János Vas

János Vas
University of Debrecen · Department of Hungarian History of the Middle Ages and Early Modern Time

Master of Education

About

16
Publications
2,535
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
12
Citations
Introduction
English and History High School Teacher in Hungary PhD student in the University of Debrecen: - Main research topic is the representation of Medieval Age and Early Modern Times in different video games - Sub-research topic is the integration of video games in the Hungarian Education System - Sub-research topic is the experiences of the new teacher training program in the University of Debrecen with Balázs Dóra
Additional affiliations
September 2019 - June 2023
University of Debrecen
Position
  • PhD Student
August 2019 - present
DSZC Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziuma
Position
  • High School Teacher
Description
  • English and History High School teacher.
September 2013 - July 2019
University of Debrecen
Position
  • Master's Student

Publications

Publications (16)
Article
Full-text available
Az oktatás szakmai módszertanának reformjának kérdése már évek óta a kutatók fókuszában található. Mind a külföldi szakirodalom (Prensky 2006; Gee; 2012), mind a magyar (Fegyverneki 2016; Prievara 2018) kutatások megpróbálják frissíteni az elérhető tananyag szakmódszertani spektrumát, főleg a digitális pedagógia eszközeivel. A kutatók egyrésze visz...
Chapter
Full-text available
Az oktatás szakmai módszertanának reformjának kérdése már évek óta a kutatók fókuszában található. Mind a külföldi szakirodalom (Prensky 2006; Gee; 2012), mind a magyar (Fegyverneki 2016; Prievara 2018) kutatások megpróbálják frissíteni az elérhető tananyag szakmódszertani spektrumát, főleg a digitális pedagógia eszközeivel. A kutatók egyrésze visz...
Conference Paper
Full-text available
A XXII. Tavaszi Szél ISBN-számmal ellátott Absztraktkötetében megjelent absztrakt. A kutatás eredményei még nem kerültek publikálásra.
Chapter
Full-text available
Az elmúlt években rengeteg markáns és fontos változás történt a magyarországi oktatásirendszerben. Ennek egyik ága az életpályamodell kialakítása és az utánpótlásképzés átalakítása volt, vagyis az osztatlan tanárképzés visszaállítása. A Debreceni Egyetemen 2013-ban indult meg ismét a kétszakos osztatlan tanárképzés. Az évfolyamok közül a 2017. sze...
Article
Full-text available
Az alábbi tanulmány röviden igyekszik összegezni a videojátékoknak a történelemoktatásban rejlő módszertani lehetőségeit, illetve annak kihívásait, az eddigi elméleti és gyakorlati lehetőségeket, végül pedig a biztató eredményeket, mint például a különböző monográfiákat és szemináriumokat; utána pedig felvázol egy saját szempontok szerint kialakíto...
Chapter
Full-text available
A következő tanulmányomban megpróbálom nagyon röviden összefoglalni a historiográfia legfontosabb szakirodalmát, majd pedig a posztmodern történetírást mutatnám be röviden, hogy aztán kitérjek annak mai napig tartó hatásaira, illetve arra, hogy hogyan változott a történelemkutatás szemlélete, és milyen alternatív megoldások jelentek meg. [...] Főké...
Chapter
Full-text available
A videojátékok erőszakosságának vizsgálata már csaknem azóta foglalkoztatja a pszichológusokat, mióta az első programok napvilágra kerültek. A videojátékos médiummal a 80’-as években szinte csak pszichológiai irányultságú munkák foglalkoztak (Anderson – Ford, 1986; Cooper – Mackie, 1986) amelyek bár még nem vezettek teljesen releváns eredményre az...
Book
Full-text available
It is the Yearbook of Hungarian Educational Research Association, 2017. Ed by Orsolya Endrődy-Nagy and Anikó Fehérvári.
Chapter
Full-text available
Az egyre gyorsuló ütemben fejlődő szórakoztatóipari tendenciák kihatnak az élet minden területére. Megjelenik az oktatásban is, hiszen ezeknek a termékeknek a fogyasztói legnagyobb részben a középiskolai tanulók és egyetemi hallgatók korosztályából kerülnek ki. A sorozatok, filmek, könyvek, képregények és talán legnagyobb részben a videójátékok azo...
Chapter
Full-text available
In the rapidly developing forms of entertainment industries there are several factors, which can be used in education. These products use more or less authentic settings including historical- or socio-cultural background where the target group is mainly the young adult society who are in the high schools or in the universities. One of this product...
Chapter
Full-text available
With the help of modern technologies such as internet and the new methods of historical research a new genre of studies have emerged: the game studies. There are plenty of available sources about this topic rooted back in the beginning of the 1980’s. Nowadays, there are a wide range of varieties of those researchers who have studied the connections...
Chapter
Full-text available
Az egyre gyorsuló ütemben fejlődő szórakoztatóipari tendenciák kihatnak az élet minden területére. Legfőképpen az oktatásra, hiszen ezen piaci produktumok fogyasztói legnagyobb részben a középiskolai-egyetemi korosztály. A sorozatok, filmek, könyvek, képregények és talán legnagyobb szeletben a videójátékok azok, ahonnan a diákok a legtöbbet tanulha...
Chapter
Full-text available
Az egyre gyorsuló ütemben fejlődő szórakoztatóipari tendenciák kihatnak az élet minden területére. Legfőképpen az oktatásra, hiszen ezen piaci produktumok fogyasztói legnagyobb részben a középiskolai-egyetemi korosztály. A sorozatok, filmek, könyvek, képregények és talán legnagyobb szeletben a videojátékok azok, ahonnan a diákok a legtöbbet tanulha...
Chapter
Full-text available
In the rapidly developing forms of entertainment industries there are several factors, which can be used in education. These products use more or less authentic settings including historical- or socio-cultural background where the target group is mainly the young adult society who are in the high schools or in the universities. They get a lot of in...
Chapter
Full-text available
There is an urge in Hungary to modernize the methodology of education. One can focus on the digitalization of the material, others target the modernization of computer park in the school system, but this is only one step forward. The real reform begins with those who are able to integrate more and more contemporary products in the field of didactic...
Chapter
Full-text available
There is an urge in Hungary to modernize the methodology of education. People from all sides of the public from journalists to teachers, even politicians would like to encourage the system of education to get closer to the quality of Western education. One can focus on the digitalization of the material, others target the modernization of computer...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
A PhD disszertációmban mindenképpen fontosnak tartom egy olyan elméleti koncepció kidolgozását, amely áttekinti, egyben összefoglalja a videojátékok kiterjedt szakirodalmi bázisát. Korszaknak pedig azért a koraújkort választom, mivel a videojátékok előszeretettel nyúlnak ehhez az időszakhoz, méghozzá több szempontból is (gazdaságtörténeti, társadalom- vagy mentalitástörténeti, politikatörténeti), amelyek mindegyikére szeretnék kitérni majd a disszertációmban. In my PhD thesis I would like to write a systematic literature review of the available game studies article from the beginning of the field. The main reason why I have chosen Early Modern Times is that several games use this period of history from different aspects (political, economical and social), which I would like to investigate in my dissertation as well.
Project
A 2013-ban induló új típusú osztatlan tanárképzés vizsgálata a Debreceni Egyetemen, köztük miért választják az elsősök a tanárképzést és miért a Debreceni Egyetemet, valamint az eddigi rendszer hogyan működik a hallgatók körében, mennyire felkészültek a képzés során, mennyire motiváltak és az ehhez kapcsolódó hipotézisek, kutatások In 2013 the Hungarian government reintroduced the undivided teacher training program. Our main goals are complex: firstly, to find an answer to that question why the students chose the teacher training as a future profession and why the University of Debrecen. Secondly, we are trying to collect the experiences of the first years, what is the opinions of the students about their training and how successfully they have achieved their university studies. The project is to collect data from the students and to present the results of our surveys and research.
Project
Az újfajta modern szórakoztatóipari cikkek, elsősorban a videojátékok oktatásban való integrációja Magyarországon The main goal of this project is to find a way of integrating modern entertainment business products, mainly video games into the Hungarian Education System, especially in High Schools.