Janos Kiss

Janos Kiss
Corvinus University of Budapest · Corvinus School of Management

Doctor of Philosophy

About

28
Publications
2,857
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
42
Citations
Citations since 2017
6 Research Items
23 Citations
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567

Publications

Publications (28)
Article
A tanulmány a Budapesti Corvinus Egyetem Versenyképességi Kutató Központjának 2019-es felmérése segítségével vizsgálja a termelékenység és az export hatását az innovációra. Megállapítja, hogy a termelékenyebb és az exportáló vállalatok inputoldali innovációs intenzitása magasabb. A termelékenyebb vállalatok képesek elsősorban az adott piacon vagy i...
Article
A cikkben a BCE Versenyképességi Kutató Központ legújabb felmérése alapján a vállalatok innovációs tevékenységének akadályait elemezte a szerző. A tizenkét vizsgált akadályból négyet ítéltek a vállalatok különösen hátráltatónak: a túl magas közvetlen innovációs költségeket, a rendelkezésre álló szakképzett munkaerő hiányát, az innovációs menedzsmen...
Article
Full-text available
A nyílt innováció (open innovation) koncepciójában kristályosodott ki az a régóta vallott tétele az innová-ciós irodalomnak, hogy a vállalatoknak lehetőleg az innováció legszélesebb forrásait kell igénybe venniük, s szoros együttműködésre kell törekedniük a tudomá-nyos szférával és piaci partnereikkel (Chesbrough, 2003). A piaci partnereket illetőe...
Article
Full-text available
Absztrakt: Anyagunk a Continuous Innovation Network (CINet) nemzetközi szervezet 2017-es felmérése alapján foglalja össze a kapott eredményeket, összevetve a magyar cégek jellemzőit három nyugat-európai ország vállalataival (svéd, olasz, spanyol). A felmérés alapvető célja a technológiai (termék és termelési) innovációk hatásának vizsgálata volt a...
Article
Full-text available
A kutatás a Budapesti Corvinus Egyetemen működő Versenyképességi Kutatóközpont által lefolytatott vállalati versenyképességi kutatás 2013-as felmérésének adatbázisán alapszik. Az adatbázis 300 vállalatot tartalmaz, ezen belül 124 feldolgozóipari nagy- és középvállalatot. A kutatás célja a külföldi és hazai tulajdonban lévő feldolgozóipari vállalato...
Article
Az innováció nemzetközi irodalma mindig is nagy jelentőséget tulajdonított az innováció vállalaton kívüli forrásainak, a beszerzési irodalomban pedig újabban egyre több szerző foglalkozik azzal, hogy a beszerzési funkció miként vállaljon nagyobb szerepet az innovációban. Ebből kiindulva a szerzők tanulmánya a beszerzés szerepét elemzi az innovációb...
Article
Full-text available
Ez a Gyorsjelentés a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében működő Versenyképesség Kutató Központ által lebonyolított kérdőíves felmérés eredményeire támaszkodik. A felmérést 2013 májusa és novembere között bonyolítottuk le, a TÁRKI munkatársainak közreműködésével. A Gyorsjelentés funkciója, hogy a kérdőíves felmérés eredményein...
Article
Full-text available
A tanulmány az innovációnak a vállalati teljesítményre és a versenyképességre gyakorolt hatását vizsgálja, valamint a magyarországi innováció gazdasági környezetének néhány elemét próbálja feltérképezni a Budapesti Corvinus Egyetem Versenyképesség Kutató Központjának 2009-es felmérése alapján. A termékinnováció fontos szerepet játszik a versenyképe...
Article
Full-text available
A dolgozat a beszállítónak az innovációban játszott szerepével kapcsolatos irodalmat rendszerezi, egy olyan kutatási keret kialakítása érdekében, amely túltekint a beszállítók innovációban szűken értelmezett szerepén. A szakirodalom elsősorban a beszállítók termékinnovációban játszott szerepével foglalkozik, ugyanakkor a beszerzési feladatok között...
Article
A tanulmány bemutatja a „Versenyben a világgal 2009” kutatás alapján a hazai vállatok legfontosabb innovációs jellemzőit, az innovációs tevékenységre ható tényezőket és a vállalati versenyképesség és innováció közötti kapcsolatot. Eredményeink szerint kevés cég vesz részt innovációs együttműködésekben, s elsősorban a nagyobbak. Az állam szerepében...
Article
A kutatók a 2000-es évek eleje óta foglalkoznak a közbeszerzés és a versenyképesség kapcsolatával. A két terület közötti összefüggés egyértelmű, melyet vizsgálatainak is megerősítenek. Az Európai Unió tagállamainak jogalkotón folyamatos a nyomás, hogy a közbeszerzést különböző célokra használják fel. Mindez segít a közbeszerzés értelmezési körének...
Article
Számos hazai kutatás foglalkozik az innováció alacsony szintjével a hazai vállalatoknál. Az innováció nemzetközi szakirodalma a fejlődés egyik fő tendenciájaként emeli ki a nyitott innováció (open innovation), a korai bevonás (early involvement) és a párhuzamos fejlesztés gyakorlatát. Ezek a megoldások (kutatásunk szempontjából közelítve a beszerzé...
Article
A dolgozat 23 interjú tapasztalatait összegzi az innováció helyzetével kapcsolatban, melyeket főként hazai tulajdonú kis- és középvállalatokkal készítettek a szerzők 2008 októbere és 2009 februárja között. A megkérdezett cégek többségében a kormányzat részéről húzóágazatként megnevezett járműiparhoz és információtechnológiai iparághoz tartoznak. A...
Article
Full-text available
Ez a Gyorsjelentés a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében működő Versenyképesség Kutató Központ által lebonyolított kérdőíves felmérés eredményeire támaszkodik. A felmérést 2009 áprilisa és novembere között bonyolítottuk le, a TÁRKI munkatársainak és a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatóinak közreműködésével. 313 vállalat 1246...
Article
A cikk a magyarországi közép- és nagyvállalatok innovációs tevékenységét vizsgálja az EU-csatlakozást közvetlenül megelőző években. Fő megállapításai közé tartozik, hogy a külföldi tulajdonú cégek meghatározó szerepet töltöttek be a termék- és technológiamegújításban; az exportorientáció és az innováció között nem volt szignifikáns kapcsolat; valam...
Article
A tanulmány ökonometriai módszerekkel vizsgálja a magyarországi közép- és nagyvállalatok innovációs tevékenységét az EU-csatlakozást közvetlenül megelőző években. Fő megállapításai közé tartozik, hogy a vállalatmérettel nő az innovációs aktivitás valószínűsége; a külföldi tulajdonú cégek meghatározó szerepet töltenek be a termék- és technológiamegú...
Article
Full-text available
In the new product innovation management literature a lot of empirical studies have supported the importance of marketing orientation as a key success factor of new products. The purpose of this paper is to examine on a Hungarian sample if there is a connection between marketing oriented product development and new product performance. Firms were c...
Article
Full-text available
A szerző dolgozatában arra keresi a választ egy empirikus felmérésre támaszkodva, hogy a termékfejlesztési tevékenység gyakorlata hogyan hat az új termékek sikerességére és a vállalatok üzleti teljesítményére.
Article
Full-text available
In the new product innovation management literatur e a lot of empirical studies have supported the importance of marketing orientation as a key success factor of new products. The purpose of this paper is to ex amine on a Hungarian sample if there is a connection between marketing oriented product development and new product performance. Firms were...
Article
Az evolucionista közgazdaságtan megjelenése a nyolcvanas évek elején az innovációkutatásoknak is új irányt és lendületet adott. A számos evolúciós iskolához sorolható irányzat közül e cikk az innovációs rendszer és a technológiai képességek irodalmainak legfőbb jellemzőit mutatja be.
Article
A szerző tanulmányában a hazai vállalatok helyzetét vizsgálja a Versenyképesség-kutatás kérdőíve alapján. Legfontosabb megállapítása, hogy az innováció legnagyobb a gátjának a vállalatok ma is a finanszírozási források hiányát látják.

Network

Cited By