Jacek Kaczmarek

Jacek Kaczmarek
University of Lodz · Institute of Urban Geography and Tourism

About

10
Publications
6,284
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
166
Citations

Publications

Publications (10)
Article
The key point leading to the research carried out is tourist product. It could be understand as the set of utilities (goods and services available on the market) connected with travel which allow to plan the trip, to make it, to memorize and to gather experience. Individual phases of construction and consumption of tourist products make the base to...
Article
Understanding a city as product, market good belongs to the canon in the area of urban studies including urban management. Recently a lot of works presenting case studies concerning the process of creation the image of different cities throughout the world were published. Based on them the article proposes the concept of preparing the image of the...
Book
Full-text available
Turystyka stała się współcześnie niezwykle istotną dziedziną gospodarki. Dochody osiągane z tej działalności są porównywalne z dochodami w przemysłach paliwowym i zaawansowanych technologii. Ze względu na skalę światowej gospodarki turystycznej, zaangażowanie kapitału, liczbę zatrudnionych osób oraz złożoność procesów technicznych w transporcie i h...
Chapter
Full-text available
Zjawiska globalizacji prowadzą do znaczących przekształceń w zarządzaniu przestrzenia turystyczną na szczeblu regionalnym i lokalnym. We współczesnej ekonomii podkreśla się zwłaszcza malejącą rolę lokalizacji i czynnika czasu. W konsekwencji znaczenie miejsca ulega marginalizacji. A przecież lokalne produkty są silnie powiązane z kontekstem miejsca...
Book
Full-text available
Działalność turystyczna stała się współcześnie istotna dziedziną gospodarki. Dochody osiągane w turystyce są porównywalne z dochodami w przemysłach paliwowym i zaawansowanych technologii. Często słyszy się o przemyśle turystycznym, którego nie kojarzy się zazwyczaj z romantycznymi nastrojami, wspaniałymi wspomnieniami czy niepowtarzalnymi przygodam...
Article
Full-text available
W klasycznej formule marketingowej „5P” pojęcie produktu wymieniane jest „jednym tchem” z pozostałymi czterema składnikami. Dobrze, jeśli występują one bezpośrednio po produkcie, gorzej jeśli znajdują się przed nim. Istotnym bowiem jest postrzeganie produktu jako najważniejszego elementu marketingu-mix, który niezależni e od liczby składników „P” j...
Article
Full-text available
Głównym celem artykułu jest uporządkowanie zagadnień związanych z produktem turystycznym i jego historycznym rozwojem. Autorzy podejmują próbę nowego spojrzenia na rozwój migracji i usług turystycznych. Podstawą rozważań są wyróżnione cztery kategorie produktu turystycznego (produkt antyczny, uniwersytecki, industrialny i globalny). Szczególną uwag...

Network

Cited By