Hoppenbrouwers Karel

Hoppenbrouwers Karel
KU Leuven | ku leuven · Department of Public Health

MD, PhD

About

136
Publications
16,465
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
3,481
Citations
Citations since 2017
23 Research Items
1525 Citations
2017201820192020202120222023050100150200250
2017201820192020202120222023050100150200250
2017201820192020202120222023050100150200250
2017201820192020202120222023050100150200250

Publications

Publications (136)
Article
An Erratum to this paper has been published: https://doi.org/10.1007/s12452-021-00250-x
Article
Inleiding: Naast sociale en economische factoren wordt verminderde vruchtbaarheid genoemd als oorzaak van het dalende geboortecijfer in Vlaanderen. De tijd die nodig is om tot een gewenste, natuurlijke bevruchting te komen, de zogenaamde ‘tijd tot zwangerschap’ (kortweg TTZ), is een maat voor het schatten van de prevalentie van verminderde vruchtba...
Article
Het Vlaamse vaccinatieprogramma vindt zijn oorsprong in de eerste grote Belgische vaccinatiecampagnes tegen polio, difterie en tetanus, die in 1958–1959 door de gemeenten in samenwerking met private artsen en consultatiebureaus voor het jonge kind werden georganiseerd. In de loop van de zes decennia die daarop volgden is het programma stelselmatig...
Article
Twijfels bij de bevolking over het nut en de veiligheid van vaccinatie kunnen de vaccinatiegraad, en bijgevolg ook de groepsimmuniteit, onder druk zetten. Als onderdeel van het meest recente Vlaamse vaccinatiegraadonderzoek bij pas bevallen moeders (2016, n = 481), peuters (2014, n = 746) en adolescenten (2000, n = 1020) werd ouders gevraagd naar h...
Article
Systematische HPV-vaccinatie van 12-jarige meisjes is in Vlaanderen gestart in september 2010. De praktische organisatie ervan verloopt via de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), die alle meisjes in het eerste jaar van het secundair onderwijs uitnodigt tot HPV-vaccinatie, en deze vaccinaties zelf uitvoert of op vraag van de ouders en/of de jon...
Article
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkent dat terughoudendheid tegenover vaccinatie (vaccine hesitancy) bij de bevolking en bij gezondheidswerkers een grote bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Door een recente wijziging in de regelgeving in Vlaanderen mogen verpleegkundigen (ook in het kader van de jeugdgezondheidszorg [JGZ]) voortaan zelf...
Article
In het Vlaams cohortonderzoek JOnG! werd bij 1.443 12-jarige jongeren de attitude ten opzichte van blootstelling aan lawaai en het gebruik van gehoorbescherming in kaart gebracht. Bijna de helft (45,4 %) van de jongeren gebruikt een of andere draagbare geluidsspeler met hoofdtelefoon of oortjes, en 67,3 % doet dit bij het luisteren naar muziek of h...
Article
Met betrekking tot de blootstelling van jongeren aan omgevingslawaai in Vlaanderen gelden zowel de Europese als Vlaamse regelgeving. In dit artikel wordt de Vlaamse regelgeving met betrekking tot de preventie van lawaaiblootstelling van jongeren aan muziekactiviteiten toegelicht.
Article
Jongeren worden meer dan vroeger blootgesteld aan lawaai, zoals luide muziek, waardoor lawaaigeïnduceerd gehoorverlies vaker voorkomt. Tot voor kort was het gebruik van op toonaudiometrie gebaseerde methoden standaardpraktijk bij de gehoorscreening van schoolgaande kinderen en jongeren in Vlaanderen. Het testen van het spraakverstaan in ruis blijkt...
Article
Full-text available
Objective: Non-suicidal self-injury (NSSI) often occurs before age 15, yet the majority of research on risk factors for this dangerous behavior has focused on older samples. Insecure attachment has been previously identified as a risk factor for both NSSI and behavioral problems, and behavioral problems appear to be particularly associated with NSS...
Article
De blootstelling van een foetus tijdens de zwangerschap, omdat de moeder zelf rookt of ongewild blootgesteld is aan tabaksrook in haar omgeving, wordt in de internationale literatuur in verband gebracht met een verhoogd risico op zwangerschapsverwikkelingen en met nadelige effecten op de perinatale gezondheid van kinderen. Uit een bevraging van 2.1...
Article
The Belgian strategic plan to eliminate measles contains several vaccination strategies including routine immunisation programmes and catch-up campaigns. A new expanded programme on immunisation-based survey (2016) assessed the uptake of the recommended measles–mumps–rubella (MMR) vaccine in three different cohorts: toddlers, adolescents and parent...
Article
Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat zowel overconsumptie als problematisch gebruik van alcohol voor en tijdens de zwangerschap, en tijdens de borstvoeding, nadelige effecten hebben op de gezondheid, groei en ontwikkeling van de foetus en het opgroeiende kind. Voor eventuele nadelige gevolgen van licht tot matig alcoholgebruik in deze period...
Article
In Vlaanderen wordt jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor jonge kinderen tot de leeftijd van 3 jaar georganiseerd door Kind en Gezin, die hiervoor eigen praktijkrichtlijnen ontwikkelt. De JGZ voor de schoolgaande leeftijdsperiode (3 tot 18 jaar) is ingebed in de multidisciplinaire werking van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). De richtlijnen JGZ...
Article
Background and aims: Parenting factors are one of the most striking gaps in the current scientific literature on the development of young children with significant cognitive and motor disabilities. We aim to explore the characteristics of, and the association between, parental behavior and children's interactive engagement within this target group...
Article
Ondanks de hoge prevalentie van psychosociale problematiek bij schoolgaande jongeren in Vlaanderen hanteren Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) tot op heden hiervoor geen systematische signaleringsmethode. Een signalering in verschillende stappen wordt al succesvol ingezet in andere landen. In dit onderzoek bestuderen wij met een aangepaste ver...
Article
Tussen maart en juni 2009 ontvingen alle meisjes, geboren in 1996 en op het moment van het onderzoek woonachtig in 8 regio’s verspreid over Vlaanderen, in het kader van het Vlaamse cohortonderzoek JOnG! een semigestructureerde vragenlijst met onder meer vragen over de leeftijd van menarche, de kenmerken van hun menstruele cyclus en de eventuele imp...
Article
Full-text available
Studies have demonstrated inefficient use of antecedent-focused emotion regulation strategies in children with ADHD attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). In the current study we tested for the first time if ADHD is also associated with difficulties in response-focused strategies by measuring the ability to override action tendencies indu...
Article
Full-text available
Objective: We investigated cognitive reappraisal in children with ADHD by means of the late positive potential (LPP) and self-report ratings. We expected diminished LPP modulation following reappraisal and lower self-report scores in children with ADHD. Methods: Eighteen children with ADHD and 24 typically developing (TD) children (8-12years) pe...
Article
Objective: The reduction of the amplitude of the late positive potential (LPP) following cognitive reappraisal has been used as a neural marker of emotion regulation. However, studies employing this neural marker in children are scarce and findings are not conclusive, with most studies showing a lack of LPP modulation after reappraisal in children...
Article
Full-text available
Avian influenza continues to circulate and remains a global health threat not least because of the associated high mortality. In this study antibody persistence, booster vaccine response and cross-clade immune response between two influenza A(H5N1) vaccines were compared. Participants aged over 18-years who had previously been immunized with a clad...
Data
Baseline Characteristics of Groups at time of first vaccination. (DOCX)
Data
TREND Statement Checklist. (PDF)
Data
Safety and Immunogenicity of an Intramuscular, Inactivated, Split-Virion, Pandemic Influenza A/H5N1 Vaccine in Adults and the Elderly Clinical Trial Protocol, Amendment 3. (PDF)
Article
Asielzoekers en vluchtelingen zijn een kwetsbare groep die beschermd dient te worden tegen infectieziekten. Met het oog hierop, maar ook om het risico op verspreiding van infectieziekten in de algemene bevolking te beperken, besliste de Vlaamse overheid dat iedereen die in Vlaanderen of in het Brussels hoofdstedelijk gewest verblijft het aanbod tot...
Article
Full-text available
Conclusion: Early menstrual complaints are common in young adolescent girls and the likelihood of pain increased significantly with lower menarcheal age. What is Known? • Menstrual cycle-related symptoms may negatively interfere with school absence and social activities. • Early menarche and severe dysmenorrhea are correlated with endometriosis. W...
Article
Emotional dysregulation in daily life is very common in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). It is however not clear whether this reflects a specific deficit or that it may be the result of generic executive function (EF) deficits. The current study addresses this question by means of an emotional working memory (WM) task...
Article
Growth reference charts are usually based on measurements of children free from a medical condition that affects growth. However, samples collected during the past decades often contain a large proportion of overweight or obese children. Because obesity increases linear growth, the question arises to what extent the percentiles curves for length/he...
Article
Extending previous research on the predictive value of large number discrimination, this study explored the role of infants' and toddlers' small number discrimination for numerical competencies in kindergarten (NCK). Although no significant relationship could be found between number discrimination in infancy (8 months, T1) and NCK (48 months, T3),...
Article
Full-text available
The Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS(®)) is a new, state-of-the-art assessment system for measuring patient-reported health and well-being of adults and children. It has the potential to be more valid, reliable, and responsive than existing PROMs. The items banks are designed to be self-reported and completed by chil...
Article
Full-text available
Regular booster vaccination might be necessary throughout life to protect against pertussis infection. Nevertheless the duration of protection after booster vaccination remains unclear. In this study, antibody persistence up to 10 years after previous vaccination of adolescents (N=478) with combined reduced-antigen-content diphtheria-tetanus-acellu...
Article
Full-text available
Het in de wetenschap vaak gebruikte adagium ‘meten is weten’ heeft zijn oorsprong in verschillende ‘quotes’ van Lord William Thomson Kelvin, een 19e-eeuwse Britse natuurkundige (1824-1907) die pleitte voor nauwkeurige en volgehouden metingen om tot kennis te komen.
Article
In Belgium, rotavirus vaccination has been recommended and partially reimbursed since October 2006. Through a retrospective survey in 2012, we estimated the coverage rate of the rotavirus vaccination in Flanders among infants born in 2010. Using a standardised questionnaire, 874 families were interviewed at home, collecting information on demograph...
Article
Full-text available
The theory of 'psychosomatogenic family types' is often used in treatment of somatizing adolescents. This study investigated the validity of distinguishing 'psychosomatogenic family types' based on parents' self-reported family features. The study included a Flemish general population sample of 12-year olds (n = 1428). We performed cluster analysis...
Article
Concerns about the very small, but real risk of anaphylaxis after vaccination, has given rise to specific questions about the safe administration of vaccines to children and adolescents in the context of preventive settings (i.e. well baby clinics and school health services). As a support to preventive health professionals a guideline based on scie...
Article
A prophylactic human papillomavirus (HPV) vaccine targeting oncogenic HPV types in addition to HPV-16 and -18 may broaden protection against cervical cancer. Two Phase I/II, randomized, controlled studies were conducted to compare the immunogenicity and safety of investigational tetravalent HPV L1 virus-like particle (VLP) vaccines, containing VLPs...
Article
Full-text available
Many studies tested the association between numerical magnitude processing and mathematical achievement with conflicting findings reported for individuals with mathematical learning disorders. Some of the inconsistencies might be explained by the number of non-symbolic stimuli or dot collections used in studies. It has been hypothesized that there...
Article
Full-text available
Objective This study aimed to test the predictive validity of the Theory of Planned Behaviour (TPB) when applied to the oral health-related behaviours of parents towards their preschool children in a cross-sectional and prospective design over a 5-year interval. Methods Data for this study were obtained from parents of 1,057 children born between...
Article
InleidingEen neuralebuisdefect (NBD) is een congenitale afwijking van het centraal zenuwstelsel die ontstaat door het onvolledig sluiten van de neurale buis binnen vier weken na de conceptie. Spina bifida (open ruggetje) is de meest frequent voorkomende vorm ervan. De prognose is zeer variabel, afhankelijk van de ernst van het defect. Vaak zijn er...
Article
InleidingDysmenorroe (pijnlijke maandstonden) is een van de frequentst voorkomende gezondheidsproblemen bij meisjes op tienerleeftijd, met internationaal gerapporteerde prevalentiecijfers die variëren van 43 tot 93%.1 Men spreekt van primaire dysmenorroe wanneer er geen organische aandoening aan de klachten ten grondslag ligt, terwijl er bij secund...
Article
Full-text available
Adolescents' somatisation (i.e., the psychological tendency to experience and report multiple physical complaints for which no definite medical cause can be found; SOM) and functional impairment (i.e., all bothersome aftermath of somatisation; FI) were studied in relation to mothers' protection, encouraging/monitoring, and minimisation of physical...
Article
Full-text available
Introduction This study adds to knowledge on somatisation in adolescents by exploring its relation with parenting behaviour and the mediating/moderating role of physiological responses in adolescents to parenting behaviour. Method Eighteen adolescents with high and eighteen adolescents with low somatisation scores and their mothers completed a dis...
Article
Full-text available
Objective: This study evaluates the effectiveness of a multi-component oral health intervention in preschool children in a non-randomized intervention study with a complementary baseline control. Methods: Participants in the main study were 2137 children born between October 2003 and July 2004 in Flanders, Belgium. In the intervention group (50....
Article
Infant immunisation coverage in Flanders, Belgium, is monitored through repeated coverage surveys. With the increased use of Vaccinnet, the web-based ordering system for vaccines in Flanders set up in 2004 and linked to an immunisation register, this database could become an alternative to quickly estimate vaccination coverage. To evaluate its curr...
Article
Achieving high vaccination coverage is a necessary, but not a sufficient indicator of the quality of a vaccination programme, in terms of control and prevention of childhood infectious diseases. For optimal protection of infants, timeliness of vaccination is increasingly recognized as another important target. The aim of this study was to assess th...
Article
Full-text available
The accuracy and speed in an enumeration task were investigated in adolescents with typical and atypically poor development of arithmetic skills. The number naming performances on small and large non-symbolic numerosities of 18 adolescents with mathematical learning disorders (MLD) and 28 typically achieving age-matched (TA) adolescents were compar...
Article
Full-text available
This study explored direct and indirect associations between adolescents' somatization, parenting stress, and three parenting dimensions (warmth, psychological control, and harsh punishment). First, the associations were explored cross-sectionally. Second, significant cross-sectional links were further examined longitudinally in order to decide upo...
Article
Achtergrond en doelstellingEen toenemende proportie kinderen met een chronische aandoening groeien op tot volwassenen, en willen schoollopen in het gewoon onderwijs. Kinderen met cerebrale parese (CP) kennen functionele en andere beperkingen die de onderwijsparticipatie in belangrijke mate kunnen belemmeren. Doelstellingen zijn het evalueren van de...
Article
Full-text available
Achtergrond en doelstellingMentale gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren vormen een belasting voor de getroffen kinderen zelf, maar ook voor de maatschappij. Doelgerichte preventie en een vermindering van risico’s die verband houden met mentale problemen vergen kennis van de beïnvloedende factoren.Doelstelling van deze studie is een inschat...
Article
Full-text available
DoelstellingHet in kaart brengen van de impact van sociodemografische en socioeconomische determinanten op sommige (on)gezonde voedingsgewoonten van peuters in Vlaanderen.MethodenIn het kader van de multidisciplinaire cohortstudie JOnG! worden 3017 kinderen, geboren in Vlaanderen tussen mei 2008 en april 2009, longitudinaal opgevolgd vanaf de geboo...
Article
Achtergrond en doelstellingIn de meeste Europese landen wordt de groei van kinderen op regelmatige tijdstippen gemeten en vergeleken met een transversale groeicurve. Daarbij wordt ook vaak het traject van opeenvolgende metingen op deze curven beoordeeld. Deze praktijk is misleidend, omdat de percentiele lijnen op deze curven geen individuele groeip...
Article
Achtergrond en doelstellingZorgverleners werkzaam in de jeugdgezondheidszorg worden regelmatig geconfronteerd met vragen over het welbevinden van kinderen en jongeren met hoogbegaafdheid. Omwille van tegenstrijdige resultaten in de literatuur over dit onderwerp enerzijds en een schaarste aan epidemiologische data anderzijds, is er op heden in Vlaan...
Article
Achtergrond en doelstellingIn de internationale literatuur wordt gesteld dat kinderen met een lage socio-economische status over het algemeen een slechtere gezondheidstoestand hebben. Vragenlijsten op basis van zelfrapportage worden vaak gebruikt om de gezondheidstoestand in kaart te brengen, al is hieraan een aantal nadelen verbonden. Deze studie...
Article
Background Oral health promotion campaigns have been developed in many countries. However, as the process of implementing these campaigns has seldom been evaluated, it is not clear how intervention dose affects the program outcomes. This study evaluates the implementation of a longitudinal intervention program to promote oral health in preschool...
Article
Full-text available
This study evaluates the process of implementation of a longitudinal intervention program to promote oral health in preschool children in Flanders, Belgium. As the program was implemented in an existing preventive health care organization, the study also evaluates this setting as the context for implementation. Qualitative and quantitative methods...
Article
Full-text available
De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging van Jeugdgezondheidszorg (VWVJ) is in 2001, in opdracht van de Vlaamse minister van Volksgezondheid, gestart met het ontwikkelen van een visie en stappenplan voor wetenschappelijk onderbouwde standaarden, geïnspireerd door het toenmalige ontwikkelingsplan van Nederlandse standaarden jeugdgezondheidszorg. Eind...
Article
Full-text available
BACKGROUND Endometriosis associated with pain symptoms in adolescents has been extensively reported, but the exact prevalence is unclear because pain symptoms may be atypical and endometriosis can only be diagnosed by laparoscopy. The aim of this paper is to provide a systematic review of the prevalence of endometriosis diagnosed by laparoscopy in...
Article
SUMMARY Hepatitis B virus (HBV) can be eliminated by effective universal vaccination. In Belgium, a free-of-charge HBV vaccination programme in infants with catch-up in adolescents was introduced in 1999. To evaluate the effects in <20-year-olds, seroprotection (anti-HBs >11 mIU/ml, according to the assay) and markers of infection (anti-HBc, HBsAg)...
Article
Naar analogie van de Nederlandse Jeugdgezondheidszorg startte Kind en Gezin in 1995, via de consultatiebureaus en opvangvoorzieningen, met de actie ‘Veilig Slapen’ voor ouders van een pasgeboren baby of zuigeling. De adviezen leidden tot een drastische daling van het aantal gevallen van wiegendood. De dalende trend heeft zich echter niet voortgezet...
Article
Full-text available
The aim of this study was to develop a valid and reliable measure for oral health behaviour and its determinants in five-year-old Flemish children, based on the Theory of Planned Behaviour (TPB) and to test its predictive validity. 1157 parents of five-year-olds completed a questionnaire measuring three behaviours related to oral health among child...
Article
Full-text available
Op dit moment is onze kennis over het tandartsbezoek bij peuters en kleuters in Vlaanderen zeer beperkt. Om hier een beter beeld van te krijgen, is gebruik gemaakt van de databank van het mondgezondheidspromotieproject ‘Tandje de Voorste’. Met behulp van gevalideerde vragenlijsten werd informatie verzameld over het tandartsbezoek van 1057 3- en 5-j...
Article
Full-text available
This study aims to investigate the social gradient in the reported oral health-related behaviour and oral health status of preschool children. Participants were 1,057 children born between October 2003 and July 2004 in Flanders, Belgium. Oral health examinations were performed by trained dentists when the children were 3 and 5 years old (respective...
Article
Full-text available
The current study aims to investigate in infants the discrimination of the number set 1 versus 3. This number set has not been studied before within the field of early number discrimination. Participants were 16 full term 8-month-olds. They were assessed for their number discrimination ability with a computerized habituation task in combination wit...
Article
Van den Branden S, Van den Broucke S, Leroy R, Declerck D. Hoppenbrouwers K. Effects of time and socio-economic status on the determinants of oral health-related behaviours of parents of preschool children. Eur J Oral Sci 2012; 120: 153–160. © 2012 Eur J Oral Sci The oral health-related beliefs of parents have an important impact on the oral health...
Article
At present, our understanding of the use of dental care services is incomplete, certainly where preschool children are concerned. Objectives. To investigate what proportion of 3- and 5-year-olds living in Flanders (Belgium) have already visited the dentist, to describe parents’ experience about their child’s dental visit, and to explore factors tha...
Article
Susceptibility to vaccine-preventable diseases in Belgium in 2006 was estimated from a serum survey. Immunoglobulins against measles, mumps, rubella (MMR) and diphtheria at all available ages (1-65 years), and against tetanus in >40-year-olds, were measured by ELISA. Age-standardized overall seronegativity for MMR was low (3·9%, 8·0%, 10·4%, respec...
Article
The MMRV combination vaccine, Priorix-Tetra™, is currently licensed in several European countries using a two-dose schedule in infants aged ≥9 months, with a preferred 6-week to 3-month interval between doses. This study was undertaken to generate safety and immunogenicity data for two doses of MMRV vaccine administered according to dose schedules...
Article
Full-text available
De blootstelling van een foetus tijdens de zwangerschap, omdat de moeder zelf rookt of ongewild blootgesteld is aan tabaksrook in haar omgeving, wordt in de internationale literatuur in verband gebracht met een verhoogd risico op zwangerschapsverwikkelingen en met nadelige effecten op de perinatale gezondheid van kinderen.