Hein A.M. Klemann

Hein A.M. Klemann
Erasmus University Rotterdam | EUR · Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

PhD

About

669
Publications
34,175
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
174
Citations
Citations since 2016
415 Research Items
86 Citations
20162017201820192020202120220204060
20162017201820192020202120220204060
20162017201820192020202120220204060
20162017201820192020202120220204060
Introduction
Hein Klemann’s major contributions to the academic debate are on the following topics: Dutch economic development during World War II and of Nazi-occupied countries in general. German-Dutch economic relations and relation between Rotterdam and the Ruhr Area since the start of the German industrialization. The history of highly developed, small economies.
Additional affiliations
January 2008 - present
March 2007 - August 2007
University of Münster
Position
  • Fellow
January 2005 - May 2017
Erasmus University Rotterdam
Position
  • Professor
Education
September 1984 - September 1986
University of Amsterdam
Field of study
  • Economics
September 1977 - January 1982
Vrije Universiteit Amsterdam
Field of study
  • Economics
September 1976 - June 1990
Vrije Universiteit Amsterdam
Field of study
  • History

Publications

Publications (669)
Chapter
Full-text available
The Transnational Rhine Project focuses on long-term economic development in Europe’s prime economic region. Although the idea is accepted that the Rhine region – with the Ruhr area as its centre and Rotterdam as its port – was and is a major, during a substantial part of the last 150 years even the principal centre of economic activity in Europe,...
Article
Full-text available
Rhine transport was not an absolute condition for German industrialization. Railways proved to be efficient, and in the 1840–1870 period were essential for the industrialization of the Ruhr area. The key questions addressed in this article are: why did inland navigation not disappear from the Rhine region (as it did elsewhere), even recovering afte...
Book
Full-text available
De bezettingstijd wordt door iedereen gezien als een periode van schaarste, gebrek en armoede. De beelden van de hongerwinter, van leeggeroofde bedrijven en verlaten straten getuigen daarvan. Het feit dat het Nederlandse bedrijfsleven veel baat had bij de bezetting, zal voor velen als een verrassing komen. Zeker de eerste jaren, toen er nog voldoe...
Book
Full-text available
What were the consequences of the German occupation for the economy of occupied Europe? After Germany conquered major parts of the European continent, it was faced with a choice between plundering the suppressed countries and using their economies to produce what it needed. The decision made not only differed from country to country but also change...
Article
Full-text available
Until recently Dutch historiography of the Second World War focused on subjects typical for this period: repression, resistance, the Hunger Winter of 1944-5 and, above all, the Holocaust. If anything was written about the economy, it was about exploitation resulting in impoverishment and hunger. New calculations of macroeconomic statistics for the...
Article
Full-text available
Over de economische en politieke problemen die aan het Beleg vooraf gingen en de redenen waarom het katholieke Haarlem koos voor de kant van de Opstand.
Article
Full-text available
Over de wijze waarop de Schout Schatter de minderheidskerken, vooral de katholieken, afperste.
Article
Full-text available
Over het algemeen waren van de badkamer eerst in de nieuwbouw en daarna ook in de woningrenovatie, waardoor de badhuizen overbodig werden.
Article
Full-text available
Over de concurrentie van postwagens, maar vooral snorders, die de trekschuiten rond Haarlem al voor de komst van de trein bedreigden.
Article
Full-text available
Over de snelle neergang van de sportcarrière en van de eerste Nederlandse sportheld Jaap Eden
Presentation
Full-text available
Over de toestroom van vreemdelingen in Haarlem in de 16e en vroege 17e eeuw
Article
Full-text available
Over de eerste keer dat Jaap Eden in 1893 wereldkampioen schaatsen werd en hoe hij bij zijn terugkeer in Haarlem op voor die tijd ongekende wijze werd ingehaald en daarmee Nederlands eerste sportheld werd.
Article
Full-text available
Over de slechte wijze waarop Haarlem omgaat mijn zijn monumenten en beschermde stadsgezicht
Presentation
Full-text available
Over de snelle groei van Haarlem na deTweede Wereldoorlog en het probleem dat de industrie niet voldoende arbeiders kon krijgen omdat er geen woningen voor die mensen waren. Hoe dat leidde tot de bouw van Schalkwijk, maar die wijk pas gereedkwam toen de industrie al inzakte en de stad begon te krimpen.
Article
Full-text available
Over de voetbalwedstrijd Spartak Moskou-Haarlem van 20 oktober 1982, waarbij onder de toeschouwers een onbekend aantal slachtoffers viel
Presentation
Full-text available
Over de Vlaamse migratie naar Haarlem na 1577 en waarom de cijfers daarover niet kunnen kloppen.
Article
Full-text available
Over de eerste bisschop van Haarlem, Nicolaas van Nieuwland , en zijn slechte reputatie. Dat hij relatief tolerant was tegenover protestanten en bijv. een debat tussen priesters van de Haarlemse Grote Bavo en hagenpredikers toestond, is vergeten.
Article
Full-text available
Over Haarlem en he begin van de Opstand tegen Spanje
Chapter
During the 19th and early 20th century Rhine skippers had to adapt to changes in cargo, in competition and in technology. Steam barges were in the end the smallest problem. The competition of railways, but especially the new competition by huge German industrial companies, that exploited their own Rhine fleet, was the most dangerous form of new com...
Article
Full-text available
Over fiscale heffingen en de gevolgen voor een Haarlems arbeidersgezin
Article
Full-text available
Over de Nationale Jeugdstorm en Haarlem
Article
Full-text available
Over de soms weinig doordachte verzetsdaden van Hannie Schaft en de Raad van Verzet in Haarlem
Article
Full-text available
Over het familiewapen van de burgemeester Testart met zogenaamde 'Morrenkoppen' en in hoeverre dat wijst op betrokkenheid bij de slavenhandel en slavernij
Article
Full-text available
Over hoe de introductie van het konijn in de 14e eeuw tot zandverstuivingen ind e duinen leidde en de noodzaak helm te planten
Article
Full-text available
Over de historicus Opper mann en zijn leerling Brandt die meenden dat vele middeleeuwse oorkonde den, waaronder die van het Haarlemse stadsrecht vervalsingen waren.
Article
Full-text available
Over de verzetsstrijder Bernard IJzerdraat en zijn werk als restaurator in Haarlem
Article
Full-text available
Over de 16e-eeuwse problemen van Haarlem en de pogingen af te komen van de sluis in de Spaarndammerdijk om zo een open toegang vanaf zee te krijgen.
Article
Full-text available
Over de bouw van de Spaarndamse schutsluis in 1253 en de reden daartoe.
Article
Full-text available
Over wederopbouwboerderijen in en rond Haarlem
Article
Full-text available
Over de aanleg van het Schoterbos en de werkloosheidsbestrijding in de jaren '30
Article
Full-text available
Over de 16e-eeuwse geschiedschrijver Hadrianus Junius, die in zijn Latijnse studie over de geschiedenis van Holland, Batavia, niet alleen de Batavenmythe uitwerkt, maar ook die van Laurens Jansz Coster.
Article
Full-text available
Until well into the nineteenth century, inland shipping went over short distances. Small barges delivered their goods to a nearby town as that the skipper's patent extended there to or because another ship was needed on a further route, given the requirements of the local waterway. As a result, there were many types, mostly small ships. In 1850 the...
Article
Full-text available
Over de NSB'er e SS-man G.A. van Schaik die niet alleen directeur van de Gemeentelijke HBS in Haarlem werd, maar ook allerlei plannen ontwikkelde voor een herziening van het onderwijs in Nederland naar nationaalsocialistische snit,
Article
Full-text available
Over de kroniek van de uit Spaarnwoude afkomstige monnik van de Abdij van Egmond, Willem Procurator
Article
Full-text available
Over hoe in Haarlem en omgeving mensen hun kinderen noemden en welke regels daarbij golden.
Article
Full-text available
Over de opstandigheid van Haarlems burgers tijdens het Rampjaar en de rol die vrouwen daarin speelden
Book
51 stukjes over Haarlem en omgeving uit het Haarlems Dagblad
Article
Full-text available
Over hermitages en het verhaal van een kluizenaar
Article
Full-text available
Over de relletjes die in 1893 plaatsvinden als de kermis tot een week wordt bperkt
Article
Full-text available
Doordat de kermis elders in de 19e eeuw verboden werd, kwamen er steeds meer Amsterdammers naar Haarlem om kermis te vieren. Hier was dat nog lang een twee weken durend festijn. Ook hier werd er bezwaar tegen gemaakt uit burgerlijke kring. De kermis bedierf die goede zeden, ook doordat de danstenten de gehele nacht openbleven. Menige ouder of mevro...
Article
Full-text available
Het idee van een Bloemendaalse onderneming om in dat dorp een standbeeld te plaatsen voor Johanna Borski omdat zij een groot, vrouwelijk ondernemer was, stuit op het bezwaar dat zij nauw betrokken was bij de slavernij in Zuid-Amerkaanse Nederlandse en Britse koloniën.
Article
Full-text available
Hoe de waterhuishouding van het Hoogheemraadschap Rijnland in de 16e eeuw werd bedreigd door illegale turfwinning om de Haarlemse brouwerij-industrie draaiende te houden
Article
Full-text available
Hoe Haarlems moppenbier de markt kon veroveren door goedkope turf
Article
Full-text available
Over de wens een nieuwe schouwburg in Haarlem te bouwen
Article
Full-text available
Over het vooroorlogse wantrouwen tegen Roma en Sinti en hoe dat in Haarlem wel meeviel en hun vernietiging tijdens de oorlog
Article
Full-text available
Over de Haarlemse paardenmarkt en hoe de opkomst van de auto daar een einde aan maakte
Article
Full-text available
Over het overmatig drankgebruik in Haarlem in de 19e eeuw en de achtergrond daarvan
Presentation
Full-text available
Over Rotterdam en hoe de Rijnvaart, in de 19e eeuw door velen gezien als een verouderde vorm van vervoer, het in een aantal opzichten won van de spoorweg en daarmee Rotterdam tot een grote haven maakte
Article
Full-text available
Over het bezoek van de latere koning Filips II aan Haarlem in 1549
Article
Full-text available
Over Haarlems Dagblad in de Tweede Wereldoorlog
Article
Full-text available
Over het onderdrukken van de vrije pers door de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog, hoe hoofdredacteur Robert Peereboom daarop reageerde en en hoe dat uitpakte bij het Haarlem's Dagblad.
Article
Full-text available
In de jaren 1849 waren er plannen om met stroken asfalt waarop snelle diligences reden de trein eruit te concurreren. Diligences waren sneller en comfortabeler, zo was de claim.
Article
Full-text available
Over een jongen van 14 die in 1836 tot 16 jaar Tuchthuis werd veroordeeld
Article
Full-text available
Een door haar vader verkracht zwakzinnig meisje moest in 1747 voor het Haarlemse gerecht komen. Bloedschade was strafbaar, ook voor het slachtoffer. Eén van de Schepenen vond dat zij wel moest worden opgesloten, maar slechts om haar te beschermen en beter op te voeden. De meerderheid vond echter dat zo iemand niet meer vrij mocht komen.
Article
Full-text available
Haarlem's Dagblad liet in 1937 een wichelroederloopster onderzoeken wat er waar was van de gerichten over onderaardse gangen in Haarlems oude binnenstad. De reden was de vrees voor een luchtoorlog. De hoop bestond dat die gangen als schuilkelders dienst konden doen.
Article
Full-text available
Over de film die de NSB-cineast Jan Theunissen maakte over de oude Bavo in Haarlem, waarin deze middeleeuwse kerk werd neergezet als een monument van volkse cultuur in de betekenis die nationaalsocialisten daaraan hechtten.
Article
Full-text available
Over middeleeuwse rechtspraak in Haarlem en in hoeverre daar de beul aan te pas kwam
Article
Full-text available
Over het na de Slag bij de Doggersbank in 1781 tot stand gekomen Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeevaart
Article
Full-text available
Over de functie van gilden in het algemeen en het St. Nicolaasgilde in het bijzonder
Article
Full-text available
Over voorspellingen van een gewelddadige overname van de macht in Haarlem door de katholieken
Article
Full-text available
Over Haarlemse literatuur en hoe de negatieve houding tegenover Haarlem onder sommigen vooral een reactie was op het Haarlem dat Bomans had geschapen.
Article
Full-text available
Over de aanleg van de Amsterdamse Waterleidng en hoe Haarlem daarvan een zijtak weet te krijgen
Article
Full-text available
Over de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor de Nederlands-Duitse economische relaties
Article
Full-text available
Over de slechte watervoorziening in Haarlem en de cholera de 19e eeuw
Article
Full-text available
Aan de Opstand in de Nederlanden van 1572 en het beleg van Haarlem ging veel meer vooraf dan een conflict over de vraag hoe te reageren op de nieuwe godsdiensten die opkwamen. In Haarlem was de bevolking bovendien katholiek. Dat zij meeging met de Opstand was omdat zij nog banger was voor de Spanjaarden dan voor de Geuzen. Niettemin dreigt de Herde...
Article
Full-text available
Over hoe het sinterklaasfeest vooral in de 19e en vroege 20e eeuw in Haarlem werd gevierd.
Article
Full-text available
Over het onderwijs in de 19e eeuw en hoe in Haarle de eerste kweekschool voor onderwijzers tot stand kwam.
Article
Full-text available
Over de sterftepieken in de late middeleeuwen
Article
Full-text available
Over de eerste Surinamer in het Nederlandse beroepsvoetbal
Article
Full-text available
Over het ontstaan van profvoetbal en hoe HFC Haarlem daar niet erg enthousiast over was.
Article
Full-text available
Na het Beleg van Haarlem (1572-1573) namen de Spanjaarden kunst in beslag van rijke Haarlemmers. Ook Geuzenleider Lancelot van Brederode leek zich daarna schuldig te hebben gemaakt, maar bij nadere beschouwing lijkt het hier eerder om een familieconflict dan om een plundering te zijn gegaan.
Article
Full-text available
Ergens tussen 1516 en 1526 schilderde de Haarlemmer Jan Mostaert, waarschijnlijk in Mechelen aan het Hof van landvoogdes Margaretha van Oostenrijk, een portret van een Afrikaan, waarschijnlijk een hoveling. Het is de oudste afbeelding van een zwarte man in de Westerse kunstgeschiedenis.
Article
Full-text available
In de jaren 30 nam het aantal winkeltjes in Haarlem toe van nog geen 3 naar 5 duizend. Vele leden een moeizaam bestaan.
Article
Full-text available
Nadat de Hoge Raad had bepaald dat krakers niet op grond van huisvredebreuk konden worden aangepakt, namen sommige huiseigenaren het recht in eigen hand.
Article
Full-text available
In 1970 werd als protest tegen de woningnood de Nationale Kraakdag gehouden. De Haarlemse Actiegroep '70 kraakte een aantal woningen en zette daar gezinnen, soms grote gezinnen in. Het wekte veel sympathie, waardoor e autoriteiten enerzijds tegen de krraakacties wilde optreden, anderzijds ook zagen dat mensen werden geholpen. Hierdoor ontstond een...
Article
Full-text available
Over de toren van het stadhuis uit 1465-1468 die in 1772 werd gesloopt en pas in 1909 werd herbouwd en de kleine hoektoren, die op schilderijen nog zichtbaar is, maar, ondanks herbouwplannen uit 1946, definitief is verdwenen.
Article
Full-text available
In 1892 werden twee oude vrouwen vermoord. De Haarlemse pers schrijft er wekenlang dramatische verhalen over en het publiek leeft innig mee. Dat uit zich er n dat de verdachten, die uiteindelijk waarschijnlijk onschuldig waren, door een duizendkoppige menigte wordt uitgescholden.
Article
Full-text available
Over de Spanjaardslaan en het Huis Eindehout (Het huis met de beelden)
Article
Full-text available
Ovwr de duikactiviteiten van Jan van Geuns en zijn bedrif
Article
Full-text available
Over Jan van Geuns die het vulkaniseren van rubber uitvond en dat onder andere gebruikte voor het maken van duikpakken.
Article
Full-text available
De gemeente Haarlem wilde geen industriestad worden. Dat probeerde ze o.a. tegen te gaan door weinig arbeiderswoningen te laten bouwen. het gevolg was een erbarmelijke woonsituatie.
Article
Full-text available
Na de Belgische Opstand van 1830 sloten koning Willem I en gouverneur-generaal Johannes van den Bosch de Nederlands-Indische markt voor Belgische industrieproducten. Er moest een nieuwe industrie in Noord-Nederlandse vervallen steden worden opgezet, waardoor Haarlem enige textielfabrieken kreeg. De buitenlandse fabrikanten die deze met steun van de...
Article
Full-text available
Burgemeester Amersfoort van de nieuwe Haarlemmermeerpolder wilde in de jaren 1860 zijn gemeente ontwikkelen door het aanleggen van spoorwegen van Amsterdam via Hoofddorp naar het zuiden en van Utrecht via Hoofddorp naar Zandvoort waar dan een ijsvrije zeehaven moest komen.
Article
Full-text available
De arme bevolking van Zandvoort verdiende een uitermate schraal inkomen uit de visserij en de schelpenhandel. In 1824 namen echter enige Haarlemmers het initiatief om de Zandvoortselaan te bestraten en in Zandvoort een Badhuis te bouwen. Het werd het begin van een voor dit dorp ongekende welvaart.
Article
Full-text available
In Haarlem volgde op een voorstel van B&W voor een nieuw ambtenarenreglement in 1954 een felle discussie in de Gemeenteraad over de positie van gehuwde ambtenaressen. Tegen de zin van B&W drukte de meerderheid van de Raad van VVD, PvdA en CPN het schrappen van de bepaling door dat vrouwen die gingen trouwen als ambtenaar eervol ontslag moesten krij...
Article
Full-text available
Over een voorstel uit 1954 tot wijziging van het ambtenarenreglement van de gemeente Haarlem, waarin nog steeds zeer discriminerende bepalingen stonden voor de gehuwd werkende vrouw.
Article
Full-text available
Na 1795 fronten fysiocratische ideeën ook in Haarlem door. Vandaar dat in het nieuwe regeringsreglement voor de stad stond dat zij een Comité van Landbouw kreeg. Daaruit is een project voortgekomen om aardappelen en rogge in de duinen te laten verbouwen door werkloze Haarlemmers. Het liep uit op een deceptie.
Article
Full-text available
Na de Bataafse Revolutie van januari 1795 werd er in Haarlem een comité ingesteld dat de armoede moest bestrijden en de economie aanzwengelen. Daartoe riep zij op tot het kopen van lokale producten.
Article
Full-text available
Hoe Haarlem in 1799 zijn stadhuis aan de staat verkocht en het enige jaren later terugkreeg
Article
Full-text available
Na de Franse tijd wilde Haarlem de hoofdstad worden van Noord-Holland. Daarmee hoopte zij weer enige economische activiteit in de stad te halen.
Article
Full-text available
Over het Corrie ten Boomhuis in de Barteljorisstraat
Article
Full-text available
Nadat Edward Jenner in 1798 met zijn vinding naar buiten kwam, werden vanaf 1801 in Haarlem kinderen, al snel ook arme kinderen gevaccineerd tegen pokken. In 1817 kon daarop worden verricht dat die vaak dodelijke kinderziekte goeddeels was teruggedrongen.
Article
Full-text available
Over het bollenbedrijf in de oorlog en hoe dit grote winsten wist te maken.
Article
Full-text available
Over de vraag naar bloemen tijdens de oorlog, vooral in Duitsland
Article
Full-text available
Over het einde van het Tweede Stadhouderloze Tijdperk in 1747 en de reactie in Haarlem
Article
Full-text available
Over het gevaar van de bunkers in de duinen en het opruimen ervan.

Questions

Questions (2)

Network

Cited By

Projects

Projects (5)
Project
To analyse the dynamics between Dutch shipyards (or Western ones in general) and growing Asian competitors and its consequences in the period 1945-1983. It aims to explain the initial rise and subsequent decline of Dutch shipbuilding and find mechanisms through which the structure of international industries is affected in light of globalisation, new technologies and governmental intervention.
Archived project
When discussing the political relations between the Netherlands and Germany in the 19th and 20th century, the extremely close economic relations are always mentioned. It is often said that these economic relations were of major influence on political relations, but it is seldom specified what influence these had. It is the target of this project to find out.
Project
During the 20th century, the Netherlands, and Europe in general, was confronted with two world wars. Both had huge consequences, also for the economy. In the Dutch case, these consequences were not just negative. How was that elsewhere?