Izabela Lewandowska

Izabela Lewandowska
University of Warmia and Mazury in Olsztyn · Institute of History

Professor

About

182
Publications
4,148
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
59
Citations

Publications

Publications (182)
Article
Full-text available
Cultural and natural values of the parks in the manor and palace complexes in Warmia and Mazury (former East Prussia) and possibilities of their protection and revaluation Introduction This paper presents the multiple significance of parks and gardens in the manor and palace complexes in the area of today's Warmia and Mazu ry region, which until 19...
Article
Full-text available
Sławomir Skowronek, Śnieg, ogień i krew. Pasjonująca powieść historyczna osadzona w Polsce 1807 roku, t. 1, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2017, ss. 513; tegoż, Mroki Tuoneli. Opowieść z czasów wojny Napoleona z IV koalicją 1806–1807 i wojny rosyjsko-szwedzkiej 1808–1809, t. 2, Wydawnictwo Regionalista, Olsztyn 2019, ss. 440; tegoż, Rozbitkowie....
Article
Full-text available
Millions of people were forced to emigrate when World War II came to an end in 1945. Migration processes were particularly pronounced in East Prussia, the German territory that was partitioned between Poland and the USSR after the war. Germans fled from East Prussia, and their farms were settled by newcomers from central Poland and the Eastern Bord...
Article
Full-text available
The article was written on the basis of source materials gathered for the purposes of the international project “Pruzzenland [ziemie pruskie]. Porównawcza analiza regionalnych konstrukcji tożsamości w podręcznikach szkol-nych Niemiec, Polski, Litwy i Rosji,” executed in the years 2010–2013 by the Georg–Eckert–Instytut in Braunschweig (Germany) and...
Article
Full-text available
Oral history in Russia and Poland - comparison attempt. Wyrazy kluczowe: historia mówiona (oral history), archiwa historii mówionej, historia społeczna, Rosja, Polska Summary: The aim of this article is to note the similarities and differences in the oral history of Russia and Poland. It is based on academic literature and the public presence of or...
Article
Full-text available
This study is based on an analysis of a questionnaire answered by 400 students which aimed at demonstrating the awareness of the notion of Cittaslow. The questions pertained to issues connected with environmental protection, knowledge of national heritage, participation in cultural events, and ideas how to promote Cittaslow-networked towns better....
Article
Full-text available
Artykuł przedstawia Józefa Malewskiego, prostego rolnika, który był głęboko zaangażowany w działalność patriotyczną na południowej Warmii. Jego lokalny patriotyzm przejawiał się w działalności społecznej, gospodarczej i edukacyjnej. W latach trzydziestych był członkiem Polskiego Związku w Niemczech i liderem oddziału tego stowarzyszenia w Jarotach....
Article
Full-text available
The aim of this article is to note the similarities and differences in the oral history of Russia and Poland. It is based on academic literature and the public presence of oral history in both countries, and analyzes the development of research on oral history as well as shows the presence of this method in academic studies. It also presents the no...
Article
Full-text available
Artykuł prezentuje wartości, jakie tkwią w niematerialnym dziedzictwie kulturowym regionu Warmii. W 2011 r. Polska podpisała konwencję UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a w 2016 r. gwara warmińska jako nośnik tradycji ustnych została wpisana na krajową listę tego dziedzictwa. Tekst ukazuje różne przejawy kultury ludowej, kt...
Article
Full-text available
Poland's accession to the EU and NATO, freedom of movement within the EU and economic growth created new opportunities for labor migration in Poland. Poland has become an attractive from an economic point of view the goal of migration for thousands of Ukrainians. In addition, the conflict in Ukraine has led to increased migration from this country....
Article
Full-text available
Palimpsest to przenośnia adekwatna zarówno do przestrzeni, tj. Warmii i Mazur, jak i do okresu – po drugiej wojnie światowej. Wtedy nastąpiło ponowne „zapisywanie” tego terytorium nowymi znakami, symbolami, nazwami, nową architekturą, pozbawioną elementów pruskich, nowymi tradycjami odwołującymi się wyłącznie do polskich fragmentów historii. Po uci...
Article
Full-text available
Review article Stories and problems of women in Oral History: The Journal of the Oral History Society - review of articles.
Article
Full-text available
This text shows changes in the way oral history has been perceived in the last 10 years in Poland, what projects are being conducted at the moment and where research on this subject is going. Contemporary research in oral history has taken a few directions. First, this method is treated as a source prompted by historians and used in by them in rese...
Article
Full-text available
Otokar Rudke to nadleśniczy żyjący i działający w obszarze pogranicza zarówno politycznego, kulturowego, jak i społecznego. Urodzony w rodzinie właścicieli ziemskich i przemysłowych, po drugiej wojnie światowej wyrzekł się swojego pochodzenia i określał się synem chłopa (pogranicze społeczne). W okresie przedwojennym pracował w Nadleśnictwie Przysu...
Chapter
Full-text available
The paper presents a variety of approaches towards the researched during qualitative research and their subsequent analysis on the example of educational and historical research. It has been elaborated by a duet — an educator and a historian — whose main area of interest is the relationship between the researcher and the researched embroiled in a s...
Article
Full-text available
O potrzebie powołania Archiwum Historii Mówionej Polski Północno-Wschodniej (AHM PPW) w Olsztynie

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
The objective of our project is to develop and implement an innovative method of accelerating the development of transversal competences of students by improving the use of practical training.