J. Janse

J. Janse
Wageningen University & Research | WUR · Business Unit Greenhouse Horticulture & Bulb Flowers

About

160
Publications
11,118
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
574
Citations
Citations since 2017
10 Research Items
341 Citations
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
Introduction
Skills and Expertise

Publications

Publications (160)
Conference Paper
Full-text available
The amount of light received during winter in the Netherlands is a limiting factor in the development of greenhouse protected crops. Obtaining good yields in this period would suppose a greater economic profitability for the growers, because the horticultural products have a greater economic value in the market in this period. As a possible solutio...
Article
p>During the autumn and winter at higher latitudes natural light is the limiting factor for crop growth in greenhouses. A new greenhouse and cultivation concept has been developed to increase the overall light transmission of the greenhouse with at least 10%. Several innovative elements have been considered: diffuse glass with an anti-reflective co...
Article
Full-text available
p>Zero liquid discharge (ZLD) should be the future for soilless production. In The Netherlands emission of nutrients and plant protection products to surface water is the main reason to investigate the potentials of cultivation methods without any discharge. In a few other countries water pollution issues is the main motive, but for a majority wate...
Article
Een aantal recente, grote en spraakmakende investeringen geven blijk van het groeiend vertrouwen in de teelt op water. De bedrijven Van Dijck Groenteproducties, De Kruidenaer, Van der Staay-groep, GrowX en eerder al Delicious en Boer/Den Hoedt realiseren grote faciliteiten voor de teelt van kruiden en bladgewassen in gootjes of vijvers, in kassen o...
Article
To make growers to be in control of the emission, a decision support system is developed for irrigation in soil grown crops. In 2013-2014 the implementation was continued and several greenhouse crops were monitored. As was found earlier, the organic greenhouse growers are able to control irrigation in a way that emission is reduced to a minimum. Th...
Article
In de afgelopen 10 jaar is het areaal belichte teelt in de glastuinbouw flink toegenomen, evenals de geïnstalleerde vermogens. Daarmee is het gebruik van elektriciteit voor groeilicht een belangrijke post in het energiegebruik van de sector. Om een afname van het energiegebruik te realiseren, is het nu van belang het elektriciteitsverbruik te verla...
Article
De doelstelling van dit project is afstemming van de watergift op de gewasbehoefte op grondgebonden glastuinbouwbedrijven. Kennis uit eerder onderzoek (lysimeter, vochtsensoren en rekenmodellen) wordt verder uitgebouwd en toegepast.
Article
In navolging van een theoretische studie van TNO en WUR naar mogelijkheden om de isolatiewaarde van kasschermen te verbeteren heeft een kasproef plaatsgevonden met 4 schermen. Bij een hogedraadteelt van komkommer bleek deze schermconfiguratie de theoretische verwachtingen ruimschoots te halen. Ten opzichte van een standaard kas met een enkel energi...
Article
In het onderzoeksprogramma Kas Als Energiebron is als ambitie gesteld dat nieuwe kassen in 2020 energieneutraal kunnen opereren. Daarvoor is een verlaging van de energievraag belangrijk. De hooggeïsoleerde VenLow Energy kas heeft al een aantal jaren een heel laag energieverbruik laten zien en in 2014 is onderzocht of het verbruik zonder verlies van...
Article
Research in the VenLowKas trial greenhouse in Bleiswijk, the Netherlands, has been geared up for growing in a (very) high humidity. The climate control is set to a moisture deficit of 1 gram water per m3 air. Botrytis has not been a problem and production is clearly ahead of the previous year. “The heating was hardly on during the last five months....
Article
Full-text available
Vorig jaar startte Wageningen UR Glastuinbouw samen met een aantal partijen uit de tuinbouw een project om te onderzoeken of emissieloos telen mogelijk is bij dezelfde productie en kwaliteit. En om te ontdekken welke technieken daarvoor nodig zijn. In dit artikel gaan de betrokken onderzoekers dieper in op deze waterefficiënte emissieloze kas en pr...
Article
In order to reduce the dependency on fossil fuels, the Dutch horticultural sector puts a lot of effort in the reduction of energy demand. By using multiple thermal screens, a modest temperature regime and allowing high humidities, the energy consumption of a greenhouse can be reduced substantially, but for additional savings, a considerable increas...
Article
The goal of the Dutch horticultural sector is to build new greenhouses in 2020 without the use of fossil energy and reduce CO2-emissions with 45% compared to 1990. Closing several screens, mainly during night, is in practice the most common way to reduce heat loss through the cover. In winter during day time transparent screens are closed resulting...
Article
Full-text available
Background and Aims Plants use diffuse light more efficiently than direct light. However, experimental comparisons between diffuse and direct light have been obscured by co-occurring differences in environmental conditions (e.g. light intensity). This study aims to analyse the factors that contribute to an increase in crop photosynthesis in diffuse...
Article
Een consortium van tuinbouw toeleveranciers bestaande uit Boal systems, VDH Foliekassen, AGC Chemicals Europe (AGCCE) en Van der Valk Systemen heeft een kasconcept ontwikkeld dat een hoge isolatiegraad van het kasdek met beperkte investeringen bereikbaar moet maken. In deze haalbaarheidsstudie zijn de energetische, gewas technische en economische h...
Article
Het Nieuwe Belichten combineert Het Nieuwe Telen met een belichtingsstrategie om het gewas gericht te sturen en energie te besparen. Samen met een diffuus kasdek werden deze elementen samengebracht om energie te besparen en de productie te kunnen sturen. Tomaten van het ras Komeett werden belicht met twee belichtingssystemen, een afdeling met SON-T...
Article
Na succesvolle proefresultaten van gronddoekgoten bij de teelt van lisianthus, breidde Wageningen UR Glastuinbouw dit voorjaar het onderzoek uit naar sla, radijs en zomerbloemen. Gedurende vier maanden testte studente Jou-Fu Wang de producten op zowel kwaliteit als groei. De uitkomsten waren boven verwachting goed en bieden kansen voor de toekomst.
Article
Several new greenhouse concepts have been developed during the last few years. But how do the various greenhouses – each with a specific technology – perform when it comes to energy savings? And is production competitive? What do they cost?
Article
De belangrijkste kennislacune rond substraatloze teeltsystemen is het beheersen van de kwaliteit van het voedingswater. Hoge kwaliteit vergt, naast een goede balans van nutriënten, vooral het voorkomen van ziekte- en plaagontwikkeling. Het voorkomen of beheersen van de verspreiding speelt daarbij een grote rol. De bedrijfszekerheid van nieuwe teelt...
Article
Bij de teelt van sla op water is er geen of weinig emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Er is echter nog vrij weinig kennis over het beheersen van de kwaliteit van het voedingswater. Met name het voorkomen of beheersen van ziekten en plagen vraagt nog aandacht. Reden voor onderzoekers van Wageningen UR glastuinbouw om verkennend on...
Article
Bij telers bleek een sterke behoefte voor een eenvoudiger en goedkopere versie van de eerder ontwikkelde lysimeter met automatische drainmeter. Daarom is er een zogenaamde “light” versie van de lysimeter ontwikkeld, met een handmatige meting van de drain. Verder is er een inventarisatie gedaan naar alternatieven voor de eerder gebruikte vochtsensor...
Article
Het onderzoek in de VenLowKas in Bleiswijk staat dit jaar in het teken van het telen bij (zeer) hoge luchtvochtigheid. De klimaatregeling is ingesteld op een vochtdeficit van 1 gram water per m3 lucht. Er zijn geen problemen geweest met Botrytis en de productie ligt duidelijk voor op vorig jaar. “De laatste vier maanden is er nauwelijks gestookt. W...
Article
NL De energiebesparing bij het nieuwe telen werd tot nu toe altijd bereikt door meer schermen te gebruiken. Een alternatief is toepassing van isolatieglas dat door de komst van coatings zoals Anti Refl ectie een vergelijkbare transmissie heeft als standaard enkel glas. Met een aangepast teeltconcept, gebaseerd op het nieuwe telen zoals het achter w...
Article
zie http://edepot.wur.nl/246199 voor alle afzonderlijke digitale artikelen. For a hard copy: info@hortifair.nl of +31 (0) 297 34 40 33
Article
De sector is op zoek naar nieuwe gewas bescherming zoals “weerbaar telen”. Hierbij wordt gestuurd op een ziekte- en plaag onderdrukking via het substraat en op een sterke- en productie verhogende plant. Er werden een tiental concepten onderzocht op fytotoxicit eit. De keuze van de concepten werd gebaseerd op beschikbaarheid van bouwstenen, gebruik...
Article
De afgelopen jaren is een aantal nieuwe kasconcepten ontwikkeld. Maar hoe presteren de verschillende nieuwe kassen, met elk een specifieke technologie, als het gaat om energiebesparing? En kunnen zij concurreren met de praktijk als het gaat om de producties? En wat kosten zij? We zetten de zaken op een rijtje.
Article
Vanaf 2007 komt in de radijsteelt in Nederland een nieuwe ziekte voor die ‘zwarte vaten’ wordt genoemd. Radijsknollen vertonen hierbij bruinzwarte vaten en radijsplanten blijven achter in groei of gaan dood. Uit recent onderzoek door Wageningen UR Glastuinbouw bleek de bacterie Stenotrophomonas rhizophila de veroorzaker te zijn. In vervolgproeven i...
Article
Gedurende de laatste jaren zijn de inzichten in Het Nieuwe Belichten aanzienlijk toegenomen. Inmiddels heeft de praktijk gevraagd om een robuuster teeltstrategie met minder risico voor ziektes en met minder veranderingen in de klimaatinstellingen. In dit project worden natuurlijke instraling, belichting, CO2 en teeltstrategie geïntegreerd om een ge...
Article
Full-text available
There is a great deal of interest for diffuse glass in Dutch horticulture ever since higher light transmission values and the diffusing characteristics of diffuse glass have increased production for some crops. Thus an experiment was designed to examine the effects of a variation in haze factors and light transmissions for diffuse glass or a diffus...
Article
Full-text available
In de jaren 2003 tot 2007 is het aantal bedrijven waarop (semi)gesloten geteeld wordt geleidelijk toegenomen. Op alle bedrijven bleken echter vragen te bestaan over de reacties van het gewas op het nieuwe klimaat. Daarom is in 2008 door Wageningen UR Glastuinbouw een onderzoek gestart naar de groei van tomaat in geconditioneerde kassen, waarin veel...
Article
In dit Proof of Principle project is een belichte tomatenteelt geteeld met als doel 30% energiebesparing bij een gelijke productie. De LEDs hingen in 2 rijen: op ca. 40 cm boven de onderste bladeren en de tweede streng op 40 of op 70 cm hoogte daarboven. Bij de start van de teelt is zoveel licht gebruikt als het gewas aankon, en omdat het gewas zic...
Article
In de jaren 2003 tot 2007 is het aantal bedrijven waarop (semi)gesloten geteeld wordt geleidelijk toegenomen. Op alle bedrijven bleken echter vragen te bestaan over de reacties van het gewas op het nieuwe klimaat. Daarom is in 2008 door Wageningen UR Glastuinbouw een onderzoek gestart naar de groei van tomaat in geconditioneerde kassen, waarin veel...
Article
Een vroege komkommerteelt onder diffuus glas gaf vanaf het begin een grotere opbrengst dan onder gewoon glas. Jan Janse van Wageningen UR Glastuinbouw durft na de reeks proeven in de afgelopen jaren de conclusie te trekken: hoe hoger de haze, hoe hoger de meerproductie. Dus ook in een vroege teelt.
Article
Onderzoek naar de effecten van diffuus licht op glastuinbouwgewassen wijst uit dat het de groei en vooral de productie bevordert. Voor de tuinder is het van belang het juiste glas te kiezen, met een zo klein mogelijk lichtverlies in de wintermaanden, maar met de maximale voordelen in de voorjaars-, zomer en herfstmaanden. Bij Wageningen UR in Bleis...
Article
Na het succes met de komkommers, die in een herfstteelt met 60% minder energie geteeld kunnen worden, blijkt dat tomaten jaarrond met 50% minder energie toe kunnen in de Venlow Energy kas. Voor een gelijke productie aan tomaten blijkt 16 m3 gas per m2 voldoende. Onderzoeker Frank Kempkes en gewasdeskundige Jan Janse van Wageningen UR Glastuinbouw h...
Article
NL In een vroege teelt met komkommer is bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk nagegaan wat het effect is van diffuus glas met een haze van 71% op productie, kwaliteit en energiegebruik. Er is vergeleken met een kas gedekt met standaardglas en een gelijke lichttransmissie. De proef duurde van eind december tot en met eind april. De eerste stam...
Article
Early cucumbers grown under diffuse glass have a larger yield than those grown under normal glass right from the start of the cultivation. Following a series of trials carried out over the last few years, Jan Janse of Wageningen UR Greenhouse Horticulture concludes: the higher the haze, the greater the extra production. That includes early crops.
Article
In dit verkennende onderzoek wordt gekeken naar de invloed van condens tegen het kasdek op de lichttransmissie. Verkennende metingen worden gedaan in het lab en in een proefkas.
Article
The goal of the Dutch horticultural sector is to build new greenhouses in 2020 without the use of fossil energy and reduce CO2-emissions with 45% compared to 1990. Until now, energy losses through the covering are reduced by closing energy screens, mainly during night time. In winter even during daytime transparent screens are closed resulting in a...
Article
The use of LEDs can be promising for greenhouse horticulture, but before it can be put into practice on a large scale more knowledge must be acquired on effects of LED lighting on crops. Furthermore, the growers will have to learn to grow their crops under LEDs and the efficiency of LEDs must increase even more. In order to gain more insight into t...
Article
Referaat Veel gescheurde radijs bij hoge RV tijdens knolvorming In de winter geeft een hoge luchtvochtigheid tijdens de knolvormingsfase duidelijk meer gescheurde radijsknollen. Dit gebeurt met name als de luchtvochtigheid in de eerste teeltfase juist laag is geweest. Dit bleek uit onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk. Bij oogst in...
Article
Full-text available
Gedurende vijf achtereenvolgende jaren is door Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek verricht naar geschikte onderstammen voor vruchtgroenten voor de biologische teelt in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.). Deze onderstammen mogen weinig wortelknobbels vertonen, een lage reproductie van aaltjes hebben en een goede verentbaarheid, pr...
Article
Referaat Een studie is gedaan naar het voorkomen van bladrandjes bij tomaat. Telers zien bladrandjes vaak als teken dat het maximum uit de plant wordt gehaald, maar is een gemakkelijk invalspoort voor botrytis. Het verschijnsel is een fysiologische ziekte waarbij er door een lokaal een tekort aan Ca verzwakte cellen ontstaan. Ca is namelijk essenti...
Article
Deze kennisoriëntatie is uitgevoerd in opdracht van het Productschap Tuinbouw om kennis uit wetenschappelijke literatuur en bij internationale instituten over Agrobacterium rhizogenes toegankelijk te maken en de hiaten in kennis aan te geven. Duidelijk moet worden waar mogelijke oplossingen liggen voor de almaar toenemende problematiek rond ‘overma...
Article
Voor courgette kunnen verschillende onderdelen van Het Nieuwe Telen worden toegepast om te besparen op de warmtevraag. Een beweegbaar scherm is al snel rendabel, en bij vroege teelten is daarnaast ook een vast folie aan te raden. Doordat courgette relatief tolerant is voor een hoge luchtvochtigheid, is een installatie die droge buitenlucht inblaast...
Article
Met het teeltconcept “Het Nieuwe Telen”, met als belangrijke onderdelen gebruik van meerdere schermen, scherpere vochtregeling en luchtbehandeling met buitenluchtaanzuiging en verwarming is tot ca. 40% energiebesparing te realiseren is. In 2010/2011 is het project “Het Nieuwe Telen Aubergine” uitgevoerd, met als doelstelling het opstellen van een t...
Article
Referaat De sector is op zoek naar nieuwe gewasbescherming zoals “weerbaar telen”. De in de praktijk gebruikte middelen kunnen worden samengevat als compost, micro-organismen, organische extracten en meststoffen. Weerbaar telen biedt perspectief op basis van zowel de wetenschappelijke literatuur als praktijkervaringen van telers. Er wordt echter ni...
Article
Full-text available
Drastic improvements in growing technology in the Netherlands have achieved a large reduction in energy use and a striking increase in production.
Article
Full-text available
In organic greenhouse vegetable production, significant yield loss occurs due to root-knot nematodes (Meloidogyne spp.). Soil steaming is effective; however, it is not preferred, since beneficial soil micro organisms are eliminated. An inclusion of resistant hosts within the crop rotation is complicated by the broad host range of the nematode and t...
Article
Nieuwe kasdekmaterialen hebben de potentie om het energiegebruik van komkommer en tomaat substantieel te verlagen en/of de energie-efficiency te verhogen. Gebruik van een ander kasdek heeft effect op het kasklimaat en beïnvloedt daarmee de groei en ontwikkeling van het gewas.
Article
Full-text available
Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van alternatieve beheerssytemen voor wortelknobbelaaltjes waardoor schade wordt geminimaliseerd en stomen van grond overbodig wordt. Er is gezocht naar zowel middelen als systemen, variërend van biologische middelen en grondontsmetting tot teeltsysteemoplossingen. Uit het onderzoek komt naar voren dat er...
Article
Onderzoek naar de effecten van LED-belichting al dan niet in combinatie met SON-T belichting, op het kasklimaat en energiegebruik en de groei, ontwikkeling en productie van tomaat. De experimentele resultaten uit dit onderzoek werd vervolgens gekoppeld aan het gemeten kasklimaat om de productie van de behandelingen door te rekenen in een aantal sce...
Article
Laag opgaande gewassen zoals sla kampen met vochtproblemen. Dit wordt veroorzaakt door verschillende omstandigheden. Een volgroeid gewas bedekt de gehele bodem waardoor luchtuitwisseling onder het gewas en de kas niet meer mogelijk is. Er wordt meestal van boven af water gegeven bij deze teelten waardoor het gewas nat wordt en de bodem ook. Drogen...
Article
De afgelopen jaren is er gezocht naar duurzame oplossingen voor gewasschade veroorzaakt door het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne spp.) in de biologische teelt van bloemen en groenten onder glas. Op dit moment wordt grondstomen nog steeds gezien als het belangrijkste wapen tegen wortelknobbelaatjes. Grondstomen is effectief maar kost veel energie e...
Article
Doel van dit onderzoek is om na te gaan wat de gevoeligheid is van komkommer-, tomaat- en paprikaonderstammen voor de drie meest voorkomende wortelknobbelaaltjes in de biologische teelt, namelijk Meloidogyne incognita, M. hapla en M. javanica. Afhankelijk van welke soort wortelknobbelaaltje en hoeveelheid in de grond aanwezig is, zou een biologisch...
Article
Sjaak van Dijk heeft een innovatief teeltconcept bedacht voor de teelt van komkommer. In het “Verlengde opkweek met KIT systeem” zijn de groenteplanten geplaatst op plantrekken. Deze plantrekken staan in de kas op de grond en zijn aangesloten op de watervoorziening. Bij de opstart van een teelt staan de rekken dicht bij elkaar met optimale klimaato...
Article
Het doel van dit onderzoek was het vinden van alternatieven voor het gebruik van Ethrel in de tomatenteelt. Ethrel wordt gebruikt om aan het einde van het teeltseizoen de laatste trossen versneld te laten afrijpen. Onduidelijkheid over een mogelijk negatief effect van de consumptie van tomaten met ethephon (de werkzame stof in Ethrel) op de gezondh...
Article
Als de plant de verdamping niet bij kan houden of juist te weinig kan verdampen, onstaan fysiogene problemen met praktijknamen als broeikoppen, brandkoppen, bolrand, bladrand. Brandkoppen ontstaan als de top van de plant te warm wordt. De top kan afsterven, wat productiedaling en verlies van sierwaarde geeft. Broeikoppen ontstaan bij bedompt weer....
Article
Sinds enkele jaren staat het telen in geconditioneerde kassen volop in de belangstelling. In deze kassen is het klimaat beter te sturen dan in traditionele kassen door toepassing van koeling en verneveling. Het gebruik van verneveling in kassen heeft als voordeel dat er per m3 lucht meer warmte afgevoerd kan worden, waardoor de ramen meer gesloten...
Article
In de afgelopen jaren is het aantal bedrijven waarop (semi) gesloten geteeld wordt geleidelijk toegenomen. Op alle bedrijven blijken nog vragen te bestaan over de reacties van het gewas op het nieuwe klimaat. WUR Glastuinbouw voert onderzoek uit naar de groei van tomaat in geconditioneerde kassen, waarin veel aandacht besteed wordt aan de fysiologi...
Article
De Sunergiekas is 1 van de 3 kassen van het Innovatie en Demo Centrum bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk. Hier worden nieuwe ontwikkelingen binnen het transitietraject Kas Als Energiebron getoond. In deze kas is er tot nog toe erg veel geproduceerd. Met het ras Capricia is in de Sunergiekas tot eind juli een productie behaald van 44 kg/m2
Article
Abstract In Nederland zijn op twee teeltbedrijven radijsknollen gevonden met bruinzwarte vaatbundels. WUR Glastuinbouw heeft literatuuronderzoek gedaan, interviews gehouden, nutriëntenanalyses uitgevoerd en er is getoetst op ziekteverwekkers. De oorzaak is nog niet gevonden, maar een nog onbekende bacterie lijkt het meest waarschijnlijk.
Article
Onder de naam 'Totaal concept' is in 2008 een onderzoek uitgevoerd in een kasafdeling van 1000 m² bij het Improvement Centre in Bleiswijk. Doel was om een zo hoog mogelijke komkommerproductie te realiseren, waarbij de energie input van secundair belang was.
Article
Dit rapport beschrijft het verslag van een onderzoek naar de effecten van de mate van diffusiteit en lichttransmissie op de groei en productie van komkommers.
Article
Full-text available
Rhizoctonia is een veelvoorkomend probleem in sla en radijs en kan veel opbrengstverlies geven. Uit eerder onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw in radijs werd gevonden dat het enige toegelaten fungicide tegen Rhizoctonia in de praktijk niet voldoende werkt. Door het kleine middelenpakket in de bladgewassen was het daarom noodzakelijk om op zoek...
Article
De eenmalige aanschaf van diffuus glas met een even grote lichtdoorlatendheid als helder glas, heeft grote gevolgen. Diffuus licht dringt dieper door in het gewas. Bij de kop van de plant loopt de temperatuur minder hoog op, waardoor meer licht kan worden toegelaten in de teelt. Als gevolg daarvan verandert de plant- en bladvorm en is meer fotosynt...
Article
Naar aanleiding van positieve ervaringen van Belgische slatelers met beperkt ventileren in combinatie met het aanhouden van een hogere stooktemperatuur om een snellere teelt te krijgen, is door Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk een onderzoek uitgevoerd. In een kas werd pas geventileerd bij een kastemperatuur van 28 graden C. De stooktemperatu...
Article
In het co-innovatieproject ‘Vergeten soorten, nieuwe marktpotenties’ is een groot aantal komkommertypes en -rassen verzameld, geteeld en multidisciplinair beoordeeld op hun potenties voor commerciële introductie in de biologische glasgroenteketen. Gaande het project zijn er vanuit teelt- of marktperspectief vele afgevallen. Uiteindelijk is er één i...
Article
In 2007 zijn twee teelten hoge draad komkommer in een geconditioneerde kas uitgevoerd in vergelijking met een standaard hoge draad teelt. Het kasklimaat in de geconditioneerde afdeling werd geregeld met een koelinstallatie die 200W/m2 kon weg koelen. Deze koeling werd ingeschakeld op bij 0.5 oC boven de ventilatie temperatuur. In de geconditioneerd...
Article
In het project 'Vergeten soorten, nieuwe marktpotenties' is gezocht naar een onderscheidend komkommertype, dat appelleert aan positieve associaties van de consument bij 'vergeten groenten':authentiek, puur, nostalgie. In het project zijn 58 soorten komkommers en komkommerachtigen van over de gehele wereld verzameld, waaruit na twee teeltproeven 10...
Article
Full-text available
Doel van deze studie was het inventariseren van de kennis over (onder)grenzen van de temperatuur in de ochtend voor de gewassen tomaat, Freesia en sla. Hierbij is gekeken naar de temperatuurgrenzen en naar de tijdsduur dat die temperatuur aangehouden kan worden zonder de gewasgroei te beïnvloeden. Verder wordt nagegaan in hoeverre het ontwikkelings...
Article
Full-text available
Verslag van een onderzoek naar de mogelijkheden van productieverhoging door de relatieve hoeveelheid diffuus licht in de kas te verhogen.
Article
Kelkrot is een belangrijk knelpunt dat aan het eind van de teelt bepaalt of een teler nog kan blijven leveren. Kelkrot grijpt snel om zich heen en kan in een paar dagen een complete doos aangetast hebben. Dit leidt tot een onbetrouwbaar product en dat kost de telers honderdduizenden euro’s per week. Kelkrot openbaart zich vaak pas in het handelskan...
Article
Full-text available
Light is not evenly distributed in Dutch glass greenhouses, but this can be improved with diffuse light. Modern greenhouse coverings are able to transform most of the light entering the greenhouse into diffuse light. Wageningen UR Greenhouse Horticulture has studied the effect of diffuse light on crops for several years. Modelling and experimental...
Article
Temperature control on the basis of a crop¿s physiology offers advantages over a control that avoids strong climate fluctuations. The assimilate balance, defined as the ratio between the supply of and demand for assimilates, enables a radiation-dependent temperature regulation. The INTKAM crop growth model and KASPRO greenhouse model were coupled,...
Article
In the Netherlands about 2000 ha of glasshouses is equipped with supplementary assimilation light (SL), which is about 19% of the total glasshouse area. Besides increased production, SL results in improved product quality, a better control of yield and quality, possibilities for earlier or year-round production and a more regular labor requirement....