Jaap De Waard

Jaap De Waard
Ministry of Justice and Security, The Netherlands · Crime Control and Crime Prevention Policy Department

About

129
Publications
69,596
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
427
Citations
Introduction
Jaap de Waard is a senior policy advisor at the Netherlands Ministry of Justice and Security. He is the former secretary of the European Crime Prevention Network (EUCPN). He has published widely on crime prevention models, international trends in the private security industry, and international benchmark studies in the field of crime control. He is a regular presenter at national and international conferences and expert meetings in the field of law enforcement and crime prevention. He is research fellow at the International Victimology Institute (INTERVICT), Tilburg University, the Netherlands. Jaap studied Information Science with special emphasis on the application and usage of knowledge in organizations, along with the interaction between people, organizations and any existing information and knowledge systems

Publications

Publications (129)
Preprint
Full-text available
De afgelopen 25 jaar is een grote hoeveelheid studies verschenen waaruit blijkt welke maatregelen en interventies effectief zijn en welke niet bij het voorkomen van en reduceren van criminaliteit, recidive en angst voor criminaliteit. In het bijzonder betreft dit zogenaamde synthesestudies of meta-evaluaties die een omvangrijke hoeveelheid onderzoe...
Presentation
Full-text available
In deze presentatie wordt de aandacht geschonken aan de ontwikkeling en positie van de private beveiligingsindustrie. Die industrie bestaat uit particuliere organisaties die gericht zijn op het verrichten van beveiligingswerkzaamheden. De werkzaamheden kunnen in opdracht van derden worden uitgevoerd, de zogenaamde ‘’contract-security’’. Daarnaast k...
Presentation
Full-text available
This presentation deals with the following topics: Personal introduction and backgound; The Netherlands in a nutshell; Crime trends in The Netherlands, 1980 -2021; How can we explain the crime drop in The Netherlands?; Effective policing: what works in NL?; Effective rehabilitative interventions: what works in NL?; Effective situational crime preve...
Presentation
Full-text available
This presentation outline takes a look at the trends in domestic burglaries and the prevalence of this offense in the Netherlands. It is based on police statistics and information compiled from victimization surveys. It also explores the fall in domestic burglaries observed since 1995 and offers a brief overview of the possible causes for this fall...
Presentation
Full-text available
This presentation deals with the following topics: The Netherlands in a nutshell Dutch organized crime policies in chronological order: 1992 – 2022 Setting priorities in the field of organized crime An integrated approach (crime prevention measures and investigation) Opportunity structure for organized crime in The Netherlands Preventing organized...
Presentation
Full-text available
Op 31 maart 2021 werd het startschot gegeven voor de instelling van een zogenaamde Taskforce Onze hulpverleners veilig. De taken, ambities en uitgangspunten van deze taskforce zijn hier te raadplegen: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/nieuws/2021/03/31/startschot-taskforce-onze-hulpverleners-veilig De T...
Method
Full-text available
Beleidskeuzes in en het debat over bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit hebben een empirisch fundament nodig. Nu versterkt ingezet gaat worden op die bestrijding, is een goed inzicht in de aard, omvang en ernst van ondermijnende criminaliteit en inzicht in de uitwerking van verschillende aanpakmodaliteiten, meer dan ooit van b...
Preprint
Full-text available
Per maart 2020 is een start gemaakt met het bijna dagelijks rondsturen van zogenaamde ‘kennisparels’ op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. Het betreft voornamelijk de hier bovengenoemde synthesestudies, maar ook andere studies zoals bijvoorbeeld overheidspublicaties of kritische commentaren op beleid en praktijk. Een ´kennisparel´ b...
Presentation
Full-text available
Deze zogenaamde ’’crimiquiz’’ bevat tien vragen over trends en ontwikkelingen op het terrein van de criminaliteitsontwikkeling en rechtshandhaving.
Presentation
Full-text available
De afgelopen 25 jaar is een grote hoeveelheid studies verschenen waaruit blijkt welke maatregelen en interventies effectief zijn bij het voorkomen en reduceren van criminaliteit, recidive en angst voor criminaliteit. In het bijzonder betreft dit synthesestudies of meta-evaluaties die een omvangrijke hoeveelheid onderzoeken naast elkaar zetten. Uit...
Conference Paper
Full-text available
Dit rapport bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt beschreven hoe het beleid op het gebied van de georganiseerde misdaad in Nederland zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld en wordt kennis over de logistiek van georganiseerde misdaad geboden die als basisinformatie nuttig kan zijn. In het tweede deel volgt een beschrijving van de uit...
Presentation
Full-text available
Doel van de presentatie is om inzicht en overzicht te bieden van bewezen effectieve en ineffectieve maatregelen en interventies op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. Meer specifiek gaat het over beschikbare kennis binnen de kennisdomeinen situationele criminaliteitspreventie, politiezorg en strafrechtelijke interventies. Er wordt oo...
Preprint
Full-text available
Per maart 2020 is een start gemaakt met het bijna dagelijks rondsturen van zogenaamde ‘kennisparels’ op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. Het betreft voornamelijk de hier bovengenoemde synthesestudies, maar ook andere studies zoals bijvoorbeeld overheidspublicaties of kritische commentaren op beleid en praktijk. Een ´kennisparel´ b...
Presentation
Full-text available
In deze presentatie wordt ingegaan op de ontwikkeling en omvang van het delict woninginbraak in Nederland. Er wordt aandacht geschonken aan de ontwikkeling vanaf 1980 tot en met 2019. Vanaf 2012 is (opnieuw) sprake van een geobserveerde daling van woninginbraak. Er wordt een kort overzicht gegeven van mogelijke verklaringen voor die daling. Hierbij...
Presentation
Full-text available
In view of the background to the growth of private security services in the BENELUX, there is little point in responding negatively to it – from prohibition to non-co-operation – and this could only lead to less successful crime-fighting and even more erosion of faith in the public security services. A less defensive response starts with a realisti...
Technical Report
Full-text available
Inbraken, overvallen en straatroven zijn ernstige feiten met grote gevolgen voor de slachtoffers. Dit soort High Impact Crime (HIC) werkt ontwrichtend en jaagt ook het onveiligheidsgevoel in de samenleving op. Er moet dus iets aan gedaan worden en daarin spelen politie, gemeenten en openbaar ministerie (OM) een belangrijke rol. Maar ook samenwerkin...
Presentation
Full-text available
Veel criminologen zijn geïntrigeerd door de oorzaken voor het ontstaan van criminaliteit. Die willen ze op verschillende manieren in kaart brengen. Het lijkt alsof criminologen vooral georiënteerd zijn op verklaringsmodellen voor het ontstaan van criminaliteit: waarom plegen mensen criminaliteit, wat drijft ze en wat weerhoudt hen? Maar waar ze gro...
Presentation
Full-text available
De georganiseerde misdaad kent vele verschijningsvormen en daarmee gepaard gaande criminele hoofdactiviteiten: van synthetische drugsproductie tot mensensmokkel, van diefstal van ladingen tot Internetfraude, van cocaïnehandel tot grootschalige witwaspraktijken. De delicten die in het kader van georganiseerde misdaad gepleegd worden kunnen zeker nie...
Preprint
Full-text available
Het virus Covid-19 zal, buiten de economische en humanitaire schade, ook van invloed zijn op de criminaliteitsontwikkeling in Nederland. Hoe deze ontwikkeling eruit zal zien is voor een groot gedeelte onduidelijk. Een dergelijke grootschalige verandering op wereldniveau heeft zich namelijk nog niet eerder voorgedaan. Er is dus sprake van onvolkomen...
Preprint
Full-text available
A key policy theory when it comes to the preventative approach to crime is the present opportunity structure theory. The core tenet of this theory is that three conditions must be met in order for a criminal opportunity to arise: the presence of potential offenders, the presence of suitable targets and the absence of adequate monitoring. In other w...
Technical Report
Full-text available
Een belangrijke (beleid)theorie bij de preventieve aanpak van criminaliteit is die van de aanwezige gelegenheidsstructuur. Kern van deze benaderingswijze is dat criminaliteit tot stand komt wanneer aan drie voorwaarden is voldaan: aanwezigheid van potentiële daders, aanwezigheid van geschikte doelwitten, afwezigheid van voldoende toezicht. Met ande...
Working Paper
Full-text available
This document presents a summary overview of knowledge on effective preventive and repressive criminal justice interventions and measures. The goal is to provide a systematic overview of recently published meta evaluations and synthesis studies of proven effective and ineffective measures and interventions. This will allow a policy to be pursued ba...
Preprint
Full-text available
In dit overzicht wordt een samenvattend overzicht gepresenteerd van kennis over werkzame preventieve en repressieve interventies en maatregelen. Het doel is om een systematisch overzicht te bieden van recent verschenen meta evaluaties en synthesestudies van bewezen (in)effectieve maatregelen en interventies. Hiermee kan een beleid gevoerd worden da...
Preprint
Full-text available
Nu criminele wapenhandel tot prioriteit in de Nationale Veiligheidsagenda is bestempeld, wordt een programmatische aanpakstrategie ontwikkeld. Deze notitie dient hiervoor als input. In een probleemschets op basis van wetenschappelijke literatuur worden oorzakelijke factoren en mechanismes geïdentificeerd. Vanuit de aldus benoemde probleemoorzaken e...
Presentation
Full-text available
This presentation deals with the following topics: Identifying risk and protective factors of juvenile delinquency; Protective factors of juvenile delinquency; Effective interventions focussing on risk and protective factors; Bullying has increasingly become a worldwide topic of public concern and for research; Victims of bullying may be harme...
Presentation
Full-text available
Community / neighbourhood policing is a philosophy that promotes organizational strategies that support the systematic use of partnerships and problem-solving techniques to proactively address the immediate conditions that give rise to public safety issues such as crime, social disorder, and fear of crime. The goal of this presentation is to provid...
Presentation
Full-text available
Halt is a Dutch organisation with a national network of offices which aims to prevent and combat juvenile crime. The crime prevention activities of Halt consist of advisory services, educational programmes and the development and implementation of crime prevention projects. The activities are carried out at local and regional levels. Halt is respon...
Presentation
Full-text available
This presentation deals with the following topics: The main policy areas of the Dutch Ministry of Justice and Security; Some recent volume crime trends in The Netherlands; Dutch organized crime policies , 1992 - 2019; Setting priorities in detecting and preventing organized crime; The integrated approach towards organized crime; Administrative meas...
Preprint
Full-text available
Petty crime has a significant negative impact on European citizens’ quality of life, community cohesion and the safety and security of the urban environment. The aim of the Cutting Crime Impact (CCI) https://www.cuttingcrimeimpact.eu/ project is to enable Law Enforcement Agencies (LEAs) and security policymakers to adopt a preventative, evidence-ba...
Preprint
Full-text available
Petty crime has a significant negative impact on European citizens’ quality of life, community cohesion and the safety and security of the urban environment. The aim of the Cutting Crime Impact (CCI) https://www.cuttingcrimeimpact.eu/ project is to enable Law Enforcement Agencies (LEAs) and security policymakers to adopt a preventative, evidence-ba...
Presentation
Full-text available
What lessons can be learned from the available offender-oriented meta-evaluations? Intervention methods to prevent juvenile delinquency must address a range of risk and protective factors. Preventing juvenile delinquency in a child’s life can pay significant dividends by reducing crime rates and crime related expenditures. More important it can hel...
Preprint
Full-text available
This document presents a summary overview of knowledge on effective preventive and repressive criminal justice interventions and measures. The goal is to provide a systematic overview of recently published meta evaluations and synthesis studies of proven effective and ineffective measures and interventions. This will allow a policy to be pursued ba...
Presentation
Full-text available
Deze presentatie van 2 juli 2018 gaat in op de volgende onderwerpen: Daling criminaliteit: Nationale en internationale feiten op een rij Een krimpende markt van jeugdige en volwassen verdachten Waarom is de criminaliteit gedaald? Welke verklaringen kunnen worden gegeven? De ’Beveiligingshypothese’ nader toegelicht Wat weten en meten we niet? Wijz...
Presentation
Full-text available
Hoe kunnen we beschikbare kennis gebruiken bij het bepalen welke interventies ingezet moeten worden om doelen/opgaven te realiseren? Huidige praktijk: we bepalen vaak vanuit het beschikbare geld en capaciteit de interventies en kijken vervolgens naar output. De vraag is of we zo op de juiste manier de inzet van mensen en middelen bepalen. Voorbe...
Presentation
Full-text available
In deze presentatie wordt een samenvattend overzicht gepresenteerd van kennis over werkzame preventieve en repressieve interventies en maatregelen. Het doel is om een systematisch overzicht te bieden van recent verschenen meta evaluaties en synthesestudies van bewezen (in)effectieve maatregelen en interventies. Hiermee kan een beleid gevoerd worden...
Presentation
Full-text available
This PowerPoint presents a summary overview of knowledge on effective preventive and repressive criminal justice interventions and measures. The goal is to provide a systematic overview of recently published meta evaluations and synthesis studies of proven effective and ineffective measures and interventions.
Working Paper
Full-text available
‘It is pretty embarrassing to criminology as a profession that nobody has come close to explaining the huge drops in crime experienced in industrialised countries in the last decade or so.’ This lament by Farrell et al. (2008) has set the tone for the following discussion. The international science of criminology has clearly been remiss when it c...
Chapter
Full-text available
''It is pretty embarrassing to criminology as a profession that nobody has come close to explaining the huge drops in crime experienced in industrialised countries in the last decade or so''. Met deze verzuchting van Farrell et al. (2008) is de toon gezet. De (internationale) criminologische wetenschap heeft duidelijk steken laten vallen waar het d...
Presentation
Full-text available
In The Netherlands registered youth crime figures show a spectacular downward trend from 2007 (minus 60%). This decrease can be seen amongst girls and boys, and also amongst ethnic minorities and the native Dutch. This trend can also be observed in a lot of other countries. It is striking that also in international terms youth crime has been capped...
Presentation
Full-text available
Het aantal door de politie getelde minderjarige verdachten van misdrijf daalt de afgelopen 10 jaren met zo’n 60%. Hoewel er nuanceverschillen zijn, is een forse terugval te zien bij allerlei soorten van delicten, zowel bij jongens als bij meisjes, en bij alle herkomstgroeperingen (autochtonen, diverse soorten allochtonen). Er lijkt dus sprake te zi...
Article
Full-text available
In The Netherlands registered youth crime figures show a spectacular downward trend from 2007 (minus 60%). This decrease can be seen amongst girls and boys, and also amongst ethnic minorities and the native Dutch. This trend can also be observed in a lot of other countries. It is striking that also in international terms youth crime has been capped...
Article
Full-text available
Registered youth crime figures in the Netherlands show a spectacular downward trend from 2007 (minus 60%). In this article the authors show that this trend can be observed in a lot of other countries. They argue that a number of international developments has created a climate favorable for juvenile crime reduction: more (situational) crime prevent...
Chapter
Crime prevention was presented by many of its propagators as an ideologically inspired reform movement. In hindsight, its institutional success in a country such as the Netherlands seems to have been short-lived because it was predicated on a perceived law and order crisis lasting two decades. The case of evidence-based crime prevention as a cost e...
Presentation
Full-text available
Het goed functioneren van de Juridische Infrastructuur (wetgeving, rechtshandhaving en rechtspraak) draagt in belangrijke mate bij aan de toppositie die Nederland inneemt op ranglijst van de publicatie The Global Competitiveness Report 2015-2016 het World Economic Forum. Nederland is één van de meest concurrerende economieën ter wereld. De juridisc...
Presentation
Full-text available
Crime in the Netherlands has been decreasing significantly since 2002, in terms of both property crime and violent crime. The sense of security has also become substantially greater. This observed decrease in crime also been seen in a large number of other industrialized countries. The question now is how this decrease in crime can be explained. On...
Presentation
Full-text available
In deze presentatie wordt een samenvattend overzicht gepresenteerd van kennis over werkzame preventieve en repressieve interventies en maatregelen. Het doel is om een systematisch overzicht te bieden van recent verschenen meta evaluaties en synthesestudies van bewezen (in)effectieve maatregelen en interventies. Hiermee kan een beleid gevoerd worden...
Working Paper
Full-text available
De werkgroep strafrechtketen is gevraagd t.b.v. de Taskforce beleidsalternatieven een aantal beleidsscenario’s uit te werken, waaruit beleidsvoorstellen voortvloeien. Die voorstellen moeten tot een bezuiniging van 60 miljoen op de strafrechtketen leiden én tot voorstellen die tijdens de nieuwe kabinetsformatie kunnen worden ingebracht. De Taskforce...
Working Paper
Full-text available
An attempt will be made in this memorandum to answer the following questions. (1). Has the level of crime decreased? Where and to what extent has this decrease occurred? To which types of offences does this relate? On the basis of which sources, statistical and otherwise, can we make statements about this? (2). Why has crime decreased? What plau...
Working Paper
Full-text available
In deze notitie wordt achtereenvolgens getracht de volgende vragen te beantwoorden. (1). Is het niveau van criminaliteit gedaald? Waar, en in welke omvang heeft die daling plaats gevonden? Welk type delicten betreft het? Op basis van welke (statistische) bronnen kunnen we hier uitspraken over doen? (2). Waarom is de criminaliteit gedaald? Welke pla...
Technical Report
Full-text available
This alphabetic list of multilingual criminological terms gives translations into four languages: English- Dutch- French-German. Dutch-English-French-German. French-English-Dutch-German. German-English-Dutch-French. It is a technical working paper in progress. Not all terms have been tranlated in all four languages, but is hoped that this list migh...
Presentation
Full-text available
Presentation for the Ministry of Justice of Georgia, November 2014
Presentation
Full-text available
The direct effect of intervening in juvenile crime, or in pre-sorted problems, seems to be modest, on average, and sometimes even negative. Over and over again, it has also become apparent that this cannot be directly translated into absolute conclusions about the effect of particular interventions. After all, it constantly comes to the fore that t...
Presentation
Full-text available
The Accreditation Panel for Behavioural Interventions for Offenders in the Netherlands was established in August 2005. This presentation describes in detail how this programme has developed over the past nine years.
Conference Paper
Full-text available
Presentation
Full-text available
One of the basic points of departure in the case of situational crime prevention is that opportunity makes the thief. The guru of the situational approach, Ron Clarke, therefore maintains that ’It is easier to change places than people’’. This is the essence of the approach: proper protection using technical and social measures generates a much gre...
Working Paper
Full-text available
One of the basic points of departure in the case of situational crime prevention is that opportunity makes the thief. The guru of the situational approach, Ron Clarke, therefore maintains that 'It is easier to change places than people''. This is the essence of the approach: proper protection using technical and social measures generates a much gre...
Article
Full-text available
Private security is a fragmented industry with tens of thousands of small- and medium-sized suppliers worldwide. However, with the arrival in the market of multinational brands such as Group 4 Securicor and Securitas, we are witnessing a McDonaldization of security commodities. This development signals the global introduction of recognizable logos...
Conference Paper
Full-text available
Beleidsvoorstellen (soms via wet- en regelgeving) kunnen positieve en negatieve effecten sorteren Onderzoek heeft uitgewezen dat er potentiële criminaliteitsrisico’s kleven aan acht typen van beleidsinitiatieven Deze presentatie zal kort ingaan op deze acht typen, inclusief een voorbeeld van waar het mis gaat
Article
Full-text available
English summary: The advance of private security; a national and international perspective Private security is traditionally a highly fragmented industry with a national focus. However, with the arrival of multinational brands in the market such as Group 4 Securicor and Securitas, we are witnessing a rise of global private security. After providin...
Article
Full-text available
Private security is traditionally a highly fragmented industry with a national focus. However, with the arrival of multinational brands in the market, such as Group 4 Securicor and Securitas, we are witnessing a rise of global private security. After providing the latest statistics on the growth of this industry in the Netherlands, we give examples...
Article
Full-text available
In het afgelopen decennium is de Nederlandse politie zich steeds meer gaan richten op probleemgericht en ‘intelligence-gestuurd’ werken. Deze proactieve, preventieve benadering belooft een doelgerichtere aanpak van criminaliteit en onveiligheid. Bert Berghuis en Jaap de Waard bekijken in hoeverre de politie zich deze probleemgerichte aanpak inmidde...
Conference Paper
Full-text available
In deze korte schets wordt ingegaan op de ontwikkeling en omvang van het delict woninginbraak in Nederland. Dit wordt gedaan op basis van politiecijfers en gegevens uit slachtofferenquêtes. Er wordt aandacht geschonken aan de sinds 1995 geobserveerde daling van woninginbraak. Hierbij wordt een kort overzicht gegeven van mogelijke verklaringen voor...
Presentation
Full-text available
Inhoud PowerPoint: Omvang diefstal in woningen in Nederland, 1980 – 2011 Maatschappelijke kosten / Preventiebereidheid Omvang diefstal in woningen vanuit internationaal perspectief Kenmerken van daders, slachtoffers en omgeving Preventiemaatregelen gericht tegen diefstal in woningen Effectieve maatregelen tegen diefstal in woningen: goede praktijke...
Chapter
Full-text available
’Tempus fugit’: de tijd vervliegt. Dat geldt zeker wanneer een opeenvolging van een groot aantal gebeurtenissen de revue passeert waarbij Jan J.M. van Dijk (JJM) binnen het ministerie van Justitie betrokken was. De vervlogen tijd en deze criminoloog kenmerken zich door vele bijzondere markeringspunten. Zijn vroegere leermeester Willem Nagel nam in...
Article
Full-text available
The Dutch police have embraced the concept of problem-oriented policing as an effective strategy to combat crime. This police strategy is based on information, analyses and cooperation with relevant stakeholders outside the police. The authors argue that the implementation of the concept of problem-oriented policing is essentially still in its infa...
Working Paper
Full-text available
Samenwerking tussen criminelen kent verschillende verschijningsvormen. Een effectieve aanpak verschilt per vorm. Wanneer criminelen incidenteel en kleinschalig samenwerken vraagt de aanpak daarvan niets bijzonders. Dat is anders bij structureel samenwerkende criminele groepen en bedrijven. Bij hen mikken we op ontmanteling en ontmoediging. En wann...
Article
Full-text available
Woninginbraak kan veel materiële én immateriële schade voor slachtoffers opleveren. Gelukkig doen zich rondom dit delict positieve ontwikkelingen voor. Zo laat het aantal geregistreerde inbraken – na een jarenlange stijging in de jaren tachtig – vanaf midden jaren negentig een forse daling zien. Maar waakzaamheid is geboden. De (preventieve) aanpak...
Working Paper
Full-text available
In one year, more than half of the young people in our country are guilty of offences by their own account, and almost half of the behaviour that can be qualified as serious offences. Most cases concern beatings, theft and discrimination. There are no indications that the juvenile delinquency rate has gone up or down; over the years, it has rather...
Article
Full-text available
The main difference between various forms of prevention of organised crime is between primary and secondary prevention on the one hand and tertiary prevention on the other. The latter is directed at diminishing an already existing problem. This article deals with social conditions which promote the arising of organised crime and with relevant speci...
Working Paper
Full-text available
Article
Full-text available
The main difference between various forms of prevention of organised crime is between primary and secondary prevention on the one hand and tertiary prevention on the other. The latter is directed at diminishing an already existing problem. This article deals with social conditions which promote the arising of organised crime and with relevant speci...
Working Paper
Full-text available
In de afwachting van een nieuw kabinet wordt bij Justitie nagedacht over de prioriteiten voor de komende jaren. Waar zetten we op in, wat worden de speerpunten van het beleid? Voor preventie, een van de drie hoofdthema’s waarover in dit proces wordt gesproken, doet deze notitie daartoe een voorzet. Een basis voor een interactief traject, waarin met...
Working Paper
Full-text available
Uit een aantal casestudies blijkt dat wet- en regelgeving onvoorziene consequenties hebben met als gevolg dat lucratieve criminaliteitsmarkten ontstaan. Uit de beschrijving van de verschillende zaken is een set van zogenaamde legislative crime risk indicators opgesteld. Het blijkt dat wet- en regelgeving potentiële criminaliteitsrisico’s met zich m...
Article
Full-text available
For the past two decades the growth of public policies and strategies aimed at crime prevention and community safety has constituted one of the major innovations in crime control, with significant implications for the manner in which crime and safety are governed. But how has 'the preventive turn' in crime control policies been implemented in vario...
Working Paper
Full-text available
Vroegtijdig ingrijpen om latere problemen te voorkomen. Dat lijkt vanzelfsprekend en nauwelijks aan discussie onderhevig. Risicofactoren op zeer jonge leeftijd moeten in beeld worden gebracht, met al dan niet vrijwillige hulpverlening zoals met opvoedingsondersteu�ning moeten die factoren worden aangepakt. Resultaat zal zijn dat later, in of na d...

Network

Cited By

Projects

Projects (6)
Project
The main goal of this project is to demonstrate that knowledge has been accumulated in recent years relating to the effectiveness of criminal justice policies (prevention, detection, repression, or a combination of these issues).
Project
Understanding the criminal spiral: victim, bystander and as a result offender