Jan Amos Jelinek

Jan Amos Jelinek
The Maria Grzegorzewska University · Institute of Assisted Human Development and Education

PhD with “habilitation”

About

24
Publications
1,769
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
32
Citations
Additional affiliations
September 2007 - present
The Maria Grzegorzewska University
Position
  • Research Assistant

Publications

Publications (24)
Article
Full-text available
The article characterizes children’s assessment of weather conditions in different parts of the country and the world. The aim of the study was to determine children’s competence in evaluating weather conditions and their ability to predict weather in other parts of the world, in relation to the current weather in their place of residence. The rese...
Preprint
Full-text available
W ramach domowej edukacji technicznej (DET) rodzice przekazują dzieciom informacje na temat sposobu działania urządzeń. Ponieważ na podstawie obecnie posiadanej wiedzy nie potrafimy charakteryzować sposobów w jaki rodzice zapoznają dzieci z urządzeniami za pomocą kwestionariusza ankiety zapytaliśmy 235 studentów pedagogicznych, aby przypomnieli sob...
Article
Full-text available
Groundwater is out of direct observation. Their presence can be inferred from the observation of water disappearing in puddles, wells and lakes. The article presents a childlike explanation of these three phenomena. The study covered 50 children aged from 6 to 8 years. The obtained explanations have been categorised into mental models and arranged...
Article
Full-text available
The Earth’s shape concept develops as consecutive cognitive problems (e.g., the location of people and trees on the spherical Earth) are gradually resolved. Establishing the order of problem solving may be important for the organisation of teaching situations. This study attempted to determine the sequence of problems to be resolved based on tasks...
Book
Dzieci bardzo wcześnie formułują wyjaśnienia dotyczące obiektów i zjawisk astronomicznych. Są one podobne do teorii naukowych, choć różnią się poziomem wewnętrznej spójności i logiką wyjaśnień. W drodze do naukowego wyjaśnienia dzieci stopniowo włączają informacje zdobyte od dorosłych i z przekazów medialnych. Konfrontują je z doświadczeniami zdoby...
Article
Full-text available
This article presents findings with regard to mental models of the shape of the earth, location of people on earth and the day/night cycle, established on the basis of statements of 49 polish children aged from 5 to 8 years. During the interviews, the children made moving representations of the day and night sky and explained the position of and mu...
Article
Full-text available
Peer tutoring as an educational method requires an appropriate application. Teachers need to know strengths and weaknesses of it. In the article, the effectiveness of this method in the context of teaching basic astronomical content (N = 28 pairs of children) was analyzed. The analysis took into account the difference in knowledge levels between ch...
Preprint
Full-text available
Tutoring rówieśniczy jako metoda edukacyjna wymaga odpowiedniego stosowania. Nauczyciele muszą znać jego silne i słabe strony. W artykule została zanalizowana skuteczność tej metody w kontekście nauczania podstawowych treści astronomicznych (N=29 par dzieci). W analizie uwzględniono różnicę poziomów wiedzy między dziećmi w parze tutoringowej oraz o...
Article
Full-text available
Summary: The shape of the Earth, locating people on the surface of the planet and explaining the phenomenon of the shape of the Earth are some of the key issues for children to ac-cept scientific explanations about astronomy. On the ba-sis of research (Jelinek, 2017) it was found that the mental models of Polish children are similar to those presen...
Article
Full-text available
[EN] Children’s beliefs regarding the structure of the Earth are rarely the subject of empirical analyses. Meanwhile, the research of 50 children aged 6 to 8 years old show have a rich offer on the subject of the interior of the Earth they have. In the article has shown a list of 6 mental models of the Earth’s internal structure, ordered from initi...
Article
Full-text available
Artykuł prezentuje wyniki badań, których celem było ustalenie procesu poznawania przez uczniów klasy II szkoły podstawowej zjawisk fizycznych, w trakcie korzystania z programu komputerowego Socrates103. Przy wykorzystaniu programu rejestrującego, działającego w tle programu edukacyjnego, za pomocą kamery zapisywano zachowanie dzieci przed ekranem o...
Article
Full-text available
Zjawisko elektryczności stanowi trzon treści edukacji technicznej mających istotne znaczenie dla wyjaśniania dzieciom sposobu działania większości współczesnych urządzeń. Tymczasem elektryczność dzieci szkolne poznają najczęściej na kartach podręczników. Nie wykorzystują przewodów elektrycznych, baterii i przełączników. Szkoda, ponieważ mogą one...
Chapter
The process of learning by children of the surrounding world is till today unknown phenomenon. Abstract concepts which there are many in the education of astronomy seems to be to children especially difficult do understand. This article presents the results of research of imagining the day and night sky, the shape of the Earth, its place in the cos...
Article
Full-text available
Both in the classroom as well as on the computer screen pupils can apply similar strategies of dealing with tasks (with difficult situation). For this reason multimedia programs for learning mathematics treated are as educational alternative manner of the forming amongst children abilities of solving problems. Domain of computer programs is better...
Chapter
Edukacyjne programy komputerowe znane są już od lat 80 od kiedy zauważono, że komputer może pełnić funkcję wspomagającą rozwój dziecka. Zainteresowanie programami komputerowymi nie słabnie również dzisiaj. Stanowią one wyposażenie bibliotek, klas szkolnych, świetlic i pokoi dziecięcych. Nauczyciele i rodzice kupują programy mając nadzieję, że dzięk...
Chapter
Uczenie się czytania przy komputerze od dawna było uznawane za atrakcyjne, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Problem w tym, że efektywność tychże programów była ustalana na podstawie dyskusyjnych kryteriów oceniania. Zazwyczaj ocena efektywności edukacyjnej programów dokonywana była na podstawie opinii o strukturze programu dokonywanej przez...
Article
Full-text available
Summary The knowledge of the globe, Earth’s place in the space and the phenomenon of day and night is not reserved only to the adults. Children come across it on television, multimedia programmes, watching documentaries, as well as in numerous stories, fairy tales and legends. This is why the children use the words: Earth, globe, short day, falling...
Article
Full-text available
Knowledge about the globe, place of the Earth in the outer space and the phenomenon of the day and the night or the phases of the Moon is not reserved only for adults. Children are encountering it on television, multimedia programs, while watching films about nature, also in many stories, fairy tales and legends. They are also trying to explain str...
Article
Full-text available
Polish and foreign scholars opinions differs in range of efficiency of use of multimedia programs for learning mathematics. On the basis of Polish researches can be concluded that the most popular program in the country „Klik uczy liczyc w Zielonej Szkole” proved to be sufficient in teaching of mathematics. This article based on the author research...
Article
Full-text available
The learning process is a constant exchange of information between the teacher and a student. If the teacher be substituted by a computer-a programmed machine-it not only needs to act as sender, but also to be sensitive to the feedback from the user. According to the research, it is the sensitivity for user's feedback that proves educational effici...

Network

Cited By

Projects

Projects (6)
Project
The project ”Green School Backpack for Earth Climate” aims to raise civic awareness on environmental protection and human health by providing support to primary school teachers in the area of education for sustainable development.