Iva Bubanja

Iva Bubanja
BAPUSS · Sociology and law department

PhD

About

37
Publications
5,772
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
29
Citations
Citations since 2017
27 Research Items
28 Citations
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
Education
October 2015 - September 2022
Faculty of Political Science University of Belgrade
Field of study
  • Culturology
October 2012 - April 2014
Faculty of Political Science University of Belgrade
Field of study
  • Communicology
October 2008 - July 2012
Faculty of Political Science University of Belgrade
Field of study
  • Journalism

Publications

Publications (37)
Conference Paper
Full-text available
Modern business is facing major challenges brought about by technological changes, necessitating it for companies to properly get their human resources ready for the new digital age. In this paper, the authors analyze the relationship between the digital economy and the changes in the labour market field that have occurred as a result of the intens...
Conference Paper
Full-text available
Zbog rastuće svesti o neophodnosti zaštite životne sredine, dolazi do promena u svim sferama ljudskog života, pa tako i u sferi rada i poslovanja. Postojeće kompanije uvode društveno odgovorne aspekte u svoje poslovne procese, a razvijaju se i nove, zelene kompanije koje posvećuju posebnu pažnju proizvodnji ekoloških proizvoda koji nanose najmanje...
Conference Paper
Full-text available
Rad analizira karakteristike i složenosti međunarodnog poslovnog ambijenta pod dominantnim uticajem digitalnih tehnologija koje pored brojnih prednosti i razvojnih mogućnosti otvaraju i nove rizike koji su dodatno uvećani izbijanjem pandemije COVID-19. Svet se suočava sa sve većim razlikama i nejednakostima kako u ekonomskom dinamizmu, raspoloživos...
Article
Full-text available
The COVID-19 pandemic has widespread and long-lasting implications for the global economy causing general economic stagnation and crisis. Different industries and sectors strive to maintain the functioning of their business and stimulate companies to increasingly rely on the potential and power of digital technologies and network communications. In...
Article
Full-text available
Zbog veza koje se uspostavljaju između medijske i političke sfere, izveštavanja medija postaju sve pristrasnija, a naglasak se stavlja na političke subjekte i njihove interpretacije stvarnosti. U skladu sa tim, rad analizira upotrebu strateških okvira od strane televizija sa nacionalnom frekvencijom prilikom izveštavanja u kriznim situacijama. Toko...
Conference Paper
Full-text available
Rad se bavi pitanjem kako rastuća mogućnosti analize velikog obima digitalnih podataka (big data-BD) generisanih u svim sektorima rada i delovanja i njihova primena u poslovanju mogu podržati procese digitalne transformacije savremene ekonomije i društva. Napredne digitalne tehnologije nude značajno povećanje kapaciteta i znatno sniženje troškova d...
Conference Paper
Full-text available
The contemporary world today faced with dynamic technological advances and the great potentials of modern technology for overall economic prosperity, which is accompanied by the increasing digitalization degree of the economy and society. The result of these processes is a fundamental redefinition of the business environment and the creation of kno...
Conference Paper
Full-text available
Da bi kompanije danas opstale na tržištu treba da poznaju svoje potrošače, razumeju njihove želje i potrebe i obezbeđuju im zahtevana iskustva, proizvode i usluge, brzo i u realnom vremenu. To znači da su kompanije uvek na raspolaganju svojim konzumentima i da imaju vrlo fleksibilne strategije pristupa istim, a sve kako bi odgovorile njihovim prome...
Conference Paper
Full-text available
Rad analizira na koji način digitalne tehnologije podržavaju saradnju aktera u ekonomiji i društvu da bi se obezbedila veća ekonomska dinamika razvoja i socijalna inkluzivnost i stabilnost. S druge strane, digitalni prodori kao što su brz napredak u veštačkoj inteligenciji,oblak računarstvu, internetu stvari, analitici podataka, kvantnom skoku raču...
Article
Full-text available
Rezime U uslovima kada aktuelne klimatske promene pomeraju granice dostizanja održivog razvoja svetske privrede, prelazak na novi razvojni modalitet koji se definiše kao klimatska ekonomija se prepoznaje kao jedan od ključnih faktora budućeg globalnog razvoja. U radu se posebno istražuju mogući efekti klimatskih promena na budući razvoj globalne pr...
Conference Paper
Full-text available
ABSTRACT In today’s business environment companies are required to make changes in their traditional business practices. The intensive use of ICT in business has resulted not only in the emergence of a new business model - the digital platform, but has also had an impact on users who are increasingly insisting on using the Internet, smart phones, a...
Conference Paper
Full-text available
Rezime: Razvoj savremenog društva uslovio je države da biraju nove metode rešavanja problema i podsticanja ekonomskog razvoja u koje spada i meka moć. Ona počiva na ideji mirnog rešavanja sukoba i većoj saradnji u ekonomskoj, političkoj i socijalnoj sferi. Jedna od ključnih determinanti meke moći je kvlitetno poslovno okruženje, a koje će se u radu...
Article
Full-text available
Digital transformation is a term that is, as of late, becoming an increasingly important topic of discussion, among both government authorities (in developed and developing countries) and entrepreneurs as well. Through the process of digital transformation, enterprises acquire the power to create new values for end-users, employees and the enterpri...
Article
Full-text available
Zemlje koriste potencijale meke moći da bi se pozicionirale i repozicionirale na međunarodnoj mapi sveta. Meka moć zasniva se na komunikaciju i saradnji ima za cilj da internacionalna publika izgradi pozitivan stav prema određenoj državi. To se postiže kroz upoznavanje sa jezikom i kulturom te zemlje, ali i kroz konzumaciju i korišćenje nacionalnih...
Conference Paper
Full-text available
Abstract: The digitalization level of society and economy is growing in accordance with the rising acceptance and implementation of digital technologies and the transfer of social and economic activities to the Internet. Digital technologies and innovations are powerful, pervasive and have multiple, indirect impacts. These innovations are changing...
Conference Paper
Full-text available
Rad primljen:.; Rad prihvaćen:. Rezime: U savremenom i višedimenzionalnom svetu, zemlje koriste nove vrste moći u koje spade i meka moć. Ona počiva na komunikaciji, saradnji i mirnom rešavanju sukoba. Izvori meke moći nalaze se u nacionalnim resursima poput: kulture, obrazovanja, preduzetništva, razvoja digitalnih tehnologija, dobrog upravljanja, a...
Conference Paper
Full-text available
Abstract: Talent and technology together will determine how the Fourth Industrial Revolution can be harnessed to deliver sustainable economic growth and innumerable benefits to society. In this paper we will try to examine the opportunities and challenges of informationcommunication technologies (ICT) and Internet for women population from the gend...
Article
Full-text available
U savremenom svetu, zemlje koriste meku moć koja počiva na komunikaciji i saradnji, jer im ona omogućava da se mirnim putem pozicioniraju kao poželjni partneri u globalnim okvirima. Meka moć doprinosi izgradnji pozitivnih stavova i slike o zemlji među inostranom publikom. Izvori meke moći nalaze se u nacionalnim resursima kao što su: kultura, obraz...
Conference Paper
Full-text available
Abstract: The potentials of informational – communication technologies (ICT) enable people activities to become more efficient, cheaper and resource saving. These technologies support the concept of sustainable development which implies continued economic growth, the improvement of life quality and environmental preservation. Except the green, posi...
Conference Paper
Full-text available
Rezime: U novim, izmenjenim uslovima poslovanja posebno su značajni potencijali Interneta i IKT- a koji su omogućili lakši dolazak do informacija i ubrazali procese njihovog povezivanja i razmene. Sa sve većim brojem internet korisnika u online sferi, nalazi se i rastući broj potencijalnih kupaca kojima kompanije treba da predstave različite proizv...
Conference Paper
Full-text available
Rezime: Rad analizira izazove i rizike koje nosi dinamika tehnološkog razvoja i prelazak u informaciono društvo i digitalnu ekonomiju. Savremeno preduzeće koje ima ambiciju da konkurentno posluje mora pokrenuti proces digitalne transformacije koji nosi potpuno nove organizacione modele, redizajnirane poslovne procese i nove načine komuniciranja sa...
Conference Paper
Full-text available
Information and Communications Technologies (ICT) play a major role in tourism industry. The integration of ICT in tourism industry is essential for success of a tourism enterprise in the current global market. ICTs facilitate an individual to access the tourism products information from anywhere, any time. On the other side, tourism enterprises ca...
Article
Full-text available
Modern business environment changes under the influence of the second wave of disruptive digital technologies such as mobile applications, social networks, cloud computing, big data analytics and Internet of things. The specificity of these digital innovations defined as The Fourth industrial revolution is that they bring about changes in the compl...
Conference Paper
Full-text available
Abstract - The decreasing costs of network access, as well as, the growth of its accessibility to individuals raised the internet popularity. Internet and cyber market are redefining the relationship between buyers and sellers, enabling the development of interactive relations between companies and customers. This paper examines the use of social m...
Conference Paper
Full-text available
Abstract - This paper examines some South East European countries` readiness to develop digital economy by analyzing and comparing several key measuring indicators. Although these countries have created the basement for digital economy development, more intensive activities are needed in the future in order to create proper environment for further...
Article
Full-text available
In this note, we correct missing citations/auto-citations of our earlier paper 'ICT as Prerequisite for Economic Growth and Competitiveness - Case Study Print Media Industry' published in Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), 5(1), 21-28, 2015. In order to enable easier way to find sources used in paper, the original citatio...
Conference Paper
Full-text available
Abstract – There is a growing trend of transferring commercials from print media to online format during the last decade. Rising number of users who are spending more time on Internet and social networks, are the main reason why print media are facing a problem of keeping advertisers in their media in order to provide resources for their survival....
Article
Full-text available
This paper analyzes the contribution of information-communication technologies to economic growth of national economies and higher productivity and competitiveness of companies. Educated work force and organizational changes are necessary in order to realize all ICT potentials and benefits and, on the other side, to minimize risk of implementation....
Article
Full-text available
There is a growing trend of transferring commercials from print media to online format during the last decade. Rising number of users who are spending more time on the Internet and social networks, are the main reason why print media are facing a problem of keeping advertisers in their media in order to provide resources for their survival. Newspap...
Conference Paper
Full-text available
Развој информационог друштва, као и примена информационо - комуникационих технологија у свим областима рада и деловања, помогли су предузећима да се боље позиционирају на тржишту и постану конкурентнија. У новим, измењеним условима пословања посебно су значајни потенцијали Интернета и IKT- а који су омогућили лакши долазак до информација и убразали...
Conference Paper
Full-text available
Apstrakt: Sa rastom broja korisnika interneta savremeno poslovanje se premešta u online sferu gde se nalazi sve veci broj kupaca i gde treba pozicionirati i promovisati proizvode i usluge. U radu se analiziraju faktori na strani tražnje i ponude koji se vezuju za savremene digitalne tehnologije, a koje domaca preduzeca treba da uvaže kako bi se poz...

Network

Cited By