Jeroen ten Voorde

Jeroen ten Voorde
Leiden University | LEI · Institute for Criminal Law & Criminology

dr

About

64
Publications
25,558
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
31
Citations
Introduction
Criminalisation of online sexual offences (e.g. grooming, sexting, sextortion). Influence of EU legislation/case law and EHRC case law on substantive criminal law. EU Court of Justice case law and the national prosecution service.

Publications

Publications (64)
Article
Full-text available
Digitalisering heeft geleid tot nieuwe verschijningsvormen van seksueel gedrag. De vraag naar strafbaarstelling van deze gedragingen kan niet gelegitimeerd worden met moraliteit, nu een gedeelde moraal ten aanzien van seksualiteit en begrenzing van de digitale wereld ontbreekt. In de strafrechtswetenschap wordt een rationele onderbouwing veelal geg...
Book
Full-text available
This book deals with discrimination as an aggravating circumstance in the criminal justice systems of various European countries (Belgium, France, Germany, Ireland and Italy.
Article
Bespreking van een arrest van de Hoge Raad (6 oktober 2020) over dodelijk politiegeweld en de strafuitsluitingsgrond wettelijk voorschrift (art. 42 WvSr).
Article
Full-text available
Dit artikel bespreekt het toenmalige wetsvoorstel over strafbaarstelling van onder andere wraakporno aan de hand van de concepten positieve en negatieve vrijheid van Isaiah Berlin.
Article
Full-text available
Zoektocht naar de rechtvaardiging van de strafbaarstelling van grooming van een virtuele creatie.
Book
Full-text available
Dit rapport beschrijft welke juridische mogelijkheden thans bestaan om op te treden tegen schadelijke praktijken, in het bijzonder huwelijksdwang, achterlating en vrouwelijke genitale verminking. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de mogelijkheden die de Paspoortwet biedt om dergelijke praktijken te voorkomen of tegen te gaan.
Article
Full-text available
Naar aanleiding van Duits wetsvoorstel tot strafbaarstelling van het filmen/fotograferen van verkeersongevallen wordt gezocht naar argumenten voor een dergelijke strafbaarstelling in Nederland
Article
Full-text available
Dit artikel analyseert recente rechtspraak van de Hoge Raad over wraking en misbruik van het wrakingsinstrument. Het artikel staat in het Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht, nu Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht.
Article
Full-text available
Het fenomeen overzichtsarresten is relatief jong. In deze bijdrage wordt in kaart gebracht welk type arresten de kwalificatie overzichtsarrest krijgt of verdient. Aan de hand van – voor de geschiedenis van de cassatie relevant gebleken – perspectieven worden de overzichtsarresten geanalyseerd en geplaatst in het licht van de taken van de Hoge Raad....
Chapter
Dit hoofdstuk bespreekt de totstandkoming en receptie van het proefschrift van Leo Polak, De zin der vergelding (1921), mede aan de hand van zijn dagboek.
Presentation
Full-text available
Presentation during European Law Acadamy´s Conference on Prevention of (online) child sexual abuse
Article
In 1981, PROCES published its first article on the criminal justice system in a pluriform or multicultural society. That article turned out to be the first of many articles on so-called cultural offences, like honour related violence and female genital mutilation, and the ways in which the criminal justice system could and should respond to these o...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Violence in the name of honour has an ancient ring to it. But honour codes tend to be very flexible: cyber-space has given a new dimension to honour-related violence. Images and messages that are perceived as violations of honour also pass through social media. Unfortunately these stings on the good name of the family are quite difficult to remove....
Article
Full-text available
The Dutch Penal Code entered into force on September 1, 1886. Since then many parts of the Dutch Penal Code have been discussed. This article does not intend to provide an integral systematic overview of the Dutch Penal Code and the many changes it has been subjected to, but examines (in the first part of this article) it generally, with the aim of...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
To improve the way honour cases are dealt with by the Dutch police, a national centre of expertise, the LEC EGG, was set up. When complex cases are at hand, the LEC EGG offers nationwide assistance to the regional police units. In this contribution the authors look into the use of the analysis by the LEC EGG in the courtroom. What role does analysi...
Article
The concept of intention is used in different ways in many regulations of the EU. The Court of Justice of the EU has given a description of intention and accepted dolus eventualis as a form of intention. This article examines several relevant judgments of the Court, especially case C-396/12.These judgments show a double emancipation process. Not on...
Article
Full-text available
So-called remote harms offences, which prohibit acts that do not cause harm, have become more and more important in present-day criminal law. On what grounds these acts may be criminalized is analysed in this article. Focussing on abstract endangerment offences, it is clear that the classical standard harms analysis does not provide for sufficient...
Book
Full-text available
Buku ini disusun ke dalam lima bagian. Pada bagian pertama dimuatkan tulisan-tulisan yang secara umum mengulas pemikiran tentang pengembangan prinsip-prinsip rule of law di dalam hukum pidana. Pada bagian kedua akan ditelaah tema-tema khusus hukum pidana materiil. Pada bagian selanjutnya, ketiga, perhatian akan diberikan kepada persoalan-persoalan...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Due to ongoing immigration of people to the Netherlands, Dutch society has become a multicultural society. In chapter 1, it is pointed out that the cultural diversity that accompanies immigration could lead to acts that are an offence under Dutch law. These so-called cultural offences can be serious. Among others, they challenge criminal law ju...

Projects

Projects (3)
Project
Research on behalf of the Dutch National Police
Project
Understanding the causes and development of violence between victims and offenders that know each other: domestic violence, honour-related violence, violence in institutions and committed by professionals, human trafficking and so on. How can insights in etiology help us in preventing and stopping violent behaviour?