İlyas Ertuğrul İnan

İlyas Ertuğrul İnan
Kastamonu Üniversitesi · Business department

Master of Business Administration

About

43
Publications
161,073
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
37,781
Citations
Introduction
Graduate of Business Administration. I am a PhD student in Business Administration at Kastamonu University. I work in the fields of organizational behavior, human resources, marketing, organizational theories, internal and external customer management. I am currently focusing on neuro research. I have a book called "Helal Kitap" and I have articles in many national and international indexed journals.
Additional affiliations
August 2010 - present
Ministry of Interior
Position
  • Officer
Description
  • Manager, Field employee
Education
September 2018 - June 2022
Kastamonu Üniversitesi
Field of study
  • Business Administration
September 2016 - June 2018
Kastamonu Üniversitesi
Field of study
  • Business Administration

Publications

Publications (43)
Book
Full-text available
İnsanoğlunun günümüz dünyasında daha sağlıklı ve temiz gıdalarla beslenme arzusu hızla artmaktadır. Bu doğrultuda küresel helal gıda pazarı, küresel ekonomide yeni bir büyüme sektörü olarak ortaya çıkmış ve gelişmiş ülkelerde güçlü bir varlık yaratmıştır. En umut veren helal pazarlar, Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Amerika'nın hızla büyüyen ekonomileri...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın temel amacı işletme yöneticilerinin güvenlik algılarının değerlendirilmesidir. İnsanların güvende olup olmadıkları, herhangi bir zarara uğrayıp uğramayacaklarını düşünmeleri ve bunu hissetmelerine güvenlik algısı denilmektedir. Güvenlik algısının tespiti için Ovacık ilçesinde faaliyette olan işletme yöneticilerinin gönüllü katkıları...
Chapter
Full-text available
Çeşitli ülkelerde hem kamu hem de özel sektörde başarının artırılmasına katkı yapmak amacıyla, sonuçlara dayalı bütçe, insan kaynakları yönetimi, yetenek yönetimi, kurumların çalışmalarını ölçen performans yönetim sistemi, personel ödüllendirme sistemleri (kişisel ve kurumsal performansın artırılmasına yönelik) gibi kurumsal yönetim stratejileri gi...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın temel amacı 15 Temmuz darbe girişimi sürecinden sonra Türkiye’de yaşanan kırsal ve kentsel alan güvenlik politikalarının stratejik bakış açısıyla değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle araştırmada ele alınan stratejik bakışın genel çerçevesi oluşturulmuştur. Güvenlik politikalarının değerlendirilmesinde kullanılan strat...
Book
Full-text available
Terör birçok yönü ile gerek devlet gerekse maruz kalana giderilemez kayıplarla travmalar yaşatmaktadır. Devletler terörle mücadele için özel birimler kurmakta ve bunları tehdit durumuna göre şekillendirmektedir. İstihbarat birimleri de terörle mücadelede etkili ve önemli örgütlenmelerden birisi olarak kabul edilmektedir. Diğer suç türleri ve tehdit...
Conference Paper
Terrorism, in many aspects, causes traumas to both state and victims with irreparable losses. States establish special units to combat terrorism and structure them according to threat situation. Intelligence units are considered as one of the effective andimportant organizations in the fight against terrorism. Terrorism in other types of crimes and...
Article
The aim of this research is to determine the relationship between disaster logistics performance, disaster response logistics performance and personnel performance. Disaster logistics performance, disaster response performance and personnel performance are important for the operation and basic applications of disaster response units. Disaster logis...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı afet lojistiği performansı, afet müdahale performansı ve personel performansı arasındaki ilişkisinin belirlenmesidir. Afet lojistiği performansı, afet müdahale performansı ve personel performansı afet müdahale birimlerinin işleyiş ve temel uygulamaları açısından önem arz etmektedir. Afetlere müdahalede kullanılan teçhizat, ara...
Preprint
Full-text available
Genetically modified products are harmful to human health. For this reason, Hellalics are doubtful.
Preprint
Full-text available
Kitap Tanıtımı ALİ BURAK ULUS, EYVAH! GÜCÜM BİTTİ, POLİTİKAM TERS TEPTİ, ADALET ELDEN GİTTİ
Presentation
Full-text available
Helal gıdalar gıda sektöründe her geçen gün daha fazla Pazar payına sahip olmaktadır. İşletmeler ürünlerine Helal sertifika alarak bu pazardan pay alabilirler. Helal gıda sertifikası KOBİ’ler tarafından etkili biçimde kullanılırsa KOBİ’lerin büyük ölçekli işletmelerle bile rekabet etmeleri söz konusu olabilecektir. Pazarlama alanında çalışan akadem...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmanın temel amacı kamu kolluk güvenlik hizmetleri pazarlamasında iç müşteri olarak kabul edilen kamu kolluk güvenlik birim çalışanları jandarma ve polis personelleri ile dış müşteri olarak kabul edilen vatandaş ve diğer kamu görevlilerinin güvenlik pazarlaması kapsamında algılarının tespit edilmeye çalışılmasıdır. Bireyin yaşamından emin...
Conference Paper
Full-text available
İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından birisi beslenmedir. Yaşamın devamı için zaruri olan bu ihtiyaç bireylerin inançları doğrultusunda şekillenmektedir. Günümüz yoğun temposunda tüketiciler gıdaya yönelik tüketimlerini üretici insafına bırakmakla karşı karşıyadırlar. Bu çalışmayla Müslüman tüketiciler açısından çok önemli olan helal gıda hususunda...
Conference Paper
Full-text available
One of the most basic needs of mankind is nutrition. This necessity for the continuation of life is shaped in line with the beliefs of individuals. At the intense pace of today, consumers are confronted with the consumption of food to the mercy of producers. In this study, it is aimed to examine the perceptions of halal food certificate of SMEs act...
Conference Paper
Full-text available
The main objective of this study is to try to determine the perception of public law enforcement security unit employees, gendarmerie and police personnel who are accepted as internal customers in the marketing of public law enforcement services, as well as the citizens and other public officials who are accepted as external customers within the sc...
Presentation
Full-text available
Bu araştırmanın temel amacı kamu kolluk güvenlik hizmetleri pazarlamasında iç müşteri olarak kabul edilen kamu kolluk güvenlik birim çalışanları jandarma ve polis personelleri ile dış müşteri olarak kabul edilen vatandaş ve diğer kamu görevlilerinin güvenlik pazarlaması kapsamında algılarının tespit edilmeye çalışılmasıdır. Temel amaç doğrultusunda...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın temel amacı, ülkemizde yer alan ve halen faaliyette olan silahlı güvenlik güçlerinin bir kamu hizmeti çıktısı olan güvenlik hizmetlerinin iç müşterilere pazarlana bilirliğinin değerlendirilmesidir. Güvenlik kavram olarak endişe, korku ve tasa gibi olumsuz duyguların olmaması; sükûnet, istikrar, korkusuzluk gibi olumlu duyguların olmas...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı şehirlerin kentsel lojistik -lojistik köy performans faktörlerinin ve ilişkisinin belirlenmesi, reel sektörün beklentilerinin karşılanma düzeyinin ortaya konmasıdır. Lojistik performans faktörleri reel sektörün işleyiş ve temel uygulamaları bakımından önem arz etmektedir. Kentsel lojistik, kentlerin lojistik etkinlik boyutları...
Article
The aim of this study is to determine the urban logistics-logistic village performance factors and the relationship between the cities and the level of meeting the expectations of the real sector. Logistics performance factors are important in terms of operation and basic applications of real sector. Urban logistics is an evolutionary concept that...
Article
Full-text available
İnsanoğlu yaşamının devamı için binlerce gıda arasından kendi sosyal, kültürel ve dini değerleri doğrultusunda sınırlandırmalar yapmak durumunda kalmaktadır. Kişinin sahip olduğu dini inancı bu konudaki en belirleyici faktör olarak öne çıkmaktadır. Ancak günümüz modern tüketicisi yoğun tempo içinde gıda tüketimini üreticilerin insafına bırakmak dur...
Article
Full-text available
The intensity of competition emerging in each area with globalization directly affects businesses. In order to be able to sustain their continuity in this intense competitive environment, enterprises have to understand their organizational structures and increase their employees' satisfaction. Businesses can increase the satisfaction of their custo...
Thesis
Full-text available
In today's world, our supply of nutrition with healthier and cleaner foods is increasing rapidly. Global halal food market has emerged as a new growth sector in the global economy and has created a strong presence in developed countries. The most promising halal markets are the rapidly growing economies of Asia, the Middle East, Europe and America....
Conference Paper
Full-text available
Küreselleşme ile birlikte her alanda ortaya çıkan rekabetin yoğunluğu işletmeleri doğrudan etkilemektedir. İşletmeler bu yoğun rekabet ortamında devamlılıklarını sürdüre bilmek için örgütsel yapılarını anlamak ve çalışanlarının memnuniyetlerini arttırmak zorunda kalmışlardır. Personele yönelik olarak yapılan bu çalışmalar beraberinde birçok kuramın...
Article
Full-text available
Nutrition is a requirement that must be provided for the survival of human beings. However, the emergence of various diseases related to nutrition in this century we live and the increasing number of questions about the contents of food products cause consumers to be more selective to eat healthy. The scam in the food products, which is seen freque...
Article
Full-text available
According to Maslow hierarchy physiological needs have priority for human beings. Feeding have ultimate share on physiological needs. Nowadays catering firms are active on markets to meet feeding needs of people. It is estimated that services sector has increased its share on economy while Turkey is achieving development targets in the directions o...
Presentation
Full-text available
Beslenme, insanoğlunun yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi adına mutlaka karşılaması gereken bir ihtiyaçtır. Ancak yaşadığımız yüzyılda beslenme ile ilgili çeşitli hastalıkların ortaya çıkması ve gıda ürünlerinin içeriklerine yönelik soru işaretlerinin giderek artması tüketicilerin sağlıklı beslenmek için daha seçici davranmalarına neden olmakta...
Conference Paper
Full-text available
Beslenme, insanoğlunun yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi adına mutlaka karşılaması gereken bir ihtiyaçtır. Ancak yaşadığımız yüzyılda beslenme ile ilgili çeşitli hastalıkların ortaya çıkması ve gıda ürünlerinin içeriklerine yönelik soru işaretlerinin giderek artması tüketicilerin sağlıklı beslenmek için daha seçici davranmalarına neden olmakta...
Presentation
Full-text available
Günümüzün restoran ve hızlı gıda satış yerlerinin kökeni geçmişte uzun yol konaklayanlar için hizmet veren hanlar ve kervansaraylara dayanmaktadır. Han ve kervansaraylar bir yerden diğerine seyahat eden insanların yanısıra onların (at, deve vb) binek ve çekme hayvanlarına da hizmet vermekteydi. (Akçadağ ve Yıldırım, 2004; Gürsoy, 1995). Sanayi devr...
Conference Paper
Full-text available
Küreselleşme ile birlikte her alanda ortaya çıkan yoğun rekabet şüphesiz şehirleri de içine almıştır. Bu durumda şehirler diğer şehirler karşısında daha fazla turist, daha fazla yatırımcı çekebilmek adına çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında yerel yöneticiler birtakım stratejiler geliştirirler. Strateji geliştirme sürecinde yere...
Conference Paper
Full-text available
According to Maslow hierarchy physiological needs have priority for human beings. Feeding have ultimate share on physiological needs. Nowadays catering firms are active on markets to meet feeding needs of people. It is estimated that services sector has increased its share on economy while Turkey is achieving development targets in the directions o...
Presentation
Full-text available
Küreselleşme ile birlikte her alanda ortaya çıkan yoğun rekabet şüphesiz şehirleri de içine almıştır. Bu durumda şehirler diğer şehirler karşısında daha fazla turist, daha fazla yatırımcı çekebilmek adına çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında yerel yöneticiler birtakım stratejiler geliştirirler. Strateji geliştirme sürecinde yere...
Preprint
Full-text available
Haram consumption negatively affects animals health and genetics.
Preprint
Full-text available
Haram consumption negatively affects human health and genetics.
Preprint
Full-text available
Consumers are skeptical about the halality of the products. Therefore, businesses almost have to employ religious officials.
Preprint
Full-text available
Consumers have to go along with the Halal-Haram lists.
Preprint
Full-text available
Genetically modified products are harmful to human health. Halalness is doubtful in that they harm human health.
Cover Page
Full-text available
Nowadays, anyone who buys a bag gives a certificate of HElal Halal certificate is given to pork with money.
Preprint
Full-text available
Food Additives adversely affect human health
Preprint
Full-text available
Today, there is a lot of debate about the harm to human health and halality of chicken meat produced.
Cover Page
Full-text available
Nowadays SMEs want to join Helal food certification hub to maximize their profits.
Cover Page
Full-text available
There are some problems about Halal food certification. This cartoon draws attention to problems.
Preprint
Full-text available
In the food sector, fraudulent approaches to halality are derived. Even halal certificate is given to pigs.

Questions

Questions (7)

Network

Cited By

Projects

Projects (9)
Project
To define organizational culture created and sustained methods
Project
Identify the relationship between organizational behavior and HRM
Project
Contribute to management with quantitative and qualitative studies.