Jeroen Obdam

Jeroen Obdam
Canterbury Christ Church University · Master of Science (in Policing) | Police & Society

Master of Laws | Master of Science (in Policing)
Senior Inspector @ Inspectorate of Justice and Security

About

28
Publications
3,948
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
3
Citations
Citations since 2017
16 Research Items
3 Citations
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
Introduction
Een gemotiveerde professional met interesse in het werken op het snijvlak van wetenschap en politie professionaliteit. In de aanpak van problemen ben ik grondig en vasthoudend. Ik heb begrip voor verschillende standpunten en meningen. Het oplossen van complexe problemen pak ik met beide handen aan. Dit doe ik het liefste in een ontspannen werkomgeving waar professionaliteit en zelfstandigheid vanzelfsprekend zijn en resultaat en kwaliteit geen toeval.
Additional affiliations
September 2019 - March 2020
Canterbury Christ Church University
Position
  • Alumni
September 2016 - September 2019
Politieacademie
Position
  • Master's Student
September 1997 - August 1998
Politieacademie
Position
  • Student
Description
  • WO kort (zij instromers)

Publications

Publications (28)
Preprint
Full-text available
Waarom is de landelijke aanpak voor de opvang van verwarde personen nog niet succesvol? Lokaal lukt het in een aantal gevallen wel. Ook een landelijke aanpak kan werken. Het verschaffen van helderheid door en voor de keten door samen de taken duidelijk en voor iedereen begrijpelijk af te spreken zal nodig zijn. Dit kan met de STJ-criteria . Deze zi...
Article
Full-text available
De taakuitvoering van de politie bij geweld en agressie tegen werknemers met een publieke taak Jeroen Obdam 1 Op 1 april 2010 zijn de Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA) in werking getreden. Dit zijn de eenduidige landelijke afspraken bij agressie en geweld tegen functionarissen met een publiek taak tussen politie en het Openbaar Ministerie. De I...
Presentation
Full-text available
Outsourcing policing
Preprint
Full-text available
How normative professionalization turned out to be the game changer in quality management
Article
Full-text available
Een veilig en rechtvaardig Nederland is een zaak van velen. Denk aan de politieagent die op straat surveilleert, de brandweerman die branden blust, de gevangenisbewaarder die een gedetineerde begeleidt en de marechaussee die een vreemdeling uitzet. In de uitvoering van hun taken zijn zij gebonden aan formele procedures, protocollen en regels. Voor...
Article
Full-text available
102 duizend kansen per jaar om de eigen legitimiteit te versterken door verdere escalatie te voorkomen. Boekrecensie van: Mensen zijn ingewikkeld Een pleidooi voor acceptatie van de werkelijkheid en het loslaten van model denken van Floortje Scheepers
Article
Full-text available
In this blog I would like to reflect on the Cahier Politiestudies 55: Toezicht op de politie. As an inspector at the Inspectorate of Justice and Security (with supervising the police as my core business) and as a regular contributor to the Cahiers, it gives me the chance to participate in and perhaps contribute to the debate on the question of what...
Preprint
Full-text available
‘Wat bij de Nederlandse politie lijkt te ontbreken, is onafhankelijk extern toezicht’. Deze stelling, opgenomen in de beschrijvende tekst van het Cahier 55: Toezicht op de politie prikkelde mij tot het schrijven van dit stuk. Ten eerste omdat ik denk dat er wel onafhankelijk toezicht op de politie is in Nederland en ten tweede omdat ik met de ervar...
Article
Full-text available
Gelezen: Over normaliteit en andere afwijkingen P. Verhaeghe (2019). Het Tijdschrift voor de Politie • nummer 2 • 2020 Recensent: Jeroen Obdam is senior inspecteur bij de Inspectie Justitie en Veiligheid. De recensie is op persoonlijke titel geschreven.
Presentation
Full-text available
How did the Dutch police improve the quality of a proces?
Preprint
Full-text available
De politie heeft zich in 2013 ten doel gesteld dat het vertrouwen van het slachtoffer en dat van de maatschappij in de politie wordt versterkt door de wijze waarop zij haar onderzoek uitvoert. Is de politie daarin geslaagd? Dit wordt besproken aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk.
Preprint
Full-text available
The Dutch national police force is losing legitimacy the past ten years when it comes to a crucial police process, being criminal investigations, and does not seem able to address this (Kop and Klerks, 2017). That leads to the question if the Dutch National Police have a successful approach to address this problem. Can they hit the targets but also...
Article
Full-text available
Book review
Preprint
Full-text available
To what extent are the problems, that the Dutch national police force have with their legitimacy when it comes to criminal investigations, addressed sufficiently?
Preprint
Full-text available
To what extent can auditing improve the police performance quality when impounding?
Preprint
Full-text available
How did the police intervene - in the process of impounding of firearms, ammunition and narcotics - and to what extent was this intervention successful?
Preprint
Full-text available
To what extent can a dashboard be useful for the Inspectorate overseeing the police? What are different perspectives to take into account in this regard?
Preprint
Full-text available
To what extent can a dashboard be useful for the Inspectorate overseeing the police? What are different perspectives to take into account in this regard?
Article
Full-text available
Is it possible to outsource policing based on a trustworthy way? Yes it is. Aan het eind van mijn betoog, in hoofdstuk 3, kom ik tot de conclusie dat bepaald werk, of taken, die door de politie werden gedaan prima kunnen worden uitbesteed. In hoofdstuk 2 toets ik, aan de hand van een viertal praktijkvoorbeelden, of een beslissingsmodel dat ik ge...
Article
Full-text available
Wat moet er gebeuren om de kwaliteit van de informatie op een goed niveau te krijgen en houden?
Preprint
Full-text available
Een bijdrage aan de Essaywedstrijd 'Woninginbraken' van de Politieacademie. De politieorganisatie moet aan een aantal minimumeisen voldoen om aan het aanpakken van inbraken inhoud te kunnen (blijven) geven.
Article
Full-text available
Toezicht op de particuliere beveiligingsorganisaties & recherchebureaus
Research
Full-text available
Fraude door personeelsleden kost het bedrijfsleven veel geld. Om deze fraude tegen te gaan heeft de detailhandel het systeem van zwarte lijsten in het leven geroepen. Deze lijsten bevatten gegevens van werknemers die vanwege fraude zijn ontslagen en tegen wie aangifte is gedaan. Werkgevers kunnen door het raadplegen van de lijst zien of een sollici...
Preprint
Full-text available
In 2005 heeft het CBP onderzoek gedaan naar de naleving van de informatieplicht door particuliere recherchebureaus. Het onderzoek bestond uit een schriftelijke enquête onder dertig bureaus en benutte daarnaast de resultaten van een breder onderzoek ter plaatse bij drie bureaus.
Article
Full-text available
Gegevensuitwisseling door de politie binnen het Koninkrijk der Nederlanden
Technical Report
Full-text available
Gegevensuitwisseling
Article
Full-text available
SCHELDEN TEGEN DE POLITIE | NJB 23 april 1999 afl. 16 pagina 733 Reactie op een artikel over gedrag tegen de politie.

Network

Projects

Projects (6)
Project
* to share the individual products of the MSc * to invite our pears to read them * to invite our pears to reflect.