Jan Benda

Jan Benda
Charles University in Prague | CUNI · Department of Psychology

PhD
Writing a book about mindfulness and the Self

About

60
Publications
16,716
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
106
Citations
Citations since 2016
44 Research Items
86 Citations
20162017201820192020202120220510152025
20162017201820192020202120220510152025
20162017201820192020202120220510152025
20162017201820192020202120220510152025
Introduction
My research focuses on the role of self-referential processing and self-compassion in maintaining mental health and in the etiopathogenesis of mental disorders (see www.mindfulness.cz).
Education
September 1994 - December 2000
Charles University in Prague
Field of study
  • clinical psychology

Publications

Publications (60)
Book
Full-text available
Psychotherapeutic approaches and self-development programs that focus on the development of mindfulness and self-compassion have been gaining popularity in recent years. But how exactly do mindfulness and self-compassion change our emotions? The first part of the book begins by explaining that focusing attention on present perceptions is only a ver...
Conference Paper
Full-text available
The lack of self-compassion and shame-proneness may both be associated with a wide range of mental disorders. The aim of this study was to compare the levels of self-compassion and shame-proneness in samples of patients with anxiety disorders, depressive disorders, eating disorders, borderline personality disorder, alcohol-addiction and in healthy...
Poster
Full-text available
Background and objectives: The lack of self-compassion and shame-proneness may both be associated with a wide range of mental disorders. The aim of this study was to compare the levels of self-compassion and shame-proneness in samples of patients with anxiety disorders, depressive disorders, eating disorders, emotionally unstable personality disord...
Presentation
Full-text available
Background and objectives: The lack of self-compassion and shame-proneness may both be associated with a wide range of mental disorders. The aim of this study was to compare the levels of self-compassion and shame-proneness in samples of patients with anxiety disorders, depressive disorders, eating disorders, borderline personality disorder, alcoho...
Preprint
Full-text available
Background. Benda and Reichová (2016) recently published the Czech version of the Self-Compassion Scale. Because of the results of the confirmatory factor analyses (CFA), they recommended that six problematic items from this scale were omitted and the 20-item Czech version of the Self-Compassion Scale (SCS-CZ) was to be used instead. Inspired by Ne...
Presentation
Full-text available
Bezmoc může vést k prožívání smutku a truchlení anebo k pocitům vlastního selhání a viny. Člověk trpící syndromem pomocníka ovšem prožívá vinu zcela neadekvátní. Vinu, která nevzniká v důsledku nějakého reálného pochybení, ale jako následek emoční deprivace nebo traumatické zkušenosti v dětství. Proto je pro něj bezmoc tak tíživá. Na vzniku pocitů...
Article
Full-text available
Objectives: The aim of this meta-analysis was to investigate if mindfulness is developed in some therapy or intervention programs, that are not explicitly focused on its development. Method: Randomized controlled trials were searched from Scopus database that investigated the effect of non-mindfulness-based therapy or intervention programs on the l...
Article
Full-text available
A review of the book "Integrative Psychotherapy: A Mindfulness-and Compassion-Oriented Approach" by Gregor Žvelc & Maša Žvelc, Routledge, 2021. 244 pp. ISBN 9780367259082.
Article
Full-text available
Článek představuje integrativní psychoterapii zaměřenou na všímavost a soucit. Popisuje vliv maladaptivních vztahových schémat na vznik psychopatologických symptomů a také mechanismus rekonsolidace paměti, který tato schémata vytvořená v dětství mění. Ilustruje účinek korektivní vztahové zkušenosti na příkladě konkrétního klienta. A vysvětluje vliv...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to examine the measurement invariance of the Self-Compassion Scale by IRT differential test functioning in ten distinct populations (n = 13623 participants) from ten different countries: Australia (n = 517), China (n = 321), Czech Republic (n = 5081), Germany (n = 2510), Italy (n = 384), Portugal (n = 512), Slovakia (n...
Article
Full-text available
Článek popisuje, jak nám může všímavost (angl. mindfulness) pomoci v každodenním životě, v náročných nebo stresujících situacích. Představuje akceptaci emocí, k níž dochází díky všímavosti, jako svébytnou strategii regulace emocí spojenou s deaktivací konkrétních částí tzv. defaultní sítě v našem mozku. Ilustruje účinek všímavosti na příkladě z par...
Preprint
Objectives: The lack of self-compassion and shame-proneness may both be associated with a wide range of mental disorders. The aim of this study was to compare the levels of compassionate self-responding and shame-proneness in samples of patients with borderline personality disorder, eating disorders, alcohol-addiction and in healthy controls.Method...
Article
The purpose of this pilot study was to develop and validate the Czech Version of the 7-item Nonattachment to Self Scale (NTS-CZ) and to examine its psychometric properties. The NTS was translated into Czech with a back-translation procedure and then administered through an online survey. 782 participants (165 men, 617 women) completed the NTS-CZ,...
Presentation
Full-text available
Meditační praxe i psychedelické zkušenosti dočasně mění naše vědomí, ale mají také dlouhodobé dopady na naše prožívání a chování. Mohou se nějak doplňovat? Přednáška nejprve porovná oba druhy zkušeností z hlediska fenomenologie i neurofyziologie. Popíše vliv pokročilé meditace všímavosti (mindfulness) na sebepojetí, regulaci emocí a rozvoj laskavos...
Article
In this study, different factor analysis models were employed to test the Self-Compassion Scale (SCS) in 11 distinct populations (n = 15,266) in different countries. The results strongly suggest that the most appropriate use of the SCS is to measure levels of Self-Compassionate responding (positive items) and Self-Uncompassionate responding (negati...
Thesis
Full-text available
Background. Frequent comorbidity of mental disorders together with the latest findings in neurobiology have been drawing attention of health professionals over the past years to so-called transdiagnostic factors, including, but not limited to difficulties in emotion regulation and self-compassion. It seems that these factors play a significant role...
Poster
Full-text available
The impact of a single use of the secretion from the glands of the Colorado River toad (Bufo alvarius) on selected personality characteristics - Pilot study. Introduction. The secretion of the Colorado River toad contains the psychedelic 5-MeO-DMT. In the Czech Republic the use of this substance has lately spread among those interested in self-dis...
Presentation
Full-text available
Pocity nedostatečnosti se skrývají za mnohými navenek viditelnějšími příznaky, které klienty motivují k nastoupení psychoterapie. "Strach, že nejsem dostatečný/á", ale předpokládá víru v nějaké více či méně stabilní Já s docela konkrétními a trvalými vlastnostmi. Intenzivní praxe meditace všímavosti vede k radikální změně chápání sebe sama. Příspěv...
Data
Powerpoint presentation of the study "Childhood, toxic shame, toxic guilt and self-compassion".
Poster
Full-text available
Background and objectives: Feelings of toxic shame and guilt are common symptoms of many mental disorders. Both these feelings arise from self-referential processing and it is supposed that they 1) result from maladaptive emotional schemas developed during childhood in interaction with parents and 2) are connected with lack of self-compassion. T...
Article
Full-text available
A review of the book "Sebasúcit a sebakritickosť: Tvorba a meranie efektu intervencie" by Júlia Halamová. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave 2018, 300 pp.
Article
Full-text available
Objectives. The purpose of this study was to validate the Czech version of the 15-item Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ-15-CZ) and to examine its psychometric properties. Sample and setting. Two separate Czech samples were used. In Survey 1, the FFMQ was translated into Czech and then administered through an on-line survey. 2806 participa...
Article
Objectives. The purpose of this study was to validate the Czech version of the 15-item Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ-15- CZ) and to examine its psychometric properties. Sample and setting. Two separate Czech samples were used. In Survey 1, the FFMQ was translated into Czech and then administered through an on-line survey. 2806 particip...
Article
Full-text available
A Review of the International Conference on Mindfulness (ICM) held in Amsterdam, July 10-13, 2018.
Article
Full-text available
Objectives. The aim of this study was to compare the levels of self-compassion, shame-proneness and internalized shame in samples of patients with anxiety/depressive disorders and in healthy controls. Participants and setting. Patients with anxiety disorders (N1 = 58), depressive disorders (N2 = 57) and healthy controls (N0 = 180) were administered...
Presentation
Full-text available
Východiska a cíle: Nedostatek soucitu k sobě i tendence k prožívání studu mohou být spojeny s celou řadou duševních poruch. Cílem této studie bylo porovnat míru soucitu k sobě a míru tendence k prožívání studu u pacientů s úzkostnými poruchami, s depresivními poruchami, s hraniční poruchou osobnosti, s poruchami příjmu potravy, se závislostí na alk...
Presentation
Full-text available
Východiska a cíle: Nedostatek soucitu k sobě i tendence k prožívání studu mohou být spojeny s celou řadou duševních poruch. Cílem této studie bylo porovnat míru soucitu k sobě a míru tendence k prožívání studu u vzorku pacientů s úzkostnými poruchami, u vzorku pacientů s depresivními poruchami, u vzorku pacientů s hraniční poruchou osobnosti a u zd...
Article
Full-text available
Recenze knihy "Sebasúcit a sebakritickosť: psychometrická analýza meracích nástrojov" by Jůlia Halamová, & Martin Kanovský, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2017. 260s. ISBN 978-80-223-4433-3.
Presentation
Full-text available
Příspěvek krátce představí již realizovaná i teprve plánovaná dotazníková šetření jejichž cílem je ve třech etapách výzkumu postupně 1) prověřit teoreticky předpokládané souvislosti mezi chováním rodičů v dětství a mírou soucitu k sobě v dospělosti; 2) porovnat míru soucitu k sobě u vybraných klinických vzorků a u zdravých kontrol; 3) Změřit efekt...
Presentation
Full-text available
Všímavost bývá spojována především s tzv. třetí vlnou kognitivně-behaviorální terapie. Zkušenosti získané díky meditaci všímavosti a díky studiu buddhistické psychologie však v uplynulých desetiletích integrovali do své terapeutické praxe také stovky humanisticky, dynamicky nebo integrativně zaměřených psychoterapeutů. Příspěvek krátce představí ně...
Article
Full-text available
A review of the book "Trauma každodenního života: Cesta k dosažení vnitřního klidu" by Mark Epstein. Brno Emitos, 2016. 205 pp. ISBN 978-80-87171-49-3.
Presentation
Full-text available
CONTEXT: Parental emotional warmth in childhood use to be linked to the subsequent development of self-compassion. Lack of parental emotional warmth on the contrary may be related to later occurrence of some typical transdiagnostic symptoms such as shyness, internalized shame or difficulties in emotion regulation. METHOD: By means of three question...
Article
The purpose of this study was to develop and validate the Czech Version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale Short Form (DERS-SF-CZ) and to examine its psychometric properties. The DERS-SF was translated into Czech with a back-translation procedure and then administered through an on-line survey. 364 participants (70 men, 294 women) c...
Article
Full-text available
Obituary of Mirko Fryba - an eminent Czech psychologist and psychotherapist.
Presentation
Full-text available
Východiska: Práce Arnolda Beissera, Eugene Gendlina, Leslieho Greenberga a dalších autorů vyzdvihly význam akceptace vlastních prožitků pro regulaci emocí, udržování a kultivaci duševního zdraví a duševní pohody. Nově definovaná schopnost soucítit se sebou přitom zřejmě tuto akceptaci usnadňuje, resp. umožňuje. Metoda: Prostřednictvím dvou dotazník...
Presentation
Full-text available
Schopnost zaujmout k sobě samému emočně pozitivní postoj ve chvílích, kdy zažíváme trápení, selhání nebo si uvědomujeme nějaký svůj nedostatek, je důležitým aspektem regulace emocí a zároveň i předpokladem duševního zdraví a duševní pohody. Takový postoj, označovaný jako soucit se sebou (angl. self-compassion), je zřejmě i významným elementem psych...
Article
Full-text available
Objectives. The purpose of the study was to develop and validate a Czech version of the Self-Compassion Scale (SCS-CZ) and to examine its psychometric properties. Sample and setting. Three separate Czech samples were used. In Survey 1, the SCS was translated into Czech with a back-translation procedure and then administered through an on-line surv...
Article
Full-text available
Objectives. The purpose of the study was to develop and validate a Czech version of the Self-Compassion Scale (SCS-CZ) and to examine its psychometric properties. Sample and setting. Three separate Czech samples were used. In Survey 1, the SCS was translated into Czech with a back-translation procedure and then administered through an on-line surve...
Research
Full-text available
písemná práce k atestu z filozofie
Presentation
Full-text available
Prezentace seznámuje účastníky s fenoménem všímavosti v západní psychoterapii a s aktuálními trendy v této oblasti
Presentation
Full-text available
There is a growing interest in mindfulness - an ability to be aware of what is happening in our mind and body at the present moment - in the world of psychotherapy. It becomes apparent that it is not a mere new and fashionable psychotherapeutic ”technique” adopted from the Buddhist meditation training. Rather it seems to be newly defined common fac...
Presentation
Full-text available
In recent years, a lot of research has shown that even a small development of mindfulness can significantly help in the treatment of various mental disorders. According to Buddha’s teaching, however, development of mindfulness and insight can go far beyond that. It can cause lasting and irreversible personality changes which by far exceed the possi...
Article
Full-text available
This article reflects the growing interest of psychologists in buddhism and in the possibilities of using mindfulness in psychotherapy. It points out possible pitfalls in meditation practice and describes how psychotherapy can be helpful to meditators.
Article
Full-text available
Článek shrnuje výsledky 27 výzkumných studií, které sledovaly vliv meditační praxe terapeuta (resp. terapeutovy všímavosti) na důležité proměnné na straně terapeuta a na výsledek psychoterapie. Popisuje pří-nosy meditace zachycené kvalitativním výzkumem, diskutuje a komentuje výzkumný design relevantních kvantitativních studií, upozorňuje na fenomé...
Chapter
Full-text available
Kapitola diskutuje podobnosti a rozdíly mezi meditační praxí a psychoterapií. Popisuje, jaké výhody může klientovi v psychoterapii přinést meditační zkušenost psychoterapeuta a zvláštní pozornost věnuje fenoménu tzv. psychospirituální krize.
Article
Full-text available
A review of the book "Smrt a nesmrtelnost: Sociální reprezentace smrti" by Roman HYTYCH. Praha , TRITON, 2008. 231 pp. ISBN 978-80-7387-092-8.
Article
Full-text available
Review of CHADWICK, P. (2006). Person-Based Cognitive Therapy for Distressing Psychosis. Chichester: Wiley. 204 pages.
Article
Full-text available
Článek představuje některé způsoby rozvíjení všímavosti v satiterapii a ukazuje dále využití abhidhammických matic jako prostředků pro diagnostiku a plánování terapeutických postupů. Zmiňuje se též o využití etiky jako principu vysvětlujícího utrpení a jako základního paradigmatu pro dovedné zvládání života.
Article
Full-text available
Článek představuje model podmíněného vznikání tělesných a mentálních fenoménů, kterým je podle eticko-psychologického systému abhidhamma tvořen proud lidského vědomí a v jeho rámci naše každodenní zkušenost světa i sebe sama. Na příkladech ukazuje, jak lze tento model využít v psychoterapeutické praxi 1. k pochopení mechanismů vedoucích k zacyklení...
Article
Full-text available
A Review of the World Congress on Psychology and Spirituality: Furthering their Integration held in New Delhi, India, January 5-8 2008
Article
Full-text available
Mindfulness in psychological research and in clinical practice J. Benda Mindfulness has become the subject of numerous scientific studies recently. In the first part of this article, mindfulness is defined as a mental faculty of unbiased observing, noticing, recognizing and remembering the experienced mental phenomena. Other concepts of mindfulness...
Article
Full-text available
Mindfulness has become the subject of numerous scientific studies recently. In the first part of this article, mindfulness is defined as a mental faculty of unbiased observing, noticing, recognizing and remembering the experienced mental phenomena. Other concepts of mindfulness are mentioned briefly. The second part provides a survey of mindfulness...
Book
Jsou mystické zážitky příznakem duševní poruchy? Co je to psychospiritualní krize? Kniha představuje alternativní pohled na některé často psychiatrizované fenomény jako jsou "deprese", "vize" či "hlasy" a ukazuje, že tyto fenomény mohou mít také spirituální význam. Zkušenosti mystiků Sv. Jan od Kříže, sv. Terezie z Avily a dalších stejně jako zkuše...
Article
Full-text available
This article introduces the new mindfulness-based cognitive-behavioral therapeutic approaches and discusses the suitability of the use of meditation in psychotherapy.

Network

Cited By

Projects

Projects (5)
Project
The aim of this project is to develop and validate the Czech versions of selected scales and to examine their psychometric properties.
Project
To assess the effectiveness of selected techniques for developing self-compassion.