János Rechnitzer

János Rechnitzer
Hungarian Academy of Sciences | HAS · NYUTO

About

29
Publications
1,024
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
159
Citations
Citations since 2017
4 Research Items
102 Citations
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520

Publications

Publications (29)
Article
Full-text available
Az Európai Unió kiváló és sikeres kulturális kezdeményezése az Európa Kulturális Fővárosa projekt. Az ezredforduló utáni két évtizedben a programsorozat Kelet-Közép-Európában is grandiózus módon megvalósult kilenc városban, mely városokban megújulást, ismertséget, kulturális felvirágzást hozott magával. Az első Európa Kulturális Főváros Kelet-Közép...
Article
A települések innovációs képességének vizsgálatáról számos hazai munka számolt be az elmúlt közel húsz év során. Ezek közül alig találkozhatunk komplex, a magyar városhálózat teljes egészére kiterjedő vizsgálatokkal. Ennek fontosságától nem tekinthetünk el, hiszen az elemzés során kapott eredmények alapot jelenthetnek különböző, a városhálózat sajá...
Article
The aim of this study is to present a regional competitiveness model based on a general model of competitiveness that is able to rank the NUTS 2 regions of East and Central based on their respective incomes per capita. The major goal of this analysis is to numerically support the assumption that there are competitiveness gaps both between the capit...
Article
Full-text available
ABSZTRAKT: A települések innovációs képességének vizsgálatáról számos hazai munka számolt be az elmúlt közel húsz év során. Ezek közül alig találkozhatunk komplex, a magyar városhálózat teljes egészére kiterjedő vizsgálatokkal. Ennek fontosságától nem tekinthetünk el, hiszen az elemzés során kapott eredmények alapot jelenthetnek kü-lönböző, a város...
Article
The examination of regional competitiveness has become a research question of outstanding importance in the Central European post-socialist countries since joining the EU. In our study we will proceed to analyse the competitiveness of 93 NUTS2 level regions of 8 Central European countries with the help of an empirical data base, using multivariable...
Book
Full-text available
In den letzten Jahrzehnten ist die Tendenz zu erfahren, dass die Hochschulen und Universitöten eine immer gröBere Rolle in der Regionalentwicklung spielen. Ihr Einfluss auf die Entwicklung der Region ergibt sich nicht nur aus der lahl der Studierenden, sondern auch aus der Konzentration geistiger Kapazitöten. Dies bedeutet, dass sich neben neuen Wi...
Book
Full-text available
Az egyetemek és főiskolák egyre növekvő mértékben - nemcsak az ott tanuló hallgatói tömegek, hanem a szellemi kapacitások koncentrációja révén is - hatnak a regionális fejlődésre. Egy-egy felsőoktatási központban - az új gazdasági és fogyasztási bázisok mellett - jelentős tudásbázisok koncentrálódnak, amelyek a települések, de az egész nagyrégió jö...
Article
Full-text available
The territorial examination of human resources and their training institutions was disregarded by the hungarian regional researches. The cause of the time-lag is that data concerning the qualification of the population are connecting to the census, which is carried out in every 10th year and it is not possible to work out reliable analyses on the t...
Article
A hazai városhálózat kutatása a kilencvenes évek elejétől új lendületet vett. A rendszerváltozás alapvetően átformálta a hálózat egészét. Új funkciók jelentek meg, amelyek a városi gazdaságokat átrendezték, egyes korábbi alakító és meghatározó gazdasági bázisok leépültek, míg mások, esetleg eddig ismeretlenek viszont megjelentek. A városi jogálláss...
Article
Az elmúlt években tapasztalható megtorpanása, kisebb recessziója ellenére is az információs és kommunikációs technológiák (IKT) egyre inkább meghatározóvá válnak a globalizált világ gazdaságában, illetve a rendszerváltást követő gazdasági szerkezetváltásnak köszönhetően már hazánk nemzetgazdaságában is. Az IKT hatását elsősorban a termelékenység ja...
Chapter
Since the early 1990s, European regional policy has increasingly turned its focus towards border regions. On the one hand, national borders have hindered economic co-operations within the European Union (EU) and beyond the EU’s outer boundaries; while on the other hand, goods and services have reached the border regions only in a limited way due to...
Article
Magyarországon a rendszerváltás után, a kilencvenes évek elején látványosan kiéleződtek a területi különbségek. Közel másfélmillió munkahely szűnt meg, a korábbi ipari központokban a termelés visszaesett, megkezdődött a gazdasági szerkezet átalakulása. A területi politika a kilencvenes évek elején a fenti problémák miatt elsősorban válságkezelő jel...
Article
A kutatási program célja, hogy bemutassa a regionális szerkezet alakulását az átmenet időszakában, amely alatt az ország Európai Uniós csatlakozásáig tartó időszak tekintettük. Megállapítottuk, az ország regionális szerkezete a különbségek nem csökkentek, hanem növekedtek. A korábban illetve kedvezőtlen adottságú térségek még jobban leszakadtak, mí...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Archived project
Das Ziel des Uniregio-Projektes ist die wissenschaftlich-empirische Erhebung und der Vergleich der Wissenströger in der Grenzregion (Wien, Niederösterreich, Burgenland, die Komitate Győr-MosonSopron, Vas und lala) sowie aufgrund dieser Ergebnisse die Bestimmung der möglichen fachlichen Kontakte, die Festlegung seines organisatorischen und funktionalen Rahmens. Die Auswertung der Projektergebnisse ermöglicht die Ausbreitung der Kontakte und deren inhaltlichen Elemente. Mit einer sinnvollen Verknüpfung der Wissensbasissen in der Grenzregion sowie mit der Schaffung und Verstörkung ihrer Kohösion sind neue Entwicklungsressourcen zu erhalten, die die Grundlage einer mitteleuropöischen Wissensregion bilden können.
Archived project
to examine the social, economic and location factors of the vehicle (automotive) industry, as well as the emerging of the supplier network.