Jaap Oude Mulders

Jaap Oude Mulders
SWOV Institute for Road Safety Research | SWOV

dr.

About

36
Publications
6,808
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
256
Citations
Citations since 2016
27 Research Items
247 Citations
201620172018201920202021202201020304050
201620172018201920202021202201020304050
201620172018201920202021202201020304050
201620172018201920202021202201020304050
Additional affiliations
September 2016 - present
Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute
Position
  • PostDoc Position
September 2012 - August 2016
Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute
Position
  • PhD Student

Publications

Publications (36)
Book
Full-text available
Population aging and the resulting retirement-related policy reforms are leading to higher rates of labor market participation among older workers and later retirement ages. In addition, working beyond traditional retirement ages, thereby combining employment with retirement, is also increasingly common. This dissertation assesses the employers’ pe...
Article
Older job applicants are vulnerable to stereotype-related bias in the recruitment process. In the current study, we examined how managers' job interview invitation decisions regarding older job applicants are influenced by applicants' human capital-related characteristics, general economic conditions and managers' perceptions of changes in organisa...
Article
Full-text available
Purpose: Top managers guide organizational strategy and practices, but their role in the employment of older workers is understudied. We study the effects that age-related workplace norms of top managers have on organizations' recruitment and retention practices regarding older workers. We investigate two types of age-related workplace norms, name...
Article
Pdf available at: https://www.konradturek.com/publications. Abstract: To fully understand the effects of age-related stereotypes in the workplace, we must consider how the various 'shades' of age discrimination develop and affect the behavior of employers and employees in the context of organizational relations. We contribute to the discussion on...
Preprint
To fully understand the effects of age-related stereotypes in the workplace, we must consider how the various 'shades' of age discrimination develop and affect the behavior of employers and employees in the context of organizational relations. We contribute to the discussion on age-related stereotypes and age discrimination in the workplace initiat...
Article
Full-text available
Increasing statutory retirement ages around the world are forcing employees to prolong their working lives. We study the different ways in which mid- and late-career workers respond to such changes. We distinguish between negative emotions about working longer, cognitive engagement with prolonged employment, and proactive behavior to facilitate lon...
Article
Full-text available
Older workers are increasingly being encouraged to work beyond normal retirement age (NRA). Given that employers generally control opportunities for employees to work beyond NRA, better understanding their motivations, attitudes, and experiences in (re)hiring employees to work beyond NRA is vital. To date, however, research investigating employment...
Article
Full-text available
Het pensioenlandschap is de laatste tien jaar danig veranderd. En ook de komende tien jaar zal dit landschap nog verder veranderen, waarbij langer doorwerken het parool zal zijn. Het besef hierover is onder jongeren echter maar beperkt doorgedrongen. Werkgevers en oudere werknemers maken zich wel zorgen over het langer doorwerken, en de toegenomen...
Article
Full-text available
Met de sluiting van het pensioenakkoord in juni 2019 lijkt de pensioendiscussie – althans voor het moment – in rustiger vaarwater te zijn gekomen. Het pensioenakkoord sloeg een brug tussen twee doelstellingen. Enerzijds het toekomstbestendig maken van het stelsel van oudedagsvoorzieningen dat onder invloed van de vergrijzing steeds verder onder dru...
Article
Full-text available
Het pensioenakkoord biedt mogelijkheden om voor mensen met zware beroepen afspraken te maken over lagere pensioenleeftijden. Een belangrijke uitdaging hierbij is om voor iedereen tot een ‘eerlijke’ pensioenleeftijd te komen. Maar wat vinden Nederlanders eigenlijk eerlijk?
Article
Full-text available
Background and objectives: Longitudinal perspectives on how organizations react to workforce aging are missing in the literature. In this study, we fill this gap and ask how organizations deal with older workers, how their approaches change over time, and in which sectors of the economy and types of organizations the changes were most profound. R...
Article
Full-text available
Ages of labor market exit have increased steadily since the late 1990s in OECD countries, but with continuing population aging, there are calls for further stimulation of labor force participation at older ages. Social scientists have extensively studied causes of variation in retirement timing between individuals and across countries, but have pai...
Chapter
Full-text available
Employers are central actors in shaping employment opportunities for older workers and facilitating longer working lives. In this chapter, we study the ways in which employers have adapted their attitudes and organizational policies and practices to deal with an aging workforce. We do so by comparing data from two large surveys on the topic of work...
Article
Full-text available
Purpose Social norms about the timing of retirement and stereotypes about qualities of younger and older workers are pervasive, but it is unclear how they relate to employers’ ageist preferences. The purpose of this paper is to study the effects of employers’ retirement age norms and age-related stereotypes on their preferences for younger or older...
Preprint
Full-text available
Studies suggest that organizations across countries are more likely to send older staff members to early retirement than retain them, but there are signals that employers are increasingly showing support for longer working lives. However, a large-scale, longitudinal perspective on how organizations have reacted to demographic challenges is missing...
Article
Full-text available
Governments increasingly focus on extending working lives by raising public pension ages and in some cases by linking pension ages to changes in the life expectancy. This study offers novel insights into how employers perceive such reforms and their consequences for their organization. A survey among employers (N = 1,208) has been carried out in 20...
Poster
Full-text available
As labour markets get older and the supply of the labour force diminishes, companies must adjust their policies to the new reality. In this study, we are ‘mapping’ the entire national economy in terms of age management. We analyse changes in the approach to older workers in Dutch companies using employer surveys conducted in 2009 and 2017. By apply...
Article
Full-text available
Background and Objectives The aging of the workforce and the trend toward longer working lives has substantial implications, not only for employees, but also for employers. The aim of this study is to quantitatively investigate the extent to which employers have implemented human resource (HR) practices in adjustment to longer working lives. We dis...
Article
Full-text available
The Dutch government abolished mandatory retirement for national-level civil servants in 2008, but not for employees in other sectors. This study analyzes whether national-level civil servants have different attitudes and plans about working beyond normal retirement age than employees in other sectors. Results show no clear differences between the...
Preprint
Full-text available
Employers are central actors in shaping employment opportunities for older workers and facilitating longer working lives. In this chapter, we study the ways in which employers have adapted their attitudes and organizational policies and practices to deal with an aging workforce. We do so by comparing data from two large surveys on the topic of work...
Article
Full-text available
Langer doorwerken is het parool in regeringskringen. De pensioenleeftijden in de toekomst zullen veel hoger liggen dan we gewend zijn. Maar in hoeverre maken werkgevers gebruik van werknemers die doorwerken na hun (vervroegd) pensioen? Op basis van nieuw NIDI-onderzoek laten Van Dalen, Henkens en Oude Mulders zien dat de helft van de organisaties e...
Article
Full-text available
Door andere regels rondom werk en pensionering werkt vrijwel iedereen langer door dan vroeger. Dit heeft niet alleen gevolgen voor werknemers, maar ook voor werkgevers. Werkgevers krijgen te maken met een vergrijzend personeelsbestand en de noodzaak om oudere werknemers productief en gemotiveerd aan het werk te houden. Nieuw NIDI-onderzoek laat zie...
Article
Full-text available
Werken na de AOW-leeftijd komt steeds vaker voor in Nederland, maar is voor veel oudere werkne-mers onbereikbaar doordat zij automatisch worden ontslagen bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Dat is niet het geval bij de rijksoverheid, waar het sinds 2008 staand beleid is om ouderen niet au-tomatisch te ontslaan bij het bereiken van de AOW-leeftijd...
Article
Full-text available
De roep om een flexibele AOW-leeftijd wordt steeds luider. Van werknemerszijde is dat begrijpelijk, maar hoe staat het met de mening van werkgevers? Nieuw NIDI-onderzoek van Van Dalen, Henkens en Oude Mulders laat zien dat werkgevers worstelen met langer doorwerken en in hoge mate voor een flexibele AOW-leeftijd zijn. De weerstand tegen de wijze wa...
Article
Full-text available
Werkgevers scheppen met hun beleid en gedrag mogelijkheden voor ouderen om al dan niet langer door te werken, zelfs tot na de AOW-leeftijd. Hoe werkgevers omgaan met deze rol en hoe zij zich gedragen ten opzichte van oudere werknemers die doorwerken tot en na hun pensioenleeftijd is vooralsnog echter grotendeels onderbelicht gebleven in de wetensch...
Article
Full-text available
In dit artikel doen we verslag van twee in 2016 afgeronde proefschriften die doorwerken na de pensionering hebben onderzocht, één vanuit werkgevers- (Oude Mulders, 2016) en één vanuit werknemersperspectief (Dingemans, 2016). Daarnaast doen we een poging de inzichten uit beide proefschriften te integreren om zo tot een beter begrip van het fenomeen...
Article
Full-text available
Gaat doorwerken na AOW echt werken? Het oordeel van werkgevers 18 jan 2017 Het kabinet Rutte II heeft het wettelijk mogelijk gemaakt om door te werken na het bereiken van de AOW-leeftijd. Het past in de trend om langer door te werken, maar zitten werkgevers wel te wachten op AOW-ers? Uit NIDI-onderzoek van Oude Mulders, Van Dalen en Henkens blijkt...
Article
Full-text available
Purpose of the Study: We examine whether from an organizational perspective it is possible to distinguish different ways of employing early retirees and explore how the employment of early retirees is related to the application of 4 age-based human resource (HR) policies, namely demotion, offering training opportunities to older workers, offering e...
Article
Full-text available
Ouderen worden steeds meer aangemoedigd om langer door te werken. Werkgevers lijken echter niet bijster enthousiast om ouderen tot op hoge leeftijd in dienst te houden. Onderzoek van het NIDI toont aan dat managers vinden dat ouderen nog veel waarde hebben en gelijkwaardig moeten worden behandeld op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zijn managers ech...
Article
Full-text available
Door de versobering van pensioenen en het afschaffen van mogelijkheden tot vervroegd pensioen voelen veel oudere werknemers de druk om langer actief te blijven op de arbeidsmarkt. Ook overheden lijken er belang bij te hebben dat mensen zo lang mogelijk doorwerken. Toch krijgen veel oudere werknemers te maken met een verplichte pensioenleeftijd, die...
Chapter
Full-text available
Executive summary Although employment participation of older workers and their timing of (early) retirement is often modelled as an individual-level decision, the opportunities for late career employment, and restrictions that older workers potentially face, are largely shaped by labour market contextual factors. These may include labour market reg...
Article
A central concept for understanding social dilemma behavior is the efficacy of an actor's cooperative behavior in terms of increasing group well-being. We report a decision and game theoretical analysis of efficacy in step-level public goods (SPGs). Previous research shows a positive relation between efficacy and contributions to SPGs and explains...
Article
Full-text available
With a vignette experiment among Dutch managers we examine employers’ considerations in the decision to rehire employees after mandatory retirement. We specifically focus on the effects of the employee’s downward wage flexibility (i.e., the willingness to accept a lower wage) and contract flexibility (i.e., preference for a contract which allows fl...
Article
Full-text available
Een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking blijft actief op de arbeidsmarkt na (vervroegde) pensionering. Veel oudere werknemers blijken een voorkeur te hebben voor geleidelijke uittreding uit het arbeidsproces. Het komt voor dat ouderen bij dezelfde werkgever geleidelijk minder gaan werken, maar ook een verandering van werkgever is niet o...
Article
Full-text available
Nederland telt zo’n 80.000 gepensioneerden die naast hun pensioen bij een bedrijf arbeid verrichten, waarbij vrijwilligerswerk niet eens wordt meegeteld. Voor welk soort werk worden gepensioneerden ingezet, wat zijn de belangrijkste motieven voor het gebruik van gepensioneerden, en hoe worden zij gerekruteerd?

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
by means of surveys or vignette experiments