• Home
  • Jaroslaw Zelinski
Jaroslaw Zelinski

Jaroslaw Zelinski
Independent researcher and scientist · self employed

Master of Science
Independent work in ontology and information management

About

20
Publications
5,657
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
7
Citations
Citations since 2017
17 Research Items
7 Citations
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
Introduction
Abstract modeling in systems analysis as a method. Information science. Data as tangible information. Documents data systems as a system of knowledge. Now living and working in Aberdeen Scotland.
Additional affiliations
September 2015 - present
Faculty of Computer Science University of Information Technology and Management under the auspices of the Polish Academy of Sciences
Position
  • Lecturer
Description
  • My research run on abstract formal methods for systems analysis and design.
Education
September 1984 - June 1989
Military University of Technology
Field of study
  • electronics

Publications

Publications (20)
Preprint
Full-text available
(draft) Ontology as a tool for creating 'models of the world, is a perfect tool for designing data, organised into easily manageable NoSQL databases, and documents.
Preprint
Full-text available
This paper describes an initial proposal for an architectural pattern that takes into account cloud-based repositories. Previous patterns such as microservices or BCE assumed their own local repositories, implemented very often as relational databases. Migration from these databases to cloud-based NoSQL repositories is also a problem. The proposed...
Preprint
Full-text available
This paper is an alterntive, for static models, attempt to approach pandemic research. The aim of the publication is to provoke a discussion on the current actions taken and their low effectiveness. The author is aware that the paper may seem controversial.
Preprint
Full-text available
The work is an attempt to systematise the use of key OMG.org notations in the process of system analysis and design. Under the term. and UML of knowledge in the field of object-oriented analysis and design and the notation systems used in this area. The author pays special attention to the differences between data-and responsibility-oriented design...
Research
Full-text available
Dostarczanie oprogramowania i jego wdrażanie, wiąże się jego ewentualnym dostosowaniem do potrzeb użytkownika. Autor powyższego opracowania, stosując nieprecyzyjne definicje pojęć, wprowadza czytelnika w błąd, opisując skutki i konsekwencje związane z szeroko pojętym dostosowaniem oprogramowania do potrzeb użytkownika.
Chapter
Full-text available
This study presents a method for the storage of data organized in digital documents, which is proven in practice. The discussed method does not bear any disadvantages of the relational model used for data organization, such as the loss of data context and complications evoked by the lack of data redundancy. The method presented here can be used for...
Preprint
Full-text available
Dokument jako nośnik danych i metoda zarządzania danymi Profil UML i meta-model typów dokumentów jako system organizacji danych. Dokument jako kontekstowa struktura informacyjna. Streszczenie: Wskazano możliwe rozwiązania tego problemu pozwalające zarządzać informacją w sposób nie mniej skuteczny jednak bez wad relacyjnego modelu organizacji danych...
Preprint
Full-text available
W artykule opisano zastosowanie obiektowych metod modelowania i notacji UML do opisu systemów agentowo-zorientowanych. Pokazano, że systemy agentowe różnią się od obiektowych założeniem, że system o agentowej architekturze zakłada autonomiczność obiektów stanowiących komponenty z jakich jest zbudowany. W typowych obiektowych architekturach obiekty...
Preprint
This study presents a method for the storage of data organized in documents, which is proven in practice. The discussed method does not bear any disadvantages of the relational model used for data organization, such as the loss of data context and complications evoked by the lack of data redundancy. The method presented here can be used for data or...
Preprint
Full-text available
Dokument stanowi próbę usystematyzowania wiedzy z obszaru analizy i projektowania obiektowego oraz stosowanych systemów notacyjnych w tym obszarze. Autor zwraca szczególną uwagę na różnice pomiędzy metodami projektowania zorientowanymi na dane i na odpowiedzialność (rozdz. Kluczowe pojęcia). W dalszej części opisano podstawy pojęciowe opisane w spe...
Preprint
Full-text available
Chapter
Full-text available
Publications, including academic handbooks, contain numerous inconsistencies in the descriptions of applications of architectural methods and patterns hidden under the abbreviations such as MOF, MDA, PIM, MVC, BCE. An efficient analysis and the following software design, particularly when we are speaking of projects realized in large teams, require...
Thesis
Full-text available
Zastosowanie notacji UML i Ogólnej Teorii Systemów w modelowaniu systemów Streszczenie: W pracy przedstawiono użycie notacji UML jako metody formalizacji schematów blokowych ilustrujących, lub stanowiących, modele systemów. Autor założył, że model systemu, stanowiący sobą opis mechanizmu wyjaśniającego badane zjawisko, jest teorią wyjaśniającą to z...
Article
Full-text available
Jako, że zostałem zacytowany przez ww. autorów, artykuł ten stanowi moją odpowiedź do tej publikacji. Autorzy podważyli definicję, mówiącą, że proces biznesowy tworzy produkt. Skupiłem się tu na formalnym wywodzie prowadzącym do definicji pojęć: proces, proces biznesowy i procedura, na tle notacji BPMN, na którą autorzy się powołują. Wykazałem, że...
Article
Full-text available
Licencja CC: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez Utworów Zależnych | 1 Właśnie zostałem zapytany: Witam Pana, czy interesował się Pan Use Case 2.0 ? Tak. Od czasu do czasu wpadają mi takie prezentacje w ręce. Ta idea jest ciekawym i pragmatycznym podejściem do etapu dokumentowania zakresu projektu. Warto jednak pamiętać, że przypadki użycia...
Thesis
Full-text available
Wprowadzenie W debacie publicznej często poruszany jest temat prywatyzacji, jej zasadności i uzyskanych efektów. Zwolennicy twierdzą, że prywatyzacja skutkuje lepszym zarządzaniem, przeciwnicy podnoszą że maksymalizacja zysku skutkuje wzrostem cen usług publicznych. Fakty są takie, że prywatyzacja usług publicznych nigdy nie spowodowała spadku ich...
Book
Full-text available
W obszarze analiz biznesowych wykształciły się standardy: należą do nich definicje kluczowych pojęć opisujących procesy biznesowe oraz notacje stosowane do dokumentowania wyników tych analiz. Stosowanie własnych nietypowych metod, niestandardowych definicji pojęć i niestandardowych systemów notacyjnych, w obecnych czasach, prowadzi do sytuacji, w k...
Article
Full-text available
Temat wynagrodzeń i ich wysokości regularnie wraca do debaty publicznej. Dyskutowane są wszelkie podwyżki, ich wielkość i ustawowe wynagrodzenia minimalne. W artykule tym starałem się pokazać systemowe podejście do tego tematu i dodać od siebie głos do tej debaty publicznej. Metoda W analizie tej bazuję tu na pojęciu studium wykonalności i idealiza...
Conference Paper
Full-text available
Praca opisuje konstrukcję urządzenia do biostymulacji w medycynie sportowej, dermatologii, stomatologii, chirurgii, fizykoterapii. W urządzeniu została użyta półprzewodnikowa dioda laserowa emitująca promieniowanie w podczerwieni.

Network

Cited By

Projects

Projects (5)