Inci Polat

Inci Polat
Süleyman Demirel University · Department of Aviation Management

PhD

About

22
Publications
4,187
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
67
Citations
Citations since 2017
17 Research Items
61 Citations
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
Additional affiliations
January 2019 - present
Suleyman Demirel University
Position
  • Professor (Assistant)
November 2009 - January 2019
Gaziantep University
Position
  • Research Assistant
Education
September 2012 - December 2017
Anadolu University
Field of study
  • Aviation Management

Publications

Publications (22)
Book
Full-text available
Yenilik kavramı günümüzde neredeyse bütün sektörlerin en önemli gündem maddelerinden birisidir. Artık işletmeler kısa vadede karlılık ve büyüme gibi geleneksel amaçları terk ederek uzun vadede paydaşlarına değer üretme, varlığını sürdürebilme ve sürdürülebilirlik gibi amaçlara odaklandıklarından rekabet büyük ölçüde yenilik kavramı üzerinden yürütü...
Chapter
The value concept which has been defined as produced by the firm and consumed by the customer in the traditional Goods-Dominant logic perspective is discussed in the marketing literature based on the Service-Dominant logic for two decades. Service-Dominant logic led to radical changes in the basic arguments of value by conceptualizing the value cre...
Chapter
Businesses have recently shifted their attention to service innovation as a new economic justification for addressing environmental sustainability issues. Sustainable innovations may help businesses embrace solutions in new ways and can help firms grow and improve existing business models in ways that decrease social and environmental consequences...
Article
Full-text available
Purpose-The purpose of the study is to examine the effect of value co-destruction on customer citizenship and negative electronic word of mouth (e-WOM) behaviors. In addition, the study aims to determine the mediating role of tourist citizenship between value co-destruction and negative e-WOM behaviors. Design/methodology/approach-By using a conv...
Book
Full-text available
Ekoloji teriminin kökeni Yunanca’da ev anlamına gelen ‘oikos’ sözcüğüne dayanmaktadır. Bilim dünyasında ilk kez Alman Zoolog Ernst Haeckel tarafından ‘ekologie’ sözcüğüyle 1869 yılında kullanılan ekoloji teriminin, ayrı bir bilim olarak kabulü ise 1900’lü yıllara rastlamaktadır. Ekoloji, canlıların birbiriyle ve canlı cansız çevreleriyle ilişkileri...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to examine the effect of hedonic and utilitarian value on recommendation (word-of-mouth and electronic word-of-mouth) and repurchase intention. For this purpose, it is collected data from the airline passengers who actively use the airline app. By using a convenience sampling method, data were collected from 122 airline...
Chapter
Full-text available
Teknolojik gelişmeler sonucu farklılaşan tüketici talepleri işletmelerin hizmet geliştirme ve yenilik çabalarının artmasına yol açmaktadır. İşletmeler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin değerin ortak üreticisi haline gelen müşteriler, yenilikçi çözümlerin birlikte oluşturulması için de önemli aktörler olarak görülmektedir. Günümüzde rekabetin do...
Article
Full-text available
The purpose of the study is to reveal the effect of value co-creation within the scope of the DART model, which consists of Dialogue, Access, Risk Assessment, and Transparency on perceived service newness and loyalty. In addition, it is aimed to determine the mediating role of perceived service newness between value co-creation and passenger loyalt...
Article
Full-text available
The COVID-19 pandemic has had unprecedented effects without distinction between the public and private sectors. Service industries that have been interrelated in different ways have felt the effects more. The airline industry is the most important service-intensive sector and the COVID-19 era has important effects on the demand and supply of the in...
Conference Paper
Full-text available
Çalışma değerin ortak yaratımı sürecini Diyalog, Erişilebilirlik, Risk Değerlemesi ve Şeffaflık temelindeki DART modeli kapsamında ele alarak ortak değer yaratma davranışının algılanan hizmet yeniliği ve yolcu sadakati üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, ortak değer yaratmaya aktif olarak katılan yolculardan çe...
Chapter
Full-text available
The aim of the study is to reveal the relationship between S-D orientation and service innovation and performance variables. The empirical data were collected from airline passengers in Turkey through an online survey. PLS-SEM method was used to test the relationship between variables of the study. The results of the study exposure that there is a...
Conference Paper
Full-text available
Introduction: The COVID-19 pandemic has had unprecedented effects without distinction between the public and private sectors. Service industries that have been interrelated in different ways have felt the effects more. The airline industry is the most important service-intensive sector and the COVID-19 era has important effects on the demand and su...
Article
Full-text available
Increasing the interaction between firms and customers relation in the service system led to changes in the value creation processes. Value is co-created between actors who have high communication and information sharing, unlike traditional approaches. In this context, the study focusing on the value co-creation process between passengers and ai...
Article
Full-text available
Purpose – Value co-creation approaches that are important in service research and practice processes focus on the interactions between stakeholders. In this respect, the study aims to reveal the effect of value co-creation behavior on the repurchase intention in the context of airline-passenger interaction in the airline service system. Design/met...
Conference Paper
Full-text available
The identification of actual and potential customers opinions and sentiments before and after purchase shapes the services offered by airlines in the airline sector as well as in every sector. In this paper, a sentiment analysis is made by compiling Twitter users’ comments related to air transport. Comments of users collected from API (Application...
Conference Paper
Full-text available
Her sektörde olduğu gibi havayolu sektöründe de halihazır ve potansiyel müşterilerin satın alma öncesi ve sonrası fikir ve duygularının tespit edilmesi, havayolu firmalarının gelecekte sunacağı hizmetleri de şekillendirmektedir. Bu çalışmada, Twitter kullanıcılarının havayolu ulaşımı ile ilgili yorumları derlenerek duygu analizi çalışması yapılmışt...
Article
Full-text available
Backround: Turkey has an important transfer center among Middle East, Europe and Asia. Turkey intends to reach $ 500 billion export target in 2023. Turkish logistics sector has been rapidly grown. Both national and international companies invest their presence and service in the country. The study firstly aims to evaluate the degree of internationa...
Article
Full-text available
STRATEJİK ORYANTASYON VE FİRMA PERFORMANSI: SERBEST BÖLGE FİRMALARI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Article
Full-text available
This study aims to analyze the impacts of market orientation, entrepreneurial orientation, environmental uncertainty and internationalization speed on the performance of firms. The study ends with the evaluation and interpretation of these findings.

Network

Cited By