Jan Miklín

Jan Miklín
AOPK · Pálava Protected Landscape Area Administration

Ph.D.

About

41
Publications
6,943
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
195
Citations
Introduction
landscape ecology and nature conservation; thematic cartography and map design
Additional affiliations
September 2014 - January 2021
University of Ostrava
Position
  • Professor (Assistant)
Description
  • cartography, GIS, landscape ecology

Publications

Publications (41)
Article
Full-text available
Detailed maps are important components of fluvial-geomorphological research, connecting several tools, namely field mapping of presented channel and floodplain forms and the assessment of fluvial processes and hydromorphological conditions of current river management. In this paper, we propose a universal map legend for the complex mapping of small...
Article
Full-text available
Open woodlands are biologically highly diverse habitats, and veteran (i.e., old, senescent) trees are key structures supporting their biodiversity. Open canopy structure had been maintained by both natural- and human-induced disturbances. In the past two centuries, suppression of such disturbances, together with forestry intensification, has turned...
Article
Full-text available
In this article, we review the classifications of thematic cartography methods and propose a new universal classification system, putting a special emphasis on the hierarchisation and logical structure. Basic groups of thematic cartography methods are defined as follows: (1) value-by-size/count, (2) value-by-colour, (3) dot density maps, (4) surfac...
Book
Full-text available
Moderní kartografická učebnice popisující proces tvorby map od získání dat přes všechny fáze kartografického projektu po tvorbu finálního výstupu. Kromě teorie kartografie přináší i poznatky z dalších oborů, které kartograf při tvorbě map potřebuje – počítačové grafiky, typografie či designu. Každá kapitola je doplněna praktickými návody a postupy...
Article
Full-text available
The Lednické rybníky fishponds are among the most important bird localities in the Czech Republic with more than 140 recorded species of fishpond ecosystems and several forms of nature conservation areas being declared. The aim of the map presented in the paper is to introduce the locality and present data on observed numbers of selected important...
Article
Full-text available
Invasions of alien plants pose a serious threat to native biodiversity and ecosystem processes. Forests are considered more resistant to invasion due to limited light availability in understories. However, disturbance and abiotic stress may open tree canopies and promote invasion. Their combined effects together with the resistance of resident spec...
Article
Understanding the processes that structure biological communities along environmental gradients remains one of the main aims of ecological research. A leading question is how differences in species composition between sites, that is, β‐diversity, change in habitats ordered along environmental gradients and how such changes vary with species relativ...
Article
Full-text available
Background The hermit beetle (Osmoderma barnabita) is an internationally protected specialist of tree hollows considered a relic of primeval forests. The backbone of its distribution in eastern Czechia, however, is a system of pollard willows in intensively farmed lowlands. Pollarding, a traditional agroforestry practice inducing formation of tree...
Article
Full-text available
NP Podyjí zoufale potřebuje návrat přírodních procesů, které zásadním způsobem utvářely jeho dnešní biotu. Prosazení pastvy a zejména ohně nebude snadné. Ale právě od toho národní parky máme. Když už se podařilo prosadit nezbytnou svobodu pro šumavské kůrovce, mělo by být zajištění vhodného režimu disturbancí v NP Podyjí vlastně „malina“. Pokud jeh...
Article
Full-text available
Cílem příspěvku je popsat návštěvnost vybraných lokalit chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava. Vzrůstající trend návštěvnosti CHKO je pozorovatelný již řadu let. Návštěvnost je monitorována dvěma automatickými čidly, umístěnými v národní přírodní rezervaci (NPR) Děvín-Kotel-Soutěska a přírodní rezervaci Svatý kopeček. Možných vstupů a tras po rez...
Article
Full-text available
Kombinace stínovaného reliéfu (dávající dobrou představu o jeho členitosti) a krajinného krytu (jako obrazu krajiny) je oblíbenou kombinací pro podklad map velkých a středních měřítek. Vrstva Česka v přírodních barvách, inspirovaná podobnou vrstvou pro celý svět na NaturaaEarthData.com, vznikla na základě dvou volně dostupných datových sad: databáz...
Article
Full-text available
The paper presents complex results of a dataset related to the pseudokarst caves in the area of the Czech Outer Western Carpathians. We collected the data from all 130 discovered and described caves of different types and dimensions in various geomorphic units and lithologies. We mainly focus on the results of the morphometric parameters of the cav...
Article
Full-text available
Využití znaku písma pro tvorbu symbolu (Character Marker Symbol) je jednou ze základních možností tvorby kartografické znakové sady vprogramu ArcGIS. Vytvorení vlastního písma (pocítacového fontu) je proto vhodnou možností, jak vytváret asdílet znackový klíc. V clánku si ukážeme postup s využitím open source programu FontForge.
Article
Full-text available
Paper describes cartographic project and creation of wall map of wine and vineyards of Morava. Data from the Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture were used for map preparation. Map was created combining Geographical Information Systems (GIS) and graphic software. Final map sheet contains three maps: (i) main map (showing per...
Article
Full-text available
Veteran and solitary trees are key structures supporting biodiversity in many wooded ecosystems. Their global decline threatens numerous organisms associated with them, including several insect species protected by law that serve as umbrella species. The floodplain along the lower Morava and Dyje rivers is considered a hotspot for saproxylic organi...
Article
Full-text available
Není tomu tak dávno, co velká část českých lesů vypadala značně jinak než dnes. Namísto hustého, zapojeného lesa prolnutého mozaikou holých sečí mnohde rostly otevřené, různě strukturované porosty, dnes bychom snad řekli parkového typu. V jejich specifických podmínkách se dařilo mnohým druhům, které dnes patří k těm u nás nejohroženějším. Za jejich...
Article
Full-text available
CHKO Pálava letos slaví čtyřicet let od vyhlášení. Při té příležitosti se nové, moderně interaktivní podoby dočkal Atlas CHKO Pálava, který tuto malebnou oblast představuje na mapách, fotografiích i textech.
Article
Full-text available
The area at the confluence of the Morava and Dyje Rivers is one of the biologically most diverse landscapes of Czechia. This paper focuses on its land use/land cover changes, obtained from aerial photographs from 1938, 1953, 1976 and 2009, analyzed by a use of landscape metrics. The most important landscape changes in this period were as follows: (...
Conference Paper
Full-text available
Otevřené (řídké) lesy a (polo)přirozené travní porosty patří k ochranářsky nejcennějším ekosystémům Česka, místům s největší biodiverzitou i koncentrací ohrožených a chráněných druhů. Proto je otázka jejich historie, vývoje, krajinných změn a vhodného managementu důležitou a aktuálně řešenou problematikou. Práce popisuje změnu krajinného krytu v ně...
Article
Full-text available
Kdo byl v posledních několika letech na návštěvě v národním parku Podyjí a procházel se na straně rakouského parku po stezce přímo kolem řeky Dyje, mohl si všimnout, že na české straně jsou na některých místech v lese skoro až pravidelné čtvercové paseky, dokonce mohl na některé z nich zaznamenat člověka se síťkou na motýly. Někdo by se snad i podi...
Chapter
The Pavlov Hills represent a distinct geomorphological landscape of the Outer Western Carpathians in the South Moravia. They comprise a string of limestone klippen which originated as an interplay of Lower Miocene nappe tectonics and later selective erosion that removed weak Tertiary flysch and morphologically enhanced limestone blocks. Major morph...
Article
Full-text available
The paper presents the visualisation of volcanic relief and processes that formed the landscape of the Nízký Jeseník Upland (today recognised as a national geopark) during different phases of the Cenozoic. There are three basic types of volcanic phenomena: (i) volcanoes, (ii) lava flows and changes of relief induced by them and (iii) tuffaceous sed...
Article
Full-text available
This paper deals with land cover changes in the Podyjí National Park area, their causes and their effect on the park’s biodiversity. Maps that served as sources to assess the long term trends showed that forest cover increased from 66.7% in 1841 to 88.5% in 2014. Geodatabases with fine classification of land cover (20 categories including four type...
Article
Full-text available
Popularizace poznatků o krajině a přírodě CHKO Pálava Úvod Jedním z úkolů orgánů státní správy pověřených péčí o zvláště chráněná území by měla být práce s veřejností – předávání poznatků o krajině a přírodě, vysvětlování prováděných managementových opatření a nutnosti řízené péče o rezervace či popularizace nejnovějších vědeckých výsledků týkající...
Article
Full-text available
The area of the Morava and Dyje Rivers confluence is one of the most biologically diverse localities in the Czech Republic, recognised under many international forms of nature protection. In this paper we analyse and present land use/land cover (LULC) changes that took place over the last century. Using aerial photographs from the years 1938, 1953,...
Thesis
Full-text available
Oblast soutoku Moravy a Dyje patří s mnoha deklarovanými způsoby národní i mezinárodní ochrany přírody k biologicky nejcennějším územím České republiky. Zdejší krajina je člověkem přímo i nepřímo ovlivňována po velmi dlouhou dobu a lidské hospodaření mělo na její podobu zásadní vliv. Dizertační práce se zabývá změnami horizontální struktury krajiny...
Article
Open woodlands are among the biologically richest habitats of the temperate zone. Although open woodlands were much more common in the past and covered large areas of Europe, their original cover and magnitude of their loss remain mostly unknown. Here, we quantify the loss of open woodlands and assess the potential for their restoration in an inter...
Article
Full-text available
The Pálava Protected Landscape Area (PLA) is one of the protected areas in the Czech Republic that is characterized by both natural and cultural heritage. The Atlas of Pálava PLA presented in this article has been created as a general publication summarizing a majority of available data and information of the area in an original and uniform style....
Data
Full-text available
***map supplement of the paper in Journal of Maps, doi:10.1080/17445647.2012.749002*** The Pálava Protected Landscape Area (PLA) is one of the protected areas in the Czech Republic that is characterized by both natural and cultural heritage. The Atlas of Pálava PLA presented in this article has been created as a general publication summarizing a m...
Article
Full-text available
bytek travních porostů v NPR Děvín-Kotel-Soutěska a NPR Tabulová, Kočičí vrch a Růžový kámen v uplynulých dvou stoletích Úvod Travnaté porosty, často nazývané také stepi, jsou jedním z klíčových ekosystémů CHKO Pálava. Právě travnaté porosty panonské biogeografické provincie představují z hlediska biodiverzity unikum pálavské přírody v měřítku Česk...
Article
Full-text available
Land use/land cover (LULC) changes in the Pálava Protected Landscape Area (PLA) and in the proposed PLA (pPLA) Soutok are discussed in this paper. The LULC data were obtained from maps (for the years 1841 and 1876) and aerial photographs (1938 and 2006). The general trends in both study areas are as follows: (i) a distinct decrease in grass-covered...
Conference Paper
Full-text available
This paper deals with land use/land cover changes in the landscape of the confluence of the rivers Morava and Dyje (part of the Lower Morava Biosphere reserve) between years 1938 and 2006. While some processes such as agricultural intensification, canalization and the regulation of watercourses or forest and bush spreading into grasslands are widel...
Article
Full-text available
Waterfall on the Mazák brook, flowing from the southwestern slopes of Lysá hora Mt., is supposed to be the highest waterfall of the Moravskoslezské Beskydy Mts. so far. Its highest step, that is defined by the lithological settings (boundary between resistant sandstone sequences of the Middle Godula Formation and fine-rhytmic flysch of the Lower Go...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
The main objective of the project is to identify risks arising from the predicted climate change impacts on the landscape and its features in the model area PLA Beskydy. On the basis of the sensitivity and vulnerability of the landscape identifying the main problems and subsequently designing variants of suitable adaptation measures and appropriate management models in order to support the main features of the landscape and thus create conditions for the existence of valuable habitats and species in the changed climate conditions. The project outcomes will be generalized and provide professional support for public administration authorities for decision making and conceptual activities in ensuring the effective conservation of PLA, taking into account climate change.