Huy Vuong

Huy Vuong
Can Tho University · Department of Land Resource Management

Master of Philosophy

About

20
Publications
7,936
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
18
Citations
Citations since 2016
17 Research Items
16 Citations
2016201720182019202020212022012345
2016201720182019202020212022012345
2016201720182019202020212022012345
2016201720182019202020212022012345

Publications

Publications (20)
Article
Full-text available
The research objective was to determine the suitability of land regarding physical and economic conditions as a basis to support managers in planning effective agricultural development strategies that are suitable and sustainable for land potential in a future affected by climate change. In this research, physical and socio-economic data were colle...
Article
Full-text available
Background: This study aims to estimate the factors affecting the agricultural production process on the problem soil of Tan Thanh district as a case study to develop solutions for sustainable agriculture. Methods: Through consultation with 150 households and 60 experts, Four primary and 18 secondary factors were identified that affect the agricult...
Article
Mục đích của bài báo này là xác định tiềm năng đất đai cho phát triển cây ăn trái tại huyện Châu Thành, làm cơ sở định hướng và phát triển vùng sản xuất tập trung. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ các báo cáo về tình hình sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế – xã hội và niên giám thống kê. Bên cạnh đó, 18 chuyên gia và 37 người dân trực tiếp...
Article
Full-text available
Optimization of agricultural land use has been applied at different commune and district levels. However, at the regional level, it has faced challenges in optimizing agricultural production to meet the agricultural development needs of the Mekong Delta. This paper presents the results of agricultural landuse optimizing according to the agricultura...
Article
Full-text available
Nghiên cứu này nhằm đánh giá sự thay đổi về tiềm năng đất đai cho phát triển ngành nông nghiệp dưới ảnh hưởng của chế độ ngập lũ và xâm nhậm mặn đến năm 2030 tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Article
Full-text available
Huyện Châu Thành A được coi là cửa ngõ của tỉnh Hậu Giang tiếp giáp với thành phố Cần Thơ, là nơi hội tụ nhiều lợi thế cho phát triển nông nghiệp. Nghiên cứu nhằm xác định tiềm năng đất đai cho phát triển nông nghiệp tại huyện Châu Thành A để phát huy những lợi thế sẵn có và đề xuất các giải pháp khắc phục các yếu tố hạn chế trong quá trình canh tá...
Article
Full-text available
Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang là một huyện thuần nông, do đó phân bố sử dụng đất giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp bền vững của huyện. Đồng thời, một phương án bố trí sử dụng đất nông nghiệp khả thi phải được sự đồng thuận cao của cộng đồng sinh sống tại địa phương và các bên liên quan. Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu thu thập t...
Presentation
Full-text available
In recent years, extreme droughts appeared to happen more frequently in the Mekong basin. The 2010 drought in China and the 2016 drought in the Lower Mekong basin's countries caused widespread damage to the regional economy and disruption to livelihood of millions of people. Understanding the climate 'new normal' and its impacts, and promoting appr...
Article
Full-text available
Optimal use of land surrouding farmer's house in order to enhance farmers income was objective of this study. The study was carried out in Tra Hat hamlet in order to support the farmers plan properly their land based on household resources under changes in market prices. Consequently, it helps increase farmers’ income, reduce market risks, and impr...
Article
Full-text available
Agriculture is a primary source of livelihood in the Vietnamese Mekong River Delta with different land use activities. There are different potential conflicts in agricultural land use, including: water resources use and interests. Therefore, establishing feasible land use planning (LUP) in an area needs an in-depth participation and discussion amon...
Article
Từ khóa: p Trà Ht, các chủ thể, đđt nông nghiệp, mâu thuẫn trong sử dụng đđt, quy hoạch sử dụng đđt ABSTRACT A feasible land-use planning was depending on consent of the local people who use this land and its stakehokders. It has the potential to solve land-use conflicts. The methods used for this study includessecondary and a primary data collecti...
Article
Full-text available
Optimal use of land surrouding farmer's house in order to enhance farmers income was objective of this study. The study was carried out in Tra Hat hamlet in order to support the farmers plan properly their land based on household resources under changes in market prices. Consequently, it helps increase farmers’ income, reduce market risks, and impr...
Article
Full-text available
Từ khóa: Kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất, đất nông nghiệp, mô hình toán tối ưu, huyện Vị Thủy ABSTRACT Agriculture is responsible for a major portion in the economic sector of Vi Thuy district, so land use planning for agriculture plays an important role for economic development of the district. Factors affected the implementation of ag...
Article
Full-text available
Từ khóa: Bạc Liêu, biến đổi khi hậu, thích nghi đất đai, sử dụng đất, vùng ven biển ABSTRACT Bac Lieu is one of the areas strongly affected by the climate change (sea level rise and salinization), especially on agricultural production, in the Mekong delta. The present study was conducted to determine suitable land areas for land use types at three...
Article
Full-text available
Title: Effect of flooding and salinity as a result of climate change on land use suitability in the coastal zone of the Vietnamese Mekong Delta Từ khóa: Biến đổi khí hậu, sử dụng đất, vùng ven biển, ngập, mặn, thích nghi đất đai ABSTRACT Agriculture is an important sector in the Vietnamese Mekong Delta (VMD), a major agricultural zone in Vietnam. B...
Article
Full-text available
Climate change is an important issue at the global scale and affects seriously on human activities including agricultural practices. Hence, to assess the impact of climate variability on crop production, the AquaCrop model was applied to simulate rice yield in the Northern area of the National Road 1A, Bac Lieu province. To estimate possible impact...
Article
Full-text available
Đồng bằng Sông Cửu Long đã và đang chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sinh kế của người dân. Đặc biệt là những vùng ven biển thì xảy ra các mâu thuẫn giữa các mục tiêu trong khai thác và sử dụng tài nguyên qua các yếu tố như nhiễm phèn, nhiễm mặn, chất lượng nước và môi trường nước đang là vấn đề khó khăn giữa các mục đích sử...

Network

Cited By