Jacek Kołtan

Jacek Kołtan
European Solidarity Centre

PhD

About

36
Publications
3,188
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
12
Citations
Citations since 2017
21 Research Items
7 Citations
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
Introduction
Jacek Kołtan, PhD, philosopher and political scientist, Director's Representative for Research at the European Solidarity Centre in Gdańsk, Poland. His research interests cover social and political theory, history of solidarity idea, new social movements, hermeneutics, phenomenology as well as social design and anthropology. He teaches at the Academy of Fine Arts in Gdansk and at the Artes Liberales College of the University of Warsaw.
Additional affiliations
March 2020 - present
European Solidarity Centre
Position
  • Managing Director
October 2019 - December 2021
University of Warsaw
Position
  • Lecturer
January 2014 - March 2020
European Solidarity Centre
Position
  • Managing Director
Education
September 2004 - October 2007
Freie Universität Berlin
Field of study
  • Social Philosophy
September 2001 - October 2002
Humboldt-Universität zu Berlin
Field of study
  • Philosophy
September 1998 - June 2002
Adam Mickiewicz University
Field of study
  • Philosophy

Publications

Publications (36)
Book
Full-text available
In der vorliegenden Untersuchung wird der Versuch unternommen, das Problem der menschlichen Identität von der Vorstellung der geschlossenen Autonomie bzw. der Heteronomie des menschlichen Selbst zu befreien. Anhand der praktischen Philosophie Martin Heideggers (frühe Vorlesungen 1919-26 und "Sein und Zeit") sowie der Anthropologie Karl Löwiths ("Da...
Book
Full-text available
The present volume is an aftermath of an international convention of philosophers and specialists in social theory, who sought answers to the question of how the idea of solidarity, as it is explored today, might point towards new hopes. Authors of the essays are Shlomo Avineri, John Gray, Ivan Krastev, Scott Lash, Pierre Manent, Peter Sloterdijk,...
Chapter
Full-text available
The twenty-first century was born earlier than the calendar might suggest. A sentimental millenarism, filled with an illusory sense of a "breakthrough", effectively overshadowed some radical processes that took place as early as around 1980. It was back then that the twenty-first century brought its virtuosos on stage-persons who, in political and...
Book
Full-text available
The social impact of Solidarity, new forms of coexistence, the crisis of democracy and capitalism, the future of Europe and of Poland are only some of the themes explored in this book by such prominent authors as Zygmunt Bauman, Edwin Bendyk, Krzysztof Czyżewski, Dominika Kozłowska, Sławomir Magala, Reinhard Marx, Cezary Obracht-Prondzyński, Shalin...
Chapter
Full-text available
Artykuł jest analizą twórczości artysty Kyungwoo Chuna (Korea Południowa) zaprezentowanej na wystawie "Vice Versa" w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku w 2020 roku. Kryzys pandemii jest zjawiskiem na wskroś nowoczesnym – tragiczną w skutkach skalę jego zasięgu umożliwiła przecież niemal nieskrępowana ograniczeniami technologii globalna mo...
Chapter
Full-text available
This article is an analysis of the work of artist Kyungwoo Chun (South Korea) presented at the exhibition "Vice Versa" at the Łaźnia Centre for Contemporary Art in Gdańsk in 2020. The pandemic crisis is is a thoroughly modern phenomenon – the tragic scale of its reach was, after all, made possible by global mobility, almost unfettered by the limita...
Book
Full-text available
Niniejszą książkę czytać można jako przewodnik po nieliberalnej demokracji w Polsce. Wynik wyborów z 2015 roku zapoczątkował procesy w sferze politycznej, strukturze władzy sądowniczej, organizacji życia kulturalnego, które sprawiły, że Polska stała się tematem licznych analiz na całym świecie. Większość tych dyskusji dotyczyła kwestii demokracji n...
Chapter
Full-text available
The article "Counterrevolution at the Gate" is an introduction to the phenomenon of cultural counterrevolution that has developed in Polish politics since 2015. The presidential and parliamentary election initiated processes of change in the political sphere, in the structure of the judiciary, and in the organisation of cultural life, which made Po...
Article
Full-text available
The Allegory of Transience by Philipp Sauerland (Gdańsk 1677 – Wrocław 1762), an artist specializing in still life and animal painting, was purchased in 2015 by the National Museum in Gdańsk. The painting allows us to deepen our knowledge of Sauerland’s artistic roots, as well as the interpretation of the painting in the socio-cultural context of t...
Chapter
Full-text available
Esej jest wprowadzeniem w polskie wydanie książki Hartmuta Rosy "Przyspieszenie, wyobcowanie, rezonans. Projekt krytycznej teorii późnonowoczesnej czasowości" – pierwszej książki Rosy wydanej w języku polskim. Jako że stanowi ona jednocześnie przystępne wprowadzenie w rozwijaną od dwóch dekad teorię i jej kluczowe pojęcia, przekład otwiera wreszcie...
Book
Full-text available
Ruch Solidarności, jak i nowe formy współbycia, kryzys demokracji i kapitalizmu oraz próby jego przekroczenia, wreszcie przyszłość Polski i Europy to motywy przeplatające się w niniejszej pracy. W swych esejach mierzą się z nimi wyjątkowe postaci współczesnej humanistyki: Zygmunt Bauman (1925–2017), Edwin Bendyk, Krzysztof Czyżewski, Dominika Kozło...
Chapter
Full-text available
Wiek XXI narodził się̨ wcześniej niż mogłoby to wynikać z kalendarza. Sentymentalny millenaryzm przepełniony złudnym poczuciem „przełomu” przysłonił nam radykalne procesy, które nastąpiły w okolicach roku 1980. Wiek XXI wprowadził właśnie wtedy na scenę swoich wirtuozów, którzy – w porządku politycznym i duchowym – otworzyli nowe horyzonty myślenia...
Article
Full-text available
Die Erinnerung an Pawel Adamowicz, den ermordeten Oberbürgermeister von Danzig. In: https://kulturelemente.org/2019/12/15/148-polen-hat-gewaehlt/
Article
Full-text available
Essay about Mayor of the City of Gdansk and one of the most important critics of illiberal democracy introduced in Poland 2016, who died after assasination in January 2019.
Chapter
Full-text available
My paper is dedicated to the protest wave of Polish Anti-ACTA mobilization, which took place on January and February 2012. It gathered around eighty thousand young people against the international Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), which aimed to establish multinational standards for intellectual property rights enforcement, targeting copy...
Book
Full-text available
Zjawisko mobilizacji społecznych, przeradzających się albo w ruchy społeczne, albo w nowe byty polityczne, głęboko przeobraziło polityczną kulturę drugiej dekady XXI wieku. Przesilenie jest właśnie próbą interpretacji tego momentu. Autorami esejów są znani teoretycy społeczni, w tym m.in. Ulrich Beck, Alain Touraine, Jadwiga Staniszkis, David Ost,...
Chapter
Full-text available
Fala obywatelskiego oburzenia, dla której istotnym impulsem było samopodpalenie Mohameda Bouazizi w grudniu 2010 roku, doprowadziła do rewolucji rozprzestrzeniających się w wielu częściach świata. Zapowiadała początek nowego liberalno-demokratycznego porządku, uwalniając niespotykaną energię społeczną. Fala ta przyczyniła się do obywatelskiego upod...
Chapter
Full-text available
The society we used to know is no longer. Our imaginations of the social world are increasingly incompatible with the reality of our everyday experience. Nevertheless, we continue to use the same concepts, as if unaware of the radical cultural consequences of the crisis, whose influences extend far beyond the financial dimension. “Becoming” and “no...
Book
Full-text available
[ACTA Citizens] Redakcja: Łukasz Jurczyszyn, Jacek Kołtan, Paweł Kuczyński, Mikołaj Rakusa-Suszczewski ABSTRACT IN POLISH: To pierwsza naukowa analiza największego i najciekawszego ruchu społecznego protestu młodego pokolenia w Polsce ostatnich dwóch dekad. Ruch ten nie tylko zmobilizował do manifestowania blisko sto tysięcy osób, ale również roz...
Book
Full-text available
Autorami esejów są Shlomo Avineri, John Gray, Ivan Krastev, Gianni Vattimo, Pierre Manent, Peter Sloterdijk, Jadwiga Staniszkis oraz Scott Lash. Redakcja Jacek Kołtan. Niniejszy zbiór esejów stanowi efekt międzynarodowego spotkania filozofów i teoretyków społecznych, którzy poszukiwali odpowiedzi na pytanie o to, jak idea solidarności, podjęta dzi...
Chapter
Full-text available
W eseju odwołuję się do Gdańska jako symbolicznego miejsca nagłej zmiany społecznej i politycznej, która zaczęła się od drobnych kroków i przerodziła w rewolucję Solidarności. Zmianę taką określam w niniejszym eseju mianem wydarzenia, a ruch społeczny Solidarność odczytuję właśnie w kategorii wydarzenia i odnoszę się do współczesnej pamięci o nim....
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available
The book entitled "The ACTA Citizens" is dedicated to the largest and most outstanding social protest movement of the young generation in Poland of the last two decades. This movement not only mobilized over hundred thousand people to manifest , but also spread all around the Europe, and finally led to the rejection of the controversial agreement b...
Book
Full-text available
The comprehensive publication presents a selection of texts and images closely related to the permanent exhibition. The Solidarity story in this anthology is built of the accounts of those directly involved in the events, juxtaposed with an iconography portraying the great metamorphosis which has occurred since–one in which politics has become a na...
Chapter
Full-text available
Stawiam tezę, iż w intymności relacji dialogicznej między Ja i Ty sytuacją pierwotną jest elementarna niemożliwość zrozumienia, a przekonanie o zdolności rozumienia innych jest mniej lub bardziej nieuświadomioną wolą władzy, wynikającą z ignorancji faktycznej inności Innego. W ten sposób hermeneutycznemu żywiołowi rozumienia pragnę przeciwstawić he...
Chapter
Full-text available
Das Hauptanliegen dieses Aufsatzes ist die soziale Veränderung zu analysieren, die in Polen während der Solidarnosc-Bewegung stattfindet und dadurch auf die wesentliche Rolle der alltäglichen zwischenmenschlichen Verhältnisse für die Veränderungen des politischen Lebens zu verweisen. Als Beispiel für die Analyse der Politik des Alltagslebens sind d...
Article
Full-text available
Im Aufsatz "Zagadnienie teorii poznawania" ("Das Problem einer Theorie des Erkennens") verwendet Fleck viele Komposita, um seine Theorie der Denkstile durch technische Termini genauer zu bestimmen. Es handelt sich hier vor allem um das für die polnische Begriffsvariante sehr charakteristische Verbinden von Substantiven wie z.B. zespół (Gemeinschaft...

Network

Cited By