Helen de Graaf-Waar

Helen de Graaf-Waar
Hogeschool Rotterdam | HR · Instituut voor Gezondheidszorg (IvG)

RN, MSc

About

28
Publications
1,721
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
62
Citations
Introduction
Helen de Graaf-Waar currently works at the Instituut voor Gezondheidszorg (IvG), Hogeschool Rotterdam and at the Dutch association for Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes (StVDIR). Helen does research in (electronic)nursing documentation systems, standardized nursing languages (SNL), and nursing diagnostics. Their most recent publication is 'Mapping the Dutch SNOMED CT subset to Omaha System, NANDA International and International Classification of Functioning, Disability and Health'.
Additional affiliations
October 2016 - present
Hogeschool Rotterdam
Position
  • Professor
Education
September 2012 - July 2014
Utrecht University
Field of study
  • Nursing Science

Publications

Publications (28)
Article
Nurses are accountable to apply the nursing process, which is key for patient care: It is a problem-solving process providing the structure for care plans and documentation. The state-of-the art nursing process is based on classifications that contain standardized concepts, and therefore, it is named Advanced Nursing Process. It contains valid asse...
Chapter
In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van waar de verpleegkundige zich beroepshalve mee bezighoudt en welke positie zij inneemt in de maatschappij en in de gezondheidszorg. In deze oriëntatie worden de eerste fundamenten gelegd voor een goed begrip van de verpleegkunde en de verpleegkundige beroepsuitoefening. Na een korte geschiedenis van de ve...
Chapter
De rol van verpleegkundige als organisator komt in dit hoofdstuk aan de orde. Deze rol kent vele aspecten. We bespreken eerst het coördineren van de zorg (par. 7.1), zowel vanuit organisatorisch als vanuit patiëntenperspectief. Dan komt het bevorderen van de veiligheid aan de orde (par. 7.2). De veiligheid rondom patiënten dient gericht te zijn op...
Chapter
Dit hoofdstuk behandelt de diverse aspecten van de CanMEDS-rol van de zorgverlener en is opgebouwd aan de hand van de competenties die bij deze rol horen. In par. 2.1 worden in het kader van de competentie klinisch redeneren onder andere de methodiek en systematiek van de verpleegkundige beroepsuitoefening neergezet (het verpleegkundig proces als h...
Book
De aandacht voor het gebruik van classificaties in de verpleging neemt flink toe. Hiervoor zijn twee concrete aanleidingen te noemen. Ten eerste is het gebruik van een geautomatiseerd classificatiesysteem in de thuiszorg verplicht sinds januari 2017 en ten tweede is indiceren door de wijkverpleegkundige een actueel thema. Maar ook in andere zorgsec...
Chapter
Op mondiaal niveau wordt nagedacht over het inzichtelijk, toetsbaar en beheersbaar maken van de gezondheidszorg. Een onderzoeksteam van de University of Iowa heeft jarenlang onderzoek verricht naar welke zorgresultaten ontvankelijk zijn voor verpleegkundige interventies. Allereerst heeft men op conceptueel niveau gekeken en vervolgens zijn meetmeth...
Chapter
In de voorgaande hoofdstukken zijn de verschillende fasen van het verpleegkundig proces uiteengezet. Gedurende het gehele proces neemt de verpleegkundige besluiten en worden prioriteiten gesteld. De methodische aanpak maakt dat de verpleegkundige kritisch nadenkt over de besluiten die zij neemt. De laatst jaren is er veel aandacht voor de vaardighe...
Chapter
Observatiegegevens en metingen die in verschillende fasen van het verpleegproces verzameld worden, moeten op een juiste wijze geregistreerd en gerapporteerd worden. Door gegevens vast te leggen, kan men het proces steeds volgen, terughalen en kritisch bezien. Ook kan nagegaan worden of de juiste beslissingen genomen zijn. Rapportage kan op diverse...
Chapter
Het verpleegkundig proces is het handelingskader van de verpleegkundige. Dit proces verloopt doelgericht, planmatig en systematisch. De verpleegkundige stelt gewenste resultaten vast en handelt bewust om deze te bereiken. Wanneer de verpleegkundige ervan verzekerd wil zijn dat ze een gesteld doel zal bereiken, zal ze alvorens te handelen een weg ui...
Chapter
Gedurende het verpleegkundig proces maakt de verpleegkundige gebruik van observaties. Observeren is de doelgerichte en systematische waarneming van gedragingen, kenmerken en uitingen van een of meer personen of van een gebeurtenis. Voor de verpleegkundige betekent dit het bewust en gericht waarnemen van feiten die voor het verplegen relevant zijn....
Chapter
De methodiek van het verplegen heeft een probleem- en patiëntgeoriënteerd karakter. De patiënt, de aard en complexiteit van de zorgvraag sturen het verpleegkundig handelen. Tussen de vaststelling van het probleem en het handelen zelf ligt een proces van overweging, oordeelsvorming en besluitvorming. In dat proces gaat de verpleegkundige op professi...
Chapter
Om de kwaliteit van zorg te verbeteren en schade te voorkomen, is het van belang verpleegkundige zorg te baseren op wetenschappelijke kennis. De methodiek ‘evidence-based practice’ wordt steeds meer toegepast in de verpleegkunde om het verpleegkundig handelen verantwoord en wetenschappelijk te maken. Wanneer wetenschappelijk bewijs nog niet voorhan...
Book
Full-text available
Background: Current developments in Electronic Health Records (EHRs) use structured documentation and Standardized Nursing Languages (SNL). However, little is known on the impact of electronic systems on nursing documentation when using SNL. Aim and research question(s): The primary objective of this study was to explore the effect of an EHR with S...

Network

Cited By