Jerzy Niemczyk

Jerzy Niemczyk
Wroclaw University of Economics and Business | WUE · Department of Strategy and Management Methods

About

37
Publications
39,949
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
374
Citations
Citations since 2017
22 Research Items
208 Citations
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050

Publications

Publications (37)
Article
Full-text available
The aim of the research, the effect of which is this article, is to identify the hierarchy of selected approaches to building a strategy in companies from the sector of Energy and Utilities included in seven stock market indexes of the G7 countries The obtained results are related to the isolation of cognitive knowledge about the preferred approach...
Article
Full-text available
The aim of the research, the results of which are used in this publication, was to identify the motives for mergers and acquisitions in the energy sector after the introduction of green economy elements in Western Europe. The mentioned region is the group of countries where changes related to the move to green energy are most visible (in addition t...
Article
Full-text available
The article presents an innovative method of analyzing energy companies' strategies, which aims to identify the strategic orientation of the entities subject to the research and, thus, to initially define the directions of strategic changes in the analyzed sector. The aim of the research, the results of which were used in this publication, was to i...
Article
Full-text available
Digital transformation is a concept based on the use of digitalization and digitization. Digitalization leads to change of business models and provides a competitive advantage also in the energy sector. The process of change towards a digital business requires a specific strategy type, aimed to solve problems with uncertainty caused by Industry 4.0...
Article
Full-text available
The aim of the research, the results of which are presented in the article, is to discover new knowledge allowing for the description and design of business models 4.0 using network effects. In their research, the authors reviewed the literature, carried out desk research and conducted an analysis of publicly available documents of selected compani...
Article
Celem artykułu jest wskazanie na potrzebę dopasowywania metod i technik analizy strategicznej do określonego i dominującego w danym miejscu i czasie podejścia do strategii rozumianego jako układ kryteriów i warunków osiągania sukcesu przez organizację, mierzonego rodzajem osiąganej renty ekonomicznej. Utylitarnym celem artykułu jest wskazanie skute...
Article
Metodyki badawcze w zarządzaniu strategicznym Zarządzanie strategiczne jest nauką społeczną. Czerpie jednak i z nauk matematycznych i wiele analogii z nauk przyrodniczych. Jakie metody badawcze przybliżą nas do prawdy w zarządzaniu strategicznym. Celem tego rozdziału jest wskazanie metod prowadzenia badań naukowych właściwych dla zarządzania. W tym...
Article
Celem artykułu jest przedstawienie metody map grup strategicznych. Metoda map grup strategicznych jest graficzną formą analizy sektora i należy do grupy metod analizy strategicznej. Autor artykułu prezentuje procedurę tej metody oraz wylicza najczęściej popełniane w jej konstrukcji błędy. W artykule szczególnie dużo miejsca zajmuje analiza błędów p...
Article
Celem artykułu jest wskazanie na możliwe sposoby zarządzania sieciami międzyorganizacyjnymi. Autor wskazuje na możliwe typy sieci, a następnie stara się dopasować do nich systemy zarządzania. Szczególnym przykładem sieci jest sieć rozproszona i szczególnym sposobem zarządzania taką siecią jest: aktywizowanie, powiększanie kombinacyjności i dbanie o...
Article
In the article, the authors approach the research problem related to the identification of the source of economic efficiency of enterprises that operate under the conditions of Industry 4.0. There is a research gap in the literature related to the lack of indication of the main source of economic efficiency of companies working in such an economy....
Chapter
There is a challenge before manufacturing, trading and service companies, in the form of competitiveness in Industry 4.0 conditions. Classic passive matching strategies will be ineffective here. The winners will be those who actively antici-pate the solutions of the new economy and those who are the first to actively support the implementation and...
Article
Sieci międzyorganizacyjne w wymiarze jakościowym i ilościowym znacznie się od siebie różnią. Mimo, że zaliczamy je zazwyczaj do jednego cechy morfologiczne to w praktyce dostrzeżemy, że zachowują się one nie do końca w sposób zgodny z ich sieciowymi charakterystykami. Według autora wynika to z różnego poziomu rozwoju sieci. Sieci w zarządzaniu, w s...
Article
Sieci międzyorganizacyjne różnią się pomiędzy sobą. Źródłem tych różnic może być wiele czynników. Mogą one mieć charakter czynników głęboko odwołujących się do istoty sieci, ale również czynników różnicujących tylko artefakty zewnętrzne sieci. Te źródła mogą być prapoczątkiem konkretnej sieci, ale również mogą w sposób ciągły lub jednorazowy oddzia...
Chapter
E-biznes, w tym e-handel nie różni się diametralnie logiką funkcjonowania od całego biznesu. Wraz z nim ewoluuje, zmienia się, poddaje modom i koncepcjom zarządzania. Sam również kształtuje mody i wyznacza kierunki rozwoju sztuki biznesu. Autorzy niniejszego opracowania są zwolennikami tezy, że do analizy tej przestrzeni biznesu można, a nawet nale...
Article
Full-text available
Streszczenie: Poszukiwanie głównego wyznacznika strategii organizacji biznesowych nie ma oczywistego rozwiązania. Intuicyjnie wydaje się, że powinien to być klient, ale w praktyce zarządzania tym podstawowym kryterium, według którego rozliczany jest zarząd firmy, jest zysk ekonomiczny. Niemniej to klient, a raczej stopień zaspokojenia jego potrzeb,...
Article
The paper’s aim is to analyze strategic decisions from the behavioral strategies and environmental perspective. The studies constitute the determinants of strategic choices especially in the area of psycho-sociological determinants in the context of behavioral strategies. The first part of the paper presents the conditions determining decisions of...
Article
There is observable phenomenon concerning cities activity leading to competition for citizens. Many of cities start to govern not only to administrate. City becomes a product as well as provider of products and services. For that reason citizen, entrepreneur or tourist being in some sense a customer has to pay in form of taxes and other charges. Su...
Book
Full-text available
Perspektywa koordynacji działań międzyorganizacyjnych oraz współpracy między organizacjami stawia problem funkcjonowania i efektywności sieci międzyorganizacyjnej w centrum zainteresowania całej teorii organizacji i zarządzania. Zasięg badań w tym obszarze znacznie się ostatnio poszerza i nie dotyczy już wyłącznie pozycji przedsiębiorstwa w sieci,...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest wskazanie na istotne w zarządzaniu strategicznym symptomy zmiany paradygmatu. Obecnie coraz częściej wspomina się o potrzebie zmiany albo pewnych założeń podejścia zasobowego, albo całkowitej rezygnacji z tego ujęcia na rzecz takiego, który uzna innowacje za podstawową determinantę sukcesu w biznesie. (abstrakt oryginalny)
Article
Praktycy ekonomii i zarządzania oczekują ciągle nowych rozwiązań. Im w zasadzie jest wszystko jedno - kto, dlaczego i w jaki sposób to uczynił. W nauce kryteria są bardziej rygorystyczne. Czy tak powinno być? W tym artykule autor chciałby się zastanowić nad niektórymi aspektami prowadzenia badań w naukach o zarządzaniu. W artykule autor przedstawia...
Article
W artykule przedstawiono dotychczasowe ujęcia zarządzania strategicznego. Na tym tle zaprezentowano podejście do strategii z perspektywy sieci. Zdefiniowano założenia tego podejścia oraz podano aktualną w tym nowym podejściu definicję strategii.
Article
W artykule koordynację uznano za klasyczny wymiar przestrzeni organizacyjnej. Koordynowanie oznacza łączenie w jedną całość rozproszonych w wyniku zastosowania kryteriów specjalizacji składowych organizacji. Podjęto próbę odpowiedzi na pytania związane z możliwościami radzenia sobie z wymogami koordynacji przy wykorzystaniu mocnych stron układów ou...
Article
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania rozwiązań zaproponowanych przez ujęcie procesowe do rozwiązywania dylematów związanych z zarządzaniem projektami. Pierwsza grupa wytycznych jest ukierunkowana na jakość projektu. Drugą grupę wytycznych stanowią wytyczne zapewniające skrócenie czasu projektowania. Trzecia grupa wytycznych u...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Archived project
Where do networks come form? Abstract Network research focuses on two research programs. The first concerns inter-organizational networks, the second analyzes networks from the perspective of social relations. The subject of the article is this first research program. The specific goal is to identify significant reasons for the dissemination (success) of inter-organizational networks as the primary method of conducting economic activities at the turn of the 20th and 21st centuries in the perspective of economics and management sciences. Artykuł jest tłumaczeniem opublikowanego tekstu: Niemczyk, J. (2012). Skąd się wzięły sieci?, w: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo: PTE w Łodzi, Wydanie specjalne, 13-21