violent offenders with substance-related disorders and co-occurring disorders differed from other subgroups of violent offenders in terms of substance disorders, psychopathology, and recidivism. We expected to find tha...
Article
Full-text available
The current study found support for the existence of the functions of internet offending in a Dutch sample, as found previously in qualitative research. According to 43 internet offenders who completed the Internet Offender–Function Questionnaire (IO-FQ), the avoidant function was most salient for this internet offender group. Furthermore, based on...
Article
Full-text available
Risicotaxatie is het inschatten van de kans dat delinquenten opnieuw een delict plegen. Een aantal risicotaxatie-instrumenten, waaronder de HCR-20 en SVR-20, heeft z'n intrede in Nederland gedaan, maar bleken ongeschikt voor de ambulante forensische poliklinieken. De Waag, centrum voor ambulante forensische psychiatrie, combineerde daarom een aanta...
Article
Full-text available
Risicotaxatie is het inschatten van de kans dat delinquenten opnieuw een delict plegen. Enkele risicotaxatie‐instrumenten, waaronder de HCR‐20 en SVR‐20, hebben hun intrede in Nederland gedaan, maar bleken ongeschikt voor de ambulante forensische poliklinieken. De Waag, centrum voor ambulante forensische psychiatrie, combineerde daarom een aantal b...
Article
Full-text available
There is some debate about whether or not sex offenders are similar to non-sex offenders with regard to family background (parental characteristics), personality, and psychopathology. The central aim of this study focused on the comparison of juvenile sex offenders and non-sex offenders. The sample consisted of incarcerated juvenile male sex (n = 3...
Article
Full-text available
In this paper, the Adolescent Sexual Abuser Project (ASAP) assessment pack—Dutch Revised Version (ASAP-D) is presented. The ASAP-D is an assessment instrument which measures the personality characteristics that are generally considered relevant in the literature for the development and perpetuation of sexually abusive behaviour in juveniles. After...
Article
Full-text available
There is some debate about whether sex offenders are similar to non-sex offenders. It is known that sex and non-sex offenders are heterogeneous groups. Comparative studies must take this heterogeneity into account. Based on an aggregated database, a study was conducted among adjudicated juvenile (sex) offenders. The sample consisted of juvenile mal...
Article
Full-text available
In dit artikel bespreken we de eerste klinische ervaringen die zijn opgedaan met het behandelprotocol voor zedendelinquenten, ‘Relaties en Seksualiteit’. Het protocol integreert recente theoretische noties over hechting en seksualiteit bij zedendelinquenten. Niet het dadertype en het delict staan centraal in de behandeling, maar de mate waarin clië...
Article
This study examined the structure of occupational well-being among 1,252 Dutch teachers. Building on Warr (1994) and Ryff (1989), a multidimensional model for occupational well-being (including affective, cognitive, professional, social and psychosomatic dimensions) was proposed and tested. Confirmatory factor analysis supported the distinction bet...
Article
Full-text available
This study examined the relations among inequity, psychological wellbeing and organizational commitment among a longitudinal sample of 920 Dutch teachers. Equity theory provided hypotheses on the mutual effects of inequity experienced in interpersonal and organizational exchange relationships on the one hand, and strain and psychological withdrawal...
Article
Full-text available
Although the number of young prostitutes increases, little systematic research has been undertaken to gain more insight into the trafficking of these young women. The main object of the present study was to describe the processes (that is, grooming, incorporation, and maintenance) that underlie the trafficking of young women for prostitution. Polic...
Article
In this thesis, burnout has been studied among Dutch teachers using the theoretical frame of equity theory. Burnout is a metaphor that describes a particular syndrome which is typically found in human service professions, such as teaching, and is assumed to be linked to the emotional strain of working frequently and intensively with other people. A...
Article
Full-text available
This research presents the results of two related studies on the convergent and construct validity of three measures of reciprocity in exchange relationships at work. In Study 1, 71 Dutch teachers were interviewed about their specific investments and outcomes in the exchange relationships with their students, colleagues and school. ANOVA revealed t...
Article
Results are presented of a study on burnout among 249 Dutch elementary and secondary school teachers. The current study considers burnout in terms of the exchange of investments and outcomes at interpersonal (teacher-student) and organizational (teacher-school) levels. In addition, demographic (age and gender) and work-related factors (school type,...
Article
Scores on burnout among 631 Canadian and 1,180 Dutch teachers were compared with various demographic variables (sex and age) and factors related to work (experience in teaching, type of school, and number of hours employed). Burnout was assessed with the Maslach Burnout Inventory of three dimensions, Emotional Exhaustion, Depersonalization, and Per...

Network

Cited By

Projects

Projects (5)
Project
Een onderzoek in opdracht van Kwaliteit Forenische Zorg (KFZ) in samenwerking met Fivoor en Transfore. We onderzoeken hoe behandelaars/begeleiders verder gaan na het doen van een risicotaxatie. Hoe komen zij tot hun risicomanagementplannen? Wat zijn hierbij de knelpunten?
Project
Finding developmental pathways and indicating risk and protective factors per phase, towards juvenile resilience and delinquency amomng Curacaoan youth