Jacek Wasilewski

Jacek Wasilewski
University of Warsaw | UW · Faculty of Journalism, Information and Book Studies

Doctor of Philosophy

About

63
Publications
18,262
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
59
Citations
Citations since 2016
34 Research Items
54 Citations
201620172018201920202021202202468101214
201620172018201920202021202202468101214
201620172018201920202021202202468101214
201620172018201920202021202202468101214
Introduction
Research interests: narratives, semiotics, culture studies, advertisements, emotions Methods: narrative analyses, semiotic analyses, measurment of emotions, content analyses

Publications

Publications (63)
Article
COMMUNICATION DEFICITS The article considers various types of isolation and the communication deficits that characterize them. Taking into account oppositions: individual-collective and willcoercion, the following four isolation situations could be created: when a group isolates itself from others (stronghold), when a group isolates individuals fro...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu obejmującego zestaw cech charakterystycz-nych dla komunikowania fake science. Przedstawione rozważania mają charakter eksplora-cyjny. Na podstawie obserwacji i analizy doniesień dotyczących fake science przedstawiony został zbiór perswazyjnych elementów, które mogą perswazyjnie wpływać na odbiorców. Tworzą...
Article
Full-text available
The aim of the article is to demonstrate whether text authorship influences its reception and how authorship impacts the assessment of text comprehensibility by respondents. When measuring the impact of authorship on text perception, we used biometric methods (face-tracking and eye-tracking), to which we added survey responses. The analysis of emot...
Presentation
Full-text available
In pandemic time we could have observed 3 problems in public discourse:  Too many sources of information that generated havoc too many possible explanations  Typical tv formats during the pandemic generated noxious opinions  The ease with which politicians pointed their fingers An analyse of the collection of cases resulted in construction of...
Presentation
Full-text available
The research objective: to verify how emotions towards the authors influence the level of accepting the authors’ statement among the audience.� Researh question: Is there an emotional influence affecting agreement to political statement?
Article
Full-text available
Each of the analysed newspapers, in the course of the afore-described research of selected periodicals, constructed its own profile of a refugee, not necessarily having references to the up-to-datedness or reality, which was based on the author’s opinions or interpretations of academicians. Therefore, the content on refugees who were nit in Poland...
Article
Introduction. This exploratory study contributes to the research on information evaluation as well as emotions’ role in the process. The project was inspired by the cognitive authority theory by Patrick Wilson. Its goal was twofold, to explore: 1) if media may fulfil the role of cognitive authority, and 2) if (and to what extend) emotional reaction...
Article
Full-text available
Introduction. This exploratory study contributes to the research on information evaluation as well as emotions' role in the process. The project was inspired by the cognitive authority theory by Patrick Wilson. Its goal was twofold, to explore: 1) if media may fulfil the role of cognitive authority, and 2) if (and to what extend) emotional reaction...
Preprint
Full-text available
The paper aims to analyse the polyphonic novel as a process and a genre from three perspectives. In the first place, by problematizing the function of the narrator of journalistic reports – such a critical analysis enables us to note different narrative levels. The narrator does not present a single story but rather observes the phenomenon for a lo...
Chapter
Full-text available
The paper aims to analyse the polyphonic novel as a process and a genre from three perspectives. In the first place, by problematizing the function of the narrator of journalistic reports – such a critical analysis enables us to note different narrative levels. The narrator does not present a single story but rather observes the phenomenon for a lo...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest analiza progresywnego sposobu opodatkowania wynagrodzeń w odniesieniu do zasad sprawiedliwości podatkowej oraz sprawiedliwości w ujęciu polityki społecznej. W artykule, na podstawie przeglądu literatury, zdefiniowano zasadę progresywności oraz dokonano jej analizy przez pryzmat zasad podatkowych. Wyniki badań opinii pozwoliły na...
Article
Full-text available
W artykule autorzy przedstawiają propozycję modelu narracyjnego dotyczącego systemów wynagradzania oraz kryteriów sprawiedliwości związanych z narracjami preferencji. Na początku omawiają ogólne rozwiązania systemowe w zakresie wynagrodzeń. Następnie łączą rodzaje sprawiedliwości (dystrybutywną, proceduralną, interpersonalną i informacyjną) z klasy...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest analiza instytucji kwoty wolnej od podatku, stanowiącej minimum podatkowe, poniżej którego wartość osiągniętego dochodu nie podlega opodatkowaniu, przez pryzmat zasad sprawiedliwości podatkowej oraz sprawiedliwości w ujęciu polityki społecznej. W artykule dokonano zdefiniowania kwoty wolnej od opodatkowania na pod‑ stawie przegl...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest przedstawienie opinii polskich pracowników dotyczących: minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do roli tego wynagrodzenia jako instrumentu polityki społecznej, treści medialnych o relacji pracownika z pracodawcą oraz poczucia sprawiedliwości społecznej. Analiza naświetla minimalne wynagrodzenie pod kątem sytuacji prawnej, aspek...
Article
Full-text available
The Mermaid of Warsaw - known in Polish as the Syrenka - is the principal feature of the city's coat of arms. In recent years it has also become popular with residents as a tattoo design that has civic, community and individual significance. This article analyses a selection of Syrenka-inspired tattoos inscribed on the bodies of city residents. Alt...
Article
Full-text available
Artykuł dotyczy zjawisk językowych-wobec postępującej "festiwalozy" w naszym języku i otoczeniu. Ma odpowiedzieć na pytanie, jakiego rodzaju strategię przyjmowały wydarzenia kulturalne, ale nie tylko, bo też np. gastronomiczne, że doprowadziło to do powstania nazw, które wydają się obecnie nieco zabawne, np. festiwal pasztetników, a które za dekadę...
Article
Full-text available
Temat badania jest stricte retoryczny i dotyczy relacji między tekstem a jego źródłem – jakie emocje czujemy, kiedy czytamy, że jakiś tekst jest prawdziwą sztuką lub że pochodzi ze źródła kiczu pogardzanego przez elity? Jak to wpływa na ocenę tekstu? Jaki wpływ na to, co czytamy, ma wartość merytoryczna przekazu, a jaki jego źródło? Czy rzeczywiści...
Article
Full-text available
Artykuł prezentuje storytellingowy model zarządzania wizerunkiem w polityce. English summary: The article discusses the concepts of storytelling and narrative in the context of political communication and political marketing. It explains the narrative as a cognitive schema, what is the mechanism of discourse production and then proceeds to analyzin...
Chapter
Full-text available
In the world of milennials, one of the fundamental qualities is authenticity. The sphere of politics is no exception. Thanks to authenticity rebel rock man, with no real political programme, no prior political party allegiance, lacking substantial funds for running his political campaign, has won 20% of votes in the Polish presidential elections. H...
Chapter
Full-text available
: In the world of millennials, one of the fundamental qualities is authenticity. Political sphere is no exception. Thanks to his authenticity, a rebel rock man with no real political programme, no prior political party allegiance and lacking substantial funds for running his political campaign has won 20% of votes in the Polish presidential electio...
Article
Full-text available
p align="JUSTIFY"> 2015 presidential election was a turning point in a history of celebritisation of politics in Poland. Rock vocalist Paweł Kukiz unexpectedly finished third with 20% of votes, the highest result of any celebrity–candidate in presidential elections. He achieved that, campaigning mostly on Facebook, without any significant power bas...
Book
Full-text available
Właściwie cała humanistyka zasadza się na opowieściach o roli człowieka w świecie i jego relacjach z innymi. Każda koncepcja filozofii społecznej zakłada, że człowiek ma jakieś właściwości z natury bądź kultury, ma jakieś życiowe cele, które stara się osiągnąć. Przy okazji natrafia na trudności (np. zwodzenie na pokuszenie), które powinien być w st...
Article
Full-text available
Czasami mamy problemy z czasem – nie tylko podczas nauki języków obcych, ale w ogóle próbując określić coś w czasie. Mówiąc o określaniu czegoś w czasie, myślimy, e jakaś rzecz jest w strumieniu czasu i my określamy jej miejsce w tym strumieniu – albo względem nas, albo względem umownego początku strumienia, albo względem innych zanurzonych w czasi...
Article
Full-text available
Współczesna debata ma wiele odmian. Wykształciły się one w wyniku wykorzystywania mediów używanych do jej transmisji bądź będących platformą, na której się ona odbywa. Media te dzięki ewolucji zaczęły zaspokajać różne potrzeby audytorium, a debata – jako ich zawartość – musiała być dostosowywana do potrzeb preferowanego przez medium formatu i korzy...
Article
W polskich podręcznikach do historii każdemu królowi chodzi o Polskę, a nie np. o kobiety, seks, rzezie i imprezy. Dziwne, że robotnikom chodziło o wolność? Rozmowa z socjologiem Jackiem Wasilewskim.
Book
Full-text available
Tales about Poland. Rhetoric of narratives. Presenting mechanisms of storytelling. Introduces some analyses of schemas of historicical tales about Poland, escepecially tales about Round Table 1989 and Solidarity 1980 and 1989: perception in politics, journalism and in society
Chapter
Full-text available
The chapter reveals relation between politics, culture, teritory and streetart.
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available
Może się powszechnie wydawać, że Gwiezdne wojny ożywiają stare mity i stare opowieści bohaterskie o dojrzewaniu młodzieńca, wybrańca, który, niczym król Artur, wychował się na pustkowiu, by nagle pojawić się na scenie dziejów i wyciągnąć z kamienia miecz swego ojca. Jednakże należałoby zadać sobie istotniejsze pytanie – czym jest zakon Jedi i ile w...
Chapter
Full-text available
Conference Paper
Full-text available
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available

Network

Cited By

Projects

Projects (4)