Heidi Stavrum

Heidi Stavrum
University of South-Eastern Norway | USN · Department of Culture, Religion and Social Studies

PhD

About

36
Publications
1,434
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
114
Citations
Citations since 2016
18 Research Items
103 Citations
2016201720182019202020212022051015202530
2016201720182019202020212022051015202530
2016201720182019202020212022051015202530
2016201720182019202020212022051015202530
Introduction
Heidi Stavrum is Professor of Cultural Studies at the University of South-Eastern Norway. She holds a PhD in cultural studies from the University of Bergen (2014).

Publications

Publications (36)
Chapter
In this chapter, we pay special attention to the musicians who establish their own projects, who manage their own businesses, raise funds and also generate income for others. Through four narratives we describe and discuss the choices the musicians make and the strategies they use to seize opportunities in the field to create a foundation for their...
Chapter
Full-text available
In this chapter, we discuss how different artist roles affect the working conditions for Norwegian musicians. More specifically, we present a typology of possible roles in which we identify three main categories: 1) freelance project makers, 2) freelance contributors, and finally 3) permanent employed musicians. All three categories consist of seve...
Chapter
In this chapter, we discuss the ambivalent experiences of gender that we find present among musicians working in Norway. Even if the field of music of today is more inclusive and equal than before, musicians still face certain gendered practices and structures in their professional careers. Through the theoretical concept of ambivalence (Ashforth e...
Chapter
Full-text available
This chapter investigates how musicians use, manage and value different types of visibility when building their careers. In order to analyze musicians’ experiences and opinions regarding visibility work, we apply three concepts of capital – symbolic capital, social capital and visibility capital. More specifically, we discuss how different forms of...
Article
This study addresses a possible mismatch between political rhetoric on creative industries and tourism relations and the experiences and expectations that artists and workers in the creative industries have of their artistic work and their sector. In semi-structured interviews, we asked if and then how creatives and developers in Norway relate to t...
Article
The article sheds light on an often neglected group of professionals in creative industries, namely the facilitators who work on a local level in order to support and stimulate individual artists and creative microbusinesses. We discuss what characterises the practices of local facilitators, and how they act in order to ensure legitimacy within dif...
Article
Full-text available
This article discusses how children and young people’s voices are included in cultural policy research. More specifically, we present some methodological challenges that occur when research projects are supposed to include children and young people’s experiences and views in the empirical material and in the analysis. The article is based on experi...
Article
This article discusses the methodological implications of the relations we have to our object of study as cultural policy researchers. We ask: What research relations we typically are part of and what social dimensions structure these relations? These questions are discussed by comparing field experiences from two cultural forms that can be charact...
Chapter
Hva er det som skal til for at en låt, en artist eller et verk skal få innpass på de mest prestisjetunge arenaene for nylaget musikk? Egenart synes å være en nøkkel til svaret: "Jeg leter etter egenart", sa musiker Marit Larsen til VG i januar 2014 da hun som medlem i finalejuryen skulle kåre vinneren av NRK P3s musikkonkurranse Urørt. Ved å analys...
Chapter
Full-text available
This chapter describes and analyses how Arts Council Norway (ACN) has acted as a policymaking engineer in the field of music in Norway in the period 1965–2015. During its 50-year period of existence, the council has through funding and planning contributed to establishing the Norwegian arts field as we know it today, supporting a wide range of proj...
Article
Full-text available
In this article, we discuss the music policy of Arts Council Norway in the period 1965–2015. Our starting point is that the music policy of Council is an example of musical nation building. Through the schemes and projects of the Arts Council, the boundaries of the musical nation have been drawn up, maintained and redefined in various ways that hav...
Article
The sphere of arts and culture has been going through a process of economic reevaluation during the last few decades. Parallel to the rise of a creative economy discourse, which both in its political and scientific forms has highlighted the economic significance of culture and arts, entrepreneurship has become a feature in the cultural policy of ma...
Article
Full-text available
This article discusses some of the paradoxes that emerges when cultural policy ideals such as cultural democratization and diversity are to be realized within a local, municipal context. What kind of dimensions – organizational and practical – must be taken into account when local cultural workers are to recruit new groups of cultural users, in thi...
Book
Full-text available
Kirkemusikk er både kunst og religion, både kirkepolitikk og kulturpolitikk, både tradisjon og nyvinning. Musikken i kirkerommet er også en mangfoldig musikk. Den inkluderer salmer skrevet i middelalderen, norske folketoner, kantater fra barokken, bestillingsverk fra Motorpsycho, Palestrina og Skorgan, Grundtvig og Häggkvist. Grensene for hva som k...
Book
Full-text available
Notatet presenterer resultatene fra et forprosjekt som har hatt som formål å studere ulike varianter av kulturmento-ring som en offentlig strategi for kompetanseheving og økt verdiskaping i kultur- og opplevelsesnæring. I notatet utforskes fire ulike case som gjennom forskjellige tilnærminger til kulturmentoring, kunstnerskap og entreprenør-skap fo...
Book
Full-text available
Porsgrunn kommunes prosjekt Mentorer for kulturbedrifter er et tiltak som søker å møte noen av de samfunnsmessige utfordringene knyttet til kulturnæring og seniorpolitikk i Norge. Mentorordning-en har vært i drift siden 2011, og har gjennom fire sesonger gitt til sammen 16 kulturbedrifter et tilbud om gratis mentor basert på frivillig innsats fra s...
Article
Full-text available
This article discusses how cultural policy research concerning cultural policy towards children and young people is used and talked about in the field of art and among politicians in Norway. The article shows how different cultural policy initiatives such as The Cultural Rucksack (Den kulturelle skolesekken) is surrounded by certain discourses on a...
Article
Hovedformålet med denne oppgaven er å sette fokus på situasjonen til kvinnelige jazzmusikere i Norge. Jeg vil blant annet lete etter noen forklaringer på hvorfor det finnes så få av dem. Et annet sentralt fokus i oppgaven er den kjønnede arbeidsdelingen som preger jazzfeltet. Mitt empiriske materiale består av kvalitative intervjuer med jazzmusiker...
Article
I forbindelse med at Finnmark fylkeskommune skal utarbeide en ny kulturpolitisk strategi, har Telemarksforsking-Bø gjort en analyse av fylkeskommunens nåværende kulturpolitikk og kulturarbeid. Rapporten går igjennom Finnmark fylkeskommunes ressursbruk på kulturområdet, og vurderer denne i forhold til regionale kulturpolitiske målsettinger, nasjonal...
Article
Rapporten gir en oversikt over noen kjønnede tendenser i norsk musikkliv. I rapporten har forfatterne foretatt en kartlegging og systematisering av foreliggende forskning om musikk og kjønn, samt beskrevet den empiriske virkeligheten i musikkfeltet med tanke på kjønn, blant annet basert på nye tall fra norske musikerorganisasjoner. Rapporten peker...
Article
”Kompetansebrobygging i Midt-Telemark” er et kompetanseutviklingsprosjekt som ledes og administreres av Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU). Prosjektet er treårig, med varighet fra 01.04.05 – 31.12.07. Telemarksforsking-Bø har fått i oppdrag å gjennomføre en følgeevaluering av kompetansebrobyggingsprosjektet. Det overordnede fokuset for evaluerin...
Article
Full-text available
Bakgrunnen for spørreundersøkelsen og notatet er Telemark Fylkeskommunes vedtak av 06.12.05 om å opprette en ny klasse i musikk, dans og drama ved Bø, alternativt Notodden videregående skole. De to videregående skolene har hver for seg fått i oppdrag å utrede konsekvenser ved lokalisering av den nye klassen i henholdsvis Bø eller Notodden. I forbin...
Article
Full-text available
Bakgrunnen for prosjektet Innovativ Fjellturisme er turismens utfordringer som internasjonal næring i sommerhalvåret. Fjellturismen i Buskerud, Telemark og Aust-Agder deltar i prosjektet ved følgende syv fjelldestinasjoner: Geilo, Hemsedal, Golsfjellet, Vrådal, Rjukan, Rauland og Hovden. Prosjektet har som visjon å gjøre fjellturismen til en lønnso...
Article
Full-text available
"Før oppstart" er et prosjekt som ble satt i gang av Sauda Vekst for at regionalt næringsliv skulle være bedre i stand til å realisere positive regionale effekter av vannkraftutbyggingen i Sauda. Denne utbyggingen gjennomføres i perioden mai 2005 til våren 2008, og er kostnadsberegnet til ca. 1,5 mrd. kr. På kort sikt har det vært en målsetning å s...
Article
”Kompetansebrobygging i Midt-Telemark” er et kompetanseutviklingsprosjekt som ledes og administreres av Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU). Prosjektet er treårig, med varighet fra 01.04.05 – 31.12.07. Prosjektet ble etablert på bakgrunn av en forstudie som viste at det var behov for å øke samhandlingen mellom kompetansemiljøer og næringslivet i...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Major changes happen at different rates. This is certainly true of digitization, perhaps the main driver of change in the last decades. Rapids and backwaters is a project that investigates fast and slow adaptation to the digital within the field of culture. The project aims to answer these questions: How has digitization affected how different cultural workers organize their work, earn money and create value? How can digital culture be regulated nationally and internationally, and what consequences does this have for a national cultural policy?