• Home
  • İbrahim Hakkı Öztürk
İbrahim Hakkı Öztürk

İbrahim Hakkı Öztürk
Çanakkale Onsekiz Mart University College of Education (Turkey) · Social Studies Education

Ph.D

About

26
Publications
42,183
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
324
Citations
Citations since 2017
1 Research Item
214 Citations
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
Additional affiliations
September 2011 - April 2015
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Position
  • Head of Graduate School
Education
September 2000 - December 2005
Université de Picardie Jules Verne
Field of study
  • Educational Sciences
September 1999 - July 2000
Paris Diderot University
Field of study
  • History Education

Publications

Publications (26)
Article
Full-text available
Abstract: This study analyses the difficulties and obstacles faced by teachers of social studies education while using ICT-based teaching equipment and methods in their classes. Although ICT-based equipment and methods create important opportunities for the development of teaching, the literature shows that the ICT integration into teachers’ classr...
Article
Full-text available
This paper reviews the book Democracy, Schooling and Political Education, written by Colin Wringe (published in 2012 by Routledge, first ed. in 1984, 126 p.). Although, the book was written in the last quarter of the 20th century towards the end of the cold war period, it is highly up-to-date in terms of the topic it covers. Wringe’s work addresses...
Article
Full-text available
Bu makalede, eylem araştırması yaklaşımının tarih öğretmeni eğitimi alanında kullanımı incelenmektedir. Eylem araştırması, Türkiye’de eğitim araştırmaları alanında son yıllarda oldukça yaygın hale gelse de, bu konudaki metodolojik yaklaşımlar ve sorunlar pek tartışılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, hizmet öncesi tarih öğretmeni eğitiminde eylem araşt...
Article
Full-text available
This paper seeks to explore a web-based teaching activity designed for technological pedagogical content knowledge (TPCK) development in pre-service history teacher education in Turkey. The study is conducted by action research methodology. Using a project-based learning (PBL) approach, the designed activity aims to provide the necessary background...
Article
Full-text available
Bu çalışmada yıllık planların hazırlanması ve uygulanmasında tarih öğretmenlerinin rolleri ve özerklik alanları incelenmektedir. Öğretmen özerkliği kavramı kısaca öğretmenlerin mesleki faaliyetlerini planlamada, uygulamada ve bunlarla ilgili kararları almada sahip olduğu yetki ve özgürlük alanını ifade etmektedir. Çalışmanın amacı yıllık planların...
Article
Full-text available
Bu makalede tarih öğretmeni adaylarına BİT destekli öğretim becerilerinin kazandırılmasına yönelik olarak geliştirilen bir öğretim modeli incelenmektedir. Araştırma Öğrenme Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersi kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği programında gerçekleştirilmiştir. Araştırma modeli...
Article
Full-text available
This study seeks to analyze the role of history teachers in instructional planning and their areas of autonomy in Turkey. The concept of teacher autonomy briefly refers to the authority and freedom of teachers in the planning and implementation of the instructional activities and the decisions made during the instructional process. The objective of...
Article
Full-text available
In recent years, the curriculum programs have been changed dramatically in Turkey, as part of a comprehensive reform initiative. The history curriculum for secondary schools was subjected to this transformation as well. This study examines the curriculum reform in terms of teacher autonomy, a key-concept for the comprehension and improvement of the...
Article
Full-text available
Anachronism refers to an error on the date and period of an event or phenomenon. This error may be on factual information or explanations as well as on the concepts, points of view and mindsets. Three types of anachronism are reported: anachronism of facts, anachronism of language, anachronism of perspective. The anachronism of language and perspec...
Article
Full-text available
This research analyzes the structure of the practical training programs of teacher education in three countries (Turkey, Germany and France) by use of a comparative research perspective. The data of this research relying on descriptive scanning model is mostly based on written sources and official documents of the relevant countries. A comparison o...
Article
Full-text available
Bu çalışmada literatürde ortaya çıkan yaklaşım ve modeller çerçevesinde, öğretmen özerkliği kavramının kapsamı, boyutları ve bu kavramın ifade ettiği olgunun eğitim ve öğretimdeki işlevleri incelenmektedir. Bu konuda dünya genelinde önemli bir literatür oluşmuşsa da, Türkiye’de öğretmen özerkliği olgusu çok az incelenmiştir. Bu çalışma Türkiye’de b...
Article
Full-text available
Bu çalışmada bir ders için, farklı yazar ve yayınevleri tarafından hazırlanan ders kitaplarının ne ölçüde birbirlerinden farklılaştıkları ve özgün nitelik taşıdıkları sorusu ele alınmaktadır. Özgünlük ders kitaplarında farklı ve yenilikçi yöntem ve yaklaşımlara yer verilmesini, kitapların içeriğinin belirli ölçülerde birbirlerinden farklılaşmasını...
Article
Full-text available
Bu makalede hizmet öncesi tarih öğretmeni eğitiminde tarihsel romanların kullanılması eylem araştırması yaklaşımıyla incelenmektedir. Araştırma kapsamında uygulanan öğretim etkinliği öğretmen adaylarının tarihsel roman okumaya yönelik tutumlarını olumlu yönde geliştirmeyi ve kitap incelemesi çalışmaları için gerekli bazı temel becerileri kazanmalar...
Article
Full-text available
Bu makale Avrupa Birliği’nde Lizbon Stratejisi sürecinde (2000-2008) eğitim alanında ortaya çıkan hedefleri, politikaları ve bunların sonuçlarını incelemektedir. Eğitim, AB’yi “dünyanın en dinamik ve en rekabetçi bilgi ekonomisi” haline getirmeyi hedefleyen Lizbon Stratejisinin gerçekleştirilmesinde rol oynayacak en önemli alanlardan birisi olarak...
Article
Full-text available
Parallel to the process of the development of the European Union, there have been significant changes in social sciences education (history, geography and civic education) in the European countries. On the one hand, the topics concerning Europe increased in the school curriculum. On the other hand, the new educational aims developed in the perspect...
Article
Full-text available
Bu makale tarih öğretiminde Avrupa boyutu ile ilgili olarak Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan temel yaklaşımları Avrupa Konseyi’nin çalışmaları üzerinden incelemektedir. Araştırmanın ana kaynaklarını Avrupa Konseyi’nin bu alandaki resmi kararları (tavsiye kararları ve deklarasyonlar), inceleme raporları, sempozyum ve konferans gibi faaliyetlerinin me...

Network

Cited By