Jana Šolcová

Jana Šolcová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici · Department of Social Work

Doctor of Philosophy

About

19
Publications
3,838
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
9
Citations
Introduction
Jana Šolcová currently works at the Department of Social Work, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jana does research in Social Psychology, Intrapersonal Communications and Behavioural Science. Their current project is 'Impact of innovative service-learning strategy on key competences and civic engagement of university students '.

Publications

Publications (19)
Conference Paper
Full-text available
Príspevok sa zaoberá potrebami detí a mládeže a poukazuje na potrebu ich mapovania a implementácie do tvorby mládežníckej politiky v obciach. Na úvod autori vo všeobecnosti popisujú základné východiská mládežníckej politiky na úrovni miest a obcí v Slovenskej republike, ktoré vychádzajú z viacerých dokumentov na národnej aj medzinárodnej úrovni, ak...
Book
Full-text available
Global Education in University was implemented throught subject Game of Planet. Publication bring theories an too practise about Global Education on our University.
Book
Full-text available
The purpose of this handbook is to provide support to academic personnel (teachers) who decide to deliver courses based on SL in any type of higher education institution. The manual is structured in five chapters, which provide an overview of the key issues of SL understanding and implementation in higher education. In addition to the main text, yo...
Book
Full-text available
The aim of the monograph was to present the service-learning strategy and some research findings focused on the benefits of service-learning for students. The team of authors chose a structure from the broader presentation of the service-learning educational strategy as an active and service-based learning strategy for the benefit of others in orde...
Book
Full-text available
Zámerom predloženej monografie je prispieť k rozvoju poznania v tejto oblasti a poskytnúť obraz o stave globálneho vzdelávania na Slovensku v prostredí vysokých škôl z troch špecifických perspektív, ktoré odráža aj predložená monografia. The aim of this monograph is to contribute to the development of knowledge in this area and to provide a pictur...
Book
Full-text available
The purpose of this mapping is to learn about the development of service-learning in Central and Eastern Europe (to what extent the region knows / has heard about this innovative pedagogical approach and in what levels and ways it implements it), understand difficulties of and challenges for SL implementation in CEE, as well as identify key actors...
Book
Full-text available
Zariadenia sociálnych služieb hrajú v spoločnosti dôležitú úlohu: starajú sa o skupiny klientov a klientok, ktoré si vyžadujú špeciálnu starostlivosť. Môže sa tak diať rôznymi spôsobmi, pričom sociálna pomoc a starostlivosť o tieto osoby sa v rôznych krajinách Európy vyvíjala rôznymi smermi. Zariadenia sociálnych služieb vo východnej a strednej Eur...
Article
Full-text available
The contribution answers the question as to what the benefits of service-learning in the development of key competences of Slovak university students of caring professions are. We used a combination of research methods to answer the research question. The survey sample was made up of students of social work, social pedagogy and teaching who graduat...
Book
Full-text available
Social institutions have an important role in society; they take care of a group of beneficiaries that need to be taken extra care of in communities. This can be done in many different ways and has developed itself diversely throughout Europe. Social institutions in Eastern and Central Europe show rather similar picture. In spite of many years of a...
Book
Full-text available
The purpose of this trainers’ handbook is to provide support to trainers who will deliver training in service-learning in any type of higher education institution. This handbook presents for the trainers the structure of the training (training flow), gives additional ideas, useful tools and methods on how to conduct a training session effectively,...
Article
OBJECTIVES: The text answers the question as to what are the benefits of the service-learning in the development of key competences of social work students. THEORETICAL BASE: Service learning is an teaching and learning strategy that combines service goals with learning objectives. The subject of the research verification of its impact are also the...
Book
Full-text available
Dobrovoľníctvo je multidimenzionálny dynamický sociálny fenomén, ktorý je prítomný v každej spoločnosti. Je úzko spojený so sociálnou štruktúrou spoločnosti, jej morálkou a kultúrou, ktoré spoluvytvárajú podobu dobrovoľníckej participácie a dodávajú jej špecifický ráz a spoločenský význam. V súčasnej dobe prechodu demokratických spoločností z indus...
Article
Full-text available
Príspevok sa zaoberá potrebami detí a mládeže a poukazuje na potrebu ich mapovania a implementácie do tvorby mládežníckej politiky v obciach. Na úvod autori vo všeobecnosti popisujú základné východiská mládežníckej politiky na úrovni miest a obcí v Slovenskej republike, ktoré vychádzajú z viacerých dokumentov na národnej aj medzinárodnej úrovni, ak...
Book
Full-text available
The answer to the question: What are the benefits of volunteering for young people involved in such activities? is provided by this publication. Our goal was to find out what kind of influence volunteering has on the development of competencies, talent, and potential of young people and their personal, social, and professional life. This publicatio...
Article
Full-text available
This paper presents experiences with implementation of service-learning at Matej Bel University in Banská Bystrica. It briefly describes the bases of service-learning implementation into education and analyses the results of a questionnaire survey carried out among our students identifying their needs.

Projects

Projects (6)
Project
The main objective of the project is enhancing the acquisition of social and civic competencies, fostering knowledge, understanding, and ownership of values and fundamental rights. For this project, the consortia will use the Service Learning model already in place in the universities that are partners in the project, “scale it up” and “test” in cooperation with high schools in 5 countries and advocate for service learning to be part of the secondary school curriculum.
Project
Hlavným cieľom národného projektu je kvalitnejšia tvorba verejných politík prostredníctvom získavaných relevantných dát a informácií o celej občianskej spoločnosti.