İbrahim Kuşku

İbrahim Kuşku
İstanbul University-Cerrahpaşa · Geological Engineering

PhD

About

16
Publications
4,386
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
6
Citations
Citations since 2017
9 Research Items
5 Citations
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
Additional affiliations
September 2004 - present
İstanbul University-Cerrahpaşa
Position
  • Engineer
Education
September 2002 - February 2007
Istanbul University
Field of study
  • Engineering Geology
September 1998 - June 2002
Istanbul University
Field of study
  • Engineering Geology

Publications

Publications (16)
Conference Paper
Full-text available
Derin kazıların oluşturulması amacıyla projelendirilen destek sistemleri, dönme, kayma, temel tabanı kabarması ve toptan göçme riskleriyle karşı karşıyadır. Projelendirme aşamasında, stabilite şartları olarak nitelendirilen, bu risklerin değerlendirilmesi ve güvenlik koşullarının ortaya konulması, aynı zamanda proje başarısını da ortaya koymaktadır...
Article
Disaster-prone area is declared to were already affected or may be affected by the disasters that have been occurred or are likely to occur in the disaster survey reports. In addition, these areas should be areas that cannot be rehabilitation for technically or economically reasons by means of improvement studies. However, the future impact of the...
Article
Full-text available
İstanbul’da, ankrajlı iksa sistemleri kullanılarak yapılan derin kazılarda, meydana genel yenilme olaylarının başlıca nedeni, jeolojik ve jeoteknik özelliklerle ilişkilidir. Çünkü ankrajların taşıma kapasitesine etki eden en büyük unsurlardan biri, ankraj kök bölgesinin etkileşimde olduğu zemin veya kayanın jeolojik ve jeoteknik özellikleridir. Bu...
Conference Paper
Full-text available
Derin kazılar için yapılan iksa sistemlerindeki aşırı deformasyonlar ve yenilme olayları başlıca yerel zemin ve kaya koşulları ile açıklanabilmektedir. Bu çalışmada, İstanbul da yaygın olarak görülen iksa sistemlerinde görülen aşırı deformasyonların veya göçmelerin nedenleri zemin ve kaya özellikleri bakımından incelenmiştir. İstanbul' da iksa sist...
Conference Paper
Full-text available
Afete Maruz Bölge, özetle; afet etüt raporlarında, olmuş veya olması muhtemel afetlerden etkilendiği veya etkilenebileceği belirtilen, iyileştirme çalışmaları ile teknik ya da ekonomik olarak ıslah edilmesi mümkün olmayan alanlar olarak tanımlanabilir. Ancak, heyelanın, bu tanıma göre belirlenen alan sınırında bulunan yerleşim yerlerine etkisi kimi...
Chapter
The one of important matter of the design of tunnel is that choosing of the building materials and to make away rock material from tunnel walls or surface. Another important point is that these factors are effective for the building of tunnel process. It is necessary to investigation detailed the matters such as choosing the route of tunnel, the me...
Conference Paper
Full-text available
In this study, it is aimed to evaluate the study area with the principals of engineering geology by using field measurement, observation and tests with laboratory data realized in soil and rock environment of the tunnel route in Mecidiyekoy and Mahmutbey Metro Project between Yenimahalle-Karadeniz Stations line. The tunnel route has double line, 31...
Chapter
The one of important matter of the design of tunnel is that choosing of the building materials and to make away rock material from tunnel walls or surface. Another important point is that these factors are effective for the building of tunnel process. It is necessary to investigation detailed the matters such as choosing the route of tunnel, the me...
Conference Paper
Full-text available
İstanbul'un başlıca, depremsellik, heyelan, sıvılaşma, oturma, şişme, sel olayları, karstik boşluklar, yetersiz taşıma gücü ile çeşitli amaçlar doğrultusunda yapılan kazılarından kaynaklanan jeoteknik sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlara bağlı olarak da 17 Ağustos 1999 Gölçük depreminde İstanbul'un Avcılar ilçesinde 246 kişi, 7 ve 8 Eylül 2009 tar...
Article
Full-text available
Soil and Fundamental investigation report is prepared for the purpose of description of soil engineering properties that requires for the fundemental design at a parcel that placed at an area which’ s land use characterictics is determined. In Istanbul, Soil investigation reports based on boring providing data for static project are being prepared...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışma, derin kazılar için yapılan iksa sistemlerindeki yenilıne olaylarının yerel zemin koşulları ile ilişkisinin araştırılınasını amaçlamaktadır. Genel olarak, iksa sistemlerinde yerel zemin koşulları, iksa projesini yapan mühendislerce yeteri kadar anlaşılamadığı durumlarda sorunlar ortaya çıkmakta, bu da can ve mal kayıplarına neden olınakt...
Article
Full-text available
Yüksek standartlı demiryolu güzergah çalışmaları, eğim ve kurp sınırlamaları yüzünden büyük titizlik gerektirir. Özellikle limit denge koşullarındaki eski heyelanlı (paleo heyelan) bölgelerde yapılan kazılar ile gerilim koşullarında dengesizlik oluşur ve bunun sonucunda heyelanlar meydana gelir. Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesinde yer alan (Bilec...
Article
Full-text available
Büyükçekmece ile Küçükçekmece arasındaki heyelanların oluşmasında hazırlayıcı parametreler olarak başlıca, genç faylara ait veriler bulunmaktadır. Buzul dönemindeki vadilerin derine aşındırma işlemi de bu fay zonlarını takip ederek heyelanların oluŞmasına neden olmuş olmalıdır. Ayrıca, heyelanların oluşmasında diğer hazırlayıcı parametreler geçirim...
Article
Full-text available
İstanbul'un Avrupa yakasında son on yılda bina temellerinde karşılaşılan uygun olmayan zemin ve kaya koşullarından dolayı yaklaşık 300 kadar can kaybı olmuş ve önemli maddi hasarlar ortaya çıkmıştır. İstanbul'da bina temellerine etki eden başlıca olumsuz koşulların, zemin büyütmesi, sel, heyelan, fay, ayrışma, karstik boşluklar, yetersiz taşıma güc...
Conference Paper
Bu çalışma İstanbul Metrosu 2.Aşaması kapsamında inşa edilen Şişhane İstasyonu 2. Havalandırma tüneli (K2YT–2) ile Yenikapı Şaftı – Yenikapı İstasyonu arasındaki 2.Ana hat tüneli (YH2U–2) kazı ve destek sisteminin yüzey ve tünel içi deformasyonlar ile ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Havalandırma tüneli Trakya Formasyonu’nun orta-zayıf ka...
Conference Paper
Full-text available
Aksaray-Yenikapı istasyonlarını birleştirecek olan LRTS hattında L ve M tünelleri kumtaşı, sil taşı ve kiltaşı ardalanmasından oluşan Karbonifer yaşlı Trakya formasyonu içerisinde, 4.5m ile 12 m arasında sığ örtü yükü altında açılmaktadır. Bu nedenle, tünel ekseninde ve yakın dolayındaki yüzey deformasyon değerlerinin araştınlması, can ve mal güven...

Network

Cited By

Projects

Project (1)