Jana j Zalska

Jana j Zalska
Charles University in Prague | CUNI · Faculty of Education

About

6
Publications
5,775
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
134
Citations
Citations since 2017
1 Research Item
116 Citations
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
Introduction
Skills and Expertise

Publications

Publications (6)
Article
Full-text available
A key requirement of successful initial teacher education is the development of professional vision, which includes shifting attention to features of the situation relevant to the specialized goals of teaching. Existing research hints at the value of targeted video-based courses in the development of professional vision, but often raises questions...
Article
Full-text available
The aim of this paper is to a) shed light on the nature of student teachers' noticing of mathematics specific phenomena as observed in a video recorded lesson and to b) compare this nature for student teachers at the beginning of their master studies at the university and those at its end. Our study is based on a thorough examination of student tea...
Book
Full-text available
Kniha přináší výsledky výzkumu dosažené v rámci projektu GAČR Kritická místa matematiky základní školy v letech 2012–2014. Jedním z cílů projektu bylo shromáždit a analyzovat žákovské postupy při řešení úloh z tzv. kritických oblastí v matematice základní školy. Jde o oblasti, v nichž žáci často a opakovaně selhávají, jinak řečeno, které nezvládnou...
Article
Full-text available
Tato přehledová studie slouží jako úvod do problematiky matematických přesvědčení učitelů matematiky tak, jak je studuje mezinárodní výzkum. Přináší jak teoretická východiska, tak praktické příklady jednotlivých studií, týkajících se daných jevů a konkrétních případů. Zvláště se zaměřuje na vztah mezi danými přesvědčeními a vzděláváním učitelů mate...
Book
Full-text available
This book Critical places of primary mathematics through the eyes of teachers presents the results of research that was conducted under a GACR project in the years 2011 to 2013. The aim of the research was to collect and analyze teachers‘ experience with regards to so called critical places in primary and lower secondary school mathematics. These p...
Article
Full-text available
The aim of this paper is to a) shed light on the nature of student teachers’ noticing of mathematics specific phenomena as observed in a video recorded lesson and to b) compare this nature for student teachers at the beginning of their master studies at the university and those at its end. Our study is based on a thorough examination of student tea...

Network

Cited By