Hristian Daskalov

Hristian Daskalov
Technical University of Sofia | TU · Department of Economics, Industrial Engineering and Management

Doctor of Industrial Management
Executive Director of the National Student House - Ministry of Education and Science of Republic of Bulgaria

About

16
Publications
2,833
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1
Citation
Citations since 2017
6 Research Items
1 Citation
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.0
Introduction
Dr. Hristian Daskalov is currently serving as the Executive Director of the National Student House of Bulgaria. Author of the books "Academia 4.0 - University on the Blockchain" (2018) and “Stakeholder Management in Higher Education, Research & Innovation” (2014). Leading the OS.UNIVERSITY ed-tech initiative since 2015. An award-winning doctoral candidate at the Technical University - Sofia with specializations in UCL Institute of Education, Riga Tech. University & Brno University of Technology.

Publications

Publications (16)
Experiment Findings
Full-text available
Програма за развитие на умения за вземане на финансови решения от страна на малките и средни предприятия. (Проект)
Research Proposal
Full-text available
Отчитайки, че в основата на проектите с отворен код е участието на различни заинтересовани страни на принципа на доброволното споделяне и сътрудничество, eфективното управление на това участие се превръща във водещо условие за постигането на проектните цели. Това на свой ред извежда като основен проблема за дефинирането на критичните фактори за усп...
Preprint
Full-text available
The book presents selected and extended papers in the area of e-Governance and e-Communications, challenges of e-Democracy, contemporary aspects and trends of e-Governance and design of knowledge and prediction models. The papers included in this edition contain surveys, theoretical research and practical results concerning some aspects of e-Govern...
Poster
Full-text available
According to a recent report by the European Commission, blockchain technologies may "disrupt institutional norms in the field of education and empower learners" in line with the needs of Industry 4.0. The Commission proposes eight scenarios for the application of distributed ledger technology (DLT) in an educational context, based on the current s...
Conference Paper
Full-text available
While failure rates remain a significant challenge for open source projects, there is a great opportunity for social innovation projects to learn from the online world when it comes to raising the levels of stakeholders' engagement. With more than 15 million open source contributors worldwide, the purpose of the article is to draw from the learning...
Presentation
Full-text available
Анализ, ангажиране и участие на заинтересованите страни по проекти в сферата на образованието,науката и иновациите.
Thesis
Full-text available
Презентацията представя изпълнението на следните поставени задачи: - Преглед на теорията, развитието на практиката и стандартите при управлението на заинтересованите страни по проекти; - Анализ на характерните особености и опита по управлението на проекта Софийско бизнес училище /SBS/; - Апробиране на методологията за управление на заинтересованит...
Thesis
Full-text available
Представяне на изпълнението на поставените задачи: - Представяне на теоретичните аспекти на въпроса за участието на заинтересованите страни в съвременното публично управление; - Преглед на изискванията и практиката на Европейската комисия по повод участието и координацията на заинтересованите страни; - Представяне на правната рамка и възможностите...
Thesis
Full-text available
Бакалавърският труд е основополагащо за автора изследване по въпросите на управлението на участието на заинтересованите страни в иновативни проекти и програми от колаборативен характер. Дисертационният труд "Критични фактори за успех в управлението на заинтересованите страни при проекти с отворен код" стъпва на изводите за комплексиката на подобен...
Article
Full-text available
Настоящият анализ разглежда конкретни форми на връзка между общественото мнение и работата по взимане на решения от страна на Общински съвет - Перник (ОбС Перник). Изборът на субект на анализа е направен на база разгледаните успешни практики на взаимодействие между ОбС Перник и представителите на гражданското общество във връзка с реализацията на м...
Conference Paper
Full-text available
This paper intends to present the opportunities emerging for the national economy, out of the financial crisis. In particular the management of those, which arise from the commercial real estate owned property sector, defined by the author as a „crisis’ heritage management”. On one hand, as real estate property prices are subject of wide fluctuatio...
Research Proposal
Full-text available
The research initiative will address the need for a deeper understanding of mechanisms, instruments and financial literacy specifics within the regional reach of the project (OECD countries) and draw recommendations for contemporary finance literacy issues. The middle and long term results of the project in means of research and application will he...
Presentation
Full-text available
Либералното образование представлява образователен подход, позволяващ индивидуалните обучаващи се да се подготвят сами да се справят със сложността, многопластовостта и променливостта на заобикалящата ги среда и да намерят реализация. Набляга на широкото обществено знание (наука, култура, общество), както и на тясно-специализирани постижения в избр...
Conference Paper
Full-text available
В Европа трансграничната политика на сътрудничество и взаимопомощ се насърчава като осъзната стратегическа необходимост за развитие от 50-те години насам и това е дълъг период от време, който на Балканите трябва да се навакса във взаимоотношенията между съседите. Основната застъпена теза е, че за първи път от повече от 100 години насам, всички балк...

Network

Cited By