Iwona Pielesiak

Iwona Pielesiak
University of Lodz · Department of the Built Environment and Spatial Policy

PhD

About

27
Publications
2,464
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
50
Citations
Citations since 2017
15 Research Items
48 Citations
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214

Publications

Publications (27)
Article
Full-text available
Ecosystem health is one of the most important topics for ecosystem management and it is also the main core in ecosystem assessment. In this study, a regional ecosystem health assessment (REHA) method is adopted to develop a spatial ecosystem health framework for Gorgan Township, North-Eastern Iran. The REHA methodology refers to an ecosystem mosaic...
Book
Full-text available
Publikacja wynika z realizacji międzynarodowego projektu badawczego „3S RECIPE – Smart Shrinkage Solutions – Fostering Resilient Cities in lnner Peripheries of Europe”. Jego przedmiotem jest prężność/elastyczność miejska (urban resilience), rozpatrywana w kontekście zarówno obecnie obserwowanego, jak i potencjalnego kurczenia się ośrodków zurbanizo...
Research Proposal
Full-text available
Call for Papers Special Issue on Sustainable spatial planning of tourism destinations Call for papers for the special issue of European Spatial Research and Policy (2022, vol. 29, no. 2) journal on sustainable spatial planning of tourism destinations has already been announced. ESR&P journal is indexed in Web of Science ESCI and Scopus Elsevier....
Article
Full-text available
Streszczenie Artykuł dotyczy przekształceń drewnianego zasobu mieszkaniowego peryferyjnie zlokalizowanej, bogatej w zabytki gminy Narew, leżącej w wielokulturowym regionie Podlasia. Do badania wybrano 321 zabytkowych domów, które poddano inwentaryzacji. Szczególną uwagę zwrócono na ich walory architektoniczne w kontekście zakresu i skali ich przeks...
Article
W artykule omówiono dotychczas mało znaną na gruncie polskim metodę Urban Futures, pozwalającą m.in. na ocenę prężności rozwiązań na rzecz rozwoju miast. Z jednej strony szczegółowo przedstawiono w nim procedurę postępowania, a z drugiej – krytycznie oceniono możliwości jej zastosowania. Było to możliwe dzięki praktycznemu testowaniu podczas warszt...
Research
Full-text available
This policy brief refers to the strategy of the economic development of a third largest Polish city. Łódź is a city of very strong industrial roots, based on the textile industry. Its sudden growth took place in the 19th century, when it transformed from an agricultural village into an industrial centre having nearly 300 thousand residents and beca...
Research
Full-text available
This policy brief refers to a so far partially successful solution to the transport problems in a city inhabited by almost 700 thousand people. Located in the heart of the country, Łódź is a former centre of the textile industry, still coping nowadays with the results of economic restructuring and population loss. The issues that need to be address...
Research
Full-text available
This policy brief refers to a so far partially successful solution for urban renewal in a city inhabited by almost 700 thousand people. Łódź is a former old industrial centre, which is located in the heart of Poland. The city is still coping with the results of deep economic restructuring and ongoing population loss. The broadly defined issue of ur...
Article
To download article click on the link: https://authors.elsevier.com/a/1YTlr,oML0xq6j Proper investigation of travel behaviour – its spatial variability and determinants, is a key factor in correct national and local policy-making on transport. In this paper we try to identify the main features of travel behaviour in Poland as well as its relations...
Article
Full-text available
W artykule zwrócono uwagę na tereny zieleni w gminie miejsko-wiejskiej na przykładzie gminy Stryków. W pierwszej części opracowania omówiono strukturę rodzajową i rozmieszczenie terenów zieleni, nawiązując do wybranych zagadnień współczesnego rozwoju społeczno-ekonomicznego omawianej jednostki. W dalszej kolejności przedstawiono wyniki wywiadu kwes...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
The article analyzes participation of senior citizens in urban life of Łódź in the context of spending their free time. The paper is also aimed at revealing obstacles for their mobility within the city. It occurred that the elderly want to participate more in urban life, especially because of their strong desire to meet other people. However, there...
Article
Full-text available
Since 1989, in Poland, the share of industry in the national GDP has slightly increased, in spite of job destructions. In the Polish industrial transformation triggered by the access to market economy and to the European Union, industrialisation and deindustrialization are combined. Territorial impacts of these changes are diverse. There are winner...
Article
Full-text available
W artykule podjęto się porównania podejść do rozwiązywania problemów mieszkaniowych osób bezdomnych na Ukrainie i w Polsce. Szczególną uwagę poświęcono rodzajom obiektów mieszkaniowych oraz ich lokalizacji. Omówienie aktualnej sytuacji w Polsce stało się podstawą do sformułowania rekomendacji odnośnie kształtowania nowej polityki mieszkaniowej w za...
Poster
Full-text available
Past and contemporary cooperation between French researchers and those representing Lodz Geographical Centre (Poland).
Technical Report
Z dniem 1 stycznia 2016 r. zaczyna obowiązywać Ustawa o Związkach Metropolitalnych, będąca rozwiązaniem wspierającym możliwość zrzeszania się gmin i powiatów wchodzących w skład obszarów metropolitalnych. Do ich zadań będą należały przede wszystkim organizacja transportu zbiorowego oraz koordynacja planowania przestrzennego na szczeblu ponadlokalny...
Article
Contemporary big cities are affected by progressing disintegration of their space. In this paper an attempt was made to analyse the perception of the scale and scope of this process on the basis of a survey with urban space users in Łódź. The interviewees indicated hardly accessible places, as well as barriers that discouraged them from moving arou...
Article
Full-text available
It could be argued that cultural heritage in Poland, like in other post-socialist countries, is losing its importance due to modernisation, and that its preservation is in conflict with new investment. The situation is caused by several factors. Firstly, free use of private property is often more valued than the care for historical landscapes, whic...
Article
Full-text available
The paper discusses research results regarding the influence area of cultural institutions located in Lódz. The analysis includes data collected from nine biggest museums and theatres. In order to gather the information, customers were asked for their zip-codes. This method allows for surveying a large group of people and at the same time it does n...
Chapter
Full-text available
Metropolisation of space could be defined as the process of undertaking by some cities of management functions within economic, political and cultural spheres on the supranational scale (Jałowiecki 2005). This process leads to the formation of new types of spatial structures (concentration of development, socioeconomic potential and innovations), c...
Article
Full-text available
Dzienna mobilność odgrywa istotną rolę w budowaniu relacji przestrzennych, w szczególności w obrębie obszarów silnie zurbanizowanych. Złożoność tych związków stała się przesłanką dla przeprowadzenia badań na temat relacji małe miasto-metropolia na przykładzie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Ich celem była identyfikacja kierunków i pomiar skali...
Article
Full-text available
The transformation of centrally planned economy into market economy brought significant changes within Łódź urban agglomeration both in the structure and strength of spatial linkages. Those changes refer in particular to permanent migrations, as well as workforce and students' commuting flows. They lead to strengthening the role of Łódź as the cult...
Article
Full-text available
The article refers to the concept of territorial cohesion. It focuses on its terminological complexity and close relations with the ideas of social and economic cohesion. The second part of the paper is aimed at presenting and discussing the usability of the chosen methods of measuring territorial cohesion. The attempts to assess spatial dimension...

Network

Cited By

Projects

Projects (4)
Project
The SimDiff-project aims to empirically study the impacts of divergent institutional contexts on the dynamics and patterns of neighbourhood change in the two postsocialist cities of Halle (Saale) and Łódź. The project focuses on a comparative analysis of processes of suburbanization, gentrification and the development of “socialist” housing estates. The core research questions of SimDiff are the following: • How far do the particular patterns and dynamics of neighbourhood change in Germany and Poland follow the predictions made by theorists of postsocialist change in the 1990s? What similarities and differences can be found? • Which institutional factors and contexts account for these similarities and differences? How do these affect housing-related actions of the residents in different ways? These questions will be addressed through case studies in four neighbourhoods in each of the two cities. With this, SimDiff advances the state-of-the-art research on postsocialist cities in three respects: d) it provides an in-depth comparative study of two postsocialist cities in different contexts based on a common research design, e) it highlights the importance of different institutional environments and studies how these impact on housing choices, f) it focuses on economically weak second-tier cities which have yet to be substantively studied in the field.
Archived project
This project aims at a) tackling the key socioeconomic causes of urban shrinkage, b) future-proofing sustainability actions in urban redevelopment and regeneration, and c) enhancing the role of long-term strategic planning in shaping the inner peripheries of urban Europe to greater resilience, with the explicit intention to ensure the relevance of today’s actions in the future.
Project
The aim of the “Sustainable Spatial Planning of Tourism Destinations (SPOT)” project is to develop an innovative teaching method of sustainable tourism planning in a master programme and implement the method at five educational organisations involved in the project by the end of the project. This goal is influenced by the wider context of development of the European idea of innovative, sustainable, and inclusive tourism planning. Thus, the following specific objectives should be defined: - Understanding main trends and challenges of tourism in Europe; this objective will result in a comparison of different contexts of tourism development in Europe (literature studies); - Facing the challenges of tourism planning through learning by doing on the spot; as the result of this objective solutions for problems and challenges of tourism planning diagnosed in particular locations will be delivered (study visits); - Disseminating results of joint initiatives for development of tourism planning and its teaching methods; this objective will result in the scientific, application, and educational contributions to tourism planning development (seminars and conferences); - Exchange of European best practices in the field of tourism planning; as the result of this objective a scientific publication (European handbook of tourism planning) and educational manual (Manual for the course on sustainable spatial planning of tourism destinations) will be prepared; both outputs will be included in the educational package offered to teachers and students participating in the sustainable tourism planning course; the handbook will disseminate teaching content, while the manual will describe innovative teaching method developed during the SPOT project. The SPOT project will be implemented by the consortium of educational and scientific institutions co-operating on a regular basis, representing various research, educational, cultural and geographical contexts. The final selection of project partners resulted from the interdisciplinary nature of education and research in the field of tourism planning and the diversity of tourist planning challenges and problems diagnosed in different locations. Tourism geography and spatial economy are the educational and research fields of the leading project institution – University of Lodz. Tourism economics and tourism management are the fields of contribution of Inland Norway University of Applied Sciences. Mersin University's input to the project is associated with tourism sciences and city planning. Tourism sciences is also the main axis of the contribution from the Polytechnic of Leiria. Architecture, territorial, urban and environmental planning, historic cities, and heritage management are the main scientific and educational interests of Politecnico di Torino. Finally, research projects carried out by Institute of Geography and Spatial Organisation of the Polish Academy of Science are focused on geography and spatial economy. Moreover, various geographical contexts represented by project partners refer to different ways of social and economic development, and different cultures: Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, and Turkish. The SPOT project will influence the following target groups and stakeholders in both long- and short-term perspectives: (1) tourism planning students, (2) academic teachers, (3) higher education institutions, and (4) tourism planning institutions. It is expected that European awareness of innovative, sustainable, and inclusive tourism planning will increase in long-term perspective. The ambition of the project consortium is to introduce the course and method concerning tourism planning as a significant part of this increase. Future tourism planners completing this course will use the project's outputs to implement their knowledge, skills, and competencies on innovative, sustainable, and inclusive tourism planning into planning practice. Thus, institutions of tourism planning and, indirectly, stakeholders of tourism development, will be influenced by this project's outputs in long-term perspective. During the project students’ competences, skills, and knowledge in the field of tourism planning are expected to increase. However, the implementation of an innovative method of sustainable tourism planning designed in the project is a promise of all partner institutions representing higher education sector. Moreover, dissemination of project outputs should make other higher education institutions attracted by the method mentioned above, as an increase in the attractiveness of the higher education curriculum in the field of tourism planning from the perspective of both students and employers is expected.