Hüseyin Pamukçu

Hüseyin Pamukçu
Afyon Kocatepe University | AKU · School of Tourism and Hospitality Management

About

90
Publications
45,818
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
157
Citations
Introduction
Additional affiliations
March 2018 - present
Kastamonu Üniversitesi
Position
  • Professor (Assistant)
March 2013 - March 2018
Kastamonu Üniversitesi
Position
  • Research Assistant

Publications

Publications (90)
Chapter
Full-text available
The COVID-19 virus, which emerged in China, spread rapidly worldwide and turned into a global pandemic. This process has forced regions and countries to make some decisions. There has been a transition from the global social order to an order of introversion and restrictions. Although the pandemic has been tried to slow down with bans, restrictions...
Article
In this study, we aimed to create a new cultural route in order to provide tourism diversity in the region. Shaban-i Veli route can then be used as a development tool for marginal or rural areas. The Sheikh Shaban-i Veli cultural route was created by using spatial technologies such as GPS and orthophoto maps. We created a 3D digital land model of K...
Article
Full-text available
Mutfak kültürü bir destinasyon için en önemli çekici unsurlardan biri olarak bilinmektedir. Ülkelerin mutfak kültürü ve beslenme düzenlerinde önemli rol oynayan ve ait olduğu ülkeyle özdeşleşen geleneksel gıdalar bulunmaktadır. Tarhana bu gıdalardan biridir. Tarhana buğday unu, domates, soğan, yoğurt, yeşilbiber, kırmızıbiber, tuz ve karabiber gibi...
Conference Paper
Full-text available
Şehir kültürünün bir parçası olan tarihi konaklar, yeniden işlevlendirilerek son zamanlarda kafe, restoran ve otel olarak hizmet vermektedir. Türkiye’nin birçok ilinde yeniden işlevlendirilmiş tarihi konaklar bulunmaktadır. Bu illerden biri de Afyonkarahisar’dır. Afyonkarahisar’da bulunan tarihi konakların geçmişi 1900’lü yıllara kadar dayanmak...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, tüketicilerin sokak lezzetlerini satın alma davranışına yönelik tutumlarını, öznel normlarını, algılanan davranışsal kontrollerini ve davranışsal niyetlerini belirlemek ve sokak lezzetlerinin gelişimine yönelik önerilerde bulunmaktır. Nicel olarak tasarlanan bu araştırmada, anket tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda, kolay...
Article
Full-text available
The purpose of this study carried out in this context is to determine the effects of COVID-19 virus, which has become a global health problem today, on accommodation businesses. In this study, a five-star accommodation business in Turkey, which carries out its activities by taking its own precautions and can be considered successful with the precau...
Article
Full-text available
Turizm hareketlerine katılan kişi sayısıyla paralel ülkelerin turizmden sağladığı gelirin artması ile turizm arz eden ülkeler, turizm sektöründe istihdam edilen işgücünün eğitimine de önem vermişlerdir. Turizm arz eden ülkeler kendi eğitim politikaları doğrultusunda meslek eğitimlerini de şekillendirmiştir. Türkiye, 1986 yılında çıkardığı 3308 sayı...
Article
Full-text available
Bir işletmenin büyümesi ya da bir işletmede zorunlu olarak küçülmeye gidilmemesi için sürekli değişmekte olan şartlara ayak uydurulması gerekmekte ve bu sürecin olumlu bir şekilde ilerleyebilmesi için de profesyonel destek alınmalıdır. Destinasyonlarda turistlere, konaklama, yeme-içme, ulaşım vb. hizmetler sunan ve turizm sektörünün önemli halkalar...
Article
Full-text available
Various tourism trends have appeared with developing technology. One of them is gastronomy tourism. It is necessary to determine the factors which affect the development of this type of tourism for supply determinants to be successful in marketing activities. Products registered with geographical indication are considered to be one of these element...
Article
Full-text available
Parallel to the number people participating in tourism movements, the countries that provide tourism have given importance to the education of the workforce employed in the tourism sector with the increase in income from tourism. Tourism supply countries have also shaped vocational training in line with their own education policies. Turkey made a s...
Article
Full-text available
The purpose of this research is determining the tourist profiles that travel with the motive of gastronomy. The sub-purpose parallel to this goal is evaulating the gastro-tourist demographic features and their travel attitues by identified profiles. Accordingly, first a survey was performed to the domestic tourists that visit to food and beverage b...
Article
Full-text available
Amaç – Bu araştırmada, Azerbaycan’ın Bakü şehrinde faaliyet gösteren 4 yıldızlı iki otelde konaklama yapan turistlerin müşteri memnuniyeti ve sadakat algıları araştırılmıştır. Bu kapsamda araştırmaya katılanların demografik özelliklerinin belirlenmesi ve müşteri memnuniyetleriyle sadakatleri arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. Yöntem –...
Chapter
From an Islamic perspective, this research attempts to explain the origins and conceptual framework of Halal tourism, address its market potential, and establish associations regarding the relationship between Islam and Halal tourist. The literature on Halal tourism were studied for this purpose, and the idea of Halal tourism, its breadth, the reas...
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
Towards the end of the twentieth century, through the effect of globalization, cities experienced a great change. The distorted construction that emerged as a result of population growth has led to the disappearance of the aesthetic understanding and cities turning into concrete piles. City aesthetics emerge as a social need of our day that allows...
Article
İslamiyet; çevreyi korumayı emreden, israfı yasaklayan ve toplumların sosyal yaşantısı ve inancına saygı duyan semavi bir dindir. İslam dininin gereklerine göre turizm faaliyeti gerçekleştiren bireylerin sürdürülebilir turizme katkı sağladığı düşünülmektedir. Bu doğrultuda bu araştırmanın temel amacı, İslam dinine mensup helala duyarlı turistlerin...
Article
Full-text available
Sosyal medya uygulamaları, ürün veya hizmet üreten tüm işletmeler için vazgeçilmez bir noktaya ulaşmıştır. Reklam ve tanıtım faaliyetlerinde sahip olduğu üstünlükler ve teknolojik ilerlemeler yiyecek-içecek işletmelerinin ön plana çıkmasına vesile olmaktadır. Böylece gün geçtikçe yiyecek-içecek işletmeleri, sosyal medya uygulamalarını kullanmada da...
Technical Report
Full-text available
Link 1: https://www.musiad.org.tr/uploads/haberler/2020/mayis/covid19raporturizm.pdf Link 2: https://www.ihato.org/wp-content/uploads/2020/05/covid19.pdf Bu araştırmanın temel amacı; Covid-19 salgınının iç turizm talebine etkileri ve turistlerin hijyen beklentileri hakkında bilgi edinmektir. Covid-19 salgını, ekonomiyi oluşturan tüm sektörler üze...
Article
Full-text available
Researches are underway to use molecular gastronomy, which is created to make food look different than it is, in many areas of the food and beverage industry. In this study, it aims to compile information and opinions about the use of molecular gastronomy in local dishes by examining the perspectives of cooks and guests against molecular gastronomy...
Article
Full-text available
Purpose The purpose of this paper is to determine the expectations of hotel guests regarding the halal standards in the hotels where they stay. Besides, the determination of differences in demographic characteristics of the participants is among the objectives of the research. Thus, taking into consideration the halal standard expectations of the p...
Conference Paper
Full-text available
Tarihi yerleri, inanç merkezlerini, doğal alanları büyüleyici yapan etkenlerden biri de sahip oldukları efsanelerdir. Literatürde birçok farklı efsane tanımı ile karşılaşılır. Efsaneler, halk bilimciler tarafından kültür ürünü olarak tanımlanırken, tarihçiler, efsaneleri araştırmalarının kaynağı, din bilimciler ise inancın kaynağı olarak tanımlamış...
Conference Paper
Full-text available
Amacı: Hristiyanlık dininin teolojik olarak kurulmasında ve yayılmasında en önemli karakterlerden biri olan Aziz Paulus’un Tarsus inanç turizmine etkisini incelemek çalışmanın temel amacıdır. Bu çalışmanın bir diğer amacı ise Tarsus’ta inanç turizmini diğer turizm çeşitlerinden ayıran farklılıkları ortaya çıkarmaktır. Araştırma Yöntemi: Çalışma dur...
Conference Paper
Full-text available
Helal turizm, günlük yaşantısında İslami kaidelere hassasiyet gösteren mütedeyyin bireylerin seyahati esnasında ki ihtiyaçlarının karşılanması üzere günden güne gelişme gösteren bir turizm uygulamasıdır. İnanç turizmiyle karıştırılmaması gerekir. İnanç turizmi kapsamında turistler dini çekim noktasına ziyaret gerçekleştirirken helal turizmde kişini...
Conference Paper
Full-text available
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için gün geçtikçe zorlaşan rekabet unsurları ve rakip ülkelerin geliştirdiği pazarlama stratejileri, turistik destinasyonların farklı turizm uygulamalarına yönelmesine neden olmaktadır. Hatta şehir, bölge ve ülkeler bazında ele alındığında, kendilerine özgü ürünler, tabiat güzellikleri gibi destinasyona özgü cazi...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada günümüzde hızlı bir ivme kazanan helal turizm uygulamasının, Düzce şehrinde bulunun yeniden işlevlendirilmiş tarihi evlere uygulanabilirliği araştırılmıştır. Araştırmanın birincil amacı Düzce şehrinde bulunan, yeniden işlevlendirilmiş tarihi evlerin helal turizm kavramının kriterlerine uygun hizmet ve ortam sağlayıp sağlamadığı ve bu g...
Conference Paper
Full-text available
Turizmin önemi yıllar itibari ile sürekli artış göstermiştir. Ülkelerin ekonomik güçlerinin iyileşmesinde turizm sektörünün etkili olması turizm yöneticilerini, turizm gelirlerini artırmak adına stratejik kararlar almaya yöneltmiştir. Bu kararlar turizm eğilimleri üzerinde de etkili olmaktadır. Güncel eğilimler içerisinde olan helal turizm ise düny...
Technical Report
Full-text available
Bu raporda Türkiye'nin ilk helal turizm çalıştayında elde edilen birinci aşama bulguları sunulmaktadır. İlgili raporda sunulan bulgular, görüş alışverişinde bulunmak için paydaş kurum, kuruluş ve kişilere gönderilmiştir. Arzu etmeniz halinde çalıştay bulguları ile ilgili öneri ve görüşlerinizi "dr.omerakguntekin@gmail.com" adresine iletmenizden mem...
Article
Full-text available
Yöresel değerlere olan ilginin arttırılarak talep edilmesinde önemli bir yere sahip olan coğrafi işaretler, bu ürünlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamakta ve böylece bölgesel kalkınma ve turizmle ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı “Coğrafi İşaret” kavramı ile “Turizm” ilişkisini ortaya koymaktır. Ayrıca Kastamonu ilinin...
Conference Paper
Full-text available
Son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu üretim şeklinde ve miktarında farklılıklar yaşanmaya başlamış ve bir rekabet ortamı oluşmuştur. Bu rekabet, ürünler ve şirketler arasında olduğu kadar; kentler, ülkeler ve destinasyonlar arasında da yaşanmaktadır. Bu bağlamda kentlerin ve ülkelerin pazarlanmasında markalaşmalarının ehemmiyeti büyük...
Conference Paper
Full-text available
Dağcılık sporu, insanların boş zamanlarını Alp Dağları’nda doğa yürüyüşleri yaparak değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Dağcılık faaliyetleri, yapıldıkları destinasyonların gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Araştırmanın amacı, dağcılık turizmine katılan bireylerin karşılaştıkları sorunlar ve eksiklerin belirlenmesi ve bu turizm akti...
Conference Paper
Full-text available
Son yıllarda dijital devrim turizm sektörünü yeniden şekillendirmeye başlamış; mobil uygulamalar, sosyal medya, sanal gerçeklik, 360 derece videolar ile geleneksel seyahat olgusu değişmeye başlamıştır. Dijitalleşme turistlerin beklentilerini değiştirirken turizm işletmelerinin ise bu değişikliğe ayak uydurması kaçınılmaz hale gelmiştir. Turistlerin...
Article
Full-text available
Geleneksel Türk okçuluğu, son zamanlarda Türkiye ve Dünya üzerinde gelişerek geleneksel okçuluk kültürlerini benimsemiş toplumlarda etkisini arttırmaya devam etmektedir. Geleneksel Türk okçuluğu, Dünya’ da ve Türkiye’de turizm faaliyetleri içerisinde kendisine geniş yer edinerek toplumlardaki insanların ilgi odağı olma konusunda bir hayli gelişme g...
Conference Paper
Full-text available
Geleneksel Türk okçuluğu, son zamanlarda Türkiye ve Dünya üzerinde gelişerek geleneksel okçuluk kültürlerini benimsemiş toplumlarda etkisini arttırmaya devam etmektedir. Geleneksel Türk okçuluğu, Dünya’ da ve Türkiye’de turizm faaliyetleri içerisinde kendisine geniş yer edinerek toplumlardaki insanların ilgi odağı olma konusunda bir hayli gelişme g...
Conference Paper
Full-text available
Turizm bilincinin gelişmediği, refah seviyesinin yüksek olmadığı ve özellikle dini vecibelerini geleneksel turizm ile yerine getiremeyeceği endişesini taşıyan mütedeyyin kesimin turizm sektörüne ilgisi Batı’ya nispeten daha geç tarihlerde başlamıştır. Bu sebeple turizmin başlangıcı sayılan 19. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar mütedeyyin turistler turizm...
Cover Page
Full-text available
HALAL TOURİSM
Poster
Full-text available
2nd International Halal Tourism Congress, We will be happy and honourable to host our esteemed academicians and researchers in the 2nd International Halal Tourism Congress that we plan to organize in cooperation with Kastamonu University Faculty of Tourism and International Halal Tourism Organization (IHATO).
Conference Paper
Full-text available
İnebolu, tarihi ve doğası ile benzersiz güzelliklerin buluştuğu, geleneksel yerli mimarinin bir çok örneğinin görüldüğü, şirin ve kendine özgü kırmızı aşı boyalı evleriyle Kastamonu’nun tarihi bir ilçesidir. İnebolu'ya gelen turistlerin özellikle dikkatini çeken İnebolu evleri eski mimariye göre yapılan ahşap bir görünüme sahiptir. Genellikle 2-3 k...
Chapter
Full-text available
Yemek, bireylerin ve toplumların kültürlerini yansıtan ve birçok şairin etkileyicisi olan kültürel bir unsurdur. İnsan, fizyolojik yapısı gereği yemekle doğrudan ilgilidir. İnsanın beslenme kültürü yaşadığı coğrafyanın fiziki ve kültürel yapısı ile iç içedir. Yaşam şeklindeki değişimler ise insanın beslenme kültüründe farklılaşmalara sebep olabilir...
Conference Paper
Full-text available
In this study, applicability in re-functioned Ottoman Mansions which are located in the city center of Kastamonu and offer accommodation services, of the concept “Halal Hotel Management” included into Halal Tourism which is popular nowadays was searched. The first aim of the study is to have examinations about offering halal tourists’ marketing by...
Conference Paper
Full-text available
Tourism has had an improvement especially since the middle of 1980, and if has been expected that it will constitute more than 80 billion transaction volume by provide employment with more than 1 million people in 2017. Due to the fact that tourism is the most important instrument to narrow the foreign trade deficit, it has become a vital sector fo...
Conference Paper
Full-text available
The operation “tourism” is a process which contains the whole components such as transportation, travelling, food-drinks, recreation, entertainment, accommodation within itself. Halal Tourism Approach which upholds the thesis that every kind of physical environment should/must be designed according to Islamic rules and beliefs in this process has t...
Conference Paper
Full-text available
The main purpose of this study is to future out what is necessary to be done to be a destination of Kastamonu and its sustainability. On this scope, strengths and weaknesses were determined in the process of constituting a new destination of Kastamonu by doing SWOT analysis, and opportunities and threats were specified. To realize the purpose of th...
Article
Full-text available
The religious beliefs, one of the factors that lead the desires and needs of consumers who buy touristic products and services are deeply affective on life styles, as well as people’s values, habits and attitudes as a cultural factor. This factor affects process and purchase attitudes of consumer purcahase who take part in tourism process (actions)...
Article
Full-text available
Expectations of tourists have changed because of factors shaping new tourism demands like socio-economics, technology, psychology and others. This creates new alternatives, namely new tourism trends. New tourism trends are pioneered by developed countries or developing countries in the tourism industry. In this paper, new tourism trends around the...
Conference Paper
Full-text available
Tourism has become an important income source and a lifestyle in terms of demands and daily life in today’s globalized world. Halal Tourism which offers holiday services according Islamic belief and implementations is seen as a new concept in the sector. This study contains websites evaluations of halal concept hotels. The purpose of this study is...
Conference Paper
Full-text available
We would be grateful to host you venerable academicians and researchers in 1.International Halal Tourism Congress that will be held in the dates of 07-09 April 2017. All full papers will be published under ‘Congress Papers Book’ title. English and Turkish are the two languages that will be used in the congress. INVITE YOUR COLLEAGUES: We would appr...
Article
Full-text available
Tourism has become an important income source and a lifestyle in terms of demands and daily life in today’s globalized world. Halal Tourism which offers holiday services according Islamic belief and implementations is seen as a new concept in the sector. This study contains websites evaluations of halal concept hotels. The purpose of this study is...
Conference Paper
Full-text available
This study comprises the examination of current situation of halal concept hotels in Turkey. The purpose of this study is to give the numbers and types of halal concept hotels based on cities in Turkey. The websites of 148 halal concept hotels in Turkey have been visited and the information related to numbers and types of hotels have been collected...
Conference Paper
Full-text available
In this study, gastronomy tourism in recent years parallel with the growing demand for local food places that offer the guests who visited Kastamonu are presented to the extent of the culinary culture of the region investigated. The primary purpose of the study is to seek valid and reliable answers to the question of what extent enterprises offerin...
Conference Paper
Full-text available
Migration of people throughout history, war, natural disasters, has been forced to leave their homeland reasons such as economic crisis. Everywhere they go to their homeland in the process of this community called diaspora cultural and ancestral heritage in recent years visited the "Diaspora tourism" has been called. It has expanded the boundaries...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı Kastamonu il merkezinde kurulu Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimli otellerin engelli bireylerin konaklamalarına ne ölçüde uygun olduğunu ortaya koymaktır. Böylelikle Kastamonu il merkezini ziyaret edecek engelli bireylerin istem ve beklentilerinin ne ölçüde karşılanabileceği sorusunun da yanıtlanmış olacağı ümit edilmektedir. A...
Conference Paper
Full-text available
Qualitative changes occurring in tourism demand has led to prominence as a major tourist types of rural tourism activities. While rural tourism activities use the readily sources that exist in the natural environment, environmentally conscious holidaymakers tend to prefer these offerings on one hand, the possibilities to use the natural sources is...
Conference Paper
Full-text available
In 1980s, individiuals questioned whether tourism was a blessing or blight, but the issue is now one of the world’s largest industry. Being different is essential for tourism sector because of global competititon creating new trends. New trends can be political, cultural, economic and technologic also because of differents human needs. This researc...
Conference Paper
Full-text available
In recent years Tourism is one of the fields that education has become important constantly. Therefore, there have been improvements in tourism education especially in higher education. With this rapid change in education adventure which extend from vocational schools to faculties, tourism started steadily to take part in education of Turkey. The s...
Article
Full-text available
Yükseköğretim bölüm tercihlerinde pek çok önemli faktörün rol oynadığı bilinmektedir. Turizmin ülkemizdeki öneminin artması bölüm tercihinde turizm eğitimini daha da önemli hale getirmektedir. Bu bağlamda turizm bölümü öğrencilerinin bölüm tercihlerinde kişilik özelliklerinin önemli bir rol oynaması söz konusudur. Bölüm tercihi ile kişilik arasında...
Conference Paper
Full-text available
The aim of this research is to determine the contribution that the hotel business which has been supported with tourism invesment around Sandıklı have made to Sandıklı to be a trademark. With the scope of this research, alternative corporations providing investment have been introduced and field research about tourism investment and support provide...
Article
Full-text available
The aim of this work is to determine the corporation which provides the entrepreneurs with the investing types preferred by the entrepreneurs investing in tourism in Kastamonu. With the scope of this research, alternative corporations providing investment have been introduced and field research about tourism investment and support provided among th...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Archived project
We would be grateful to host you venerable academicians and researchers in 1.International Halal Tourism Congress that will be held in the dates of 07-09 April 2017. All full papers will be published under ‘Congress Papers Book’ title. English and Turkish are the two languages that will be used in the congress. We would appreciate if you could forward this message on to the people, institutions and foundations who/which might be interested to join with us at 1. International Halal Tourism Congress in Muğla/Marmaris.