István Benczes

István Benczes
Corvinus University of Budapest · Department of World Economy

PhD

About

90
Publications
80,694
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
219
Citations
Citations since 2017
30 Research Items
152 Citations
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
Introduction
I am a Professor of European and International Political Economy and Head of the Department of World Economy, CUB. I was Visiting Professor at the Department of Economics, Indiana University. I received my Ph.D. in Political Economy from Central European University. I also hold an MSc in Economics from University College London andan MA in Finance from CUB. I act as PI in two H2020 projects focusing on the economic dimension of populism in CEE.
Additional affiliations
November 2016 - April 2017
Corvinus University of Budapest
Position
  • Head of Department
May 2015 - present
Corvinus University of Budapest
Position
  • Professor (Full)
Description
  • Program Director of the World Economy program of the International Relations Multidisciplinary Doctoral School Program Director of the International Economy and Business MA program
August 2014 - present
Indiana University Bloomington
Position
  • Professor
Description
  • Intermediate Macroeconomic Theory European Economic Governance
Education
August 2004 - July 2005
University College London
Field of study
  • Economics
August 2001 - July 2006
Central European University
Field of study
  • Political Economy

Publications

Publications (90)
Article
Full-text available
The first ten years of the Economic and Monetary Union were a remarkable success story. Nevertheless, the European financial-cum-sovereign-debt-crisis made it clear that the original design of European economic governance is not feasible any longer. The crisis compelled Europeans to admit that the implicit consent of Maastricht on a triple denial w...
Article
Full-text available
The fiscal rules of the Stability and Growth Pact on deficit and debt have become the focus of many scholarly works in the past 15 years. The study of domestic fiscal rules, however, has remained a neglected part of research. The new Treaty on the EMU's Stability, Cooperation and Governance (TSCG) makes the analysis of domestic fiscal rules highly...
Chapter
Thirty years ago, the concept of “economic populism” was an original approach to understand the failed development trajectories of Latin America. At the heart of that research programme was the analytical description of the boom-and-bust cycles and the main elements of the adopted economic policy package that favoured income redistribution along wi...
Article
Full-text available
This article assesses progress in the economics-centred literature on populism along three key themes and develops a conceptual framework to better understand the phenomenon. On the demand side (t − 1), economics research identifies the effect of an exogenous economic shock on a marginalised segment of society and works with the economic voting hyp...
Article
Könyvismertetés: Arató Krisztina–Koller Boglárka–Pelle Anita (szerk.): The Political Economy of the Eurozone in Central and Eastern Europe: Why In, Why Out? Routledge, London–New York, 2022, 288 o. https://doi.org/10.4324/9780429261411
Article
Full-text available
A 2010. évi kormányváltás után a gazdaságvezetés viszonylag rövid időn belül egyértelművé tette: nemhogy közép-, de igazán még hosszabb távon sem kíván elköteleződni az euró magyarországi bevezetése mellett. A döntés elodázására akkor még indokot kínálhatott, hogy válságkezelési üzemmódban volt az ország, így az euróátvétel feltételéül szabott krit...
Article
Economic populism was once recognized as a paradigmatic understanding of the boom-and-bust cycles of Latin America. By now, the concept has lost its analytical strength and academic attractiveness. Nevertheless, policy analysts cannot neglect the supply side analysis of contemporary populism, that is, what populists actually do once elected into go...
Article
Book review: Halmai Péter: Mélyintegráció. A Gazdasági és Monetáris Unió ökonómiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2020, 538 o.
Article
Muraközy László: A koreai rejtély. Remetéből világpolgár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2020, 270 o. https://doi.org/10.1556/9789634545682 - könyvismertetés
Article
Az Európai Unió deklarált célja a tagok közötti gazdasági és társadalmi kohézió erősítése. A kohézió megvalósításának legismertebb eszköze immáron évtizedek óta a közös költségvetés, vagy ahogyan hivatalosan nevezik, a többéves pénzügyi keret. Az unió költségvetése a mai napig képtelen levetkőzni útfüggő jellegét. Évtizedek óta két nagy terület dom...
Article
Full-text available
A nemzetközi kapcsolatok két meghatározó államközpontú elmélete, a neorealizmus és a neoliberális institucionalizmus a hetvenes és nyolcvanas évek termékei. Nem egyszerűen egymás mellett, sokkal inkább egymással versengve, egymásra reflektálva és egymástól tanulva fejlődtek, hogy aztán a század végére a nemzetközi kapcsolatok racionalista irányzata...
Article
Full-text available
Példás aktivitást mutat az Éghajlat Könyvkiadó, amely az elmúlt esztendőkben több fontos, mostanra széles körben ismert és idézett kötettel jelentkezett. Tette/teszi ezt akkor, amikor a társadalomtudományi, társadalompolitikai kutatások és kutatók nemcsak állandósuló forráshiánnyal kénytelenek megküzdeni, de sokszor témáik, felvetéseik és következt...
Article
Full-text available
A Gazdasági és Monetáris Unió kormányzási reformjának legnagyobb eredményeként felállt a több pilléren nyugvó bankunió. A tanulmány azt igyekszik megmutatni, hogy a bankunió intézményrendszerének és mechanizmusainak kiépülése egy olyan alkufolyamat eredményeként is értelmezhető, amelyben a tagállami preferenciák meghatározó mértékben alakították a...
Article
Full-text available
The European Union has been one of the most enthusiastic proponents of fiscal rules. Following the European sovereign debt crisis, the EU did not embark on a wide-scale governance reform with the aim of creating a fiscal union; rather, it started to cement the original architecture that had been built upon fiscal rules. By applying the conceptual f...
Article
Az európai pénzügyi, gazdasági és adósságválság kapcsán kibontakozó válságrendezési folyamatokban különösen két terület kapott kitüntetett figyelmet az elmúlt közel egy évtizedben: a bajba került eladósodott tagállamok pénzügyi kimentése, illetve a bankrendszert érintő átfogó reformok, így különösen a bankunió kiépítése. Mindkét esetben kimutatható...
Article
Full-text available
Frames are thus very much embedded in language use – what words we use to describe a particular situation can evoke alternative frames (i.e., different interpretations) and accordingly result in alternative assumptions (i.e., prompt different reactions). This feature of frames is all the more relevant in news reporting, where, by selecting one word...
Article
Az eurózóna válsága, a grexit lehetősége, a brexit ténye, vagy éppen az Európa-szkeptikus pártok erősödése szerte az unióban arra kell, hogy figyelmeztessenek: az európai integráció immáron nem egy-, hanem kétirányú folyamat. Ennek ellenére a diskurzusnak ma még alig része a dezintegráció és így nem is alakultak ki e folyamat értelmezésének elmélet...
Article
Full-text available
Palánkai Tibor, akadémikus, a Világgazdasági Intézet professor emeritusa, március 1-jén ünnepelte 80. születésnapját. Ebből az alkalomból készítettünk vele interjút.
Article
Full-text available
A doktori képzésben a „nemzetközi kapcsolatok” tudományterületen megalakulása, azaz 1993 óta egyetlenként a BCE Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskolája (NKMDI) van jelen Magyarországon. A doktori iskola munkájában meghatározóan a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar három intézete, a Nemzetközi Tanulmányok Intézet,...
Article
Full-text available
Németország mostanra az EU erőközpontja lett, amely meghatározó módon formálhatja az unió jövőjét. Németország vezető szerepe mindazonáltal magyarázatot igényel, hiszen korábban, így különösen a német újraegyesítés, vagy később az EU keleti bővítése kapcsán sem tört látványosan vezető szerepre Európa legnagyobb gazdasága. A tanulmány arra vállalkoz...
Article
Full-text available
A több mint negyed századdal ezelőtt életre hívott washingtoni konszenzus nagyon rövid idő alatt kelt saját életre és futott be rendkívül ellentmondásos karriert. Márkanév (vagy éppen szitokszó) lett belőle, amit nemcsak az eredeti szándéktól, de gyakran még a tartalomtól is függetlenül használtak laikusok és szakértők egyaránt. E tanulmányban célu...
Article
Full-text available
The European Union (EU) played an instrumental role in re-starting the international development policies in central and eastern European Member States, but questions remain about how far this policy area has been Europeanized since accession. Focusing on the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, this article investigates why the new donors...
Article
The systemic change of 1989/1990 is usually identified as the critical juncture in the modern economic history of post-communist economies. While the change itself was indeed a remarkable moment in time, a branching point from which a multitude of new paths originated in most of the countries in Central and Eastern Europe, this was only partially t...
Article
Full-text available
A szabályalapú gazdaságpolitika és az intenzív kormányköziség az Európai Unió elmúlt negyedszázados fejlődésének meghatározó építőelemei voltak. Nem véletlen ezért, hogy a 2008-ban Európát is elérő gazdasági és pénzügyi válságra adott válaszok jelentős részben maguk is a tagállami politikai vezetőktől érkeztek és elsősorban a költségvetési politika...
Article
Full-text available
A rules-based economic policy and intensive intergovernmentalism have been the constitutive building blocks of European integration in the past 25 years. It is not surprising, therefore, that the method of crisis management was defined mostly by the presidents and prime ministers of member states and focused almost exclusively on the further limita...
Article
Full-text available
Az Európai Unióban a gazdasági kormányzás reformja jelenleg négy területre irányul: a fiskális politikai fegyelem szabályok által történő erősítésére; a hatékony válságrendezés mechanizmusainak létrehozására; a tagországok államadósságaira (vagy azok egy részére) vonatkozó közös felelősségvállalás megteremtésére; valamint a fiskális unió alapjainak...
Article
Full-text available
According to Alesina and Tabellini (1990), persistent deficit and its consequence, debt accumulation, cannot be explained by myopia or political business cycles exclusively. Instead, there is a tendency for incumbent politicians to use both deficit and debt strategically in order to severely limit the new incoming coalition's spending capacities. A...
Article
Full-text available
Az EU fiskális szabályai bevezetésük óta az akadémiai kutatások homlokterében állnak. A nemzeti szintű fiskális szabályok vizsgálata ugyanakkor egy jobbára negligált területe maradt a nemzetközi kutatásoknak. Az idén életbe lépett új költségvetési paktum éppen ezen nemzeti szintű, a költségvetés egyensúlyát előíró szabályok bevezetésétől várja a fi...
Article
Full-text available
Az euró magyarországi bevezetésének időzítéséről és mikéntjéről élénk szakmai vita folyt a kora kétezres években. Az utóbbi néhány esztendőben azonban az euróvitát kiszorította a magyar gazdaságpolitika lehetséges korrekciójának kérdése. Ezért is üdvözlendő Neményi Judit és Oblath Gábor tanulmánya, amely figyelmeztet: a rövid és középtávú nehézsége...
Article
Full-text available
Az európai gazdasági integráció folyamata olyan kényszerhelyzetekben formálódott a múltban, amelyek a közgazdaságtudományban jól ismert lehetetlen háromság alapján is leírhatók. Az Európai Monetáris Rendszer a rögzített árfolyam-mechanizmusra és önálló jegybanki politikára épített, korlátozva a tőkemozgásokat. A Gazdasági és Monetáris Unió ugyanakk...
Article
Full-text available
Az Európai Unió megújuló gazdasági kormányzási rendszerének egyik meghatározó pillére a diszkrecionális gazdaságpolitikával szemben megfogalmazott szabályalapúság lesz. A minden korábbinál erősebb és vélhetően hatékonyabb szabályok bevezetésének legelkötelezettebb híve Németország. Az elmúlt évtizedekben a folyó költségvetési kiadások hiányból tört...
Article
Purpose – The purpose of this paper is to present a conceptual framework in order to analyse and understand the twin developments of successful microeconomic reform on the one hand and failed macroeconomic stabilisation attempts on the other hand in Hungary. The case study also attempts to explore the reasons why Hungarian policymakers were willing...
Article
Full-text available
The economic and financial crisis of 2007/2009 has posed unexpected challenges on both the global and the regional level. Besides the US, the EU has been the most severely hit by the current economic crisis. The financial and banking crisis on the one hand and the sovereign debt crisis on the other hand have clearly shown that without a bold, const...
Article
Full-text available
According to the textbook approach, the developmental states of the Far East have been considered as strong and autonomous entities. Although their bureaucratic elites have remained isolated from direct pressures stemming from society, the state capacity has also been utilised in order to allocate resources in the interest of the whole society. Yet...
Article
Full-text available
The current world economic crisis induced countries to launch wide-scale spending programmes all over the world. Member states of the European Union have not been an exception to this trend. While deficit spending may increase the aggregate demand, it can also accelerate indebtedness and make the required spending cuts politically risky later on. H...
Article
Full-text available
A költségvetési pénzügyek irodalmában a fenntarthatóság koncepciója csak az elmúlt két-három évtizedben került újra a vizsgálódás fókuszába. Ennek oka kettős. Az 1960-as évek végéig a fegyelmezett fiskális politikai gyakorlat nem igényelte annak állandó napirenden tartását. Csak az olajválságok idejére eső és azután állandósulni látszó költségvetés...
Article
In the wake of the financial and economic crisis Keynesian macroeconomic management has once again come into the spotlight. The following article takes a critical look at the practice of expansionary fiscal policy in the EU’s old member states between 1980 and 2005 in order to answer the question whether fiscal stimulus can be a successful response...
Article
Full-text available
Hungary is one of the worst-hit countries of the current financial crisis in Central and Eastern Europe. The deteriorating economic performance of the country is, however, not a recent phenomenon. A relatively high ratio of redistribution, a high and persistent public deficit and accelerated indebtedness characterised the country not just in the la...
Article
Full-text available
A fejlett ipari országokra a hetvenes évektől mind inkább jellemző tartós költségvetési hiányt sem a keynesi, sem pedig a neoklasszikus elmélet nem tudta kielégítően magyarázni. Az új politikai gazdaságtan azonban, úgy tűnik, sikerrel tárta fel nemcsak a tartós hiány és a növekvő eladósodottság okait, hanem a fiskális politikai teljesítményben orsz...
Book
The book provides a clear, multidisciplinary and systematic analysis of the relatively new concept of the so-called expansionary fiscal consolidations. This concept suggests that fiscal adjustment should not be in trade-off with economic growth if certain conditions are met. But why do only a few countries and only at certain times experience the e...
Article
Full-text available
Over the past two decades, the demand to establish fiscal discipline has gradually been increasing both in literature and in economic policy decisions. The two typical solutions for constraining discretionary budgetary policy are introducing fiscal rules expressed in a numerical form and restructuring the planning, approval and execution of the bud...
Article
Full-text available
Blahó Andrással, a Világgazdasági Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárával beszélgettünk egyetemi karrierjéről, a nemzetközi szervezetekben eltöltött időkről, az újonnan induló Nemzetközi gazdasági mesterszakról és a tanszék jövőjéről.
Article
Full-text available
Az ún. nem-keynesi hatások vizsgálata mára a makro-gazdaságpolitikai kutatások egyik kitüntetett területe lett. Népszerűvé válása érthető, hiszen a vizsgálódás középpontjában az a kérdés áll, hogy mikéntmagyarázható a fiskális konszolidáció már rövid távon is növekedést gerjesztő hatása. Arra keresik a szerzők a választ, hogy melyek azok az általán...
Article
The short-term effects of fiscal consolidation have attracted an increasing attention from both the academia and policy makers in the recent years. Authors in the literature on non- Keynesian effects usually put the emphasis on the need for the devaluation of the national currency, the accommodating reaction of the monetary authority and the favour...
Article
Full-text available
The establishment and consolidation of social partnership and the revitalisation of social pacts greatly supported the success of the changeover to the euro in several European countries in the nineties. In Central and Eastern Europe as well, there is agreement among politicians and professionals alike that the creation of a social pact with a firm...
Article
Full-text available
ltalánosan elterjedt jelenség, hogy az egyes országok saját nemzeti fizetőeszközzel rendelkeznek. A saját valuta gyakorta mint a nemzeti önállósság szimbólumaként jelenik meg. Néhány kivételtől eltekintve, mint például San Marinó, Lichtenstein vagy Monacó, amelyeknek soha sem volta saját valutájuk, az országok arra törekednek, hogy szuverenitásukat...
Article
Full-text available
A fiskális szabályok használata az elmúlt közel másfél évtizedben általános gyakorlattá vált a fejlett és fejlődő országokban. A szabály-alkalmazás célja a politikailag motivált túlköltekezés megfékezése, az államadósság gyorsuló ütemű akkumulációjának megállítása, és legfőképpen a fiskális politika hitelességének megteremtése. A dolgozat igyekszik...
Article
Full-text available
A Gazdasági és Monetáris Unió alappillérének számító Stabilitási és Növekedési Paktum folyamatosan bírálatok tárgya. A dolgozat a legjellemzőbb kritikák közül négyet ragad ki: a költségvetési politika pro-ciklikusságának felerősödése, a közberuházások ütemének lassulása, a szerkezeti reformok elmaradása, valamint a monetáris és fiskális politika ös...
Article
Full-text available
A globális kapitalizmus most kiépülő rendszere szétfeszítheti azokat a kereteket, amelyek korábban a fejlesztő állam sajátjai voltak. A Távol-Keleten a hirtelen megnőtt tőkekínálatot nem kísérte az intézményi infrastruktúra fejlődése vagy a szabályozás erősödése, sem az ármechanizmus tökéletesedése. Ennek okai összetettek: egyfelől az intézményi ig...
Article
Full-text available
Accession to the European Union is the clearest symbol of globalisation for a country in transition. The integration process does not represent purely regional values, but globalised ones as well, which are widely shared in the developed or globalising part of the world. In order to be fully integrated into the EU, the initiation of the so-called t...
Article
Full-text available
A távol-keleti fejlődési modell egyik sarokpontja volt az állam tudatos és intenzív beavatkozás-pártoló politikája. A globalizáció azonban az egykor sikeres országokat új kihívás elé állította, amely azonnali reagálást kíván. A térség államai választhatnak: (1) vagy a világgazdaságtól való elfordulást és bezárkózást, biztosítva ezzel a politikai ha...
Conference Paper
Full-text available
The outward oriented strategy was familiar with state interventionism in the name of economic growth and shared wealth. However, the ongoing process of globalisation creates new challenges for East Asian developmental states. One solution is to be withdrawn from the globalised world-markets. In this case the state can keep its previous power in its...
Article
Full-text available
According to the textbook approach to the developmental states of the Far East and South East Asia, the state has been considered as a strong and autonomous entity. Although its bureaucratic elite has remained isolated from direct pressures stemming from society, the state capacity has also been utilised in order to allocate resources in the intere...

Network

Cited By