Ingrid C Nordli

Ingrid C Nordli
UiT - The arctic university of Norway · Department of Education

Master of Phonetics

About

30
Publications
214
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
10
Citations

Publications

Publications (30)
Article
Full-text available
I denne artikkelen reflekterer vi over hvordan den lyttende pedagogen i gjensidig dialog med barn, ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon, kan fange barns forundringsøyeblikk under tilegnelsen av trinn i lytteprosessen. Med utgangspunkt i en praksisfortelling med sang- og lytteaktiviteter, beskriver vi lyttetrinnene hos barn og reflekterer over dere...
Poster
The goal is to expand our knowledge about children's and kindergarten teachers listening, how children develop listening skills and how the kindergarten use knowledge about listening in the pedagogical practice.
Article
Full-text available
I denne studien diskuterer vi studentrespons på formativ vurdering i forbindelse med et bachelorkurs i akademisk skriving. Formativ vurdering er underveisvurdering og -veiledning, den former læring og bringer den lærende fremover (Bennett, 2011, 2018; Wiliam, 2018). Vårt formål med studien er å utforske hvilke typer formativ vurdering studenter opp...
Presentation
Lytting anses som den viktigste ferdigheten for å lære språk og er grunnleggende for kommunikasjon og læring. Sammen med lesing, skriving og tale, er lytting en av fire språkperspektiver. Likevel, lytting har per i dag ikke status som egen fagdisiplin, og er stemoderlig behandlet i opplæring og undervisning. Det innebærer blant annet at det ikke gi...
Chapter
Full-text available
Lytteferdighet inngår som en naturlig faktor ved språklæring. Med samlingsstund som læringsarena, presenterer vi i dette kapitlet lytting som metode i barnehagen. Gjennom musikkaktiviteter illustrerer vi sammmenhengen mellom musikk og språkets musikk og viser muligheter en samlingsstund gir når barn skal utvikle sine lytteferdigheter. Nøkkelord: L...
Article
Analyse av språkutvikling har tradisjonelt vært utført på segmentalt grunnlag. I dette arbeidet er artikula�toriske bevegelser, gester, gjenstand for analyse hvor utviklingsmønster, fonologiske lydendringer, beskrives hos barn med og uten familiær risiko for dysleksi ved 24 måneder. Arbeidet identifiserer artikulatoriske forhold som barn med fami...
Article
Tradisjonelt sett har fonologiske og fonetiske analyser av ordproduksjon vært utført på grunnlag av lineære, segmentale vurderinger. I dette arbeidet presenteres en analyse av ett barns tidlige ordproduksjon og dets produktive variasjoner i forhold til målspråket, hvor gester, de faktiske artikulatoriske bevegelsene i taleproduksjon, danner grunnla...
Article
Fonetisk transkripsjon har en sentral plass i klinisk arbeid og har tradisjonelt sett vært knyttet til segmentale analyser av taleproduksjon. Men, segmenter er konstruerte lineære størrelser, enkeltlyder, og dekker ikke all aktivitet som finner sted i produksjon av tale, som er sammenhengende og dynamisk. Denne artikkelen presenterer en analysemeto...
Book
A general experience of many students of Norwegian as a second language is that the spoken language taught in class may differ considerably from the language spoken by many Norwegians. The Norwegian language, like other languages, has several dialectal varieties identified by features related to grammar, vocabulary, intonation and speech sounds. In...
Book
Testmateriell utviklet for å kartlegge talemotoriske ferdigheter hos personer med dysartri Det er lett og effektiv å bruke og er beregnet på logopeder og andre fagpersoner som arbeider med dysartriklienter. Med øvelse er det mulig å utføre testen i en avslappet samtalesituasjon. Testskjemaet er oversiktlig og lett forståelig, og det er mulig å fors...

Network

Cited By