Jan Niemiec

Jan Niemiec
Jagiellonian University | UJ · Institute of Political Science and International Relations

About

5
Publications
834
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
0
Citations
Citations since 2016
5 Research Items
0 Citations
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.02.53.0
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.02.53.0
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.02.53.0
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.02.53.0

Publications

Publications (5)
Article
Full-text available
p>Teoria ról w stosunkach międzynarodowych jest interdyscyplinarnym podejściem badawczym, łączącym w sobie kluczowe elementy politologii, psychologii i socjologii. W związku z tym pozwala na lepsze zrozumienie i dogłębną analizę zachowań państwa na arenie międzynarodowej. Zalety metodologiczne teorii ról wynikają z jej specyficznej struktury, która...
Article
Full-text available
The aim of this article is to assess the effectiveness of actions taken by Turkish authorities in the 21st century that have been intended to strengthen multi-faceted cooperation with the Balkan states. Since the Justice and Development Party came to power in Turkey in 2002, one of the main tasks of its foreign policy has been an attempt to regain...
Article
Full-text available
This paper aims to analyze the role of EU-Turkey relations in Turkish public debate since 2002, when the Justice and Development Party took power. The Republic of Turkey filed an application to accede to the European Economic Community (the predecessor of the European Union) in 1987; however, the accession negotiations proceeded extremely slowly un...
Article
Full-text available
Od początku 2018 roku w Turcji trwa poważny kryzys gospodarczy, który charakteryzuje się wysoką inflacją, spadkiem wartości waluty narodowej (lira turecka) oraz rosnącym bezrobociem. Zdaniem ekonomistów został on wywołany przez wzrost deficytu budżetowego, co z kolei wiązało się z wy-cofaniem z rynku kluczowych bezpośrednich inwestycji zagranicznyc...
Article
Full-text available
p>Celem niniejszej pracy jest analiza i próba oceny tureckiej polityki zagranicznej pod kątem wyzwań współczesnej integracji regionalnej. W części pierwszej zostały przedstawione czynniki determinujące obecną pozycję Turcji w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku sprawującej rządy nieprzerwanie od 2002 roku Partii Sprawiedliwości i Rozwoj...