Jarosław Płuciennik

Jarosław Płuciennik
University of Lodz · Institute for Contemporary Culture

Full Professor

About

50
Publications
15,925
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
22
Citations
Introduction
Jaroslaw Pluciennik (born 1966) He is a full professor of the humanities, a student of cognitive analysis, doctor of cultural and literary criticism and theory, the editor-in-chief of an academic journal. He used to be a Pro-Vice-Chancellor (Pol. prorektor) in charge of curricula and quality assurance and enhancement at one of the largest universities in Poland, University of Łódź (2012-2016). Then, he functioned as Rectors' Proxy for Open Educational Resources (2016-August 2020).
Additional affiliations
October 2007 - March 2008
University of Cambridge
Position
  • Researcher
Description
  • on sabbatical at Clare Hall, College
October 2004 - December 2004
Westminster College, Cambridge, United Kingdom
Position
  • Researcher
Description
  • on sabbatical
September 1994 - May 1996
Lund University
Position
  • Research Assistant

Publications

Publications (50)
Book
Full-text available
Już od czasów Maxa Webera w refleksji naukowej i filozoficznej pojawiała się myśl, że reformacja to nie tylko zjawisko historyczne, ale nade wszystko społeczno-kulturowe. Kojarzą się z nią m.in.: indywidualizm, doświadczeniowość, nowoczesność, innowacja, aktywizm, asceza w świecie, kreatywność, samorefleksja, komunitarianizm, oszczędność, rozwój ra...
Article
Full-text available
In this editorial introduction to the issue, the author and editor of the journal “Zagadnienia Rodzajów Literackich. Formy kultury i teorii” tries to use several concepts to deal with eleven texts gathered in the issue. The main theoretical problem arises because the issue is not fo- cused on a particular subject. Instead, the author of the introdu...
Article
Full-text available
In the article, we examine the need to adapt the abstract of an article or other scientific text to the recipient and scientific indexing content by scientific search engines and databases. We argue that the summary is not the same as the abstract and must have a specific shape and that the degree of use of specialist terminology is of great import...
Article
Full-text available
This article provides an extensive theoretical introduction to the main topic of the special issue of the journal Zagadnienia Rodzajów Literackich/The Problems of Literary Genres. The authors aim at updating the metaphoric discourse on the environmental crisis and climate change in the time recently challenged by the global COVID-19 pandemic. There...
Article
Full-text available
The 16-year-old Swedish girl from Stockholm in the year 2019 was created by media as a suitable candidate for the Nobel Peace Prize and recognized as one of the most influential people of the year 2019. Her ecological message focusing on global climate changes is one of the most exciting phenomena in socio-political life in the European context of...
Chapter
Full-text available
Scripture, language and action in the protestant tradition The article is an interdisciplinary attempt to outline the main features of the Pro- testant perspective on the Word and the relationship between language and action. The mainframe is the history of culture, mainly cultural history, in which changes in moder- nity play a significant role: „...
Poster
Full-text available
Minister Gowin wynajdzie koło? 27 września 202028 września 2020 Wynalezienie koła i łączenie ministerstw. O znaczeniu nauk humanistycznych raz jeszcze Spojrzałem przypadkiem na ofertę walizek podróżnych w dużym sklepie. Wokół było pusto. Nikt się nie kwapił kupować. Wiem, że to nie jest najważniejszy towar, na który dzisiaj nie ma popytu ze względu...
Poster
Full-text available
Poster
Full-text available
Koronawirus a uniwersytety 4 marca 2020 wpis na blogu jaroslawpluciennik.com
Preprint
Full-text available
Jaskinia filozofów w chmurze (czy w chmurach)? O kilku metaforach "ekonomii danych" . Wpis na blogu jaroslawpluciennik.com, raczej luźny esej, niż artykuł
Chapter
Full-text available
Hate Speech and Freedom of Speech. A Cultural and Anthropological Conceptual Frame Abstract: The article is a review of topics, critical trends and methodological discourses among young researchers dealing with the issue of hate speech and the phenomenon of hate itself, which are particularly connected with communication in the Network and the netw...
Book
Full-text available
Kann der Sprache selbst eine Handlungsmacht zugeschrieben werden, andere zu verletzen? Haben Wörter tatsächlich eine verwundende Macht? Und schließlich: scheitern Versuche der Begründung der Unbestreitbarkeit der verletzenden Macht anstößiger Äußerungen, wie Judith Butler in ihrem Haß spricht… plädiert (vgl. Butler 2016: 27), wirklich an der Frage...
Chapter
Full-text available
This is a first chapter with the contents of the book. The rest here https://jaroslawpluciennik.com/home/odwaga-poetyki---moja-najnowsza-publikacja/
Preprint
Full-text available
Wprowadzenie Aby zastanowić się nad problemem jak badać oświecenie, warto najpierw przyjrzeć się, jakie wzory metodologiczne przyświecają krytykom i obrońcom spuścizny oświeceniowej w XX i XXI wieku. Wydaje mi się, że warto założyć istnienie nieświadomej historii, tak jak robił to Braudel, któremu zawdzięczamy refleksję nad rolą "długiego trwania"...
Article
Full-text available
Język i działanie w tradycji protestanckiej Artykuł jest interdyscyplinarną próbą nakreślenia głównych rysów protestanckiej perspektywy na Słowo i relacje między językiem a działaniem. Mieści się w ramach Nauk o kulturze i religii oraz teologii protestanckiej i jej historii. Ramą zasadniczą jest historia kultury, głównie kulturowa historia, w które...
Presentation
Curriculum Vitae by Jarosław Płuciennik
Research
Full-text available
Apparent moves to increase university autonomy will have the opposite effect given the government’s authoritarian tendencies, says Jarosław Płuciennik
Article
Full-text available
The article presents an overview of the history of the idea of dialogics and liberty of expression. This liberty is strictly tied to the problem of liberty of conscience. Since the 17th century, the development of the dialogics traveled from an apocalyptic – and demonising its opponents – discourse as in John Milton’s approach in Areopagitica, thro...
Article
Full-text available
Streszczenie Artykuł jest pogłębioną analizą form protestu związanych z Reformacją. W trzech częściach najpierw omawia trzy główne formy protestu związa-ne z Marcinem Lutrem, skupione wokół metaforycznych przedstawień Lutra jako fi lozofa z młotkiem, Lutra jako umacniającego swoje stanowisko w walce oraz Lutra obwieszczającego wolność chrześcijanin...
Article
Full-text available
The article presents an overview of the history of the idea of dialogics and liberty of expression. This liberty is strictly tied to the problem of liberty of conscience. Since the 17 th century, the development of the dialogics traveled from an apocalyptic-and demonising its opponents-discourse as in John Milton's approach in Areopagitica, through...
Chapter
COMPARATIVE APPROACH TO THE COGNITIVE POETICS OF POLISH TRANSLATIONS OF PSALMS. COGNITIVE FRAMES FOR THE CONCEPTS OF 'IMPRISONMENT AND 'REDEMPTION' The article presents a multilingual analysis of Polish, English and Swedish translations of Psalms and their interpretations with reference to cognitive poetics.The author of the article uses notions...
Preprint
Full-text available
To jest preprint. Wszystkie uwagi mile widziane
Preprint
Full-text available
Streszczenie Artykuł dotyczy teoretycznej relacji jakościowego dziennikarstwa i różnych jego modeli historycznych. Opiera się na rozważaniach z historii idei związanych z rozwojem mediów. Pokazuję w tym artykule związek między jakością w dziennikarstwie a wartościami i jakościami, czyli szeroko rozumianą etyką. Główną tezą artykuły jest, że wartośc...
Article
Full-text available
The essence of cultural studies The article presents Polish cultural studies as a scientific discipline and as a field of study. The most important issues used to characterise the essence of cultural studies are as follows: its relation to political science and politics as such; interdisciplinarity, digitisation and globalisation, humanities, huma...
Article
Full-text available
SUMMARY “Sublimicism” and idolatry in the translations of the Psalms into Polish, English and Swedish. Cognitive parameters of style e article is based on polyglotic analysis of dozens of translations into Polish, English and Swedish Psalms of 139 and 75. Two case studies of ver- ses 139: 6 and 75: 4-5 give the basis for re ection on how the phenom...
Article
Full-text available
Artykuł przedstawia porównawczą poliglotyczną analizę kilku przykładów przekładów biblijnych na język polski, angielski i szwedzki (przy wykorzystaniu kontekstów tekstu hebrajskiego mazoreckiego, greckiego i parafraz i przekładów łacińskich.) Szczególnej uwadze poświeca się tutaj dwom pryzmatycznym fragmentom, w których występuje „dzielna niewiasta...
Article
Full-text available
Jarosław Płuciennik UNIVERSITY OF ŁÓDŹ Style of Biblical Translations and Czesław Miłosz’s Protest Song: Generational Narrative in Relationship with Archaism This article examines the style of Czesław Miłosz’s Biblical translations into Polish, with particular emphasis on the final verse of Psalm 137, one of the most frequently discussed sections o...
Chapter
Full-text available
The present book “Poland – History, Culture and Society. Selected Readings” is the third edition of a collection of academic texts written with the intention to accompany the module by providing incoming students with teaching materials that will assist them in their studies of the course module and encourage further search for relevant information...
Article
Full-text available
Abstract The main aim of this article is an attempt to rede ne the genre of Psalm 137 with the notion of the epic cognitive framework of the Psalms. Analysis of the prevailing aesthetic value (PAV) and co- gnitive frameworks in Compositional Slots Analysis (CSA) identi es two basic types: a lament and a great story of liberation, which was also a c...
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
Abstract: Quality and inspiration. A study of the diversification of rhetoric of quality in relation to different conceptual domains in Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry into Values. This article discusses the basic types of concepts of quality occurring in Robert M. Pirsig’s Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquir...
Article
The article discusses the peculiarity of a literary categorisation of the world. In order to answer the title question, the author starts off with Mark Turner's thesis that there exists a literary mind which manifests itself in daily uses of language. While the author agrees with this statement, he makes a literary-historical adjustment to it. The...
Article
Full-text available
Płuciennik Jarosław, Dialogowość, literatura i wolność słowa [Dialogics, literature and liberty of speech]. " Przestrzenie Teorii" 9.
Article
Full-text available
The article concerns selected important issues of poetics and its history. The authors analyze and interpret the history of the notion of the sublime. The article is an introduction to a theoretical part of a book about a possible theory of the literary work of art and communication that results from the experience of the sublime. The introductory...
Article
Full-text available
In our article, we start by posing the question why some adjectival stems can end both in -ful and -less, while others take only one of the endings. Together these items make up around 1% of the entries in a good dictionary. It soon becomes clear that we need to use several basic concepts from cognitive linguistics to answer our question: boundedne...

Network

Cited By

Projects

Projects (8)
Project
Cultural characteristics of the long modernity period, coming from the Reformation to Modernism and Postmodernism.