İskender Gunes

İskender Gunes
Marmara University · Urban Problems and Local Government Research and Application Center

About

16
Publications
686
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
4
Citations

Publications

Publications (16)
Article
Full-text available
KÜRESEL ŞEHİRLERİN GELİŞİMİ, ULAŞILABİLİRLİK VE İLETİŞİM SÜREÇLERİNİN ÖNEMİ BAKIMINDAN İSTANBUL’UN KONUMU/ ISTANBUL'S POSITION IN REGARDS TO THE DEVELOPMENT OF GLOBAL CITIES, ACCESSIBILITY AND THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION PROCESSES
Book
Full-text available
Çalışmanın ulusal literatüre yapması beklenen katkı ise küresel kent endekslerine odaklanılmış olmasıdır. Küresel şehirlerin; dünya üzerinde finansal faaliyetlerin kümelendiği merkezler olması, çok uluslu şirketlere ait idari merkezler için ev sahipliği yapması, uluslararası kurumları barındırması, stratejik önemi olan üretimin merkezi olması, ilet...
Article
Full-text available
z Küreselleşme süreciyle birlikte özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle yerel yönetimler ve belediyeler diplomaside aktör olarak ön plana çıkmaya başlamıştır. Yerel yönetimlerin bu diplomatik faaliyetleri kamu diplomasisinin bir alt dalı olarak yerel yönetim diplomasisi adıyla isimlendirilmiştir. Bu çalışmada ilk olarak yerel yönetim dipl...
Article
Full-text available
The structural transformation adventure of urbanization in global cities is always closely linked to economic development. Today, thanks to the demographic transformation that includes this economic situation, migrants have started to spread to small and medium-sized cities and global cities with less capacity and resources. In this process, the at...
Article
Full-text available
Along with the cultural transformation and renewal process of the world, the need for reinterpretation in the field of translation has come to the fore. The increase in cultural activities and transformations has led to the emergence of new dimensions in the communication and interaction of societies. Especially after the second half of the 20th ce...
Article
Full-text available
Küreselleşme süreciyle birlikte özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle yerel yönetimler ve belediyelerdiplomaside aktör olarak ön plana çıkmaya başlamıştır. Yerel yönetimlerin bu diplomatik faaliyetleri kamu diplomasisinin bir alt dalı olarak yerel yönetim diplomasisi adıyla isimlendirilmiştir. Bu çalışmada ilk olarak yerel yönetim diploma...
Article
Bu makale birincil olarak küresel şehir endekslerinin şehirleri tasnifi üzerine odaklanmaktadır. Makale iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm küreselleşme ve küresel şehir kavramını ele almış ve küreselleşme sürecinde şehirlerin durumu ile ilgili konuları irdelenmiştir. İkinci bölüm ise küresel şehir endekslerini incelemektedir. Küresel şehirler...
Article
Full-text available
This article focuses on the classification of cities from the perspective of global city indices. The article consists of two chapters. The first part deals with the concept of globalization and global city and the issues related to the situation of cities in the process of globalization are examined. The second section examines global city indices...

Network

Cited By