Ibrahim Sabuncu

Ibrahim Sabuncu
Yalova Üniversitesi

About

47
Publications
2,973
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
182
Citations

Publications

Publications (47)
Article
zet Küresel salgınların yönetiminde yapay zekâ yardımı ile sosyal medya paylaşımlarını analiz ederek milyonlarca bireyin salgın ile ilgili konularda düşüncelerini, endişelendikleri konuları, ihtiyaçlarını, beklentilerini, yöneticilerden taleplerini anlamak mümkündür. Ayrıca virüsün yayıldığı noktaları, yayılma hızını ve gelecekteki vaka sayılarını...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, farklı makine öğrenmesi teknikleriyle yatırım aracı verileri ile birlikte sosyal medya verileri kullanılarak hisse senedi tahminlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, beş farklı havayolu firmasına ilişkin Ekim 2019 – Şubat 2020 dönemine ait 236 764 adet tweet ve söz konusu şirketlerin hisse senedi değeri ve işlem gördüğü borsanın...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, sosyal medya verilerinden yararlanarak politikacıların oy oranlarının günlük değişiminin ve seçim sonucunun tahmin edilebilirliğinin araştırılmasıdır. Bu amaçla yapılan çalışmada, 3 Kasım 2020 ABD seçimine katılan adaylar hakkında 01.07.2020- 03.11.2020 tarihleri arasında paylaşılan 20.746.834 adet tweet RapidMiner programı ile...
Article
Full-text available
The purpose of creating a brand image profile is to measure the brand perception of consumers considering brand attributes. Thus, marketing decisions can be made based on the brand's strengths and weaknesses by determining them. The brand image profile is traditionally created using the attitude scales and surveys. However, alternative methods are...
Chapter
Social media analytics appears as one of recently developing disciplines that helps understand public perception, reaction, and emerging developments. Particularly, pandemics are one of overwhelming phenomena that push public concerns and necessitate serious management. It turned to be a useful tool to understand the thoughts, concerns, needs, expe...
Article
ZET İşletmeler sosyal medyayı etkili bir tanıtım mecrası olarak kullanabilmektedirler. Bu tanıtım çalışmalarının etkisi, şirketin yaptığı sosyal medya paylaşımlarının etkileşim miktarıyla ölçülür. Etkileşimi arttırabilecek nitelikleri bilmek işletmeler için önemlidir ve bu çalışmada ele alınmıştır. Önemli bir sosyal medya paylaşım sitesi olan Twitt...
Chapter
This chapter describes social media's role in understanding the impact of the COVID-19 pandemic on the tourism industry. At first, collecting large amounts of unstructured data from tourism-related digital media, social media, and search engines is explained. Then how these data can be analysed with artificial intelligence and machine learning-base...
Conference Paper
The purpose of creating a brand image profile is to measure the brand perception of consumers considering brand attributes. Thus, marketing decisions can be made based on the brand's strengths and weaknesses by determining them. The brand image profile is traditionally created using the attitude scales and surveys. However, alternative methods are...
Conference Paper
Social media is a digital platform where many people share their feelings and thoughts. The voluntary posts of those many people are an essential source of information for researchers. Studies in many different fields such as economy, marketing, social events, politics, disaster management have benefited from big unstructured data in social media....
Data
This dataset includes 24,201,654 tweets related to the US Presidential Election on November 3, 2020, collected between July 1, 2020, and November 11, 2020. The related party name and sentiment scores of tweets, also the words that affect the score were added to the data set. Election-related Tweets were searched by using the names of the parties,...
Preprint
Full-text available
In studies on election result prediction based on Twitter data, estimates were made using one of the factors such as the number of positive, negative, and neutral tweets posted about parties, the effect size of these tweets (the number of re-tweets), or the number of people who posted these tweets. However, no study was found that used all of these...
Article
Along with technological developments, concepts such as big data, big data analytics, social media, and social media analytics have been included in the agenda of marketing and other management sciences. It is known that among the biggest obstacles encountered in applying new methods, which are generally called business analytics, is the lack of kn...
Data
This data set includes Covid-19 related Tweet messages written in Turkish that contain at least one of four keywords (Covid, Kovid, Corona, Korona). These keywords are used to express Covid-19 virus in Turkey. Tweets collection was started from 11th March 2020, the first Covid-19 case seen in Turkey. Currently dataset contain 4,5 million tweets w...
Article
This paper is a case study on segmentation and profiling of customers according to their lifetime value by using the RFM (Recency, Frequency and Monetary Value) model which is an analytical method for behavioral customer segmentation. Real customer data that is gathered from a fuel station in Istanbul, Turkey is used for the case study. The data co...
Article
Social media data, especially Twitter, is used to forecast election results for more than a decade. In such studies, estimates were made using one of the factors such as the number of positive, negative, and neutral tweets posted about parties, the effect size of these tweets (the number of re-tweets), or the number of people who posted these tweet...
Conference Paper
İstanbul Boğazı, Karadeniz ve Marmara Denizini birbirine bağlayan ve gemi trafiği açısından en tehlikeli boğazları arasında olan bir suyoludur. Stratejik açıdan çok önemli bir konuma sahip olan İstanbul Boğazı’ndan günde ortalama 140 gemi geçtiği bilinmektedir. Uluslararası ticaret hacminin artmasına bağlı olarak, İstanbul Boğazı’ndan geçen gemiler...
Chapter
Social media is an important marketing and advertising medium for businesses. However, the benefits it provides to businesses are not limited to these. Social media is a valuable source of big data that will enable businesses to understand customers better and make marketing decisions more accurately based on data. In this section, social media ana...
Chapter
Search engine advertising is one of the most important topics in digital marketing. Indeed, it is estimated that 46% of digital marketing spending in 2016 was spent on search engine advertising and marketing (Laudon & Traver 2017). In this section of the book, the importance of search engine advertising for businesses, the opportunities and practic...
Conference Paper
Full-text available
In this study, tweet data of Turkish Airlines (THY) shared on Twitter between 01.01.2018-31.12.2018 was taken. After creating a Premium: Full Archive membership on Developer Twitter account, tweets were collected with PYTHON programming language using Twitter APIs. Daily stock value data of Thy for dates between 01.01.2018-31.12.2018 are collected...
Conference Paper
Social media is an important platform where personal thoughts are shared. People can freely share their thoughts on brands on social media. Recently, companies use sentiment analysis to analyze people's positive-negative thoughts about their brand. The analysis results allow companies to develop proactive strategies for image tracking and image enh...
Chapter
Bazı insanlar, uygulanan tedaviye aynı cevabı vermemekte veya istenmeyen ilaç etkileri bazı insanlarda çok kolay ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıkları gidermeye yönelik olarak yapılan araştır- malar kişiye özel tedavi kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bireydeki kanserli hücrele- rin anormal davranışlarını etkileyen gen ve proteinlerin yapı...
Conference Paper
In order to achieve a sustainable power in the competitive conditions of consumption culture, companies need to add value by nourishing the brands representing their assets in every aspect. The aim of this study is to identify, analyze and compare consumer perceptions against brand value and brand image elements as analytical methods. A survey has...
Article
z Yatırımcıların daha düşük riskler alarak daha yüksek gelirler elde etmesini sağla-yacak optimal portföy oluşturma ihtiyacı, bu alanda pek çok algoritma, yöntemin geliştirilmesine neden olmuştur. Yatırım karalarının çok hızlı alınması gereken gü-nümüzde daha etkin ve daha hızlı çalışan yeni algoritmalar geliştirilmesi eskiye oranla daha da önem ka...
Conference Paper
Bu çalışmada, pazarlama ve reklamcılık alanında, diğer ortamlara göre nispeten yeni olan bilgisayar/video/konsol oyunlarına marka yerleştirmenin, bu markaların uzun dönemde hatırlanmasını arttırıp arttırmadığı araştırılmıştır. Ayrıca cinsiyet, oyunu oynama sıklığı, markanın ait olduğu ürünleri tüketim sıklığının oyuna yerleştirilen markayı hatırlam...
Article
Japan is one of the most important olive oil markets in the world. Despite the importance of this market, there are a few consumer surveys about Japanese market but there isn’t enough study on Japan Business to Business (B2B) olive oil market, as far as we know. In this study, we had focused on B2B olive market of Japan. We aim to understand suppli...
Article
Belediyeler, hizmet bölgelerindeki vatandaşlarının beklenti ve ihtiyaçlarını anlayıp bu ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye çalışmalıdır. Bu çalışmada, Yalova Belediyesi’nin sunduğu hizmetlerden, Yalova’da yaşayan vatandaşların memnuniyet düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Memnuniyetin, demografik özelliklere ve ikamet edilen mahalleye gör...
Thesis
Japonya, dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olup, Türkiye için önemli bir dış pazardır. Fakat bu pazardaki Türkiye’nin payı 2014’de sadece %0,046’dır. Aynı yıl, Türkiye’nin ihracatının sadece %0,24’ü bu pazara yapılmıştır. Türkiye’nin, Japonya pazarındaki payının bu kadar az olmasının nedenlerini anlamak önemli bir araştırma konusudur....
Conference Paper
Sudoku puzzle is a popular logic game since 2005. This puzzle is an NP-Complete problem which means that a very hard problem that is required deep and efficient algorithm to be solved. So it also draws attention of the scientists to develop methods and algorithm in order to solve Sudoku puzzles. In this study I tried to develop a hybrid algorithm w...
Conference Paper
International Marketing research is an essential tool to develop international marketing strategy. Basically, it is developing of a survey, applying it to consumers and drawing valuable information from the results. But many exporter small and medium enterprises (SMEs) in Turkey cannot use it because of high costs, complexity, and lack of expert st...
Article
z: Hisse senetlerine tek tek yatırım yapmak yerine birden çok sayıda hisse senedinden oluşan bir portföye yatırım yapmak riski büyük ölçüde azaltacaktır. Portföy seçim modelleriyle farklı getiri ve risk düzeylerinde çok sayıda portföy oluşturmak mümkündür. Böylece yatırımcıya riske bakış açısına uygun portföyler önermek sözkonusu olabilmektedir. Te...
Article
The main characteristic of today's manufacturing environments is volatility. Under a volatile environment, demand is not stable. It changes from one production period to another. To operate efficiently under such environments, the facilities must be adaptive to changing production requirements. From a layout point of view, this situation requires t...
Article
In this research paper, an Ant Colony Optimization (ACO) based heuristic algorithm is proposed for solving simple (one-sided straight line) and U-shaped assembly line balancing problems (ALBP) with multiple objectives. The paper makes one of the first attempts to show how the ACO heuristic can be used to solve multiple objective U-shaped ALBP. A no...
Thesis
Two-sided assembly line balancing problems usually occurs in plants, which are producing large sized high volume products like buses, trucks and domestic products. Many algorithms and heuristics have been proposed to balance classical one-sided assembly lines. However, little attention has been paid to two-sided assembly lines. Moreover, according...
Conference Paper
ZET Çift taraflı montaj hattı dengeleme (çift-MHD) problemi, tipik olarak kamyon ve otobüs gibi büyük boyutlu ürünleri üreten fabrikalarda bulunur. Büyük miktardaki algoritma ve sezgisel yöntem tek taraflı montaj hatları için önerilmiştir. Fakat çift taraflı montaj hatlarına yönelik çalışmalar çok azdır. Bunun; çift taraflı montaj hatları dengeleme...
Conference Paper
The main characteristic of today's manufacturing environments is volatility. Under a volatile environment demand is not stable. It changes from one production period to another one. To operate efficiently under such environments facilities must be adaptive to changing demand conditions. This requires the solution of the Dynamic Layout Problem (DLP)...
Conference Paper
ZET Bu çalışmada, Araç Yönlendirme Probleminin (AYP) çözümü için, karınca kolonisi optimizasyonu yaklaşımı kullanılarak bir sezgisel optimizasyon algoritması geliştirilmiştir. Tipik bir yönlendirme problemi, merkezi bir dağıtım noktasında veya depoda bulunan bir araç filosunun coğrafik olarak bir birinden ayrı müşterilere servis ve dağıtım yapmak a...
Conference Paper
In this study, a new Ant Colony Optimization (ACO) based heuristic model for solving line-balancing problems is developed. The basic line-balancing problem is to assigns individual work elements to workstations in a production environment. The objective is to minimize the unit assembly cost. Constraints usually exist on production rate, sequencing...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project