Jacek Maślankowski

Jacek Maślankowski
University of Gdansk | UG · Department of Business Informatics

PhD

About

54
Publications
14,122
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
98
Citations
Introduction
Jacek Maślankowski currently works at the Department of Business Informatics, University of Gdansk. Jacek does research in Data Mining, Databases and Information Systems (Business Informatics). His current project is 'Big Data Quality Framework'.
Additional affiliations
October 2003 - present
University of Gdansk
Position
  • Professor (Assistant)

Publications

Publications (54)
Book
The PLAIS EuroSymposium 2022 was organized with the leading topic of “Digital Transformation”. The papers included in the proceedings are related to the use of machine learning, big data, and the Internet of Things in various applications. Other topics of the proceedings concern the current situation of ICT employees and their creativity via social...
Chapter
Full-text available
Higher education institutions have a big impact on the future of skills supplied on the labour market. It means that depending on the changes in labour market, higher education institutions are making changes to fields of study or adding new ones to fulfil the demand on labour market. The significant changes on labour market caused by digital trans...
Presentation
Full-text available
The presentation describes the main outcomes of the work performed in Work Package 3 (WP3) in the context of the ESSNet "Trusted Smart Surveys".
Chapter
The aim of this paper is to present the use of sentiment analysis in both Polish and English languages. This goal is related to the fact that the authors of this article have observed many sentences in both Polish and English, used in social media and on websites in Poland. The paper presents the principles of various inflectional forms that should...
Presentation
Full-text available
The development of Smart Surveys offers new challenges to improve the quality of social surveys in the NSIs. The ESSNet on Smart Surveys, which started its activities at the beginning of 2020, will deliver preparatory work to create a European wide platform to share und re-use smart survey solutions and components. In this context, the work-package...
Conference Paper
Full-text available
The development of Smart Surveys offers new challenges to improve the quality of social surveys in the NSIs. The ESSNet on Smart Surveys, which started its activities at the beginning of 2020, will deliver preparatory work to create a European wide platform to share und re-use smart survey solutions and components. In this context, the work-package...
Presentation
Full-text available
The ESSnet on Smart Surveys, which started its activities at the beginning of 2020, constitutes a contribution towards many important achievements foreseen within ESS: (i) testing and developing (trusted) smart surveys within the ESSnet, (ii) the conceptualisation, development and implementation of a new reference architecture for trusted smart sta...
Conference Paper
Full-text available
The ESSNet on Smart Surveys, which started its activities at the beginning of 2020, constitutes a contribution towards many important achievements foreseen within ESS: (i) testing and developing (trusted) smart surveys within the ESSNet, (ii) the conceptualization, development and implementation of a new reference architecture for trusted smart sta...
Book
This book constitutes the refereed proceedings of the 13th PLAIS EuroSymposium 2021 which was held in Sopot, Poland, on September 23, 2021. The objective of the PLAIS EuroSymposium 2021 is to promote and develop high quality research on all issues related to digital transformation. It provides a forum for IS researchers and practitioners in Europe...
Article
COVID-19 raised the interest in remote work tremendously. In this article, the phenomenon of this increase was assessed, by analyzing tweets on Twitter. It turned out, that the topic of remote work at epidemic peak in March 2020 increased almost 15 times during a year. The sentiment analysis confirmed the approval of remote work by over 60% of its...
Article
Full-text available
Higher education institutions have been using, to an increasing extent, various marketing methods and tools, which are becoming a decisive factor in building their competitive advantage and achieving success. In order to initiate and maintain long-term relationships with their communities and to conduct other marketing activities, higher education...
Article
Full-text available
Urynkowienie usług edukacyjnych uczelni sprawia, że ośrodki akademickie wykorzystują w coraz większym stopniu różnorodne metody i narzędzia marketingowe, które zaczynają decydować o sukcesie oraz budowaniu przewagi konkurencyjnej. Szkoły wyższe do budowania długotrwałych relacji z otoczeniem oraz prowadzenia innych działań marketingowych coraz częś...
Article
Full-text available
Streszczenie. Celem artykułu jest zaprezentowanie korzyści wynikających z wykorzy-stania na potrzeby statystyki publicznej (rynku pracy) narzędzi do automatycznego pobie-rania danych na temat ofert pracy zamieszczanych na stronach internetowych zalicza-nych do zbiorów big data, a także związanych z tym wyzwań. Przedstawiono wyniki eks-perymentalnyc...
Article
The goal of this paper is to present, on the one hand, the benefits for offi-cial statistics (labour market) resulting from the use of web scraping methods to gather data on job advertisements from websites belonging to big data compilations, and on the other, the challenges connected to this process. The paper introduces the results of experimenta...
Book
Informatyka ekonomiczna to ceniona w świecie akademickim specjalność naukowa zajmująca się systemami informatycznymi w organizacjach. Obecna jest pod różnymi nazwami, w strukturach nauki i w ofercie dydaktycznej uczelni: amerykańskich – jako Management Information Systems (MIS), państw niemieckojęzycznych – jako Wirtschaftsinformatik(WI),a w innych...
Chapter
Oprogramowanie pozwala na użytkowanie systemów komputerowych. Programowanie pozwala rozszerzać możliwości komputerów przez tworzenie nowych programów komputerowych pełniących różnego rodzaju funkcje. W zależności od przeznaczenia aplikacji, wyróżnia się różne kategorie oprogramowania, takie jak: biurowe, wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem,...
Chapter
Problematyka baz danych jest od kilkudziesięciu lat trwałym i kluczowym składnikiem teorii zastosowań informatyki, w tym informatyki ekonomicznej. Baza danych stanowi rdzeń wielu systemów informa-tycznych w biznesie i administracji. Spośród licznych aplikacji baz danych należy wymienić bazy firm produkcyjnych, handlowych, telekomunikacyjnych, bankó...
Chapter
Wraz z rozwojem technologii informatycznych coraz bardziej dostępne stały się systemy analityczne wysokiej wydajności, pozwalające na przetwarzanie i analizę dużych ilości danych biznesowych. Systemy Business Intelligence obejmują szeroki zakres narzędzi i rozwiązań informatycznych, umożliwiający przeprowadzanie analiz na danych pochodzących z syst...
Book
This book constitutes the refereed proceedings of the 12th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2019 held in Gdansk, Poland, on September 19, 2019. The objective of the EuroSymposium on Systems Analysis and Design is to promote and develop high quality research on all issues related to information systems (IS) and in particular in systems analysis and desig...
Article
Full-text available
Big data methods have enabled text analysis on a large scale, especially relevant for investigating language use on the Internet. Although several text mining techniques have been used before, the use of big data allows the development of new text analysis methods, especially those capable of sentiment analysis and lemmatization. This paper explore...
Book
This book constitutes the refereed proceedings of the 11th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2018 held in Gdansk, Poland, on September 20, 2018. The objective of the EuroSymposium on Systems Analysis and Design is to promote and develop high quality research on all issues related to information systems (IS) and in particular in systems analysis and desi...
Chapter
Big Data tools allow us to make an exhaustive analysis of specific types of information within all the specified websites on the Internet. They can provide large quantities of information on the current discussion on specific topics. In the paper, we have decided to provide an analysis of selected websites on environmental protection with the choic...
Article
Full-text available
Using Big Data in terms of providing valuable information for city authorities is usually related to the machine generated data, mostly coming from various sensors installed on different parts of the cities. One of the most common example is a road sensor. It can be used to plan the roads building in the city. However the valuable data can also be...
Article
Zarządzanie organizacją wymaga dostępu do rzetelnych i sprawdzonych danych, które pozwalają decydentom na rozwój kierowanej jednostki. Wraz z rozwojem technologii informatycznych, coraz powszechniejsze staje się przetwarzanie dużych zbiorów danych w celu pozyskiwania wartościowej informacji. Takim zbiorem są media społecznościowe, czy też komentarz...
Book
This book constitutes the refereed proceedings of the 10th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2017 titled Information Systems: Research, Development, Applications, and Education, held in Gdansk and Sopot, Poland, on September 27, 2017. The objective of the EuroSymposium on Systems Analysis and Design is to promote and develop high quality research on all...
Conference Paper
Big Data analysis gives access to wider perspectives of information. Especially it allows processing unstructured and structured data together. However lots of data sources do not mean that the quality of data is enough to provide reliable results. There are several different quality indicators related to Big Data analysis. In this paper we will fo...
Chapter
Full-text available
Od wielu lat podkreśla się znaczenie danych dla firmy, stanowiących jedną z podstawowych wartości dla przedsiębiorstwa. Bardzo często podkreśla się w literaturze biznesową wartość informacji. Kluczem jednak jest właściwe zaplanowanie i wdrożenie systemu zarządzania wiedzą, czyli przetworzonymi danymi [Mousavizadeh i in., 2015]. Przetwarzane w firmi...
Chapter
Full-text available
W warunkach panujących we współczesnym biznesie kluczowy wydaje się szybki dostęp do informacji. Decydenci nie dysponują wystarczającą ilością czasu na czytanie długich i rozbudowanych raportów. Z tego powodu coraz większego znaczenia nabierają kokpity menedżerskie, zwane również pulpitami menedżerskimi, których głównym celem jest przekazanie w moż...
Chapter
Full-text available
It is well known that every few years there is a new phenomenon in research that make a big impact on the direction of the studies for numerous researchers. In recent years we can observe a new approach in data processing and analysis that is called “Big Data”. The goal of the chapter is to show Big Data approach from business informatics perspecti...
Book
Full-text available
Monograph (editorial) ll chapters of this book have been focused on the most important aspects of modern Information Technologies trends. Those trend, widely discussed and described in this book, is the most important as a wide area of the innovation, mobility trends among customers and businesses, Big Data (or Deep Data) analysis or new concepts o...
Chapter
In this chapter Big Data is perceived as an alternative way of conducting business and marketing analysis based on unstructured data sources. The chapter presents the results of the analysis on Big Data quality in terms of unstructured data processing. The key issue of such analysis is to define the attributes of Big Data quality. In the chapter se...
Article
Full-text available
Podczas przygotowywania badania statystycznego dużą wagę przywiązuje się do jakości danych. W wynikach badań reprezentacyjnych są sprawdzane w szczególności błędy standardowe. W przypadku odchyleń dla błędów względnych, najczęściej przekraczających 10%, uznaje się, że dane są mało wiarygodne. Coraz częściej w literaturze można zetknąć się z zastoso...
Conference Paper
The aim of the paper is to show the data quality issues concerning statistical data gathering supported by Big Data technology. An example of statistical data gathering on job offers was used. This example allowed comparing data quality issues in two different methods of data gathering: traditional statistical surveys vs. Big Data technology. The c...
Article
Full-text available
Nieodłącznym elementem dokumentacji projektowej systemów informatycznych są diagramy prezentujące infrastrukturę sprzętową i oprogramowania tworzonych systemów. Przykładem są diagramy wdrożeniowe, tworzone w języku UML. Można wyróżnić dwie konkretne odmiany takich diagramów - diagramy komponentów i rozlokowania, wykorzystywane odpowiednio do modelo...
Article
Although MIS is one of the most quickly evolving areas of research and business activity, UML – including its implementation features – retains its exceptional stability, despite its relatively long history. UML still meets the crucial expectations of IS analysts and designers regarding the most current and modern digital and mobile applications as...
Conference Paper
The article presents the concept of the solution for feeding the data warehouse from website forums including opinions about selected products. The key of the solution is to add a new data warehouse dimension called Variable that allows identifying both structured and unstructured data. In suggested solution the results of websites analysis will be...
Article
Full-text available
Although data warehouses are used in enterprises for a long time, they has evaluated recently. In the last twenty years the term data ware-house was used thousands of times in academic articles. The key issues of the data warehouses were mostly described in two books: “Building the Data Warehouse” written by W.H. Inmon [Inmon, 2005] and “The Data W...
Article
Full-text available
Współczesna administracja publiczna, podejmując decyzje, powinna coraz częściej sięgać do informacji pozyskiwanych na podstawie danych zapisanych w źródłach administracyjnych. Wskazane jest, aby dane pozyskane z takich źródeł były przechowywane w hurtowniach danych. Przykładem jest chociażby przewidywanie przez urzędy pracy liczby osób poszukującyc...
Book
Full-text available
Modelowanie systemów informatycznych w oparciu o język UML znalazło wiele zastosowań i jest obecnie przedmiotem nauczania na kierunkach informatycznych wielu światowych uczelni. UML stał się również inspiracją do opracowania licznych standardów branżowych, przyjmujących postać profili tego języka. Dla analityków, projektantów oraz inżynierów system...
Article
Outcomes of information systems implementation can be classified as direct or indirect. Both groups can be divided either to positive or negative. Nevertheless they play a key role in organization. It is commonly known that the great outcome of information systems is visible in the improvement of the processes that occur in organizations, e.g. less...
Article
Hurtownie danych są bazami danych ustrukturalizowanymi na zapytania i raportowanie. Rozdział ma na celu zaprezentowanie modelu gromadzenia wymagań biznesowych dla hurtowni danych. Przesłanką do utworzenia przedstawionego modelu było badanie przeprowadzone przez autora rozdziału w polskich organizacjach gospodarczych wykorzystujących hurtownie danyc...
Chapter
It has been demonstrated in numerous studies that the number of data warehouses used in business is increasing. Even the data warehouses have been used in organizations for a long time they have evaluated recently. The inspiration for this chapter was the research that was conducted in various organizations in Poland that implemented data warehouse...
Chapter
Unstructured data, most of it in the form of text files, typically accounts for 85% of an organization’s knowledge stores, but it’s not always easy to find, access, analyze or use (Robb 2004). That is why it is important to use solutions based on text and data mining. This solution is known as duo mining. This leads to improve management based on k...
Article
Implementacja hurtowni danych jest obecnie jednym z najlepszych sposobów na integrację danych pochodzących z wielu źródeł w celu ich późniejszej transformacji w relewantną informację, wykorzystywaną przez inne narzędzia informatyczne lub bezpośrednio przez decydentów. Najważniejszym etapem tworzenia hurtowni danych, wpływającego na późniejsze powod...
Article
Celem artykułu jest zaprezentowanie metod oceny jakości danych mających zostać wprowadzonych do systemu hurtowni danych. Dokonano klasyfikacji błędów wraz z powodującymi je przyczynami. Zaproponowano wytyczne, mające na celu skuteczniejszy dobór danych, w celu późniejszego wyeliminowania tzw. brudnych danych. Zastosowane metody badawcze opierają si...

Network

Cited By