İbrahim Hatipoğlu

İbrahim Hatipoğlu
Uludag University · Department of Public Administration

Doctor of Philosophy

About

13
Publications
7,583
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
43
Citations
Citations since 2017
10 Research Items
43 Citations
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
Additional affiliations
September 2018 - September 2019
University of Innsbruck
Position
  • Research Associate
March 2013 - present
Uludag University
Position
  • Research Assistant
Education
September 2018 - September 2019
University of Innsbruck
Field of study
  • Department of Political Science
September 2014 - April 2022
Uludag University
Field of study
  • Political Science and Public Administration
March 2013 - September 2014
Uludag University
Field of study
  • Public Administration

Publications

Publications (13)
Article
Full-text available
Günümüzde devletler vatandaşların tercihlerine dayalı daha rasyonel kamu politikaları geliştirmeye ve daha iyi kamu hizmeti sunmaya yönelik bir baskı altındadırlar. Bu nedenle, son dönemde gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilen reformlar vatandaş-temelli kamu yönetimini inşa etmeyi hedeflemektedir. Kamu kurumu-vatandaş et...
Conference Paper
Political parties have not been indifferent to the opportunities offered by the internet-based technologies. Today, political parties use the social media tools to communicate, organize and mobilize. However, few studies focus on the use of social media by the political parties and these studies analyze the use of social media in election campaigns...
Chapter
Today, politicians like other political actors use social media to interact with their audiences. In the relevant literature, studies on the use of social media by politicians focus more on how politicians use social media for political communication during the election periods and its impact on the election results. Furthermore, these studies main...
Chapter
Full-text available
Today, politicians like other political actors use social media to interact with their audiences. In the relevant literature, studies on the use of social media by politicians focus more on how politicians use social media for political communication during the election periods and its impact on the election results. Furthermore, these studies main...
Chapter
Full-text available
Günümüzde sosyal medya siyasal süreçlerin önemli bir unsuru haline gelmiş ve siyaseti derinden etkilemeye başlamıştır. Sosyal medya araçları siyasal aktörler (siyasetçiler, siyasal partiler, sivil toplum örgütleri, aktivistler vb.) tarafından organize etmek, seferber etmek ve iletişime geçmek için yeni imkânlar sunmaktadır. Sosyal medya araçları si...
Chapter
Local governments use social media tools to inform citizens, promote themselves to their audiences, collect feedback from citizens and use this feedback as input in the process of improving public services and policies. To achieve these goals, local governments need to reach out to the greatest number of people using a successful communication stra...
Conference Paper
Full-text available
Nowadays, social media has become an important element of political processes and affects politics in a profound way. Social media tools offer political actors (politicians, political parties, non-governmental organizations, activists etc.) new opportunities to organize, mobilize, and communicate with citizens. Moreover, social media can be also us...
Conference Paper
Full-text available
Hükümet sistemlerine yönelik sınıflandırmalar, devletin fonksiyonlarını yerine getiren organlar arasındaki ilişkinin niteliği çerçevesinde yapılmaktadır. Bu bağlamda, ilgili yazında yaygın olarak kullanılan sınıflandırma; yasama ve yürütme arasında sert kuvvetler ayrılığının olduğu başkanlık sistemi, yumuşak kuvvetler ayrılığının bulunduğu parlamen...
Chapter
Full-text available
Today, social media offer political actors (i.e., politicians, political parties, NGOs, activists) opportunities for political communication, particularly during election periods. Political parties and candidates use social media tools such as Facebook, Twitter, and YouTube comprehensively to convey their messages to large audiences, persuade their...

Network

Cited By