İhsan Metinnam

İhsan Metinnam
Ankara University · Faculty of Fine Arts

PhD
Drama in Education

About

36
Publications
19,797
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
55
Citations
Introduction
My current research interests are social justice and drama, dystopian thinking skills and drama, cultural contact zones and drama, dialogical model in drama, history of drama in education (pioneers, conventions, approaches etc.), contemporary drama and theatre, performance arts. I usually use participatory action research method. And I'm working on conceptualisation of using "dystopian thinking through drama" for developing critical thinking skills.
Additional affiliations
May 2019 - present
Ankara University
Position
  • Lecturer
December 2017 - May 2019
Trakya University
Position
  • PhD
June 2010 - December 2017
Ankara University
Position
  • Research Assistant
Education
September 2011 - December 2017
Ankara University
Field of study
  • Fine Arts Education
January 2010 - August 2011
Ankara University
Field of study
  • Creative Drama
September 2008 - January 2010
Anadolu University
Field of study
  • Creative Drama

Publications

Publications (36)
Article
Full-text available
Yaratıcı dramanın iki boyutu (kullanım biçimi) bulunmaktadır. Bu boyutlar, yaratıcı dramanın bağımsız bir ders ve bir öğretim yöntemi olmasıdır. Yaratıcı dramanın akademik başarıya etkisini araştıran meta-analiz çalışmaları kapsamında incelenen araştırmaların tümünde yaratıcı dramanın öğrencinin akademik başarısını artırmış olduğu bulgusuna ulaşıld...
Article
Full-text available
This study aimed at describing the development of creative drama throughout history, the contemporary state of creative drama in Turkey, and the need for bachelor of creative drama (hereafter called as undergraduate program in creative drama) in higher education of Turkey. Qualitative research allows researchers to reveal perceptions of events in a...
Article
Full-text available
Öz Distopik yapıtlar, sahip oldukları dramatik kurgunun yanında insanlığa yönlendirdikleri toplumsal, kültürel, politik ya da ekolojik uyarılarla drama planlamasında kullanılabilecek çeşitli öğrenme bağlamları sunarlar. Bu çalışmada, distopik yapıtlar, planlamada kullanılabilecek birer araç-gereç olmalarından farklı bir kavramsallaştırmayla ele alı...
Book
Full-text available
Günümüzde pek çok alanda ve farklı yaş gruplarıyla gerek bir yöntem gerekse disiplin olarak kullanılan drama, katılımcıların yeni bilgiler öğrenmesine, farklı beceriler geliştirmesine, rol içinde ve doğaçlamaya dayalı biçimde yaşantı yoluyla öğrenmelerine katkı sağlamaktadır. Okul öncesindeki öğrenciler için kendilerini estetik biçimde ifade ettikl...
Article
Full-text available
In drama lessons based on improvisation and role playing, participants express themselves spontaneously, take on various roles and act out by pretending. With improvisation, which is one of the two basic strategies used together with role playing in drama, the participants act in accordance with the designed dramatic fiction. The goal of this resea...
Article
Full-text available
In an educational process that causes the reproduction of social classes and culture, the disadvantaged segments of the society may not be able to benefit from the vertical class mobility function of education because they lack the cultural capital to strengthen their social positions. In such a case, it is important for individuals to contact teac...
Article
Full-text available
*You can find both Turkish and English versions of the article in the full text document. Scroll down the same document for the English version. Bu araştırmanın amacı COVID-19 sürecinde çevrimiçi drama dersi yürüten drama öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunları ve bu sorunları nasıl çözdüklerini belirlemek, çevrimiçi drama çalışmalarına yönelik...
Preprint
Full-text available
In drama lessons based on improvisation and role playing, participants express themselves spontaneously, take on various roles and act out by pretending. With improvisation, which is one of the two basic strategies used together with role playing in drama, the participants act in accordance with the designed dramatic fiction. The goal of this resea...
Chapter
Full-text available
Bu bölümde, sanat eleştirisinin teknoloji destekli süreçsel drama yaklaşımıyla ele alınma olanakları üzerinde durulmuştur. Bu yüzden, önce sanat eleştirisi ve süreçsel drama ilişkisini Pieter Brueghel'in "Çocuk Oyunları" tablosuyla beraber irdeleyen kuramsal bir giriş oluşturulmuş, ardından adı geçen tablonun sanatsal eleştirisi merkeze alınarak sü...
Article
Full-text available
Örgün eğitimde farklı yaş gruplarında zorunlu ya da seçimlik bir ders olarak okutulan dramayı üniversite öğrencileri farklı nedenlerle seçmektedir. Drama, farklı fakültelerde ve farklı bölümlerde eğitim alan üniversite öğrencilerinin kültür ve sanat konusunda kendilerini geliştirdikleri derslerden biridir. Bu araştırmada drama dersi alan üniversite...
Conference Paper
Full-text available
Covid process experienced throughout the world has created a new understanding in drama studies, as in many educational methods and art approaches. The aim of this study is to reveal the transformation of drama studies in the world during the covid process. In this direction, individual interviews will be held on the zoom platform with the experts...
Conference Paper
Full-text available
Covid process experienced throughout the world has created a new understanding in drama studies, as in many educational methods and art approaches. The aim of this study is to reveal the change in the understanding of drama in Turkey, which has a unique understanding of drama, during the pandemic process. For this purpose, the philosophy of the und...
Article
Full-text available
In the COVID-19 pandemic, people's opportunities for face-to-face education have been limited, and the way they access educational content has changed. During the pandemic, both institutions providing drama lessons and drama instructors had the opportunity to rethink drama education and adapt drama studies in different ways. During the pandemic, di...
Chapter
Full-text available
Bu bölüm, yoksulluk temelli sosyal dışlanmaya yönelik ortaya çıkabilecek ayrımcılık ve ötekileştirme içeren davranışlar konusunda eğitimde drama yoluyla farkındalık kazandırma amacıyla yazılmıştır.
Chapter
Full-text available
Bu bölüm, ırk ve cinsiyet temelli ayrımcılık türlerinden sonra dünya üzerinde en yaygın üçüncü ayrımcılık türü olan yaşçılık üzerinedir. Bölümde, bireylere yaşlarından dolayı uygulanan ayrımcılık konusuyla ilişkili farkındalık kazandırma amaçlı eğitimde drama temelli kuramsal ve uygulamalı bir içerik sunulmuştur.
Chapter
Full-text available
Bu kitap bölümünde, okul öncesi düzeydeki drama derslerinin çevrimiçi öğrenme ortamlarına nasıl uyarlanacağı, bunun için ne tür araçların kullanılabileceği, bu araçlar yoluyla bir drama dersinin nasıl planlanacağı, uygulanıp değerlendirilebileceği üzerinde durulmuştur. Bu amaçla, ilk olarak okul öncesi düzeyde drama derslerinin çevrimiçi ortamlara...
Chapter
Full-text available
9. BÖLÜM .......................................................................................................251 YARATICI DRAMA ..........................................................................................251 Öğr. Gör. Dr. İhsan METİNNAM Giriş .............................................................................................
Book
Full-text available
Philip Taylor, dramayı eleştirel kuramların bakış açısıyla, toplumsal değişim ve dönüşümü sağlayacak, sanat temelli ve etkili bir yöntem ve disiplin olarak ele almaktadır. Taylor, drama yoluyla değişim ve dönüşümün bütünsel bir çabanın ürünü olduğunu savunmaktadır. Bu nedenle drama çalışmalarında uzun süredir tartışma konusu olan kuram ve uygulama...
Book
Full-text available
Okul gelişimi ve dramatik durumların nasıl başarılması gerektiğine ilişkin birçok kitap var. Bu kitap; okul gelişimine yönelik iyi drama uygulamalarını sizlere ulaştırıyor. Mick Waters, Öğretim Programı Yöneticisi, Yeterlilikler ve Eğitim Programı Uzmanı Küçük çocuklar kendi doğal yetenekleri olan “rol oynama dünyaları yaratma” konusunda yalnız d...
Chapter
Full-text available
Çağımızda çocukların bilim ve teknolojideki değişim ve gelişimle farklılaşan yaşama uyum sağlaması gerekmektedir. Bu uyum sağlama sürecinde eğitim kurumlarının amaçları ve işlevleri de farklılaşmaktadır. Bilgiyi olduğu gibi alan çocuklar yerine bilgiyi edinen, edinme yollarını bilen ve onları uygulayabilen, karar verebilen, problem çözebilen, eleşt...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Pamela Bowell ve Brian Heap tarafından kaleme alınmış ve 2019 yılında Türkçeye çevrilerek alanyazına kazandırılan "Süreçsel Dramada Planlama" başlıklı kitap incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Kitap, ele aldığı konu gereği drama tarihi içerisindeki merkez tartışmalardan planlama paradigmasındaki değişim odağında değerlendirilmeye çalış...
Chapter
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çocuk ve Drama Kitabı
Conference Paper
Full-text available
This research investigated whether creative drama could be utilised to transform prospective teachers’ views regarding conflicting cultural contact zones as well as perceived injustices resulting from their social backgrounds. For this purpose, a ten-week implementation process with fifteen prospective teachers took place, with each session lasting...
Article
Full-text available
Bu araştırma, farklı disiplinler odağında gerçekleştirilmiş yaratıcı drama uygulamalarına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden temel yorumlayıcı nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri 18 saatlik yaratıcı drama uygulamasından sonra öğretmenlerle görüşme yapı...
Chapter
Full-text available
14. Bir Öğretim Yöntemi (Aracı) Olarak Drama 256 Bütünleştirilmiş Projeler 258 Kendi İçinde Bir Sanat Olarak Drama 259 Bir Öğrenme Yöntemi (Aracı) olarak Drama 261 İki Örnek Ders Planı 266 Hayvan Dostlarımız 266 Batıya Doğru Hareket 267 Okulda Sanatçılar 269 Gençlerle Oyun Yazarlığı 270 Özel Sanat Projeleri 273 Özet 277 Önerilen Görevler 278 Dergi...
Chapter
Full-text available
8. Dramatik Yapı: Oyun Biçim Alıyor 142 Oyunun Bileşenleri 143 Genç Seyirciler İçin Tiyatro 149 Bay Hare, Bay Leopard’ı At Gezisine Çıkarıyor 150 Özet 154 Önerilen Görevler 155 Dergi Yazısı 155
Research
Full-text available
29. Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresinde sunulmuş bildirilerin tam metinleri.
Article
Full-text available
Sosyal adalet indekslerine göre Türkiye sosyal adalet eşitliğinde mesafe alması gereken bir ülke konumundadır. Sosyal adaletin sağlanması ise tüm yurttaşların farkındalığı ve katılımıyla gerçekleştirilebilir. Bu noktada eğitime önemli bir görev düşmektedir. Bireyleri merkeze alan, bireyin yaşamından yola çıkarak eleştirel düşünme becerisini gelişti...
Article
Full-text available
Bu calismada yaratici drama alaninin onculerinden olan Brian Way’in yaratici drama yaklasiminin ve alana getirdigi katkilarin incelenmesi amaclanmistir. Nitel arastirma yontemlerinden dokuman incelemesi ve tam yapilandirilmis gorusmeye dayali biyografik calisma turunde gerceklestirilen arastirmada veri toplama araci olarak tam yapilandirilmis gorus...
Article
Full-text available
Bu arastirmanin amaci; cogunlugunu kadin uyelerin olusturdugu bir demokratik kitle orgutu olan Cagdas Drama Dernegi’nin kadin sorunlarina yonelik durusunu ve yaratici dramanin kadin egitmenlerin kendinlerine yonelik kadinlik algisinda ne gibi etkilerinin oldugunu kadin egitmenlerin gorusleri acisindan degerlendirmektir. Bu amaca yonelik olarak 23 k...
Chapter
Full-text available
Şair Hüseyin Çiftçi'nin şiirleri ve şiir anlayışı üzerine çeşitli edebiyatçı ve araştırmacıların kaleme aldığı yazıların derlendiği bu kitap, şairin vefatından sonra yayımlanmış olup şaire bir tür saygı duruşu niteliğindedir.
Article
Full-text available
In today's world, scientific and technological developments are on the rise every day. These changes are reflected on the perspective towards education and lead to radical changes and updates in the education systems. As a result of these changes which are based on the reformation of the elements of the education and teaching processes, new approac...
Conference Paper
Full-text available
Yaratıcı dramanın öncülerinden Brian Way’in “Katılımcı Tiyatro” yaklaşımının ana çizgileriyle tanıtılması ve bu yaklaşımın çocuk oyunlarının etkileşimli biçimde oynanabilme olanaklarına yaptığı katkılarının değerlendirmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. “Katılımcı Tiyatro” özel yazılmış veya uyarlanmış tiyatro oyunlarının sınırlı sayıda ola...

Network

Cited By